Jiří Sedmík bojoval v čs. legiích. Stal se Masarykovým sekretářem. Po válce působil v diplomatických službách. Nemohl se smířit s okupací 1939 a založil odbojovou skupinu. Zhruba po roce byli její členové odhaleni a Jiří Sedmík skončil na popravišti

Jiří Sedmík, legionář, diplomat, politik, svobodný zednář a účastník protinacistického odboje, se narodil 9. dubna 1893 v Praze. Na začátku 1. světové války byl odvelen na ruskou frontu, kde padl do zajetí a v květnu 1916 se zapojil do formování československých legií. Stal se Masarykovým sekretářem a postupně se zapojil do vojenských a diplomatických aktivit. Po válce vstoupil do služeb nově ustaveného československého ministerstva zahraničí a stal se tajemníkem Edvarda Beneše. Zlom v Sedmíkově životě nastal po mnichovských událostech roku 1938, následné okupaci zbytku Československa německými vojsky a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Své síly se rozhodl vložit do protinacistického odbojového hnutí. Stál u zrodu organizace Politické ústředí, jež udržovala těsné spojení s Edvardem Benešem v Londýně. Jiří Sedmík se zapojil i do odbojové skupiny vedené policejním radou Karlem Jarošem, která byla napojena na podzemní vojenskou organizaci Obranu národa, složenou převážně z příslušníků československé armády. Skupina prováděla širokou odbojovou a zpravodajskou činnost. Během jara byli její členové pozatýkáni gestapem, mezi nimi i Jiří Sedmík. Prošel několika německými žaláři, nakonec byl odsouzen k trestu smrti. Popraven byl 18. prosince 1942 v Berlíně-Plötzensee.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST
ŽánrMagazín