Karmelitka, která staletí po svém odchodu zázračně uzdravuje (2007). Režie M. Kučera

Roku 1666, tři roky po smrti členky řádu karmelitek Marie Elekty, došlo po živém snu jedné z řeholnic k otevření jejího hrobu. Tělo sestry bylo nalezeno neporušené, přestože před pohřbením neprošlo žádnou z obvyklých forem mumifikace. Tuto skutečnost opakovaně potvrdily odborné lékařské komise. K Marii Elektě se začali ve svých modlitbách obracet věřící a zpráv o zázračných uzdraveních a jiné její pomoci přibývalo. Neporušené tělo Marie Elekty dnes najdeme v kostele sv. Benedikta při klášteře karmelitek na Hradčanech.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3