Kpt. Karel Sabela byl popraven za přípravu protikomunistického vojenského povstání

Oprátka pro tankistu. Kpt. Karel Sabela byl popraven za přípravu protikomunistického vojenského povstání.

Karel Sabela chtěl bojovat proti Hitlerovi. Bylo mu 22 let, když v roce 1939 uprchl přes Polsko do Francie, kde se přihlásil do Cizinecké legie. Po porážce Francie odešel do Velké Británie. Tady vstoupil do čs. obrněné brigády. Od roku 1944 do roku 1945 se podílel na obléhání francouzského přístavu Agde. Za svoji činnost byl několikrát vyznamenán. V roce 1945 se vrátil zpět do Československa. Zpočátku kritizoval orientaci na SSSR, v roce 1946 ale vstoupil do KSČ. Byl velitelem tankové jednotky v Žatci. Od konce roku 1948 se účastnil schůzek, na nichž se plánoval převrat proti „lidovědemokratickému zřízení“. V březnu 1949 měla jeho jednotka obsadit Žatec a třicet tanků Cromwell ze zdejší posádky mělo vyrazit na Prahu, zaútočit na ruzyňské letiště, na generální štáb a obsadit levobřežní část Prahy. Před plánovanou akcí ho StB zatkla a v červenci 1949 byl Sabela popraven. Historici a pamětníci se dodnes nemohou shodnout, jestli celá akce byla pouhou provokací StB, nebo zda šlo skutečně o pokus o převrat.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrMagazín