Muž, který změnil mapu církve. Režie A. Hynková

Zakladatel protestantismu, teolog, kazatel a reformátor Martin Luther se narodil roku 1483 v Eisleben jako jedno z devíti dětí horníka. Vstoupil do augustiniánského kláštera a roku 1507 byl vysvěcen na katolického kněze. Od začátku měl ale pochybnosti o možnosti spasení vlastním přičiněním, neboť ani nejlepší člověk nemůže učinit zadost Božímu zákonu a zůstává hříšníkem. Dospívá k poznání, že Boží milost platí pro každého, kdo ji vírou přijme. Roku 1517 uveřejňuje 95 tezí, určených pro akademickou diskusi, které reagovaly kriticky zejména na prodej odpustků. Teze, které se bez vědomí Luthera rychle rozšířily, měly díky tehdejší všeobecné nespokojenosti se stavem církve obrovský ohlas.

Martin Luther
teolog, kazatel, reformátor

Martin Luther

* 10. 11. 1483

† 18. 2. 1546

Augustiniánský mnich, kazatel a profesor teologie na wittenberské univerzitě, Martin Luther bojoval proti prodeji a zneužívání odpustků. „Je zapotřebí učit křesťany, že papež potřebuje mnohem více modlitby než peníze,“ kázal.


Stopáž13 minut
Rok výroby 2009
 P ST 4:3