iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 2. 2020
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

17 hlasů
95146
zhlédnutí

V karavanu po Slovensku 6/6

Nejvýchodnější obec na Slovensku, poslední osídlená místa a divoká autentická příroda. To vše nabízí východ Slovenska, kterým se Dalibor Gondík loučí se slovenským putováním v karavanu.

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

V karavanu po Slovensku

 • 00:00:03 Podíval jsem se do mapy
 • 00:00:05 a právě se nacházíme necelých
  9 km od polských hranic
 • 00:00:09 a asi 6,5 km od Ukrajiny.
 • 00:00:15 Chtěl jsem až k poslednímu cípu
  země a ten se nezadržitelně blíží.
 • 00:00:19 Možná si myslíte,
  že tady už nic není.
 • 00:00:22 Tak to budete překvapeni,
  jak může takové nic vypadat.
 • 00:00:58 Na pomezí východního Slovenska,
  Polska a Ukrajiny se táhnou
 • 00:01:03 Bukovské vrchy.
 • 00:01:04 Na slovenské straně se jim
  také říká Poloniny.
 • 00:01:07 Tady uprostřed lesů se ukrývá
  několik řídce osídlených vesnic
 • 00:01:12 a skoro v každé najdete
  dřevěný pravoslavný kostelík.
 • 00:01:19 Tyto klenoty sakrální architektury
  východního Slovenska
 • 00:01:23 zvenčí vypadají skromně.
 • 00:01:25 Ale uvnitř ukrývají zdobné oltáře a
  bohaté interiéry.
 • 00:01:29 Tady v Poloninách je spojuje
  i zasvěcení stejnému patronovi.
 • 00:01:33 Sv. Michaelovi je zasvěcen chrám
  z roku 1740 v Ruském Potoku,
 • 00:01:39 i chrám z roku 1700 v Topoľi,
 • 00:01:42 jehož součástí je dodnes udržovaný
  vojenský hřbitov
 • 00:01:46 z období 1. světové války.
 • 00:01:53 Svatý Michael dohlíží také na
  kostelík v Uličském Krivém.
 • 00:01:57 A tak bychom mohli pokračovat.
 • 00:02:00 Na východě Slovenska stojí dodnes
  42 vzácných dřevěných kostelů
 • 00:02:04 s kamenným základem
  a šindelovou střechou.
 • 00:02:10 Většina chrámů nebo cerkví,
  jak se tady říká,
 • 00:02:13 vznikla mezi 17. a 19. stoletím.
 • 00:02:16 A všechny patří k východní
  liturgii,
 • 00:02:18 řecko-katolické nebo pravoslavné.
 • 00:02:24 Dobrý den. Dalibor Gondík.
  -Dobrý den. Otec Ján Zubko.
 • 00:02:28 -Otče, všiml jsem si,
 • 00:02:29 že je tady celá řada chrámů
  zasvěcena archanděli Michaelovi.
 • 00:02:33 Čím byl tak významný
  pro tento kraj?
 • 00:02:37 -Jelikož tady nežil, tak nevím,
  proč to tak je.
 • 00:02:40 Ale četl jsem, že archanděl Michael
  se též nazývá
 • 00:02:45 archandělem ochráncem.
 • 00:02:47 A protože tu lidé žili v ne
  příliš jednoduchých podmínkách,
 • 00:02:51 tak si uvědomili,
  že potřebují ochranu.
 • 00:02:54 A také si prosili o ochranu
  do svých situací, které prožívali.
 • 00:03:01 -A můžeme vejít do kostelíka?
  -Prosím.
 • 00:03:09 -Co mělo největší vliv na vznik
  tolika dřevěných chrámů
 • 00:03:13 tady na východě Slovenska?
 • 00:03:16 -Podle mě to byl fakt,
 • 00:03:18 že tady je největším přírodním
  bohatstvím dřevo, lesy.
 • 00:03:23 A kvůli tomu lidé ani neměli
  jiné možnosti, jak se zaměstnat.
 • 00:03:29 Ale protože byli chudí
  a toužili mít svůj vlastní chrám,
 • 00:03:33 tak použili to, co měli.
 • 00:03:35 Nejbližší jim bylo dřevo,
  se kterým byli zvyklí pracovat,
 • 00:03:39 tak postavili dřevěný chrám.
 • 00:03:41 -Všude je možné vidět
  mnoho malovaných ikon,
 • 00:03:44 i když prý se ikona nemaluje
  ale píše. Je to tak?
 • 00:03:47 -Je, ale je to spíše
  jazyková záležitost.
 • 00:03:50 Hodně našich liturgických výrazů
  pochází z církevní slovanštiny,
 • 00:03:54 z jazyka, který tady byl
  před slovenštinou.
 • 00:03:57 I výraz malování ikon je převzatý
  z církevní slovanštiny.
 • 00:04:01 A ta neměla slovíčko
  na činnost malování.
 • 00:04:05 To bylo psaní.
 • 00:04:10 A potom je tu teologický význam,
 • 00:04:13 protože ikona je boží slovo
  překlopené do barev,
 • 00:04:17 do expresivního výrazu,
  aby to lidé mohli pochopit.
 • 00:04:21 Proto se říká,
  že ikona se píše,
 • 00:04:23 protože boží slovo nemůže být
  malované, ale psané.
 • 00:04:29 -Napadá mě, že tu nikde
  nevidím oltář. On tu není?
 • 00:04:33 -Je. Jen se musíte líp podívat.
  Pojďte za mnou.
 • 00:04:36 -On je schovaný.
  Už tomu rozumím.
 • 00:04:40 -Je schovaný tady ve svatyni.
  -Ale proč?
 • 00:04:43 -V naší církvi se svátosti
  chápou jako tajemství,
 • 00:04:49 jako něco tajemného,
 • 00:04:50 něco, to nemůže být jen tak
  lehce vyjeveno všem lidem,
 • 00:04:54 aby se na to dívali.
 • 00:04:56 A tak všechny liturgické věci,
  které se dějí,
 • 00:04:59 jsou skryté za ikonostasem.
 • 00:05:01 Ten na jedné straně skrývá to,
  co se tu děje,
 • 00:05:05 na druhé straně odhaluje
  celý ten náboženský život,
 • 00:05:10 odhaluje liturgický rok.
 • 00:05:34 -A právě jsme se ocitli
  v nejvýchodnější obci na Slovensku
 • 00:05:38 a posledním osídleném místem
 • 00:05:41 před slovensko-polsko-ukrajinskou
  hranicí.
 • 00:05:44 V Nové Sedlici.
 • 00:06:02 Nová Sedlica je vstupní branou
  do jednoho z nejvýznamnějších
 • 00:06:06 a taky nejrozlehlejších chráněných
  území na Slovensku,
 • 00:06:10 Národní přírodní rezervace Stužica,
 • 00:06:12 která je součástí
  národního parku Poloniny.
 • 00:06:19 Kromě medvěda tady v okolních
  lesích spokojeně žijí také vlci,
 • 00:06:23 divoké kočky, dokonce i zubři.
 • 00:06:25 Narazit na někoho z místních
  lesních obyvatel
 • 00:06:29 chce ale trochu štěstí.
 • 00:06:31 Lidem se totiž raději vyhýbají.
 • 00:06:43 Jestli toužíte po kontaktu
  s autentickou divokou přírodou,
 • 00:06:47 tak tady ji najdete.
 • 00:06:49 Okamžitě začnete jinak vnímat
  čas i prostor.
 • 00:06:52 Davy turistů vás tady
  rozhodně rušit nebudou.
 • 00:06:59 Do přírodní rezervace Stužica
  je potřeba zdolat
 • 00:07:03 ještě celkem slušný kopec.
 • 00:07:05 Za odměnu tam na vás bude čekat
  původní, člověkem netknutý prales.
 • 00:07:12 Vysoké buky,
  jedle staré 300 let,
 • 00:07:15 voda, která se dá pít
  přímo z potoku.
 • 00:07:20 Jako součást
  karpatských bukových lesů
 • 00:07:22 je tento prales zapsán na
  Seznamu světového dědictví UNESCO.
 • 00:07:32 Původní buky, javory a jedle
  si tu žijí a rostou
 • 00:07:36 bez zásahu člověka ve všech
  stádiích přirozeného vývoje
 • 00:07:40 a obnovy.
 • 00:07:41 A dokonce i ve výšce
  1.100 metrů nad mořem
 • 00:07:44 mají kmenu stromů
  skoro 3 metry v obvodu.
 • 00:07:53 Lesy jsou v národním parku Poloniny
  zastoupené
 • 00:07:56 z více než 80 %.
 • 00:07:58 Ale ani louky nechybí.
  A ne ledajaké.
 • 00:08:02 Koneckonců, víte, jaký je původní
  význam rusínského slova poloniny?
 • 00:08:06 Kdysi se tak označovaly právě
  horské louky nad pásem lesa.
 • 00:08:20 Nejvyšší vrchol Polonin,
  hora Kremenec
 • 00:08:23 tyčící se do výšky
  1.220 metrů nad mořem
 • 00:08:26 leží přímo na polsko-ukrajinské
  státní hranici.
 • 00:08:30 Trojmezí, kde se střetávají
 • 00:08:32 hranice Slovenska, Polska
  a Ukrajiny
 • 00:08:35 najdete jen pár metrů pod ním.
 • 00:08:46 Díky tomu, že zdejší oblast
  je řídce osídlená,
 • 00:08:50 vynikne zde nádherně
  hvězdná obloha.
 • 00:08:53 Něco, co bylo dřív absolutní
  součástí našich životů
 • 00:08:56 a my jsme na to zapomněli,
  protože žijeme ve městě
 • 00:09:00 a tam všechno svítí.
 • 00:09:01 Zdravím vás. Dalibor.
  -Zdravím. Robert.
 • 00:09:04 -Roberte, kde to jsme?
 • 00:09:05 -Nacházíme se v astronomické
  observatoři na Kolonickém sedle.
 • 00:09:10 To je pracoviště Vihorlatské
  hvězdárny v Humenném.
 • 00:09:13 A tady jsme si vybudovali
  takový astronomický komplex.
 • 00:09:17 -Budeme pozorovat hvězdy?
 • 00:09:18 -Samozřejmě, ale musíme
  počkat do tmy.
 • 00:09:21 -To není problém. Počkáme.
 • 00:09:23 Vidím, že vybavení máme.
  To jste připravil.
 • 00:09:29 Můžu se tedy podívat?
  -Prosím.
 • 00:09:31 Ale tady se dá sledovat obloha
  i volným okem.
 • 00:09:35 -Já vím, ale ještě jsem se
  do něčeho takového nedíval.
 • 00:09:41 To je úchvatný pohled.
 • 00:09:45 A vy byste mi mohl popsat,
  co vidím?
 • 00:09:47 -Především hvězdy.
 • 00:09:49 To je nejpočetnější objekt,
  který na obloze pozorujeme.
 • 00:09:52 A také různé mlhoviny,
 • 00:09:55 kde v naší galaxii
  vznikají nové hvězdy,
 • 00:09:57 otevřené nebo kulovité hvězdokupy,
 • 00:10:00 opět hvězdné objekty nebo uskupení
  v naší galaxii.
 • 00:10:03 A potom tímto dalekohledem můžeme
  také vidět i jiné galaxie,
 • 00:10:08 které jsou ještě dál,
  např. velká galaxie v Andromedě.
 • 00:10:11 -Co třeba perseidy
  nebo ty padající meteority?
 • 00:10:15 Na to si taky musím pořídit
  vybavení? ?Ne.
 • 00:10:18 Úplně stačí lidské oko.
 • 00:10:19 Je třeba si jen lehnout co nejdále
  od města na louce do trávy,
 • 00:10:23 abychom viděli co nejvíc
  takových meteoritů.
 • 00:10:27 -Já jsem se teď vrátil
  z Nové Sedlice
 • 00:10:29 a tam mi přišlo,
  že by to bylo ideální místo.
 • 00:10:32 -Přesně tak. Ten park Poloniny
  je jedno z ideálních míst.
 • 00:10:36 To je přesně ta oblast Slovenska,
  kde je řídké osídlení,
 • 00:10:40 minimum světelného znečištění
 • 00:10:42 a díky tomu vidíte
  hodně těch zmíněných objektů,
 • 00:10:46 meteority, roj meteoritů,
  perseidy.
 • 00:10:48 -A co třeba vy osobně?
  Jdete si občas lehnout do trávy?
 • 00:10:52 -Samozřejmě.
  I tady na to mám prostor.
 • 00:10:54 A také je třeba objevovat
  i ty kouty parku tmavé oblohy.
 • 00:10:58 Těch míst je opravdu hodně,
  jen je třeba je objevit.
 • 00:11:18 -Základna kempu mi po delší době
  přijde vhod.
 • 00:11:21 Zastavuju v pravou chvíli.
  Už mi totiž začala docházet voda.
 • 00:11:26 Ale ta zkušenost ničím nerušené
  nekonečné hvězdné oblohy
 • 00:11:30 v širé krajině za to stála.
 • 00:11:38 Poloniny.
 • 00:11:40 Nejvýchodnější cíp země
  předčil moje očekávání.
 • 00:11:44 Voda se mi vaří.
 • 00:11:50 Já nemám čaj.
 • 00:11:55 Jdu vedle.
  Ještě, že tady mám kamaráda.
 • 00:11:58 Jaro! Dobré ráno.
  -Dobré ranko.
 • 00:12:01 -Neměl bys čaj??Ano mám.
  -Jeden mi stačí.
 • 00:12:07 Už mi dochází zásoby.
  Jsem dlouho na cestách.
 • 00:12:10 Jsem to nějak podcenil.
  Jak ses vyspal? Dobrý?
 • 00:12:13 -Pohodička. Včera jsme to
  trošku přepískli, ale ok.
 • 00:12:18 -Kam dneska?
  -Sninský kameň a Morské oko.
 • 00:12:22 -Pěkný. Krása.
 • 00:12:23 Já jedu ochutnat Tokajský
  do Veľké Trně.
 • 00:12:26 -Tam je to super,
  ale velmi těžké.
 • 00:12:29 To ti bude hůř než dnes.
  -Dám si pozor. Dík moc.
 • 00:12:34 Šťastnou cestu.
  -Díky. Čau!
 • 00:13:02 -Ještě je čas
  zastavit se za kamarádem.
 • 00:13:04 Už docela dlouhý léta mě zve
  k sobě do vinohradu a pivnice.
 • 00:13:09 A já se tam ne a ne zastavit,
  když tolik vinohradů u nás je blíž.
 • 00:13:14 A teď je to kousek.
 • 00:13:22 Zádumčivým pohořím Vihorlat
  začíná pásmo sopečného pohoří,
 • 00:13:26 které se táhne dál na Ukrajinu
  a do Rumunska.
 • 00:13:30 Vihorlat přitahuje návštěvníky
  především krásným jezerem
 • 00:13:34 Morské oko ukrytém v lůnu
  zalesněných hor.
 • 00:13:38 Jezero vzniklo sesuvem
  a přehrazením údolí potoka.
 • 00:13:42 Ještě nedávno sem turisté směli
  jen na speciální povolenku,
 • 00:13:46 ale dnes tu nádheru můžeme
  obdivovat bez překážek.
 • 00:13:50 Právě mimořádná kombinace
 • 00:13:52 vulkanického podloží
  bohatého na minerály
 • 00:13:55 a teplého slunného podnebí
 • 00:13:57 zde vytvořila ideální podmínky
  pro pěstování tokajských vín.
 • 00:14:02 Možná si říkáte,
  že Tokajské patří do Maďarska.
 • 00:14:06 A máte pravdu.
 • 00:14:08 Ovšem přírodní podmínky neberou
  státní hranice až tak vážně.
 • 00:14:12 Vinařská oblast Tokaj z části
  zasahuje právě na Slovensko.
 • 00:14:30 ZATROUBENÍ
 • 00:14:32 Matúšu, tak jsem dorazil!
  -Ahoj! Konečně.
 • 00:14:42 -Cesta výborná.
  Jdeme na vinohrad?
 • 00:14:45 -Pojďme na to.
 • 00:15:07 -Tak tohle je tokajský vinohrad?
  -Ano.
 • 00:15:10 Teď jsme na hranici toho tokaje.
  Nacházíme se na honě Berecky
 • 00:15:17 a je to víceméně nejsevernější
  tokajský vinohrad na světě.
 • 00:15:21 To je opravdu hranice
  té Tokajské oblasti.
 • 00:15:25 -Jaké odrůdy tady máš?
 • 00:15:26 -Na Tokaj se pěstují
  jen bílé odrůdy.
 • 00:15:31 Zde je vysazená ta základní
  tokajská odrůda, Furmint.
 • 00:15:36 Furmint má červený střapec
 • 00:15:41 a i to dřevo, stopky listů
  jsou vínově červené.
 • 00:15:48 Furmint je základ.
 • 00:15:51 Kdybych ti dal teď ochutnat,
  bude to strašně kyselé.
 • 00:15:56 Zkus to.
 • 00:16:02 -To vůbec nechutná jako víno.
  To je angrešt.
 • 00:16:05 Ale když jsme u té chuti,
  tak Tokaj je sladké víno.
 • 00:16:11 Tak třeba tomu svědčí i to sluníčko
  a horko, které je.
 • 00:16:15 -Určitě. Nejznámější Tokaje
  jsou sladké.
 • 00:16:20 Ale nejvíc se vyrobí
  suchého vína.
 • 00:16:23 Jen to málokdo pozná.
 • 00:16:25 A to sluníčko je potřebné,
  ale už vidíš,
 • 00:16:29 že ho je někdy dost.
 • 00:16:31 A globální oteplování hraje
  obrovskou roli
 • 00:16:36 i v tom vinohradnictví.
 • 00:16:40 -Ty jsi mi dal ochutnat
  a ani jsme to neumyli.
 • 00:16:43 Ty to ničím nestříkáš?
 • 00:16:46 -Tento vinohrad,
 • 00:16:47 když si všimneš i půdy,
  po které kráčíme,
 • 00:16:50 tak tu necháváme
  přirozený porost
 • 00:16:53 a stříkáme to strašně málo.
 • 00:16:56 A i to, co stříkáme,
  můžeš hned jíst.
 • 00:17:00 Používáme ekologické přípravky,
  tedy draselné sklo,
 • 00:17:04 potom přípravky
  na bázi pomerančového oleje,
 • 00:17:08 používá se síra.
 • 00:17:12 Momentálně za sebou máme
  čtyři postřiky.
 • 00:17:16 A už víc stříkat nechci.
 • 00:17:18 Já si vezmu to, co si dokáže
  uchránit sám ten vinohrad.
 • 00:17:25 Musíme tu nechat vosy,
  sršně, špačky.
 • 00:17:30 -V jaké jsme teď fázi?
  -Teď už to měkne.
 • 00:17:36 Když vezmeš ten hrozen...
 • 00:17:38 Tady je Lipovina,
  takový dlouhý střapec,
 • 00:17:41 která dozrává dříve.
 • 00:17:44 Když vezmeš tu bobulku,
  tak ta už je měkká.
 • 00:17:48 -Ano. To je rozdíl.
 • 00:17:56 Proti tomu to je
  mana nebeská.
 • 00:17:59 Kostka cukru.
 • 00:18:01 -Když ten vinohrad máme
  v tom ekologickém režimu,
 • 00:18:06 tak jsou i nějaké problémy.
 • 00:18:08 Ne vše se podaří uchránit.
 • 00:18:13 Tady např. máme odrůdu
  Muškát žlutý
 • 00:18:16 a vidíš, že už tam jsou
  trochu popraskané bobulky,
 • 00:18:21 že ta mšička tu řádila.
 • 00:18:42 -Matúšu, ty sklípky vypadají
  úplně jinak než na Moravě.
 • 00:18:46 -Jsou úplně jiné.
 • 00:18:48 Na Moravě jsou ty sklepy zděné.
 • 00:18:51 Nejdříve se vykope díra
  a pak se to vyzdí.
 • 00:18:55 Kdežto ty tokajské sklepy,
  slovensky pivnice,
 • 00:18:59 jsou tesané do vulkanického tufu.
 • 00:19:03 To je materiál, do kterého můžeš
  ten sklípek vytesat bez toho,
 • 00:19:07 aniž bys musel
  něco zdít nebo vyztužit.
 • 00:19:15 -A půjdeme tam?
  Asi je tam chladněji.
 • 00:19:18 -Tady je strašné horko,
  tak jdeme dovnitř.
 • 00:19:29 Welcome to my house.
 • 00:19:32 -Matúšu, já si pamatuju,
  že jsem Tokajské ochutnal,
 • 00:19:36 ale to je opravdu
  více než 20 let.
 • 00:19:38 A mělo to velmi specifickou chuť.
  Čím je vlastně Tokaj Tokajem?
 • 00:19:44 -Tu sladkost a pověstnou chuť
  toho vína tvoří a priori
 • 00:19:51 ty botrytické bobulky ve vinohradu.
 • 00:19:57 Slovensky tomu říkáme cibéby,
  kolegové v Maďarsku říkají asu.
 • 00:20:04 To je vlastně zdravá bobulka,
 • 00:20:06 ze které se díky působení
  té ušlechtilé plísně
 • 00:20:12 Botrytis cinerea,
 • 00:20:16 stane takový nevábný, ošklivý,
  plesnivý hrozen.
 • 00:20:24 Když najdeš odvahu a ochutnáš,
 • 00:20:27 tak chuť té bobulky je sladká,
  medová,
 • 00:20:32 ale tu specifičnost
  jí dává právě ta plíseň.
 • 00:20:36 A to se přenáší do těch
  slavných výběrů.
 • 00:20:41 To tvoří ten specifický charakter
  tokajských vín.
 • 00:20:47 -Sudy připomínají moravský sklep,
  ale tohle je co?
 • 00:20:54 -To jsou gruzínské kvevry.
  V Evropě tomu někdo říká amfory.
 • 00:21:02 V nich zkoušíme jiný styl
  těch tokajských vín.
 • 00:21:10 Ještě teď tam máme odrůdu Lipovina
  z minulého roku.
 • 00:21:16 Stále tam jsou bobule,
  slupky, semínka.
 • 00:21:21 A od sběru do sběru to tam necháme,
  společně to kvasí
 • 00:21:27 a po těch 12 měsících
  to velmi jemně stočíme do sudů,
 • 00:21:34 které tu na to budou připravené.
 • 00:21:37 A po dalším půl roce
  to budeme lahvovat
 • 00:21:41 bez přidání jakýchkoliv
  konzervačních látek,
 • 00:21:44 bez síření, filtrace.
 • 00:21:46 Lahvuje se to
  z těchto skleněných balónů.
 • 00:21:52 Můžeme ochutnat.
  -Jasně.
 • 00:22:02 -Nejprve hospodář.
 • 00:22:10 -Ty musíš ochutnat,
  jestli to je v pořádku.
 • 00:22:13 -Abych tě neotrávil.
 • 00:22:23 -To je nádhera.
 • 00:22:26 Teď mě ale napadá,
  že jsem autem.
 • 00:22:31 Já si nemůžu dát.
 • 00:22:34 -Ale můžeš.
  -A jak to pořešíme?
 • 00:22:38 -Jsi tu karavanem.
  Zůstaneš tu spát.
 • 00:22:42 -To je nápad.
 • 00:22:45 Na zdraví.
  -Na zdraví.
 • 00:22:48 KOHOUTÍ KOKRHÁNÍ
 • 00:23:03 Mám za sebou čtrnáct dní a nocí
  v tomhle domečku na kolech,
 • 00:23:07 více než 2.000 km,
  výšiny, hlubiny, tiesňavy,
 • 00:23:12 města, divočinu.
 • 00:23:14 A hlavně jeden velký
  splněný sen.
 • 00:23:17 Ale dříve, než se definitivně
  vydám na cestu domů,
 • 00:23:21 musím zakotvit
  u slovenského moře.
 • 00:23:25 Vodní nádrž Zemplínská Šírava patří
  k přírodním klenotům
 • 00:23:29 východního Slovenska.
 • 00:23:30 Je to druhá největší
  vodní plocha na Slovensku
 • 00:23:34 a dvanáctá největší jezerní
  plocha v Evropě.
 • 00:23:37 A je tu krásně.
 • 00:23:40 Úžasný konec mého putování
  po Slovensku.
 • 00:23:43 U moře.
 • 00:23:46 Ještě napsat poslední pohled.
 • 00:23:51 Veľká Trňa, Uličské Krivé,
  Poloniny, Zemplínská Šírava.
 • 00:23:58 Jasně!
 • 00:24:01 Ahoj! Tisíc pozdravů
  od Zemplínské Šíravy.
 • 00:24:06 Jižní svahy,
  pohoří Vihorlat za mnou
 • 00:24:10 a tokajské vinice přede mnou.
 • 00:24:13 Už se těším domů,
 • 00:24:15 až si ze schránky vytáhnu
  všechny ty pohledy.
 • 00:24:20 Dalibor.
 • 00:24:53 Poznal jsem zemi plnou
  krásných míst a vřelých lidí.
 • 00:24:57 Zjistil jsem,
 • 00:24:58 že cestování karavanem je zábava
  i dobrodružství.
 • 00:25:02 Cesta je cíl.
  Tak je to jednoduché.
 • 00:25:05 A to se mi na Slovensku
  beze zbytku vyplnilo.
 • 00:25:16 Skryté titulky: K. Komárková
  Česká televize, 2020

Související