Pan generál – Josef Šnejdárek ubránil jako velitel čs. vojska celistvost nově vznikající republiky proti Polákům a maďarským komunistům

Pan generál – Josef Šnejdárek (1875–1945) o sobě říkal, že je rváč a voják a že jde tam, kde je válka. Za Rakousko-Uherska vstoupil do francouzské cizinecké legie a stal se francouzským občanem. V letech 1914 až 1917 bojoval na západní frontě. Od léta 1917 organizoval československé legie ve Francii, působil jako velitel praporu a pluku. Do vlasti se vrátil v roce 1919, byl jmenován vrchním velitelem čs. vojska v bojích s Polskem o Těšínsko. V červnu téhož roku porazil jako velitel pěší divize maďarské bolševiky v bojích na středním Slovensku. Roku 1925 byl jmenován armádním generálem. V roce 1935 odešel jako penzista do Francie, ale v zářijové krizi 1938 se nechal opět v čs. armádě reaktivovat. Po likvidaci Československa Hitlerem se vrátil do Francie, a podílel se na čs. odboji.

Námět Zdeněk Šámal, scénář Jiří Podlipný a Eduard Stehlík, režie Jiří Podlipný.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrMagazín