Témata: Stav podzemních vod; Rakousko; Světový den nádorů mozku (sestřih brífinku)

Téma: Stav podzemních vod
Host: Martin Zrzavecký, ČHMÚ, oddělení podzemních vod (telefonicky)

Téma: Rakousko
Host: Anna Durnová, politoložka, Vídeňský institut univerzitních studií (telefonicky)

Téma: Světový den nádorů mozku (sestřih brífinku)
Vystoupí: Miroslav Zavoral, ředitel, ÚVN, přednosta, interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Aleksi Šedo, děkan, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Vladimír Beneš, přednosta, Neurochirurgická klinika 1.LF UK a ÚVN
Pavel Šlampa, přednosta, klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno

Moderuje: Daniel Takáč

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P HD
ŽánrMagazín