Žena, která jako jediná společně se svou sestrou přežila vyhlazení Ležáků nacisty a byla umístěna na převýchovu do německé rodiny.
Režie: Ján Novák.

V dokumentu Jána Nováka si připomeneme okolnosti tragického osudu sester Šťulíkových, které byly po vyhlazení Ležáků dány k poněmčení. Je to příběh o tragédii se šťastným koncem a o nečekaně přátelském setkání. Jedna ze sester, Jarmila Doležalová, se rozhodla absolvovat se svou dnes již dospělou dcerou cestu z Čech přes Polsko do Německa, kudy putovala jako dítě, než ji úřady daly k adopci německým manželům, stejně jako její mladší sestru Marii. V mozaice výpovědí se dozvídáme okolnosti tragické události v Lidicích a Ležákách, které znamenaly konec života většiny obyvatel obou vesnic. Navštívíme místa i konkrétní budovy, kudy malá děvčátka tehdy prošla. Po válce byla šťastnou souhrou okolností vypátrána a mohla se vrátit do Čech ke strýci a k dědečkovi, kteří jako jediní z rodiny přežili válku. Tragédie byla paradoxně završena – vlastní rodiče si holčičky nepamatovaly, od svých milujících "nových" rodičů byly odloučeny. Marie, jíž byl tehdy jeden rok, dodnes adoptivní rodiče považuje za své jediné. Na konci Jarmilina vzpomínkového putování je shledání se "sestrami" z její válečné rodiny. Němá, silná objetí starých žen dostávají najednou hlubší rozměr – lidé se setkávají a milují navzdory dějinným konfliktům...

Napište nám