iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 1. 2021
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

58 hlasů
299913
zhlédnutí

V karavanu po Česku

Jihočeský kraj

Třetí díl bude ve znamení rybníků, zámků a malebných městeček. Právě takový je totiž Jihočeský kraj

25 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

V karavanu po Česku

 • 00:00:06 Pohled na jihočeskou krajinu
  mě vždycky zahřeje u srdce.
 • 00:00:09 Kraj rybníků, lesů a hor
  mám opravdu upřímně rád.
 • 00:00:16 Jižní Čechy,
  to nejsou jen známé klenoty
 • 00:00:18 jako třeba
  Český Krumlov nebo Hluboká.
 • 00:00:21 Já se poohlídnu po místech,
  která možná nejsou tak známá,
 • 00:00:25 ale v malebnosti a poetice
  si s nimi v ničem nezadají.
 • 00:00:57 Blížím se k velmi zajímavému mostu,
  který se jmenuje Podolský.
 • 00:01:08 Most postavili v průběhu
  druhé světové války
 • 00:01:10 a od samého počátku byl považován
  za unikátní technické dílo,
 • 00:01:15 oceněné v Paříži v roce 1937
  dokonce zlatou medailí.
 • 00:01:20 V době svého vzniku patřil
  mezi největší mosty Evropy
 • 00:01:23 a přezdívalo se mu
  Brána do nebe.
 • 00:01:28 510 metrů dlouhý most je za mnou
  a přede mnou... Bůh ví.
 • 00:01:49 A jsem v Bechyni.
 • 00:01:51 Sem mě jednou lákali
  na Via Ferratu.
 • 00:01:53 A když jsem zjistil,
  že patří k nejtěžším v republice,
 • 00:01:55 tak jsem radši s díky odmítl.
  Ale na Bechyni jsem nezanevřel.
 • 00:01:59 Bechyně leží v turistické oblasti
  Toulava,
 • 00:02:02 na soutoku říčky Smutná
  a řeky Lužnice.
 • 00:02:05 Město jako takové založil
  Jan Lucemburský.
 • 00:02:08 A v průběhu staletí jej vlastnili
  třeba Štemberkové
 • 00:02:10 nebo Petr Vok z Rožmberka.
 • 00:02:12 Bechyni proslavila, mimo jiné,
  také keramika.
 • 00:02:15 Tradice její výroby tady v Bechyni
  sahá až do 16. století.
 • 00:02:19 Snaha rozvíjet keramické řemeslo
  vedla roku 1884
 • 00:02:23 ke zřízení c.k. odborné školy
  keramické.
 • 00:02:27 Studium trvalo tři roky,
 • 00:02:29 a studovat ji mohli do roku 1910
  jen chlapci a muži.
 • 00:02:33 A slavní absolventi?
 • 00:02:34 Třeba herec a režisér Jan Kačer,
  písničkář Karel Kryl,
 • 00:02:38 anebo herec Karel Roden.
 • 00:02:51 Místní mi poradili,
  že nejkrásnější pohled
 • 00:02:53 na zdejší zámek je tady odtud,
  zespoda, od Lužnice.
 • 00:02:57 A měli pravdu.
 • 00:03:00 Bylo by zajímavé naslouchat,
 • 00:03:01 kdyby stěny Bechyňského zámku
  promluvily.
 • 00:03:03 Zejména pokud by vyprávěly
  o dobách,
 • 00:03:05 kdy tu byl pánem Petr Vok
  z Rožmberka.
 • 00:03:07 Ten na zdejším panství
  rád
 • 00:03:09 a přímo královsky hostil
  své přátele.
 • 00:03:12 Zdejší večírky měly
  ale svá pravidla,
 • 00:03:14 a Pokutní registra,
 • 00:03:16 knihy se zápisy těch,
  kteří je porušili
 • 00:03:19 a za trest museli vypít
  určité množství vína
 • 00:03:21 a k podpisu připojit
  i nějakou poznámku,
 • 00:03:23 jsou toho důkazem.
 • 00:03:25 A některé zápisky,
  já jsem si je tady našel:
 • 00:03:27 Vrch sem přes přívoru.
 • 00:03:30 Anebo: Hej bej hej bej hej mememe
  bebebe.
 • 00:03:36 Asi tady bylo pěkně veselo.
 • 00:03:38 Ale každá legrace jednou končí.
 • 00:03:40 Petr Vok se v 41 letech
  oženil
 • 00:03:43 s mladou Kateřinou z Ludanic
  a měl utrum.
 • 00:03:47 Jsem vlastně rád,
 • 00:03:49 že mi tohle auto nedovolí jet
  vysokou rychlostí,
 • 00:03:51 protože pak mám možnost
  si krajinu kolem sebe
 • 00:03:53 pořádně prohlédnout a vychutnat.
 • 00:03:56 Mám pocit, že kamkoli se
  v jižních Čechách podívám,
 • 00:03:58 tam uvidím něco hezkého
  a zajímavého.
 • 00:04:01 Jako třeba právě teď.
  Zámek Kratochvíle.
 • 00:04:14 Ke kratochvílím mám všeobecně
  kladný vztah.
 • 00:04:16 On i karavaning a objevování
  krásných koutů naší země
 • 00:04:20 je velmi milá kratochvíle.
 • 00:04:30 Pane kasteláne,
  kde se tady v té nádherné přírodě
 • 00:04:32 vzal tenhle renesanční skvost?
 • 00:04:36 -Vlastně je to taková zajímavá
  otázka.
 • 00:04:39 Protože tady skutečně v 16. století
  byla opravdu divočina,
 • 00:04:44 divoká příroda.
  Hluboké lesy, pastviny.
 • 00:04:47 Prostě tento terén a tato část země
  byla úplně nevhodná
 • 00:04:52 pro výstavbu takového zámeckého
  areálu.
 • 00:04:56 -Někoho to pravděpodobně zaujalo
  natolik,
 • 00:04:59 že tady nechal postavit
  tenhle zámek.
 • 00:05:01 Kdo to byl?
  Čí to byl nápad?
 • 00:05:03 -Toto místo patřilo do majetku
  předposledního
 • 00:05:05 z rodu Rožmberků,
  Viléma z Rožmberka,
 • 00:05:08 který kdysi podnikl takovou cestu
  do Itálie, italskou cestu.
 • 00:05:14 Tam by přijímán v těch italských
  renesančních palácích,
 • 00:05:19 které byly vyzdobeny sochařskou
  výzdobou,
 • 00:05:22 nádhernou malířskou výzdobou
  a byly to úžasné domy,
 • 00:05:26 pohodlné domy.
 • 00:05:28 A tak, když se vracel domů
  do Čech,
 • 00:05:31 tak vlastně si s sebou nesl v srdci
  tu velikou touhu.
 • 00:05:36 Něco tak krásného si nechat
  postavit na svém území.
 • 00:05:42 -Jaká byla role v historii zámku
  Jakuba Krčína?
 • 00:05:46 -Jakub Krčín byl regent
  rožmberského dominia.
 • 00:05:49 Za vzorné služby Vilém
  Krčínovi daroval
 • 00:05:54 takovou selskou usedlost.
 • 00:05:56 Ta se jmenovala Leptáč
  a byla právě na tomto místě.
 • 00:06:00 Pozval sem, na Leptáč,
  Viléma na návštěvu,
 • 00:06:04 a nechal ten Leptáč krásně vyzdobit
  a uspořádal pro něj lov.
 • 00:06:10 A Vilémovi se tady na tom místě
  tak zalíbilo,
 • 00:06:14 že zase zatoužil to místo dostat
  zpátky do svého vlastnictví.
 • 00:06:18 A tak došlo k výměně.
 • 00:06:20 Krčín dostal za Leptáč
  městečko Sedlčany
 • 00:06:23 plus přilehlých 10 vesnic.
 • 00:06:26 A Krčín vrátil Leptáč Vilémovi.
 • 00:06:29 A to byl začátek realizace
  toho italského snu.
 • 00:06:36 -K jakému účelu ta usedlost,
  později tedy zámek, sloužil?
 • 00:06:40 -Ten zámek
  se moc hezky jmenuje.
 • 00:06:43 On se zkrátka jmenuje
  Kratochvíle.
 • 00:06:46 To bylo výslovné přání
  Viléma z Rožmberka.
 • 00:06:50 Ten dům měl opravdu sloužit
  k ukrácení dlouhé chvíle.
 • 00:06:54 Zkrátka měl sloužit pro zábavu.
 • 00:06:57 A tou nejoblíbenější šlechtickou
  zábavou byl samozřejmě lov.
 • 00:07:02 Takže Kratochvíle byla samozřejmě
  budovaná k lovům.
 • 00:07:08 -Taková reprezentativní
  záležitost.
 • 00:07:10 -Kratochvíle zkrátka měla
  sloužit
 • 00:07:13 k vrcholné šlechtické reprezentaci.
 • 00:07:15 -Když tady chodíme tou krásnou
  zahradou,
 • 00:07:18 ona ta renesanční zahrada má také
  svá pravidla, viďte?
 • 00:07:23 -Kratochvílská zahrada
  sama o sobě, jak vidíte,
 • 00:07:28 je na samotě,
  celý zámek je na samotě.
 • 00:07:30 To je také po vzoru těch italských
  renesančních kasin, těch vil.
 • 00:07:34 Tehdy právě byla taková vlastně
  nová módní vlna,
 • 00:07:40 zkrátka italští šlechtici
  převáděli
 • 00:07:44 svá městská sídla do volné
  přírody.
 • 00:07:48 A taková měla být právě
  Kratochvíle.
 • 00:07:53 Tady ta kratochvílská zahrada
  je obehnána vysokou ohradní zdí,
 • 00:07:58 která je ještě navíc taková
  zahradní galerie.
 • 00:08:01 Tady uvnitř za tou zdí
  měl vzniknout
 • 00:08:04 skutečně ten intimní ráj,
  rajský prostor.
 • 00:08:11 Krásná zahrada,
  kde se v ornamentech sázely
 • 00:08:14 různé barevné květiny.
  Ale zároveň měla ta zahrada
 • 00:08:18 také tu funkci zásobování
  zámecké kuchyně.
 • 00:08:23 Tak se tady v různých ornamentech
  sázely
 • 00:08:28 různé druhy zelenin,
  různé druhy bylin.
 • 00:08:32 Samozřejmě podle herbáře přítele
  Petra Voka,
 • 00:08:37 Petra Ondřeje Mattioliho.
 • 00:08:39 To všechno ještě ve spojení
  s tou vodní hladinou.
 • 00:08:43 Takže si umíte představit,
  že opravdu Kratochvílská zahrada
 • 00:08:46 byla tím rájem.
 • 00:08:49 -Ráj uprostřed divočiny.
  -Tak.
 • 00:08:54 -Zdá se mi to, nebo ne?
  Je křivá ta věž, nebo není?
 • 00:08:59 -Prostě je křivá.
  Je to naše křivá zámecká věž.
 • 00:09:04 Víte co, je to věc,
  která strašně upozorňuje na sebe.
 • 00:09:10 Vzniklo to prostě nedopatřením,
 • 00:09:14 protože původně tady byl vystavěn
  pouze halový kostel bez věže.
 • 00:09:18 Teprve v pozdější době se ta věž
  dostavovala.
 • 00:09:22 Ale protože už nebyli tak zkušení
  jako italský architekt
 • 00:09:27 Badassare Maggi
  a neměli ty jeho znalosti,
 • 00:09:31 tak brzy po dostavbě se ta věž
  začala naklánět.
 • 00:09:37 I když dnes ten pohyb zdá se
  je zastaven,
 • 00:09:42 tak přeci jenom už zůstala zámecká
  věž na Kratochvíli křivá.
 • 00:09:48 -Když jsem to tady viděl
  poprvý,
 • 00:09:50 tak jsem taky z toho byl celej
  nakřivo.
 • 00:10:07 "Ahoj, Aleši.
 • 00:10:09 Až budeš u nás na jihu,
  stav se někdy na bizony. Nela."
 • 00:10:14 Bizoni, to zní lákavě, ne?
 • 00:10:17 Ale moment,
  teď jsem na Kratochvíli
 • 00:10:20 a bizoni jsou v Český Kanadě.
 • 00:10:22 Takže se podíváme na Kudyznudy,
  přes co to vezmeme.
 • 00:10:28 No vida, tady je cestou jedna
  krásná vesnička.
 • 00:10:31 Tak jedu.
 • 00:10:44 Toulám se jihočeskou turistickou
  oblastí PodKletí.
 • 00:10:47 Její dominantou je hora Kleť,
  která jí dala jméno.
 • 00:10:50 K vidění je tu vše,
  co je pro Jižní Čechy tak typické.
 • 00:10:54 Rybníky, louky, tiché lesy
  i řada unikátních památek.
 • 00:11:02 Měl jsem za to,
  že stavby ve stylu selského baroka
 • 00:11:04 najdu jenom v Holašovicích,
  ale i tady, v Plástovicích,
 • 00:11:07 jsou domky jako malované.
 • 00:11:16 Stavby a stavení ve stylu
  selského baroka
 • 00:11:18 patří k jižním Čechám stejně,
  jako ryby a rybníky.
 • 00:11:22 Tento originální stavební sloh
  našel inspiraci
 • 00:11:25 v klasicistní a barokní
  architektuře.
 • 00:11:27 Typické jsou pro něj honosné
  a bohatě zdobené štíty s ornamenty,
 • 00:11:31 ozdobami, květinami, zvířaty
  nebo jinými motivy.
 • 00:11:35 Občas nám dokonce napovídají,
  jakou funkci daná stavba měla.
 • 00:11:41 Když se dívám na ty pohádkové
  stavby,
 • 00:11:43 tak musím smeknout před řemeslným
  uměním starých mistrů.
 • 00:11:46 Tady v Plástovicích by se dalo
  žít,
 • 00:11:49 ale já se musím přesunou směrem
  ke Třeboni.
 • 00:11:54 Pořád mám na paměti pozvání
  na bizony,
 • 00:11:56 ale Třeboň, ta mě,
  coby zarytého rybáře
 • 00:11:59 a obdivovatele rybníkářského
  řemesla,
 • 00:12:01 přitahuje jako magnet.
 • 00:12:04 Rybníkářství v Českých zemích,
  to je opravdu dlouhá tradice.
 • 00:12:07 Má se za to, že první rybníky
  patřily většinou klášterům
 • 00:12:10 a ryby z nich byly konzumovány
  jako psotní jídlo.
 • 00:12:14 Velkou váhu rozvoji rybníkářství
  u nás přikládal i Karel IV.,
 • 00:12:18 který svému lidu přikázal,
  cituji:
 • 00:12:21 "Všem stavům i městům nařízení
  dávám pilně stavěti rybníky,
 • 00:12:25 jednak aby bylo postaráno
  o hojnost ryb pro potravu lidu,
 • 00:12:29 dále aby půda co nejvíce využita
  byla..."
 • 00:12:32 A právě za vlády Karla IV.
  vznikaly na Třeboňsku
 • 00:12:35 první rybníky.
 • 00:12:40 Jeden z nich mimochodem dobře
  znáte,
 • 00:12:42 alespoň podle mostku, Bošilecký.
 • 00:12:45 Nejslavnější éra rybníkářství
  na Třeboňsku
 • 00:12:48 je spojená se Štěpánkem Netolickým
  a Mikulášem Ruthardem z Malešova.
 • 00:12:52 Oba ovšem zůstávají tak trochu
  ve stínu
 • 00:12:54 zřejmě nejznámějšího jihočeského
  stavitele rybničních soustav,
 • 00:12:58 Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.
 • 00:13:02 Díky němu dnes máme například
  rybníky Rožmberk a tenhle Svět.
 • 00:13:09 Třicetiletá válka znamenala konec
  pro řadu rybníků v Čechách.
 • 00:13:12 Některé byly zničeny,
  jiné zpustly nebo byly vypuštěny.
 • 00:13:16 Rybníkářství u nás mělo zkrátka
  silnější i slabší období,
 • 00:13:19 světlé i temné časy.
 • 00:13:22 Každopádně rybníky do naší země
  a k naší kultuře patří,
 • 00:13:25 speciálně pak k jižním Čechám.
 • 00:13:28 Myslím, že Karel IV. by byl,
  nevím, jak se stavem,
 • 00:13:31 ale s počtem rybníků v Čechách
  určitě spokojený.
 • 00:13:37 I když jsem byl v Třeboni
  už několikrát,
 • 00:13:40 ke Schwarzenberské hrobce
  jdu dnes skutečně poprvé.
 • 00:13:43 No, já vím, je to ostuda.
 • 00:13:45 O Schwarzenberské hrobce se říká,
 • 00:13:47 že patří k nejpozoruhodnějším
  stavbám jižních Čech.
 • 00:13:54 Řadu let byli členové
  schwarzenberského rodu
 • 00:13:56 pohřbíváni ve hřbitovním kostelíku
  sv. Jiljí.
 • 00:13:59 Ten přestal časem z mnoha důvodů
  vyhovovat,
 • 00:14:02 a tak bylo rozhodnuto o vybudování
  hrobky nové.
 • 00:14:05 Výstavba novogotické dominanty,
 • 00:14:07 o kterou se zasloužili
  Jan Adolf II. Schwarzenberg
 • 00:14:10 s manželkou, kněžnou Eleonorou,
  byla zahájena v roce 1874
 • 00:14:15 a trvala dva a půl roku.
 • 00:14:18 V prostorách hrobky
  je 26 nabalzamovaných těl
 • 00:14:21 uložených ve dvouplášťových
  rakvích.
 • 00:14:25 Stavba je to opravdu monumentální,
  ale přiznávám,
 • 00:14:28 že mám z té tajemné atmosféry
  trochu husí kůži.
 • 00:14:31 To k tomu asi patří.
 • 00:14:42 Opouštím Třeboň a nechávám ji
  za sebou s příslibem,
 • 00:14:44 že se brzy vrátím.
 • 00:14:46 Pokračuji dál směr Česká Kanada,
  ale mám takové tušení,
 • 00:14:50 že dnes k těm bizonům
  asi nedojedu.
 • 00:14:52 Cestou je totiž ještě tolik
  zajímavých míst.
 • 00:14:55 Třeba támhle, most z pohádky
  Byl jednou jeden král.
 • 00:14:59 Vede přes rybník Vítek.
 • 00:15:02 Místní ho překřtili na Vitek,
  protože jim prý jednou vytek.
 • 00:15:09 Rybníky na Třeboňsku
  a v jeho okolí,
 • 00:15:12 a že jich tu je, mají poněkud
  zvláštní jména.
 • 00:15:15 Například: Vdovec starý,
  Vdovec nový, Ženich,
 • 00:15:18 Překvapil, Služebný, Potěšil,
  Černá velká,
 • 00:15:22 Klec, Naděje...
 • 00:15:24 A tak bych mohl pokračovat
  až do Jindřichova Hradce.
 • 00:15:27 A proč zrovna tam?
 • 00:15:28 No, napadlo mě, že bych se tam mohl
  o něco pokusit.
 • 00:15:36 Dnešní večer jsme se mimořádně
  rozhodl strávit ve městě.
 • 00:15:40 A kde jinde než v krásném
  Jindřichově Hradci.
 • 00:15:54 Tohle je zdejší 15. poledník.
 • 00:15:56 Když ho překročíte
  a budete si u toho něco přát,
 • 00:15:59 tak by se vám to mělo do roka
  a do dne splnit.
 • 00:16:02 Otázkou je, jestli se tak stane,
  protože on neleží úplně tam,
 • 00:16:05 kde by měl.
 • 00:16:08 Ať tak či tak,
  15. poledník je místem,
 • 00:16:10 u kterého se zastaví zřejmě
  každý návštěvník
 • 00:16:13 Jindřichova Hradce.
 • 00:16:15 Jsem rád za nápad strávit noc
  právě tady.
 • 00:16:18 Historické domy, liduprázdné uličky
  jen lehce osvětlené
 • 00:16:21 pouličními lampami,
 • 00:16:23 dodávají městu s tolika pověstmi
  o Bílé paní
 • 00:16:26 opravdu kouzelnou atmosféru.
 • 00:16:29 Pověstí o zdejší Bílé paní je
  několik.
 • 00:16:31 Jedna z nich vypráví,
  že když Jindřich II.
 • 00:16:34 rekonstruoval zdejší hrad,
 • 00:16:35 slíbila jeho paní Markéta z Hardegu
  řemeslníkům,
 • 00:16:38 že když to stihnou do zimy,
  že jim navaří sladkou kaši.
 • 00:16:42 Řemeslníci práci stihli
  a Markéta svůj slib splnila.
 • 00:16:46 Z rozdávání kaše chudým
  se stala tradice,
 • 00:16:49 na kterou Markéta jako Bílá paní
  dohlížela i po smrti
 • 00:16:53 a řádně vyčinila tomu,
  kdo tradici porušil.
 • 00:16:56 Uznejte sami, kde jinde se vám
  poštěstí spát uprostřed města
 • 00:17:00 na krásném historickém náměstí?
 • 00:17:02 Tak dobrou noc.
 • 00:17:13 Viděl jsem řeky i rybníky,
  zámky i města.
 • 00:17:16 Tak uvidíme, co bude dál.
 • 00:17:25 Noc v centru Jindřichova Hradce
  stála opravdu za to.
 • 00:17:28 Tohle se dá zažít jenom
  s karavanem.
 • 00:17:32 Ale pozor!
 • 00:17:33 Pokud budete o přespání v karavanu
  uprostřed města uvažovat,
 • 00:17:36 zjistěte si,
  zda je to možné
 • 00:17:38 a jestli to nějaká místní vyhláška
  nezakazuje.
 • 00:17:41 Člověk ujede jen pár kilometrů
 • 00:17:43 a hned ta krajina vypadá
  úplně jinak.
 • 00:17:46 Je jasné, proč se tady tomu říká
  Česká Kanada.
 • 00:17:49 Jde o kraj s rozlehlými
  lesními porosty,
 • 00:17:51 pro který jsou typické:
  sychravější počasí,
 • 00:17:54 nižší teploty i častější srážky.
 • 00:17:57 Jde o kraj, který vybízí k toulkám
  přírodou v létě i v zimě.
 • 00:18:01 Třeba na zříceninu hradu
  Landštejn.
 • 00:18:05 Tady je to hezký.
  A něco se tu děje.
 • 00:18:08 Tak to já se tam jdu podívat.
 • 00:18:34 Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:18:35 -Vy jste tady od toho krásnýho
  vlaku?
 • 00:18:37 -Ano.
 • 00:18:39 Vás znám z televize.
  -No.
 • 00:18:40 To je nádhera.
  Já se tak toulám krajem.
 • 00:18:42 Kam to jede?
  -Do Nové Bystřice.
 • 00:18:44 Pojedete s námi?
  -Jak to trvá dlouho?
 • 00:18:46 -Asi půl hodiny odsud.
 • 00:18:48 -Fakt bych mohl?
  -No, pojďte.
 • 00:18:50 -Tak děkuju!
  -Pojďte.-Paráda.
 • 00:18:55 Vypadá to jako mimořádná
  atrakce,
 • 00:18:57 ale v sezóně můžete tyto vagónky
  na úzkokolejce vidět každý den.
 • 00:19:04 Honzo, to je balzám, pro někoho,
  kdo miluje dráhy, jako já.
 • 00:19:08 To je nádhera.
 • 00:19:10 Jak tyhle jindřichohradecký
  úzkokolejky vznikly?
 • 00:19:13 Nebo proč?
  -Vznikly nejdříve tratí
 • 00:19:16 z Jindřichova Hradce
  do Nové Bystřice,
 • 00:19:18 která se postavila v roce 1897.
 • 00:19:21 Následovala druhá trať do Obrataně,
  která vznikla o 9 let později.
 • 00:19:25 Úzkorozchodné dráhy se v té době
  stavěly za účelem snížení nákladů.
 • 00:19:29 A protože jižní Čechy v té době
  nebyly zrovna bohatý kraj,
 • 00:19:33 ale za každou cenu chtěly
  některé obce železnici,
 • 00:19:37 tak se rozhodlo,
  že se se postaví dráha
 • 00:19:40 nikoliv normálně rozchodná,
  ale úzkorozchodná.
 • 00:19:44 -Honzo,
  jaké vlaky tady jezdí?
 • 00:19:47 -Jezdí tady vlaky pravidelné,
  které táhne dieselová lokomotiva.
 • 00:19:51 Jsou to vlaky osobní,
  ale i nákladní.
 • 00:19:55 Nad rámec toho tady jezdí
  i historické vlaky
 • 00:19:59 tažené parní lokomotivou.
 • 00:20:01 -To je náš dnešní příklad.
  To jsem měl štěstí.
 • 00:20:03 -To jste měl štěstí.
  -To je nádhera.
 • 00:20:05 Kolik uhlí protopí tenhle ten
  vláček, tahle mašina,
 • 00:20:10 na jedný cestě z Jindřichova Hradce
  do Nový Bystřice?
 • 00:20:15 -Ta cesta z Jindřichova Hradce
  do Nové Bystřice a zpátky
 • 00:20:17 měří 66 km,
 • 00:20:20 a podle toho,
  jak moc se snaží topič,
 • 00:20:22 tak spálí přibližně tunu
  až tunu a půl uhlí.
 • 00:20:25 -Jaká nás táhne dneska mašina?
 • 00:20:27 -Je to mašinka polské výroby
  z roku 1955.
 • 00:20:30 Ta souprava vagónků,
  ve kterých jedeme,
 • 00:20:33 tak pochází z počátku minulého
  století.
 • 00:20:35 -Jak je složité udržovat
  tuhle tu starou krásnou techniku?
 • 00:20:39 -Jednoduché to není.
 • 00:20:41 V letní sezóně,
  kdy parní vlaky jezdí každý den,
 • 00:20:44 tak mechanici musí být kolikrát
  v práci i přes noc.
 • 00:20:47 -To znamená,
  to není jenom povolání,
 • 00:20:49 ale v tom nejlepším slova smyslu,
  posedlost.
 • 00:20:52 Říkám to správně?
  -Říkáte to správně.
 • 00:20:55 Ale ovšem každá posedlost má určité
  limity.
 • 00:20:59 -Jakou krajinou vlastně vedou
  obě ty tratě?
 • 00:21:01 Jak ta Obrataňská, tak takhle?
  -Nádhernou.
 • 00:21:06 -To můžu potvrdit.
  Je skutečně krásná.
 • 00:21:09 -My jedeme z Kunžaku do Bystřice,
  takže projíždíme
 • 00:21:12 de facto územím,
  kterému se říká Česká Kanada.
 • 00:21:25 -A teď už opravdu musím
  za těmi bizony, nebo mi utečou.
 • 00:21:31 A jsem tady!
 • 00:21:33 Bizony jsem naposledy viděl
  ve filmu Ten, kdo tančí s vlky.
 • 00:21:36 Tak doufám, že Nela se brzy objeví,
  aby mi ukázala ty opravdové bizony.
 • 00:21:41 -Ahoj, Aleši.
  -A máme ji tady. Ahoj, Nelo.
 • 00:21:44 -Tak tě u nás vítám.
  -Děkuju moc.
 • 00:21:45 Jsou připravení?
  -Jsou nachystaní.
 • 00:21:47 -Tak jdeme na ně.
  -Tak jdeme.
 • 00:21:58 -Nelo, tak tohle jsou opravdoví
  bizoni,
 • 00:22:00 který se v Americe prohánějí
  po pláních
 • 00:22:03 a indiáni z toho byli živi?
  -Tak to jsou přesně oni.
 • 00:22:06 -To vidím vlastně poprvý v životě
  na živo
 • 00:22:09 a je to teda monumentální zvíře.
 • 00:22:11 Kolik váží dospělec,
  velkej kus?
 • 00:22:14 -Ty krávy kolem těch 500, 600 kilo.
  Ten býk může mít tunu, 1 200.
 • 00:22:20 -Vidím mladý.
  Takže se tady normálně rozmnožujou.
 • 00:22:23 -Normálně se tady rozmnožujou.
  -To je úžasný.
 • 00:22:25 Nějak koordinovaně?
  Máte nějaké plemeníky?
 • 00:22:28 -Máme dva plemeníky z Rumunska.
 • 00:22:32 Takže ty se tady starají
  o celý svůj harém.
 • 00:22:35 -Takže ti se mají nejlíp ze všech.
  -Ti se mají nejlíp.
 • 00:22:38 -Kolik máte mláďat do roka?
  -Okolo 20. 20 až 30.
 • 00:22:42 -Vypadá to,
  že se jim tady daří dobře,
 • 00:22:44 byť to není jejich domovina.
 • 00:22:45 Je něco, co by jim tady z tý
  Ameriky mohlo chybět?
 • 00:22:48 -Myslím si, že ne,
  že tady mají plný servis
 • 00:22:50 a vypadají dobře.
  Myslím si, že se tady mají fajn.
 • 00:22:55 -Když to srovnám s chovem
  hovězího dobytka,
 • 00:22:58 jaký je rozdíl mezi tím
  a chovem bizonů?
 • 00:23:02 -Určitě v tý manipulaci.
  To krmení je v podstatě stejný,
 • 00:23:07 ale ta manipulace s těma bizonama
  je mnohem složitější.
 • 00:23:12 -Ty jsi taková křehká dívka,
  mají z tebe respekt bizoni?
 • 00:23:17 -Myslím si, že určitě ne.
  -No tak jak to zvládáš?
 • 00:23:21 Přece jenom to není úplně
  práce
 • 00:23:23 pro takovou křehkou vílu,
  jak jsi ty.
 • 00:23:26 -Já jsem v podstatě v zemědělství
  vyrostla,
 • 00:23:29 takže pro mě to není moc
  velká novinka.
 • 00:23:32 Akorát tady člověk musí být
  víc opatrnej.
 • 00:23:36 -Takže práce s dobytkem
  ti není cizí.
 • 00:23:37 -Není.
 • 00:23:40 -Jaký jsou povahově?
  -Divoký.
 • 00:23:43 -To znamená jinými slovy
  nevyzpytatelní.
 • 00:23:46 -Určitě.
 • 00:23:47 -Takže kdybych teď slezl
  z toho náklaďáčku
 • 00:23:50 a šel mezi ně,
  mohl by být průšvih?
 • 00:23:53 -Můžeš to zkusit,
  ale pravděpodobně by průšvih byl.
 • 00:24:09 -Česká Kanada je opravdu
  pozoruhodný kout naší země.
 • 00:24:13 I to je důvod, proč tu hodlám
  strávit dnešní noc.
 • 00:24:16 U vody,
  na klidném a tichém místě.
 • 00:24:19 Ale že jsme toho s Karlem
  stihli.
 • 00:24:23 Co tady máme?
  Kratochvíle...
 • 00:24:28 Bechyně...
 • 00:24:30 Tady máme úzkokolejku
  v Jindřichově Hradci.
 • 00:24:34 A tady bizon.
 • 00:24:36 To je neuvěřitelně majestátní
  zvíře.
 • 00:24:40 Jau!
 • 00:24:42 Jinak tyhle ty krvesajný mrchy.
  Ale já jim ukážu.
 • 00:24:47 Já tady proti vám něco mám.
 • 00:24:50 Svíčka proti komárům.
  A teď se bojte.
 • 00:24:55 To teda vypadá, že čekám nějakou
  romantickou návštěvu,
 • 00:24:58 ale to rozhodně ne.
 • 00:24:59 Já si totiž s Karlem vystačím
  ideálně sám.
 • 00:25:02 To je mimořádně dobrý společník
  na cesty.
 • 00:25:05 Neptá se,
  kdy zastavíme na čůrání,
 • 00:25:07 neptá se, kdy už tam budeme,
  neremcá.
 • 00:25:10 Prostě pohoda.
 • 00:25:12 A svíčka proti komárům funguje
  spolehlivě.
 • 00:25:15 Jau.
 • 00:25:18 Tak teď jsem to zakřikl.
 • 00:25:21 PÍSEŇ
 • 00:25:23 Tak nastupovat, jedem,
  projdeme krásnou zem
 • 00:25:29 Po Česku vás dneska
  svezem
 • 00:25:32 V karavanu tam,
  tam a sem...
 • 00:25:37 Skryté titulky: Tereza Fenclová
  2020

Související