Četník Karel Kněz patřil do odbojové skupiny Čenda, která v okolí Ležáků pomáhala parašutistům ze skupiny Silver A. Když se jim dostalo gestapo na stopu, spáchal Karel Kněz pár dnů před vypálením obce sebevraždu, aby neprozradil ostatní odbojáře

Četnický strážmistr Karel Kněz založil hned po 15. březnu 1939 s blízkými přáteli odbojovou skupinu Čenda, která shromažďovala a ukrývala zbraně a později předávala zprávy o přesunu německých vojsk a společenské a hospodářské situaci. Výrazně se podílel na ochraně a krytí telegrafisty skupiny Silver A Jiřího Potůčka v Ležákách a okolí. Přitom Knězova pozice byla zvláště riziková. Zprostředkovával součinnost ležáckých odbojářů s jinými středisky odporu, například s chrudimskou četnickou stanicí, zároveň získával informace i z pardubického gestapa. Silná psychická zátěž a odpovědnost za rodinu zřejmě vykonávaly své. Karel Kněz byl vyslýchán gestapem na jaře 1942. Tehdy se ještě dostal na svobodu. Když však začalo gestapo stahovat smyčku kolem odbojové skupiny Čenda a Ležáků, spáchal 20. června 1942 sebevraždu. Věděl totiž, jaké mučení by čekalo jeho i členy jeho rodiny při výsleších, sebeobětováním je od tohoto osudu uchránil.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST
ŽánrMagazín