iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 2. 2021
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

42 hlasů
275104
zhlédnutí

V karavanu po Česku

Jihomoravský kraj

Kraj moudrých a pracovitých lidí nenabízí jen vinnou révu, ale také třeba mnohem méně známé plody monumentálního stromu oskeruše

25 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

V karavanu po Česku

 • 00:00:08 S mým parťákem na cesty,
  obytňákem Karlem,
 • 00:00:10 jsem pomalu a jistě dorazil
  do kraje srdečného, usměvavého
 • 00:00:15 a pohostinného.
  Na jižní Moravu.
 • 00:00:19 Do kraje,
  který nelze nemilovat.
 • 00:00:21 Kvůli lidem,
  kteří v něm žijí.
 • 00:00:23 Kvůli času, který tu plyne
  tak nějak jinak.
 • 00:00:29 Když se dívám na všechny ty vinice
  kolem,
 • 00:00:31 hned bych si někde sednul
  a dal si sklenku
 • 00:00:34 suchého bílého vína.
  Ale na to je ještě čas.
 • 00:01:03 Teď jsem na místě,
  kde jsme nikdy nebyl
 • 00:01:05 a vždycky jsem toužil
  se sem podívat.
 • 00:01:07 Tak doufám, že to naplní
  moje očekávání.
 • 00:01:24 Tohle místo má neuvěřitelného
  génia loci.
 • 00:01:27 Klášter Rosa coeli
  v Dolních Kounicích.
 • 00:01:31 O takových místech vždycky stojí
  za to dozvědět se něco víc.
 • 00:01:35 -A co byste chtěl vědět?
 • 00:01:38 Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:40 Třeba zrovna to, proč se klášter
  jmenuje Rosa coeli?
 • 00:01:43 -Protože byl zasvěcen
  Panně Marii,
 • 00:01:46 která v dobách výstavby byla
  nazývána Růží nebeskou.
 • 00:01:50 -Do kdy se datuje první zmínka
  o klášteru, nebo kdy byl založen?
 • 00:01:54 -Založen byl písmeně ve Vatikánu
  v roce 1181.
 • 00:01:59 Vlastně na příkaz papeže,
  protože zdejší majitel,
 • 00:02:05 Vilém z Pulína,
  dělal výpady do Rakous,
 • 00:02:09 kde pustošil a plenil majetky.
 • 00:02:12 Za to byl dán papežem
  do klatby
 • 00:02:14 a za trest musel postavit
  tenhle klášter.
 • 00:02:22 -A byl to mužský
  nebo ženský klášter?
 • 00:02:25 -Byl to nejstarší ženský
  premonstrátský klášter na Moravě.
 • 00:02:29 -Klášter
  to musel být nádherný,
 • 00:02:31 ale asi v historii dostal
  mnoho ran.
 • 00:02:34 -V roce 1400 přibližně
  byl dostavěn.
 • 00:02:36 V roce 1423 přišli na Moravu Husité
  a klášter zpustošili, vypálili.
 • 00:02:43 Řádové sestry utekly
 • 00:02:45 a když se vrátily,
  našly klášter v ruinách.
 • 00:02:49 Potom se ho snažily spravit,
  ale už nikdy nedostal
 • 00:02:52 tu krásnou podobu jakou míval
  v době výstavby.
 • 00:02:58 -Jak dopadl ten zdejší
  ženský řád?
 • 00:03:01 -Velice smutně.
 • 00:03:03 Na začátku 16. století probošt
  Martin Göschl
 • 00:03:07 přestoupil k luteránům
  a za ženu si vzal
 • 00:03:10 jednu místní řádovou sestru.
 • 00:03:12 On jako luterán se oženit mohl,
  ale pro řádovou sestru
 • 00:03:15 sňatek přípustný nebyl
  a není ani v dnešní době.
 • 00:03:19 -Jak to celé dopadlo?
 • 00:03:21 -Martin Göschl byl zajat,
  byl odsouzen
 • 00:03:25 k trestu smrti upálení za živa,
 • 00:03:28 ale na přímluvu ostatních kněží
  byl pouze mučen
 • 00:03:31 a zemřel v církevním vězení
  na Hukvaldech.
 • 00:03:35 -A jeho žena?
 • 00:03:36 -Pověst vypráví,
  že jeho nebohá žena
 • 00:03:38 je tady za živa zazděna v koutě
  křížové chodby.
 • 00:03:53 -Památky si pro dnešek
  můžu odškrtnout
 • 00:03:56 a teď by to chtělo pohyb.
 • 00:03:58 Na Kudyznudy jsem zjistil,
  že nedaleko
 • 00:04:01 jsou Dunajovické kopce.
 • 00:04:03 Píšou: pomalu ztracený svět.
 • 00:04:06 To zní jako plán.
  Jde se na kolo!
 • 00:04:24 Už nějakou dobu se kochám krásou
  tady těch Dunajovických kopců.
 • 00:04:28 A je neuvěřitelný, že jsem nepotkal
  a celou dobu ani živáčka.
 • 00:04:33 Vzhled a charakter Dunajovických
  kopců,
 • 00:04:35 dnes národní přírodní památky
 • 00:04:37 ležící v sousedství známější
  Pálavy,
 • 00:04:39 se v průběhu staletí měnil.
 • 00:04:41 Původní lesy se proměnily
  v pastviny a louky,
 • 00:04:44 ty pak ve vinice a sady,
  aby se z nich,
 • 00:04:47 zejména po odsunu původního
  obyvatelstva
 • 00:04:49 po druhé světové válce,
  stalo místo,
 • 00:04:52 které zůstalo z části ležet
  ladem.
 • 00:04:54 Postupem času tu začala příroda
  úřadovat po svém
 • 00:04:57 a své místo k životu
  si tu našli vzácné,
 • 00:05:00 často chráněné rostliny
  i živočichové.
 • 00:05:03 Od pána, co mi půjčil kolo,
  jsem se dozvěděl,
 • 00:05:06 že by tady mělo být blízko
  něco jako pyramida.
 • 00:05:10 Já myslím, že jsem to cestou
  i zahlídl.
 • 00:05:13 Ale dál už musím po svých.
 • 00:05:23 Žádná procházka to teda není.
  Pořádnej krpál.
 • 00:05:29 Terasy Velké Slunečné
  nejsou žádným
 • 00:05:31 tajemným svědectvím
  z dob dávno minulých.
 • 00:05:35 Vlastně byly vytvořeny
  relativně nedávno,
 • 00:05:37 někdy v druhé polovině
  minulého století,
 • 00:05:40 a měly usnadnit obdělávání
  poměrně příkrého kopce,
 • 00:05:43 kterým Velká Slunečná je.
 • 00:05:46 Postupně ale terasy na Slunečné
  zarostly
 • 00:05:48 a staly se originální dominantou
  Dunajovických kopců.
 • 00:05:59 Všechno podstatné ze zdejšího kraje
  máme jako na dlani.
 • 00:06:02 Novomlýnské nádrže,
  Horní Věstonice, Dolní Dunajovice,
 • 00:06:07 za nimi Děvín, Pernou,
  Stolovou horu, Turold,
 • 00:06:12 Svatý kopeček, Mikulov...
 • 00:06:15 A tak bychom mohli pokračovat
  až do Rakouska.
 • 00:06:22 Vidíte to sami.
  Ty výhledy, božský klid.
 • 00:06:25 Barvy, zvuky přírody,
  vůně...
 • 00:06:28 A vinice, ze kterých prý pochází
  mimořádně kvalitní víno.
 • 00:06:33 Chápu, že musí být kvalitní.
  Z tohohle místa - jak jinak.
 • 00:06:50 A tohle už je Pálava.
  Stará dobrá Pálava.
 • 00:06:54 Označení stará je v tomto případě
  naprosto trefné.
 • 00:06:57 Protože patří mezi nejdéle osídlené
  oblasti na našem území.
 • 00:07:03 To potvrzují i četné archeologické
  nálezy.
 • 00:07:05 Tím nejznámějším je nález
  malé sošky velkého významu,
 • 00:07:08 Věstonické Venuše.
 • 00:07:11 Pálava je dnes chráněnou krajinnou
  oblastí
 • 00:07:13 s velkým množstvím vzácných rostlin
  a živočichů,
 • 00:07:16 ale i s řadou historických
  památek.
 • 00:07:18 Asi není těžké uhádnout,
  proč se právě
 • 00:07:21 tenhle kout
  naší vlasti těší takové oblibě.
 • 00:07:24 Toulky po vinohradech,
 • 00:07:25 pohled na bělostné vápencové
  skály
 • 00:07:27 i na romantické zříceniny hradů
  musí potěšit každého,
 • 00:07:30 kdo sem zavítá.
 • 00:07:32 A právě pro tenhle balzám na duši
  si lidé Pálavu tolik oblíbili.
 • 00:07:42 Loučím se s Pálavou průjezdem
  okolo vodní nádrže Nové Mlýny.
 • 00:07:49 Tam někde v dálce leží ostrůvek
  a na něm kostel sv. Linharta.
 • 00:07:53 Je tichou vzpomínkou na obec
  Mušov,
 • 00:07:55 která musela ustoupit stavbě
  střední novomlýnské nádrže.
 • 00:07:59 No, nejvyšší čas najít si místo
  na spaní,
 • 00:08:01 abych neskončil někde u pumpy.
 • 00:08:03 Jedna rodina mi vyprávěla,
  že když spali u pumpy,
 • 00:08:05 tak je uspali plynem a okradli.
 • 00:08:08 Takže často v přírodě bezpečněji,
  přátelé.
 • 00:08:13 Stejně jako všude jinde
  i na jižní Moravě
 • 00:08:15 můžete spát v kempech.
 • 00:08:17 Ovšem místní specialitou
  je nocování v karavanu
 • 00:08:19 přímo mezi vinicemi.
 • 00:08:21 Po dohodě s majitelem,
  samozřejmě.
 • 00:08:26 Něco málo z jižní Moravy
  mám za sebou,
 • 00:08:29 a je to přesně tak,
  jak jsem si to představoval.
 • 00:08:39 Včera mi to trochu trvalo,
 • 00:08:41 ale nakonec jsem na spaní našel
  tohle nádherné místo.
 • 00:08:44 Spal jsem tu jako dudek.
 • 00:08:45 Ani špačci z vinic mě
  nerušili.
 • 00:08:48 Ale je čas se posunout dál,
  tak se podíváme,
 • 00:08:50 co nám jižní Morava nabízí?
 • 00:08:54 Lanový park, to ne.
  Tobogány taky ne.
 • 00:08:58 Ale tady, Bílé Karpaty.
 • 00:09:01 Srdeční záležitost.
  Tak jedu.
 • 00:09:04 Ale ještě předtím si uklidím
  v karavanu.
 • 00:09:06 Trošku se mi tam hromadí
  nádobí.
 • 00:09:10 Když jsme u toho nádobí,
 • 00:09:11 tak v karavanu je moc důležitá
  váha.
 • 00:09:14 Proto i sklenička,
  z které jsem včera pil víno,
 • 00:09:16 je plastová.
 • 00:09:18 A taky je důležité rozložení
  váhy.
 • 00:09:21 Proto lehké věci dáváme nahoru
  a ty těžké patří dolů.
 • 00:09:38 Oblast, kterou projíždím
  asi není třeba představovat.
 • 00:09:41 Pro ty z vás, kteří váhají.
 • 00:09:43 Tomuhle místu se říká
  Moravské Toskánsko.
 • 00:09:49 Zdejší oblast je především
  mezi fotografy
 • 00:09:51 naprostá jednička.
 • 00:09:53 A jedním renomovaným časopisem
  byla před časem
 • 00:09:56 dokonce zařazena mezi padesát
  nejkrásnějších míst světa.
 • 00:10:06 A ačkoliv vím,
  že malebných míst
 • 00:10:09 je v České republice hodně,
  podobné v ní asi nenajdete.
 • 00:10:14 Nevynechám jedinou příležitost
  a kdykoliv můžu, zastavím se tam.
 • 00:10:19 Pokaždé objevuju nová místa.
  A víte co?
 • 00:10:22 Ještě nikdy jsem odtud nejel
  zklamaný.
 • 00:10:34 Úplnou náhodou jsem objevil další
  perlu jižní Moravy.
 • 00:10:37 Vinné sklepy v Plžích.
 • 00:10:40 Kvůli vysoké hladině spodních vod
  nemohli v minulosti
 • 00:10:42 obyvatelé nedaleké obce
  budovat sklepy přímo u svých domů.
 • 00:10:46 A tak je zřídili
  na vhodném místě opodál.
 • 00:10:51 Já nevím jak vy,
 • 00:10:52 ale já se na tu modro-bílou
  nádheru
 • 00:10:54 usazenou do zeleně
  nemůžu vynadívat.
 • 00:10:56 Těch sklípků je tady skoro 80
  a všechny si je vinaři
 • 00:10:59 vybudovali sami.
  První už dokonce v 15. století.
 • 00:11:05 A tak vlastně díky vodě
 • 00:11:07 vznikl areál unikátních
  vinných sklípků
 • 00:11:10 vyhloubených ve stráni,
  který je dnes památkově chráněný.
 • 00:11:30 Nedávno jsem slyšel
  o velmi zajímavém stromu,
 • 00:11:33 který by tady někde měl růst.
 • 00:11:35 Bývá mohutný, většinou osamocený.
  A já myslím, že tohle je on.
 • 00:11:46 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:11:48 -Zajímá vás oskeruše?
 • 00:11:50 -Fotím si tady ten obrovský
  strom.
 • 00:11:52 To je oskeruše?
  -Ano, to je pěkná stará oskeruše.
 • 00:11:57 -Jak je stará?
 • 00:11:59 -To nikdo neví,
  ale může mít tak 500.
 • 00:12:01 -To je památný strom, vidím.
  -Ano.
 • 00:12:04 To tady chráníme,
  aby to vandalové nečesali.
 • 00:12:07 A nikdo neskácel.
 • 00:12:09 -A co očesali?
  Vždyť tam nejsou žádné plody.
 • 00:12:11 -Letos odpočívala,
  loni měla krásnou úrodu.
 • 00:12:14 -Já ani nevím,
  jak taková oskeruše vypadá.
 • 00:12:17 -No to uvidíte.
 • 00:12:26 -Jak to, že se oskeruši
  tady v tom kraji tak daří?
 • 00:12:29 -To nikdo neví, ale roste jich tady
  nejvíc na světě.
 • 00:12:32 Tady na vrchu Žerotín
  je největší populace
 • 00:12:35 velkých stromů.
 • 00:12:38 -Je to příbuzný spíš jablku
  nebo hrušce?
 • 00:12:40 Nebo je to peckovina?
  -Je to největší jeřabina.
 • 00:12:44 To je jeřabina, která má plody
  asi tak v průměru 2, 3 cm.
 • 00:12:51 Ty největší šlechtěný mají i 5 cm
  průměr.
 • 00:12:55 -Je normální, že stojí ten strom
  takhle sám uprostřed louky?
 • 00:12:58 Nebo se pěstují v alejích?
 • 00:13:01 -Dřív si každá rodina pěstovala
  víceméně 1, 2 stromy,
 • 00:13:05 protože to je obrovský strom.
 • 00:13:07 Tady ten za náma ukazuje,
  že dřív tady byl nějaký sádek
 • 00:13:10 nebo vinohrad.
 • 00:13:12 Takže vždycky to bylo spojený
  s nějakým vinohradem,
 • 00:13:14 protože ta oskeruše má i dobré
  dřevo.
 • 00:13:16 Ona se dřív používalo třeba
  na šrouby vinařského lisu
 • 00:13:19 nebo na různé pevné nářadí,
 • 00:13:22 takže si ho lidi vážili
  i pro strom.
 • 00:13:24 Proto ho často nechávali
  a jiný stromy vyklučili.
 • 00:13:28 -A je to tedy oskeruše
  anebo oskoruše?
 • 00:13:32 -Tady na Slovácku je to oskoruša
  nebo oskoruše,
 • 00:13:37 ale vědecky to je oskeruše,
  jeřáb oskeruše.
 • 00:13:41 Můžete používat obojí.
 • 00:13:43 -Obojí?
  -Ano.
 • 00:13:45 -Já už se nemůžu dočkat,
  až ochutnám ty plody.
 • 00:13:48 -No to uvidíte.
 • 00:13:53 -Teď mi řekněte,
  co z toho je oskeruše.
 • 00:13:56 -Co myslíte?
 • 00:13:58 -Tak nevím.
 • 00:14:00 Toto je taková hruška,
  to nebude ono.
 • 00:14:03 To je švestka.
 • 00:14:06 Toto?
  -Ne, to je mišpule.
 • 00:14:09 Ale těsně vedle.
  Přihořívá.
 • 00:14:12 -Tady?
  -No.
 • 00:14:15 A kterou byste si dal?
  -Tu krásně červenou.
 • 00:14:18 -Tak ochutnejte.
  -Jo?
 • 00:14:24 -Jaká?
 • 00:14:27 -Taková kyselo-trpká,
  ale je tam trochu cukru.
 • 00:14:30 -Je tam trochu cukru?
  A nesvírá vám trochu pusu?
 • 00:14:32 -No.
 • 00:14:34 -Tohle je ještě úplně nezralá.
 • 00:14:36 To je jak děvčice, pěkná,
  ale vevnitř nic moc.
 • 00:14:39 Ochutnejte tu tmavou.
 • 00:14:41 -Tady tu třeba?
  -Ano.
 • 00:14:47 -To je rozdíl.
  -To už je lepší, že jo.
 • 00:14:49 Z tohohle už něco vyrábíme.
  Z toho už se dá dělat.
 • 00:14:53 -Já jsem z toho jednou pil
  pálenku.
 • 00:14:55 -Pálenka je taky dobrá,
  ale není pro každého.
 • 00:14:57 Musí se umět udělat.
 • 00:14:59 Ale my vám tady můžeme dát
  ochutnat,
 • 00:15:02 když už jste tak odvážný
  a ochutnal jste plody,
 • 00:15:05 tady máme i marmeládičku.
 • 00:15:07 -Marmeládu?
  -No.
 • 00:15:08 -Já se dneska mám.
 • 00:15:13 Ta je výborná.
  -Dá se, ne?
 • 00:15:16 Ony jsou oskeruše sladké
  možná víc jak jablka.
 • 00:15:19 Akorát se musí nechat právě
  dozrát.
 • 00:15:21 A řada lidí udělá chybu,
  že si kousne do toho
 • 00:15:23 nezralého plodu
  a pak ho to odradí.
 • 00:15:26 -Jak se to češe?
  -To se nečeše.
 • 00:15:28 To musíte počkat.
 • 00:15:29 Trpělivě čekat a pak,
  co napadá, dát na lísku,
 • 00:15:34 nechat změknout
 • 00:15:35 a pak se z toho dá dělat takováhle
  dobrota.
 • 00:15:38 Tyhle jsou třeba zajímavý.
 • 00:15:40 Tohle je kříženec oskeruše
  s hruškou.
 • 00:15:44 To je taková vzácnost.
 • 00:15:46 Z Prahy nám jeden pan šlechtitel
  udělal
 • 00:15:49 jednu takovou výbornou věc.
 • 00:15:52 Je to také dobré, ale člověk musí
  počat, jako u oskeruše,
 • 00:15:54 plodí to až za 10 let.
 • 00:15:56 -Takže oskeruše plodí
  až za 10 let od vysazení?
 • 00:15:59 -Ano.
  Je to strom pro trpělivé lidi.
 • 00:16:01 -To se mně na tom líbí,
 • 00:16:03 že tady na Moravě je na všechno
  dost času.
 • 00:16:06 Tady život tak pomaleji plyne.
 • 00:16:08 -No, je otázka,
  kdo si na co čas udělá.
 • 00:16:11 A my si tady na to čas
  uděláme.
 • 00:16:14 -Vybaven výbornou marmeládou,
  musím se definitivně rozloučit
 • 00:16:17 se stromem pro trpělivé,
  oskeruší.
 • 00:16:19 A pokračuji směrem ke zvedající se
  linii hřebene Bílých Karpat.
 • 00:16:31 Teda.
  To je krasavec.
 • 00:16:43 Kuželovský mlýn sloužil zdejším
  více než sto let
 • 00:16:46 a zastavil se až rok
  po druhé světové válce.
 • 00:16:49 Od té doby tady hrdě stojí
  a připomíná staré časy.
 • 00:16:52 Ale vidět ho mlít v takovém větru,
  jako je dneska,
 • 00:16:55 to musel být zážitek.
 • 00:17:07 Je čas na malou procházku
  po Bílých Karpatech.
 • 00:17:21 Bílé Karpaty,
  pohoří na česko-slovenské hranici
 • 00:17:25 s nejvyšším vrcholem
  Velkou Javořinou,
 • 00:17:27 kde se pravidelně utužuje
  česko-slovenské přátelství.
 • 00:17:31 Nádhera.
 • 00:17:33 Kolikrát jsem si říkal,
  čím mě Bílé Karpaty tak zaujaly?
 • 00:17:36 Jednoduše vším.
 • 00:17:41 Bílými Karpaty bych se mohl toulat
  nekonečné hodiny
 • 00:17:44 a stále bych se nedokázal
  dostatečně nabažit
 • 00:17:46 té malebné krajiny
  s jednotlivě rozesetými stromy
 • 00:17:50 a rozlehlými květnatými loukami
  s řadou vzácných rostlin.
 • 00:17:55 I díky nim jsou dnes Bílé Karpaty
  chráněnou krajinnou oblastí
 • 00:17:58 a biosférickou rezervací UNESCO.
 • 00:18:08 Jako botanik amatér
  bych se mohl pokusit
 • 00:18:10 určit některé druhy rostlin,
  které tu kvetou.
 • 00:18:13 Ale jak se dívám na tu nádheru
  okolo, bude lepší
 • 00:18:17 nasávat tu neskutečnou vůni
  a atmosféru.
 • 00:18:30 Není to ale jenom o přírodním
  bohatství.
 • 00:18:33 Zdejší slavnosti, zvyky, kroje,
  zpěv, tanec,
 • 00:18:38 to všechno jsou přidané hodnoty
  tohoto jedinečného místa.
 • 00:18:57 Projel jsem už fůru nádherných
  míst,
 • 00:18:59 včetně vinic a vinohradů,
  ale pořád mám pocit,
 • 00:19:02 jako by ten zážitek
  nebyl úplně kompletní.
 • 00:19:06 Chci tím nenápadně naznačit,
 • 00:19:08 že bych dnešní den rád zakončil
  sklenicí dobrého vína.
 • 00:19:12 A nebudu vám lhát.
  O jednom vinaři bych tady věděl.
 • 00:19:34 Blatnice pod sv. Antonínkem.
 • 00:19:36 Řekni mi, Radime, čím je to místo
  z vinařského hlediska mimořádné?
 • 00:19:42 -Historicky se o Blatnici
  vždycky mluví
 • 00:19:45 jako o Moravském Burgundsku.
 • 00:19:47 Není to jenom odrůdovou skladbou
  těch vín tady,
 • 00:19:51 kdy tady převládaly vždycky Pinoty,
  Pinot blanc,
 • 00:19:54 Pinot Gris, Pinot Noir.
 • 00:19:57 Čili Rulandské bílé,
  Rulandské šedé,
 • 00:19:59 Rulandské modré v naší řeči.
 • 00:20:01 V 50. letech k tomu přibyla
  Šardonka.
 • 00:20:03 Ale je to i tou půdou,
  která tady je.
 • 00:20:07 Velmi těžké jílovité půdy
  s výběhy vápence.
 • 00:20:11 A to je absolutně typika
  pro Burgundsko.
 • 00:20:19 -Vaše rodina zanechala a zanechává
  v moravském vinařství silnou stopu.
 • 00:20:24 -Je to tak.
 • 00:20:25 Můj dědeček, Václav Křivánek,
  byl šlechtitelem
 • 00:20:29 velmi významným v tehdejším
  Československu.
 • 00:20:32 Mezi jeho nejznámější počin patří
  Muškát moravský,
 • 00:20:36 který asi všichni známe.
 • 00:20:38 My se podíváme dneska
  i do vinice Floriánka.
 • 00:20:42 Do nejstarší vinice Floriánky
  vůbec,
 • 00:20:44 což je další moštová odrůda,
  kterou vyšlechtil.
 • 00:20:48 Já mu teda navždy budu děkovat,
  protože ji napsal na mě.
 • 00:20:52 Já jsem navždy zapsán
  ve světovém vinařství
 • 00:20:54 jako šlechtitel této odrůdy.
 • 00:20:57 -To je krásný. Šlechtic.
  -Ale vyšlechtil ji dědeček.
 • 00:21:02 -Co Blatnický roháč?
 • 00:21:04 -Blatnický roháč,
  nejstarší známkové víno.
 • 00:21:08 Tedy cuvée, nebo směska,
  jak to nazveme.
 • 00:21:11 Je to výjimečná věc
  pro Blatnici.
 • 00:21:14 Bohužel je trošku problém
  se známkou,
 • 00:21:16 kterou vlastní jenom 5 vinařů.
 • 00:21:18 Čili ostatní vinaři ji nemohou
  nazývat
 • 00:21:20 takhle to víno,
  Blatnický roháč.
 • 00:21:23 Už v 19. století to bylo víno,
  které v Paříži
 • 00:21:26 na celosvětové soutěži vín
  získalo
 • 00:21:29 zlatou medaili
  jako první mimofrancouzské víno.
 • 00:21:32 Takže Lichtenštejové ho tehdy
  přihlásili.
 • 00:21:36 Takže úžasné kuvée
  Rulandy bílé, Rýňáků
 • 00:21:41 a Silvánského zeleného.
 • 00:21:54 -Radime, jaké jsou tvoje
  nejoblíbenější odrůdy?
 • 00:21:58 -My jsme trošku v rodině,
  i s otcem, tradicionalisti.
 • 00:22:02 Takže nedáme moc na ty
  novošlechtěnce,
 • 00:22:06 co se teď objevují,
  ale sem vždycky patřily
 • 00:22:10 odrůdy pinotové
  a potom Ryzlink, Sylván.
 • 00:22:14 To jsou věci, které historicky
  tady vždycky byly.
 • 00:22:17 A ten Ryzlink konkrétně miluje
  tady ty těžké půdy,
 • 00:22:22 které nemají moc živin.
  To ho baví.
 • 00:22:26 Asi, kdybych přijel do Blatnice,
 • 00:22:28 tak první, co bych chtěl ochutnat,
  tak to bude Ryzlink.
 • 00:22:34 -Ty nové odrůdy, Hibernal,
  Děvín nebo Solaris,
 • 00:22:38 které začínají být populární,
  jsou tady také
 • 00:22:42 osazeny na vinicích?
  -Jsou.
 • 00:22:44 Jsou zde vinaři,
  kteří jednak dělají burčák,
 • 00:22:46 my burčák neděláme.
 • 00:22:48 Ten Solaris například je jedna
  z nejrannějších odrůd vůbec,
 • 00:22:50 takže ta se hodí dokonale.
  Mě to úplně nenaplňuje.
 • 00:22:54 Jak říkám, jednak nepiju
  ani burčák,
 • 00:22:56 nejsem moc na ty jednodušší
  aromatické odrůdy.
 • 00:23:01 Asi lidé, kteří už mají
  něco "napito", či "vypito",
 • 00:23:05 je jedno, jak to nezveme,
 • 00:23:07 asi se budou přiklánět
  k těm tradičním odrůdám,
 • 00:23:09 z kterých se dají udělat
  velká vína.
 • 00:23:11 Ze Solarisu, troufnu si říci,
  se úplně velké víno udělat nedá.
 • 00:23:17 -Ty jsi vlastně v rodině
  3. generací vinařů.
 • 00:23:20 Nemuseli tě do toho nějak
  nutit?
 • 00:23:23 -V dospívání asi jako kohokoliv,
  to bylo náročné.
 • 00:23:28 Já jsem si tu cestu k vinařství
  našel až někdy ve 30 s tím,
 • 00:23:33 že já jsem první z té generace,
  který to víno vyrábí komerčně.
 • 00:23:39 Děda byl primárně šlechtitel,
  byť si dělal víno i pro sebe.
 • 00:23:42 A můj otec je ekonom, geodet,
  stavař,
 • 00:23:46 takže ten vždycky dělal víno
  jako koníček,
 • 00:23:48 ale na skvělé úrovni,
  troufnu si říct.
 • 00:23:51 Takže od nich já jsem se
  učil.
 • 00:23:53 Já jsem byl první,
  který se rozhodl to překlopit
 • 00:23:55 do té komerční roviny
 • 00:23:57 a začít se skutečně život
  jenom vínem.
 • 00:23:59 -To je co za odrůdu?
 • 00:24:01 -Tohle je Rulandské bílé,
  Pinot blanc.
 • 00:24:04 -To ještě není zralé, že?
  -To zralé není.
 • 00:24:06 To bude nejdřív za měsíc.
 • 00:24:09 Tento rok
  za měsíc a půl možná.
 • 00:24:12 -A nezbylo vám něco od loňska?
  -Pár tisíc lahví tam ještě mám.
 • 00:24:20 -Nakonec jsme nějakou tu lahvinku
  našli
 • 00:24:22 a jak se tady říká,
  také ji přechutnali.
 • 00:24:25 A jsem moc rád,
  že nejen s Radimem,
 • 00:24:27 ale i s jeho milou
  a příjemnou rodinou.
 • 00:24:34 No a tohle jsem projel.
 • 00:24:35 Petrovské Plže...
 • 00:24:39 Kuželovský větrák.
  Větrný mlýn.
 • 00:24:44 A tady je Moravské Toskánsko...
 • 00:24:47 Tam se to vlní.
 • 00:24:49 A tady Rosa coeli.
  Dolní Kounice.
 • 00:24:52 Tam je génius loci.
  To je fakt neuvěřitelné.
 • 00:24:55 Ale víte co?
  Tady je všude tak nádherně.
 • 00:24:58 Krása.
 • 00:25:00 Tak na zdraví.
  -Ať slouží.
 • 00:25:03 PÍSEŇ
 • 00:25:05 Tak nastupovat, jedem,
  projdeme krásnou zem
 • 00:25:11 Po Česku vás dneska
  svezem
 • 00:25:14 V karavanu tam a sem
 • 00:25:19 V karavanu tam a sem
 • 00:25:22 V karavanu tam,
  tam a sem.
 • 00:25:27 Skryté titulky: Tereza Fenclová
  2021

Související