Malíř, který svými kresbami bojoval za svobodnou republiku a později proti nacistické okupaci. Zaplatil za to cenu nejvyšší

Vojtěch Preissig (nar. 1873 ve Světci u Bíliny) patřil k nejvýznamnějším představitelům českého výtvarného umění první poloviny 20.století. Je představitelem generace, která usilovně hledala nové cesty umělecké tvorby a dovedla ji až k abstrakci a volnému experimentu. Vojtěch Preissig je ale především jedním z nejvýraznějších příkladů celoživotní angažovanosti nejen umělecké, ale také občanské. V době svého pobytu ve Spojených státech během první světové války se svou tvorbou významně podílel na protirakouském odboji. Za první republiky se zapojil do uměleckého i společenského života. Po okupaci ČSR nacisty se se svými přáteli legionáři a se svou dcerou Inkou podílel na vydávání ilegálního časopisu V boj. Kreslil titulní strany, karikatury Adolfa Hitlera a symbolů říše, psal a překládal články, tiskl letáky a dokonce i poštovní známky pro potřeby budoucí osvobozené republiky. V září 1940 byli téměř všichni členové odbojové skupiny zatčeni. Dcera Vojtěcha Preissiga byla popravena, on sám zemřel v končentračním táboře Dachau.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST
ŽánrMagazín