Vzájemná historická souvztažnost míst i osobností mezi Francií a Čechami od středověku do 20. století