Zbigniew Czendlik představuje přírodní a historické památky, rozmanitou gastronomii, lidové zvyky i laskavost obyvatel své rodné země.