iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 4. 2001
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
32129
zhlédnutí

Babička (film)

Jarmila Kurandová a Libuše Šafránková ve slavném televizním filmu podle románu Boženy Němcové

80 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Babička - Babička 2.

 • 00:03:34 Dobré poledne, babičko.
 • 00:04:10 -Pojď si zatancovat.
  -To by mi táta dal.
 • 00:04:14 -Přimluvím se, abys dostal práci.
  -O takovou přímluvu nestojím.
 • 00:04:20 Já se ohlídám sama.
  Nemusíš mít starost.
 • 00:04:33 Na rozloučení, mý potěšení,
  postavím pod okny máj.
 • 00:04:51 -Přijdeš?
  -Nemůžu. Vidíš, co je tu lidí.
 • 00:04:55 Aby věděli, falešný lidi,
  že jsem já chodíval k vám.
 • 00:05:07 Sólo! Presto - presto!
 • 00:05:12 Neblázni.
 • 00:05:20 Kristla, hezká holka,
  kdyby chtěla, dostala by prstýnek.
 • 00:05:52 -Já mu zlámu kosti.
  -Já si sním poradím sama.
 • 00:05:57 -Kdy přijdeš?
  -Až bude uklizeno. Počkej venku.
 • 00:06:31 Áááá.
 • 00:07:16 Jakube!
 • 00:07:36 Ty - nesahat, nebo...
 • 00:07:45 Měj rozum, neubližuj mu.
 • 00:08:10 Aby ses odnaučil
  slídit za moji dívkou.
 • 00:08:13 -Co teď bude s náma...
  -Teď je každá rada drahá.
 • 00:08:18 -S panem správcem jsi mluvil?
  -Ani mi k němu nepustili.
 • 00:08:22 Tátovi řekl, abych se
  službou ve dvoře nepočítal.
 • 00:08:26 -Máš se připravit k odvodu!
  -Za to si může Jakub sám.
 • 00:08:31 Prosím vás,
  přimluvte se u kněžny.
 • 00:08:42 -Sedm let vojny. To se nedá přežít!
  -Zavinil si to sám.
 • 00:08:50 -Prosím vás, přimluvte se!
  -Ještě se s mužem poradíme.
 • 00:08:56 -Pojď.
  -S Pánem Bohem.
 • 00:09:08 -Lidé si moc troufají.
  -Záleží na tom, jak se na to díváš.
 • 00:09:15 -Písař dostal, co si zasloužil.
  -Jakub si proto zkazí život.
 • 00:09:20 Radit mladým je těžké.
  To měl nechat milou bez pomoci?
 • 00:09:29 -To je jejich věc.
  -Měli byste se za něj přimluvit.
 • 00:09:36 -Poštvat proti sobě správce?
  -Myslíš. Terezko? A co Kristla?
 • 00:09:45 -Kdyby si poddaný dělal co chce...
  -Před Pánem Bohem jsou všichni rovni
 • 00:09:53 Změnila ses, Terezko.
 • 00:10:03 -Babičko, my jsme se vás načekaly.
  -Děti, co jsem se vás natěšila.
 • 00:10:11 Já chci taky, babičko.
 • 00:10:21 -Je z tebe paní.
  -To víte, v zámku to jinak nejde.
 • 00:10:35 -Líbí se vám?
  -Nezlob se, jsem na to stará.
 • 00:10:44 Přidržme se každá svého.
 • 00:10:58 Bydlet budu v komůrce. Bála bych se,
  že tady něco polámu.
 • 00:11:05 -Vám se tady nelíbí?
  -Líbí, ale starý strom nepřesadíš.
 • 00:11:14 Děti vás dlouho tesknit nenechají.
  Zařiďte se podle svého.
 • 00:11:20 Prosím vás, dohlédněte na stavení.
  Služba na zámku.
 • 00:11:26 -Dělejte si, co se vám líbí.
  -Kdyby tě nebylo něco vhod...
 • 00:11:39 Hraje
 • 00:11:47 Jako hlásky. Co si ti lidé
  všechno nevymyslí.
 • 00:12:04 Jako by tam bylo
  zavřené ptáče.
 • 00:12:35 -Babičko, chcete pomoct?
  -Chleba není na hraní.
 • 00:12:40 -Babičko, vizita! Ze zámku.
  -Běž pro maminku.
 • 00:12:48 -Rukulíbám...Dobrý den.
  -Je doma paní Prošková?
 • 00:12:53 Dejž to Pán Bůh.
 • 00:13:01 Pojďte dál,
  ať nám nevynesete spaní.
 • 00:13:09 -Ukrojte si.
  -Děkuju.
 • 00:13:34 -Snad jste jim nedávala chléb?
  -Kdo si nevezme ode mne chléb...
 • 00:13:42 Mezi pány jsou jiné zvyky.
 • 00:13:46 Ty si dělej co chceš.
  Já panským zvykům nerozumím.
 • 00:14:08 Chtěla bych taky do světa.
  Kdy se vrátíš?
 • 00:14:14 Hortensii mi vyprávěla, že ulicemi
  jezdí kočáry se šestispřežím.
 • 00:14:21 -Co je to šestispřeží?
  -Šest koní bílých nebo černých.
 • 00:14:39 Ženy chodí v šatech s vlečkou
  a muži v pláštích z aksamitu.
 • 00:14:43 -Co je to aksamit?
  -Jako samet, ale ještě krásnější.
 • 00:14:49 Možná někomu padneš do oka. Chceš?
  A myslivcův Orlík se utrápí.
 • 00:14:58 Pojď, sjedeme ze splavu.
 • 00:15:15 Babičko.
  Tak dlouho jsem tě neviděla.
 • 00:15:21 Říkala jsem si, jestli slečna
  nemarodí, že tu nebyla.
 • 00:15:27 Vyšla jsem si malovat.
  Je tu krásně - kam člověk vkročí.
 • 00:15:36 Těm je na světě nejlépe.
 • 00:15:40 Když mně bylo čtrnáct,
  chtěla jsem mít 6 dětí.
 • 00:15:46 Dočkáte se. Zeť povídal, že kněžna
  již slečně připravuje zásnuby.
 • 00:16:10 -Kde jste se naučila malovat?
  -To bylo doma. V Itálii.
 • 00:16:29 Já vím.
 • 00:16:33 Dal mi ten obrázek
  na rozloučenou.
 • 00:16:41 Nezlobte se, že se ptám.
  Nedělám to ze zvědavosti.
 • 00:16:48 To paní kněžna chce
  vás zasnoubit?
 • 00:16:55 A vy?
 • 00:17:02 Člověk nesmí být malověrný.
  Hlavně věří-li na lásku.
 • 00:17:16 -Hortensie.
  -Barunko.
 • 00:17:25 -Neměla jsem chodit ven.
  -Tělu pomůžem, ale srdci těžko.
 • 00:17:38 Babičko!
  Smím si vás namalovat?
 • 00:17:42 Mne? Obyčejnou starou ženskou?
  Vždyť se to ani nehodí.
 • 00:17:48 -Vnoučata budou mít jednou památku.
  -Babičko, dovolte jí to.
 • 00:17:54 -Tak třeba kvůli mně...
  -Ráda bych udělala slečně k vůli...
 • 00:18:15 Za všechno vám děkuju.
  Ať vám to Pán Bůh oplatí.
 • 00:18:21 -Potěšte ji, ať se netrápí.
  -Nezoufej, loučení není navěky.
 • 00:18:36 Oba je odvedli.
 • 00:18:43 Když sobě odvedli,
  vedli je do Hradce.
 • 00:18:58 Každý si stěžoval,
  stěžoval matičce.
 • 00:19:14 Ach, mámo, mámo má,
  vyplaťte nás oba.
 • 00:19:30 Jednoho vymůžu,
  druhého nemůžu.
 • 00:19:37 Zůstaňte tam oba.
 • 00:19:57 Budeš čekat?
 • 00:20:04 Spadla mi šavlička
  z vraného koníčka.
 • 00:20:09 Pojď mi ji milá podat,
  já musím mašírovat.
 • 00:20:23 Já bych ti šavličku podala,
  do pláče se dala.
 • 00:20:28 Neplač holka pro mně,
  dal jsem se dobrovolně.
 • 00:21:21 Spi, synáčku, spi,
  zavři očka svý.
 • 00:21:31 Dá ti buben a housličky,
  nedá tě za svět celičký,
 • 00:21:43 spi, synáčku, spi.
 • 00:23:12 Pochválen buď Ježíš Kristus.
 • 00:23:20 -Smím si je odvést k sobě?
  -Když milostivá paní dovolí.
 • 00:24:10 To jsou divné kroje a tváře.
 • 00:24:18 Tenhleten mladý pán
  je mi trochu povědomý.
 • 00:24:23 To je ruský car Alexandr.
  Toho nemůžeš znát.
 • 00:24:31 Znám ho. Stála jsem vedle něho
  nějakých dvacet kroků.
 • 00:24:39 Tohle je císař Josef.
  Dej mu Pán Bůh věčnou slávu.
 • 00:24:45 To byl hodný pán.
  Hlavně na chudý lid.
 • 00:24:51 Dal mi tolar.
 • 00:25:02 Není to pruský král?
 • 00:25:07 Znala jsem ho. Můj Jiří u něho
  sloužil ve vojsku.
 • 00:25:17 Král měl rád urostlé muže.
  Můj Jiří byl nejvyšší postavy.
 • 00:25:24 Člověk jako skála. Netušila jsem,
  že se mu budu dívat do hrobu.
 • 00:25:32 -Padl v boji?
  -Ne, zemřel na svoje zranění.
 • 00:25:39 Šla jsem s dětmi. Měla jsem dvě
  a třetí se mi narodilo ve válce.
 • 00:25:47 Z bitvy mi přinesli Jirku na
  nosítkách. Koule mu utrhla nohu.
 • 00:25:55 Myslela jsem, že mi srdce praskne.
  Ale člověk mnoho vydrží.
 • 00:26:04 Zůstali mně tři sirotci bez halíře,
  pár hadrů. A tak jsem šla domů.
 • 00:26:14 Šla jsem domů po 15 letech
  a bála se, co řeknou rodiče.
 • 00:26:24 Tenkrát byli lidé k sobě
  vlídnější a snášenlivější.
 • 00:26:32 Dneska nejsou jiní. Pokud je
  nesužuje bída a nespravedlnost.
 • 00:26:41 U mne si nemohou stěžovat,
  ale přesto kradou.
 • 00:26:47 Nedávno jeden chasník přepadl
  písaře a málem ho zabil.
 • 00:26:55 Jestli to nebylo trochu jinak.
  Naši lidé nejsou zbojníci.
 • 00:27:03 -Proč by mně písař lhal?
  -Třeba proto, že byl na záletech.
 • 00:27:13 -Ty o tom něco víš?
  -Stejně co lidé ve vsi.
 • 00:27:17 -Kde byl na záletech?
  -Chtěl Kristlu z hospody.
 • 00:27:24 Dostal co zasloužil. Ten chlapec
  však musel rukovat na vojnu.
 • 00:27:34 -Snad by mně moji lidé nelhali.
  -Každý říká jen to, co mu pomůže.
 • 00:27:42 Tak je to už od pradávna.
  S tím se musíte smířit.
 • 00:27:47 Jakubovi Mílů
  se stala zlá křivda.
 • 00:27:53 Kdybych směla, prosila bych
  za něj i za jeho nevěstu.
 • 00:28:00 Je škoda těch mladých životů.
  Kristla je celá utrápená.
 • 00:28:09 Takové to bylo veselé děvče,
  Dnes je bledá jako Hortensie.
 • 00:28:19 -Vyšetřím si to.
  -Když srdce trápí, je to smutné.
 • 00:28:26 Uvidím, co se dá dělat.
 • 00:28:31 Jeden lže. Myslivec nepřizná kolik
  je pytláků. Dělníci seberou všechno
 • 00:28:40 Tys řekla, že znáš místní lidi.
  Co ten žebravý flašinetář?
 • 00:28:48 Viděla jste ho někdy?
  Je to chudák, má šest dětí.
 • 00:28:58 Z čeho by byli živi,
  kdyby nekradl a nepytlačil?
 • 00:29:03 Na to musíte odpovědět vy sama.
  On má na bídě nejmenší vinu.
 • 00:29:13 -Kdo ji tedy má? Já?
  -Vy můžete pomoci.
 • 00:29:22 Kdyby dostal práci u dvora.
  Může být hlídačem a flašinetářem.
 • 00:29:37 Máš pravdu. Kdyby měl člověk vždy
  přítele u sebe, který nelže.
 • 00:29:46 Takového přítele najdete lehce.
  Horší je udržet si ho.
 • 00:29:54 Upřímnost je milá, ale když přijde
  nevhod, končí přátelství.
 • 00:30:00 Přeji si, abys mi navštívila vždy,
  když budeš chtít.
 • 00:30:18 Říkáš, že je Hortensie bledá.
  Řeklas to jen tak, nebo úmyslně.
 • 00:30:25 -Co mám na jazyku, to řeknu.
  -Ona ti něco svěřila?
 • 00:30:30 Slečna není z těch, co si stěžuje.
  Dovtípila jsem se.
 • 00:30:39 Čeho?
  Záleží mně na jejím štěstí.
 • 00:30:50 Slečna si toho pána, kterého jste
  vybrala, bere jen z úcty k vám.
 • 00:30:58 Mezi obrázky jsem viděla obraz
  člověka, který ji učil malovat.
 • 00:31:09 Byla vždycky povolná.
  Nikdy o něm nemluvila.
 • 00:31:14 Každý člověk má jinou povahu.
  Někdo ji ukrývá celý život.
 • 00:31:26 Urození lidé se musí obětovat
  zájmům rodu, žel bohu...
 • 00:31:35 Možná, ti co museli štěstí obětovat
  by měli chránit mladé před trápením
 • 00:31:46 -Chceš snad říci.
  -Milostslečna je vzácný kvítek.
 • 00:31:54 Některou najdu na mezi, jinou
  daleko v lese a některé v trní.
 • 00:32:03 Vždycky se mi odmění. Slečna cítí
  dvojnásob lásku, ztratila naději.
 • 00:32:15 -Není vám moje řeč nevhodná, paní.
  -Pravda je skutečně nepříjemná.
 • 00:32:21 Někdo dokáže vyrůst sám,
  navzdory povětří a nepohodě.
 • 00:32:27 Druhý je jako růže a zajde,
  nedočká-li se péče zahradníka.
 • 00:32:39 Nejtěžší je poznat, kdy vás člověk
  nejvíc potřebuje. Kdo pomůže.
 • 00:32:47 Ten musí pomáhat.
  Už jsi to jednou řekla.
 • 00:33:03 Šťastná žena...
  Šťastná...
 • 00:33:11 Pojď, má drahá, musíme
  si o něčem pohovořit.
 • 00:34:09 Dělat, dělat! Presto!
 • 00:34:16 Barunko, děti, pojďte honem,
  aby maminka neměla starost.
 • 00:34:48 Čekat! Počkat!
 • 00:36:15 Otvírejte, páni,
  otvírejte vrata.
 • 00:36:21 Neseme vám věnec
  ze samého zlata.
 • 00:36:25 Ze samého zlata,
  ze samého kvítí.
 • 00:36:32 Podívejte vy se,
  jak se pěkně svítí.
 • 00:36:50 -Proč já, jsou tu mladší.
  -Paní kněžna si to přeje.
 • 00:37:25 Pozdravuje vás svatý Vavřinec,
  abyste dali hodně za věnec.
 • 00:37:30 Pozdravuje vás svatý Vít,
  abyste nám dali hodně jíst a pít.
 • 00:37:39 Děkuji ti. Děkuji vám všem.
  Pan správce splní vaše přání.
 • 00:38:34 Ty si nezatančíš?
 • 00:38:37 Zasloužíš si, abych se ti za ten
  věnec sama postarala o tanečníka.
 • 00:38:48 Jakube!
 • 00:38:57 -Kdy já půjdu za družičku?
  -Až budeš velká.
 • 00:39:02 -Budu se dívat. Vemte mě s sebou.
  -Já se u Kristly přimluvím.
 • 00:39:07 Nepotřebuji přemlouvání. Babička mě
  vezme s sebou, že ano?
 • 00:39:18 Sluší mně to?
 • 00:39:25 -Je jako Popelka, když se proměnila
  -Jak ten čas letí.
 • 00:39:33 Nedávno jsme pochovali Viktorku,
  a už budou zvonit Kristle na svatbu
 • 00:39:40 Jestlipak ti vybrali
  hezkého mládence?
 • 00:39:44 Však se přijdu podívat,
  jak vám to sluší.
 • 00:39:53 -Kdy se vrátíš?
  -Nevím. Na jaře. Na velikonoce.
 • 00:39:59 -Viď, že to Kristle slušelo.
  -Bude dlouhá zima. Vzpomeneš si?
 • 00:40:09 -Na všechny budu vzpomínat. Jdu.
  -Počkej.
 • 00:40:18 -Chtěla bys mě?
  -A ty bys mě chtěl? Až budeš velký?
 • 00:40:35 Bála jsem se, že to do odjezdu
  nestihnu. Líbí se ti?
 • 00:40:50 Řekla bych, že mě slečnin
  štětec hodně přimaloval.
 • 00:40:56 Babičko, opravdu si nechceš
  vzít ten obrázek s sebou?
 • 00:41:03 Na co bude dětem obraz,
  když jsem živá.
 • 00:41:09 Nebudu zdržovat.
 • 00:41:12 Babičko!
 • 00:41:21 -Co to děláte, slečno?
  -Vím, za co ti mám poděkovat.
 • 00:41:32 Dej vám i paní kněžně štěstí.
  Je to vzácný člověk.
 • 00:41:41 -Snad ji vaše radost něco vynahradí
  -Doprovodím tě.
 • 00:42:29 Šťastná žena.
 • 00:43:04 Děti se nám rozlétnou do světa.
  Na stará kolena budeme sami.
 • 00:43:42 -Babičko. Já se vrátím.
  -Nezapomeň.
 • 00:45:21 Už jsi taky stará.
 • 00:46:58 -Babičko, vemte si jablko.
  -Pozor, je horký. Já ho pofoukám.
 • 00:47:11 -Už nemám zuby na takovou pochoutku
  -Můžete ho cumlat jako cukroví.
 • 00:47:24 Vyhrabali jsme čmeláky. Na mezi,
  co jsou ostružiny.
 • 00:47:30 -Držela jste někdy netopýra?
  -Že je jako myš.
 • 00:47:35 Jenže okřídlená.
  Když s nimi lítá, jsou to křídla.
 • 00:47:46 -Viléme, poženeme domů.
  -Vždyť ještě není večer.
 • 00:47:54 Než dojdeme, bude tma.
 • 00:48:01 Ponocování, na to si člověk zvykne.
  Když nejsou jiné starosti.
 • 00:48:07 Co bych vám povídal, víte sama.
  Je to jiné živobytí.
 • 00:48:13 -Z pytláka je teď hlídač.
  -Já vím, kdo se za mne přimluvil.
 • 00:48:21 -Pěkná úroda. Pán Bůh požehnej.
  -Někdy je mi tu v noci smutno.
 • 00:48:29 Na druhé straně mám čas
  se koukat kolem na různé věci.
 • 00:48:36 V tom shonu člověk ani pro
  to neměl oči.
 • 00:48:42 Taky se mi zdá kdejaké kvítko
  každým rokem hezčí.
 • 00:48:49 A ty dny jsou čím dál kratší.
  S Pánem Bohem.
 • 00:48:57 Zaplať Pán Bůh ještě jednou.
 • 00:49:06 -Pomrzly by, kdybychom zapomněly?
  -Zvířata taky trpí zimou.
 • 00:49:16 -Stromy taky? A kytky?
  -To víš, Barunko.
 • 00:49:23 -Proč mi říkáš, Barunko?
  -Všechno živé cítí bolest.
 • 00:49:29 Můžeme dát sýkorkám
  jedno krmítko k sušárně?
 • 00:49:36 Někam do závětří, Jene.
 • 00:49:44 Mařenka Viktorovic bude mít svatbu.
  A víš, koho si bere za ženicha?
 • 00:49:52 -Neříkej nikdy Viktorovic.
  -Proč nesmím říkat, Viktorovic?
 • 00:49:59 -Víš přece, čí je.
  -Mařenka je obyčejná holka.
 • 00:50:09 -O Viktorce tak nemluv, Barunko.
  -Dobré jitro, babičko a Barunko.
 • 00:50:18 -Babičko, ty mě neposloucháš.
  -Poslouchám, Barunko.
 • 00:51:24 Co se stalo, stalo se.
  Nic nenaděláš.
 • 00:51:32 Nic mně nepomůže.
  Ani kovářčin talisman.
 • 00:51:37 Lásce se člověk neubrání.
  Pro ni jsem opustila matku i otce.
 • 00:51:45 Šla jsem na pouť, abych ho viděla.
  Našla jsem ho ve vojenském obleku.
 • 00:51:57 Když se mě zeptal, chci-li s ním
  zůstat, srdce se třáslo radostí.
 • 00:52:04 Měla jsem ho moc ráda.
  Co jiného jsem mohla udělat?
 • 00:52:09 Kdybyste byla mladá jako tenkrát,
  co byste udělala?
 • 00:52:18 Lásce se neubráníš. Co by měl
  člověk na světě, kdyby nebylo lásky
 • 00:52:28 -Jak se jmenoval?
  -Jiřík.
 • 00:52:32 -Byli jste spolu vždycky šťastni?
  -Žádná růže nekvete celý rok.
 • 00:52:41 -A on - váš Jiřík - je dávno mrtvý?
  -Když žiji, tak není mrtvý.
 • 00:52:51 Můžu si vzít stejného ženicha,
  kterého si měla brát Viktorka?
 • 00:52:57 V tom ti nikdo neporadí.
  Musíš mít Toníka ráda.
 • 00:53:04 Jakého Toníka? Když mě neposloucháš
  s kým si to povídáš?
 • 00:53:10 -Zanes je do kůlny.
  -Nepozvali by mě za družičku?
 • 00:53:19 Tak se Mařenka
  nakonec přece dočkala.
 • 00:53:42 Viktorko, pojď domů...
  Tatínek by tě rád viděl.
 • 00:54:17 Pojď se mnou, Viktorko.
 • 00:54:35 To jsem já - vzpomeň si.
 • 00:57:11 Viktorko.
 • 00:58:14 Tak jsem se těšila a teď
  bych radši zůstala doma.
 • 00:58:20 -Čeho se bojíš?
  -Já nevím.
 • 00:58:25 Člověka někdy pobolívá. Každá
  bolest přebolí. I to loučení.
 • 00:58:36 Byla jsem se rozloučit -
  i na hřbitově.
 • 00:58:44 A co moje domlouvání?
  Nech na pokoji, co spí věčný sen.
 • 00:58:52 Užiješ si dost se svým neklidným
  srdcem. Pamatuj si to.
 • 00:59:08 Já na to nikdy nezapomenu.
 • 00:59:37 -Ty jsi Barunka.
  -Vítám vás, babičko.
 • 00:59:45 -Proč se rozčesávání říká vískat?
  -Říkala to tak moje babička.
 • 00:59:50 -Taky vám vyprávěla pohádky?
  -Taky. Už jsem ti dnes vyprávěla.
 • 00:59:58 Babičko, alespoň kousek o Popelce.
  Jak přijela na zámek na ples.
 • 01:00:04 Vždyť už ji musíš znát nazpaměť.
 • 01:00:10 Přijela, vešla mezi tanečníky,
  myslela, že si ji nevšimnou.
 • 01:00:20 Princ ji zpozoroval hned
  u dveří a hned šel k ní.
 • 01:00:27 Protancovali spolu celý večer,
  princ se díval jen na ni.
 • 01:00:36 Prosil, jestli ji smí doprovodit,
  zavrtěla hlavou a zmizela.
 • 01:00:45 -Proč to udělala? Měla ho ráda.
  -Hrdost prospívá opravdové lásce.
 • 01:01:03 Jak to bylo dál?
 • 01:01:05 Seběhla po schodech dolů, princ
  natřel schody smolou.
 • 01:01:14 Jeden Popelčin střevíček
  se přilepil. Nevšimla si toho.
 • 01:01:24 Bolelo ji srdce,
  když na prince vzpomínala.
 • 01:01:35 Byla do něho moc zamilovaná?
 • 01:01:39 Když se člověk musí loučit,
  cítí, jak má rád.
 • 01:01:51 A slyšela z dálky
  vyhrávat a zpívat -
 • 01:01:57 Babičko, kterou písničku jste
  měla nejraději?
 • 01:02:07 Ó, řebíčku, zahradnický,
  ó, růžičko voňavá.
 • 01:02:22 Kterak na tě zapomenu,
  když to není věc možná.
 • 01:02:36 Kterak na tě zapomenu,
  když to není věc možná.
 • 01:03:45 Neboj se o mne...
 • 01:03:53 -Jenom nezapomeň.
  -Já se vrátím.
 • 01:04:48 Ó, řebíčku zahradnický
  ó, růžičko voňavá.
 • 01:05:00 -A byli jste spolu šťastni?
  -Žádná růže nekvete celý rok.
 • 01:09:18 Jiří!
 • 01:09:59 Mořena, Mořena,
  Kam jsi klíče dala?
 • 01:10:03 Dala jsem je dala
  svatému Jiří.
 • 01:10:11 Aby nám otevřel
  do ráje dveří.
 • 01:10:19 Dala jsem je dala
  svatému Jánu,
 • 01:10:27 aby nám otevřel
  do nebe bránu.
 • 01:10:35 Svaté Jiří vzala,
  zem odemykala.
 • 01:10:43 Aby tráva rostla,
  a travička zelenala.
 • 01:10:51 Růžička červená,
  fiala modrá.
 • 01:12:24 Pozdrav tě Pán Bůh.
 • 01:12:35 -Abych neuřkla.
  -Celý Jakub, viďte.
 • 01:12:43 -Jakpak ti říkají?
  -Jiřík...Po vašem...
 • 01:12:51 -Děkuji ti, Kristlo.
  -Vy mně. Já se vám musím odvděčit.
 • 01:12:58 Ó, řebíčku zahradnický,
  ó, růžičko voňavá.
 • 01:13:10 -Kterak na tě zapomenu.
  -Jiří!
 • 01:13:24 -Kterak na tě zapomenu.
  -Děkuji ti.
 • 01:13:38 To je na památku, Jiříku.
 • 01:13:47 Děkuji ti, Kristo.
  Ani nevíš zač.
 • 01:14:10 Nezavírej! Vždyť já vím...
 • 01:14:21 -Slyšíš ho, Barunko?
  -Babičko, tady není Barunka.
 • 01:14:29 Poslouchej. Zpívá krásněji
  než vloni.
 • 01:14:40 Pán Bůh bude s tebou spáti,
  andělíček kolébati, spi synáčku.
 • 01:15:13 Barunko! Vrať se!
 • 01:16:05 To už Barunku neuvidím...
 • 01:16:34 Tak jsme se nedočkali.
 • 01:17:10 Abyste si vzpomněli až tu
  s vámi nebudu.
 • 01:17:27 Ale, Terezko - vždyť jsme
  se užily - neplač.
 • 01:17:36 Bylo to poctivé živobytí.
 • 01:18:05 Barunko...
 • 01:18:27 Až umřu, Barunko,
  nezapomeň to říct včeličkám.
 • 01:19:37 Babička nám umřela...
 • 01:20:20 To si jen větřík pohrává
  a sklání stromy k sobě.
 • 01:20:27 Když se líbají a objímají.

Související