iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 10. 2016
23:40 na ČT art

1 2 3 4 5

18 hlasů
1242
zhlédnutí

ASAP

Anarchie slavná, Alexandrem požehnaná

Překlady Alexandra Bloka — Lubor Kasal a Libor Dvořák — Anarchismus v literatuře

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

ASAP

 • 00:00:12 VRZÁNÍ DVEŘÍ
 • 00:00:18 -ASAP...
 • 00:00:25 CVRLIKÁNÍ PTÁKŮ
 • 00:00:32 -Charošij večer, prauda?
 • 00:00:34 -Dnes nás čekají
  prudké výbuchy ideí.
 • 00:00:38 -Po celé dvacáté století až dodnes
  anarchisté volají: "Smrt systému!"
 • 00:00:43 -V české poezii má anarchismus
  podobu spíše ironickou.
 • 00:00:47 Vpadneme však do Ruska,
  mezi anarchisty rudé,
 • 00:00:51 smrtelně vážné.
 • 00:00:54 Do Ruska ledna 1918,
  do Ruska Alexandra Bloka.
 • 00:00:57 -Anarchie slavná,
  Alexandrem požehnaná.
 • 00:01:00 -ASAP.
 • 00:01:07 -Joseph Conrad:
  "Černoch z lodi Narcissus".
 • 00:01:10 Joseph Conrad, již potřetí do vás,
  pleno titulo diváci,
 • 00:01:14 hrneme další jeho knihu.
 • 00:01:16 Chcete se plavit z Bombaje
  do Londýna po čertech
 • 00:01:19 s drsnými matrosy?
 • 00:01:21 Už nikdo nenapíše takovýhle román,
  protože za sebou nebude mít
 • 00:01:24 16 let plaveb na plachetnicích
  jako polský Angličan Conrad.
 • 00:01:28 Při podzimkových večerech
  zažijete s lodí Narcissus
 • 00:01:32 s anarchočernochem bouře
  i bezvětří a také čestný boj
 • 00:01:35 překladatelky Petry Martínkové
  s proklatě těžkým,
 • 00:01:38 oceánovitě zaplavujícím textem.
 • 00:01:41 -Jaroslav Šerák, Jomar Honsi,
  Jaroslav Hašek: "Sebrané verše".
 • 00:01:46 Jaroslav Hašek, génius,
  nebo asociální uličník?
 • 00:01:50 K tradičnímu sporu rychlokvašek
  teď přispívá hutný příspěvek,
 • 00:01:55 Haškovy verše. Sebrané.
 • 00:01:58 Mladý Hašek jako lehký dekadent,
  také cítící s proletáři,
 • 00:02:03 ale ve zbývajícím dvacetiletí
  především věru žravý satirik,
 • 00:02:07 případně příležitostný veršovec.
 • 00:02:11 Avšak s podstatnou odbočkou
  ze svých rudoarmějských časů.
 • 00:02:15 Literární okraj tohle určitě není,
  neboť vtip, sarkasmus,
 • 00:02:19 hořkost, smutek.
 • 00:02:22 -Milan Šedivý:
  "Pod Hádovou zmijovkou".
 • 00:02:25 Sbírka básní Milana Šedivého
  není brilantní,
 • 00:02:28 formálně vynikající,
  perspektivně proslulá.
 • 00:02:31 Jen nad ní našince napadá
  - tahle slova jsem chtěl
 • 00:02:34 někdy najít, pochopit, vyslovit.
  A tento básník tak učinil za mě.
 • 00:02:39 Vyšla kdysi kniha s názvem,
  jenž přináleží této sbírce:
 • 00:02:42 "Poezie stále budoucí".
  Škoda citovat, nutno číst.
 • 00:02:46 -Katerina Clarková:
  "Moskva, čtvrtý Řím".
 • 00:02:50 "Kdysi padl Řím.
 • 00:02:53 O tisíc let později padla Nova Roma
  alias Konstantinopol,
 • 00:02:57 neboli Cařihrad, dnes Istanbul.
 • 00:03:00 Třetím Římem se podle Rusů
  stala Moskva."
 • 00:03:03 Ale co znamená přídomek
  "Moskva, čtvrtý Řím"?
 • 00:03:06 Americká slavistka jím přezdila
  Moskvu stalinských třicátých let.
 • 00:03:11 Clarková líčí, co přitahovalo
  levici z celého světa k městu,
 • 00:03:15 kde se ve dne plánovaly
  šťastné zítřky a v noci zatýkalo,
 • 00:03:18 vyslýchalo a vraždilo.
 • 00:03:27 -Alexandr Blok
  a jeho báseň "Dvanáct".
 • 00:03:29 V doslovu k jejímu novému překladu
  rozebírá Alena Kobyláková
 • 00:03:32 překlady předchozí.
 • 00:03:34 Začal s nimi Jaroslav Seifert,
  pokračovali Bohumil Mathesius,
 • 00:03:37 Vojtěch Jestřáb
  a také Václav Daněk, náš host.
 • 00:03:41 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:03:44 -Pane Daňku, ve stručném běhu
  času, tady je první překlad
 • 00:03:48 Blokových "Dvanácti", Seifertův.
  Tady je druhý, Mathesiův.
 • 00:03:52 Tady je třetí, Václava Daňka.
  Tady je čtvrtý, Vojtěcha Jestřába.
 • 00:03:57 -Kamarád můj.
  -Ano, Brňák.
 • 00:04:01 -On byl v Praze potom léta.
 • 00:04:04 -Pátý je Památníku písemnictví,
  který nevyšel knižně.
 • 00:04:08 A tohle je nový,
  šestý překlad...
 • 00:04:11 -Od Lubora Kasala.
  -Ten vyšel letos, jo?
 • 00:04:15 -Ten vyšel teď.
  -Ten je úplně nový.
 • 00:04:18 -Ten je úplně čerstvý.
  -Úplně čerstvý, současný.
 • 00:04:21 -Teď se zanoříte do textu
  a přestanete s námi hovořit,
 • 00:04:24 to nejde.
  -Že o něm vůbec nevím.
 • 00:04:26 -Ale možná to otvírá
  tu první otázku.
 • 00:04:28 Dokázal byste se zamyslet
  nad tím, čím to je,
 • 00:04:31 že má ještě dneska smysl
  překládat pošesté
 • 00:04:34 Blokových "Dvanáct"?
 • 00:04:39 -Já myslím, že vždycky to má smysl.
  Jako to mělo smysl tenkrát.
 • 00:04:43 Třeba,
  když jsme u ruské literatury,
 • 00:04:47 takže moje generace
  z ruské poezie překládala
 • 00:04:51 ty staré překlady znovu:
 • 00:04:53 Mathesia, Marie Marčanové,
  Teichmanna atd.
 • 00:04:57 Protože jazyk se vyvíjí.
 • 00:05:03 A je třeba přiblížit ty překlady
  současnému čtenáři.
 • 00:05:09 Takže já se vůbec nedivím,
  že Luboš...-Lubor Kasal.
 • 00:05:14 -Lubor Kasal, to je ten,
  co byl šéfredaktorem Tvaru.
 • 00:05:18 -Tvaru.
  -Dlouhou dobu, no.
 • 00:05:21 -No tak vůbec se nedivím,
  že je tady nový překlad.
 • 00:05:25 Vždyť ten můj překlad vlastně...
 • 00:05:28 je už padesátiletý.
 • 00:05:31 -Tak tohle je jeho první vydání,
  pokud se nemýlím.
 • 00:05:34 -Ano, v roce 1967.
 • 00:05:36 A překládal jsem to v roce 1966,
  už nově.
 • 00:05:40 -Řekněte mi,
  když jsme spolu mluvili předběžně,
 • 00:05:44 tak jste mluvil o tom,
  že ruská strana měla
 • 00:05:48 o tuhle knížku
  velmi zvláštní zájem.
 • 00:05:51 Tady vyšla v nákladu
  8000 kusů tenkrát.
 • 00:05:54 -8000, a oni chtěli dalších 10.
 • 00:05:57 My jsme jim poslali
  asi tisíc výtisků z toho.
 • 00:06:00 Teda my, to nakladatelství.
  A oni žádali dalších deset.
 • 00:06:05 -Deset tisíc.
 • 00:06:07 -No, ale jistě že ne proto,
  jak jsem vám už říkal,
 • 00:06:11 aby si přečetli naše překlady,
  i jejich ruských originálů.
 • 00:06:16 I když oni mnohé ty originály
  taky neznali,
 • 00:06:20 protože z takové až jedné čtvrtiny
  to byly básně emigrantů.
 • 00:06:28 Takže ta "Inostrannaja literatura",
  tak se to tenkrát jmenovalo...
 • 00:06:33 -Ten časopis.
  -No, naše...
 • 00:06:37 Tady to bylo na Václaváku,
  jak se to jmenovalo?
 • 00:06:42 -Meždonárodní...
  -Mezinárodní literatura.-Ano.
 • 00:06:46 -No, takže zažádali si
  o těch dalších deset tisíc výtisků.
 • 00:06:51 Proč?
 • 00:06:53 Protože tam byli výtvarníci,
  které revoluce jaksi vyvrhla.
 • 00:06:59 Většina z nich patří k avantgardě
  moderní výtvarné tvorby vůbec.
 • 00:07:07 Žili v Evropě, ve Francii atd.
 • 00:07:11 A ruští čtenáři prahli
  po té knižní grafice
 • 00:07:15 z revolučních let,
  která jim byla revolucí odepřena.
 • 00:07:25 Takže tam byli Malevič, Kandinskij,
  Chagall, Lisický, Elena Guro,
 • 00:07:30 oba Buruljukové, Favorský atd.
 • 00:07:34 Jednak jsem toho dost přivezl já,
  poněvadž jsem se s výtvarníky
 • 00:07:39 z Moskvy stýkal,
 • 00:07:41 a ostatní - tam je napsán
  výtvarný redaktor
 • 00:07:45 René Murat, doplnil.
 • 00:07:50 -Ještě jednu věc.
 • 00:07:53 Blok,
  když se dělal jiný výbor z něj,
 • 00:07:56 tak jste ho pojmenoval
  "Verši o krásné dámě".
 • 00:07:58 Když je ten Jestřábův výbor,
  "Lampy navečer".
 • 00:08:02 Už jenom ty názvy jsou
  v kontrastu k tomu,
 • 00:08:05 že Blok tady byl přednostně chápán
  jako básník,
 • 00:08:09 který vlastně přitakal bolševikům.
  Lze ho takhle interpretovat?
 • 00:08:14 -Nelze ho takto interpretovat.
 • 00:08:18 On přitakal předpokládané
  a vysnívané demokracii.
 • 00:08:24 On revoluci chápal jako demokracii.
 • 00:08:30 I Lenin v těch prvních proslovech
  mluvil o demokracii,
 • 00:08:34 která zavládne.
 • 00:08:36 A on byl potom velice rozčarován
  v posledních letech,
 • 00:08:41 když už viděl,
  že to žádná demokracie není.
 • 00:08:44 Zavírání intelektuálů
  a spisovatelů, popravy atd.
 • 00:08:51 Já myslím, že se to podepsalo
  i na jeho smrti.
 • 00:08:54 Jemu bylo kolik,
  jednačtyřicet v roce 1921.
 • 00:08:58 -A ještě jednu věc, celá báseň
  končí tím, že se zjeví Kristus.
 • 00:09:02 -No.
  -Je to vlastně nejznámější pasáž.
 • 00:09:06 -Tak tak.-Závěr celé poemy,
  jestli to takhle můžu nazvat.
 • 00:09:10 -Ano, ano.
  -Co ta symbolika znamená?
 • 00:09:13 A proč ji přesto
  ti rudí akceptovali?
 • 00:09:16 -No oni ji neakceptovali.
 • 00:09:19 A s tím měl velikánský potíže,
  už doma. Kvůli tomu...
 • 00:09:25 On to napsal v lednu osmnáct.
  3. března to vyšlo.
 • 00:09:31 Zrovna když byl podepsaný
  Brestlitevský mír,
 • 00:09:35 tak vyšlo "Dvanáct",
  a teď se to začalo interpretovat.
 • 00:09:39 A najednou s tím byly potíže.
 • 00:09:43 A levičáci,
  hlavně ti z toho proletářského
 • 00:09:47 RAPPu, byli proti tomu.
 • 00:09:53 Takže v mnoha interpretacích
  u Bloka končí "Dvanáct":
 • 00:10:00 "V peredi Jezus Christus".
 • 00:10:05 A tam ty inscenace končily taky:
  "V peredi iďot matros", "námořník".
 • 00:10:14 A Lunačarskij,
  který obhajoval Krista,
 • 00:10:18 to byl ministr kultury, že jo...
  -Lidový komisař.
 • 00:10:22 -Tak si potom z něj dělali taky
  psinu a uváděli to taky:
 • 00:10:26 "V peredi...
 • 00:10:29 s věnčikom i zros...
 • 00:10:33 Lunačarskij nar konpros."
 • 00:10:39 Takže až do téhle té persifláže
  to šlo.
 • 00:10:48 Básník,
  že to musí být jeden z mnoha,
 • 00:10:52 normální člověk,
  který nesmí nic vlastnit.
 • 00:10:59 Nic prostě nemít musí.
 • 00:11:02 A jemuž je dáno sedět
 • 00:11:04 s nedopitou holbou
 • 00:11:09 v tom nejtemnějším koutě a...
 • 00:11:14 skalným pohledem do daleka...
 • 00:11:21 poslouchat...
 • 00:11:26 domýšlet a svědčit.
 • 00:11:31 No, to byl vzor Seifertův.
 • 00:11:34 Jaroslav Seifert
  podle toho žil taky tak.
 • 00:11:38 A já ty dva básníky mám ze všech,
  s nimiž jsem se stýkal buď
 • 00:11:42 jako překladatel,
  nebo se Seifertem i osobně,
 • 00:11:47 ty dva básníky mám nejradši.
 • 00:11:50 -A díky, je to zvláštní,
  že se potkávají
 • 00:11:53 v tom prvním překladu "Dvanácti".
 • 00:11:56 -No vidíte, to ještě.
  Jaroslav Seifert.
 • 00:11:59 Komu myslíte,
  že jsem svůj překlad poslal?
 • 00:12:02 Jaroslavu Seifertovi
  do Mariánských Lázní,
 • 00:12:05 kde se tenkrát léčil.
 • 00:12:08 A dostal jsem od něj,
  ježkovy oči, takovej paján,
 • 00:12:11 který nebudu citovat vůbec.
 • 00:12:14 Ale já bych stejný paján chtěl,
  až si to přečtu, a nepochybuji,
 • 00:12:18 že to bude lepší než já,
  i já bych to dneska
 • 00:12:22 po padesáti letech už dělal jinak,
  tak bych rád vyslovil
 • 00:12:27 tomuto novému překladateli.
 • 00:12:32 Ale musím si to napřed přečíst
  a musí mě o tom přesvědčit.
 • 00:12:36 -Dejte nám vědět.
  Dejte nám vědět, co tomu říkáte.
 • 00:12:40 Já si myslím, že je to skvělé.
  -Děkuju.
 • 00:12:42 -Děkujeme vám.
  -Děkujeme.
 • 00:12:48 Lubor Kasal, muž,
  který mnoho a mnoho let
 • 00:12:52 dělal trpělivého šéfredaktora
  literárního časopisu Tvar.
 • 00:12:56 Angažuje se,
  básnicky komentoval např. 11. září,
 • 00:13:01 mafiánský divoký tuzemský
  kapitalismus i Alexandra Bloka.
 • 00:13:06 Jako poctu Blokovi napsal
  svou báseň "Variaci Dvanáct".
 • 00:13:10 Ale Blok,
  Blok ho dohnal znovu.
 • 00:13:13 Přeložil veleslavných
  Blokových "Dvanáct",
 • 00:13:16 jako pravděpodobně
  již šestý překladatel.
 • 00:13:20 -Černý večer a sníh bílý,
  vítr sílí,
 • 00:13:23 vítr sílí,
  sotva lze stát na nohou.
 • 00:13:27 Vítr, vítr, vítr šílí,
  širou zem, oblohou.
 • 00:13:36 Vítr věje do závěje,
  pod závějí led,
 • 00:13:39 chodci kluzce potácí se,
  každý spadne hned.
 • 00:13:43 Ech, jak se potácí, chudáci.
 • 00:13:47 Od stavení ke stavení
  natažený špagát,
 • 00:13:50 na špagátu plakát.
 • 00:13:53 "Všechna moc
  ústavodárnému shromáždění".
 • 00:13:59 Stařenka sesychá,
  chce se jí plakat, nechápe,
 • 00:14:02 co to znamená,
  k čemu jsou ta písmena?
 • 00:14:06 Taková obrovská látka,
  kolik jen košilek
 • 00:14:11 bylo by pro děťátka.
 • 00:14:13 Všechna jsou bosá a odřená.
 • 00:14:18 Pro mě je a vždycky bylo důležité,
  aby verše takzvaně
 • 00:14:24 lezly z huby.
 • 00:14:27 To znamená,
  že ta hudebnost Blokovy poemy
 • 00:14:32 hrála pro mě jistě velkou roli.
 • 00:14:37 Ale já si pořád myslím,
  že...
 • 00:14:42 že to moc pro mě nesouvisí
  s nějakým ustrojením ideologickým.
 • 00:14:52 Protože jestliže k poezii
  budeme přistupovat tímto způsobem,
 • 00:14:57 tak ji nemusíme vůbec na světě mít.
 • 00:15:01 Můžeme psát články publicistické
  místo toho,
 • 00:15:05 můžeme psát nějaké
  sociologicko-politické eseje,
 • 00:15:10 ale proč poezie?
 • 00:15:13 Poezie má přece jinou funkci
  než tuhle tu ideologickou.
 • 00:15:28 Ona to mnohonásobně přesahuje,
  je tam prostě všechno.
 • 00:15:35 Když se to teda povede,
  tak je tam všechno.
 • 00:15:39 Tak je tam jak ta naděje,
  tak to zoufalství.
 • 00:15:42 Je tam zakódována
  už i ta příští prohra,
 • 00:15:46 jakkoli si myslíme,
  že teď vyhráváme
 • 00:15:50 a jakkoli jakoby ta báseň chce být
  o tom, že se třeba vyhrává,
 • 00:15:54 nebo naopak prohrává,
  ale už je tam zakódovaná
 • 00:15:58 ta příští výhra.
 • 00:16:01 Ta polarita, do které upadl svět,
  tak v poezii se zase stává jedním.
 • 00:16:09 Nějak ve mně asi pravděpodobně
  stále žila, takže potom v roce 2011
 • 00:16:14 jsem se jí inspiroval a napsal jsem
  vlastní poemu, stejnojmennou,
 • 00:16:20 jako poctu Alexandru Blokovi.
 • 00:16:28 A co pro mě bylo důležité, je,
  že já si myslím,
 • 00:16:33 že ta Blokova poema
 • 00:16:35 je především o naději.
 • 00:16:41 A ta moje...
 • 00:16:45 ten můj pokus,
  to je o beznaději.
 • 00:16:50 -Ono v tom Blokově případě
  je také zajímavé,
 • 00:16:54 že je to vlastně člověk
  z prudce intelektuálského
 • 00:16:58 profesorského prostředí,
  z prostředí vysoké ruské šlechty.
 • 00:17:08 Z prostředí svrchované noblesy,
 • 00:17:12 která byla příznačná
  pro konec carské říše.
 • 00:17:19 A možná,
  že měl vůbec Blok velké štěstí,
 • 00:17:23 že v tom jednadvacátém roce
  jako čtyřicátník umírá,
 • 00:17:27 protože vlastně jenom díky tomu
  se mohl stát součástí
 • 00:17:31 i sovětského poetického kánonu,
  protože už si to zkrátka
 • 00:17:35 ti literární vědci mohli vykládat,
  jak chtěli.
 • 00:17:39 I když pro nás,
  když to dnes čteme,
 • 00:17:42 tak je zřejmě nejpravděpodobnější,
  že Blok, jak se to intelektuálům
 • 00:17:48 často stává, je velkým příznivcem
  nějakého revolučního vzmachu,
 • 00:17:53 nebo, chcete-li, revoluční exploze,
  byť to, kam se to hrnulo,
 • 00:17:58 by Blok nadále po tom dvacátém roce
  dvacátého století
 • 00:18:03 jen ztěžka přijímal.
 • 00:18:05 -Ano, já rozumím přístupu literárně
  historickému, přesto to je věc,
 • 00:18:11 která mě na tom
  vlastně nezajímala.
 • 00:18:18 Mě na tom zajímalo to,
  jak je to udělané,
 • 00:18:22 strašně mě tam rajcovalo
  to spojení vysokého a nízkého.
 • 00:18:33 A to zřejmě bude souviset
  i s tou intelektuálskou rovinou
 • 00:18:37 Blokovy osobnosti.
 • 00:18:40 Ale ani mě moc nezajímá
  vlastně ten autor.
 • 00:18:44 Mě zajímá to dílo.
 • 00:18:50 Líbí se mi tam ten akcent
  na tu naději, líbí se mi to,
 • 00:18:54 že už v té naději je vlastně
  zakódováno
 • 00:18:57 nějaké to zoufalství, zklamání.
 • 00:19:04 Líbí se mi,
  jakým způsobem
 • 00:19:06 tam je potlačeno
  takové to básnické já.
 • 00:19:10 Že to básnické já z toho netrčí,
  jak někdy se to
 • 00:19:14 v lyrické poezii děje.
 • 00:19:20 Jsou tam přímé řeči, ten autorský
  komentář je zase jenom komentář.
 • 00:19:27 Není to nějak zvichřeného něco.
 • 00:19:34 Tohle to všechno mě na tom bralo,
  a proto jsem se to pokusil
 • 00:19:38 přeložit,
  v české literatuře asi pošesté.
 • 00:19:48 -Anarchismus včera dnes a zítra,
  anarchismus v literatuře
 • 00:19:52 i na ulici,
  anarchista v ASAPu - Jiří Feryna.
 • 00:19:55 Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:19:58 -Odrazili jsme se od revoluce,
  od Alexandra Bloka
 • 00:20:01 a jeho poemy "Dvanáct".
 • 00:20:03 Vycházíme z toho,
  že je napsaná v časech,
 • 00:20:06 kdy v té revoluci byla přítomná
  velká příměs anarchie.
 • 00:20:10 To znamená nějaké hluboké
  proměny společenského pořádku.
 • 00:20:15 Jak se na tuhle tu věc díváte?
 • 00:20:18 Ať už v případě Blokových
  "Dvanácti",
 • 00:20:22 nebo vůbec pojem anarchie,
  změna společenského řádu.
 • 00:20:26 -Tak já bych...
  Jak to říct?
 • 00:20:30 Rozhodně nechci být odborníkem
  na historii ruského anarchismu
 • 00:20:33 nebo historii obecně.
 • 00:20:36 Na to jsou samozřejmě povolanější,
  já spíš tu anarchii,
 • 00:20:39 respektive anarchismus vnímám
  z pohledu současného, z toho,
 • 00:20:43 že částečně tou anarchií
  do jisté míry žiji.
 • 00:20:47 S tím, že se aktivně nějak podílím
  třeba na činnosti
 • 00:20:51 autonomního sociálního centra
  Klinika,
 • 00:20:55 případně se účastním demonstrací,
  politicky jsem aktivní.
 • 00:20:59 A vidím, že tam dochází k určitým
  proměnám, že už anarchie opustila
 • 00:21:04 ten svůj utopický ideál
  a dovede jednat
 • 00:21:08 více pragmaticky a realisticky,
  v závislosti na tom,
 • 00:21:13 čeho by se jí mohlo podařit
  dosáhnout.
 • 00:21:16 -Kde pro tebe začíná ta hranice,
  kdy se ta takzvaně angažovaná
 • 00:21:21 poezie může stát
  tou poezií agitační?
 • 00:21:25 Kde je pro tebe ten bod,
  kdy si říkáš, á, tady už ubírám,
 • 00:21:28 jelikož bych se stával agitátorem
  a přestával bych býti
 • 00:21:32 řekněme básníkem?
 • 00:21:34 -Tak obecně tuhle hranici
  já tam úplně nevidím.
 • 00:21:36 Mně jde spíš o to,
  že se to vyskytuje
 • 00:21:39 v samotném myšlení
  dotyčného autora.
 • 00:21:41 Pokud bude chtít propagovat,
  tak propagovat bude.
 • 00:21:44 Pokud bude chtít napsat
  oslavnou báseň na téma
 • 00:21:47 "Holešovická výzva",
  tak to ostatně udělá.
 • 00:21:50 Což se i stalo třeba v případě
  velice komické figury
 • 00:21:53 Jiřího Šlejška.
 • 00:21:55 Ale pro mě jsou to otázky
  přirozené, a ne,
 • 00:21:58 že bych dával návod,
  jak to vyřešit nebo něco podobného,
 • 00:22:02 ale spíš si to potřebuji
  sám pro sebe zodpovědět,
 • 00:22:04 a tak si to zodpovídám
  právě v tom textu.
 • 00:22:07 -Teď jsem něco jako pozorovatel
  OSN v nějakém ghettu.
 • 00:22:10 Vy si tykáte, budiž,
  to je vaše věc...
 • 00:22:12 -Já se omlouvám.
 • 00:22:14 Jiří to strašně nemá rád
  na obrazovce,
 • 00:22:16 ale dnešní díl je anarchistický,
  takže si to můžeme dovolit.
 • 00:22:19 -Ne, to je v pořádku.
 • 00:22:21 A teď vy zmíníte jméno
  Jiřího Šlejška.
 • 00:22:23 Já v tom jsem totálně
  neinformován, nevím vůbec,
 • 00:22:26 o koho jde.
 • 00:22:28 A teď vaše sbírka vyšla
  v nákladu 300 kusů.
 • 00:22:30 A teď mi jde o to,
  jak tohle to může přesáhnout,
 • 00:22:33 samozřejmě se nemůžeme vrátit
  k Blokovým "Dvanácti",
 • 00:22:36 jak to může přesáhnout
  tuhle ghettoidní formaci?
 • 00:22:39 Vy se vzájemně můžete plácat
  po zádech, klást si otázky
 • 00:22:42 a odpovídat si na ně,
  ale kdy se to stane něčím
 • 00:22:45 veřejně rezonujícím,
  veřejně působivým,
 • 00:22:48 a přestane to být
  tímhle tím kamarádšoftem?
 • 00:22:52 -No, to už je problém,
  na kterém se točí česká literatura,
 • 00:22:56 a poezie obzvlášť,
  už několik let. Víc než deset.
 • 00:23:00 Co já vnímám třeba na nějaké
  mladé pražské ať už hudební,
 • 00:23:05 nebo obecně umělecké scéně,
  právě okolo třeba "Žižkovské noci",
 • 00:23:09 "Kliniky" a okolo těch dalších
  věcí, najednou,
 • 00:23:13 třeba v případě
  té "Žižkovské noci",
 • 00:23:16 tam asi tři roky zpátky vznikal
  literární stage.
 • 00:23:20 A na tu přišlo dejme tomu
  osmdesát lidí.
 • 00:23:23 Osmdesát lidí,
  kteří v životě poezii neslyšeli,
 • 00:23:26 poezii nečetli,
  o básníkovi měli představu takovou,
 • 00:23:30 že to je nějaký rozevlátý bohém,
  nebo něco podobného,
 • 00:23:33 ty klišovité...
 • 00:23:35 -Což naplňujete celkem obstojně,
  bych řekl.
 • 00:23:37 -To si rozhodně nemyslím.
 • 00:23:39 Já jsem velice usedlý člověk,
  když to takhle řeknu.
 • 00:23:43 Ale stalo se to, že najednou lidi
  objevovali poezii naprosto náhodně.
 • 00:23:47 A během těch několika let
  začali mít zájem tam chodit
 • 00:23:50 a znovu ji poznávat.
  -Logicky tedy otázka k té tvorbě.
 • 00:23:54 Je ta poezie i v momentě,
  kdy se dotýká těchhle těch
 • 00:23:57 společenských témat,
  je pro tebe funkčním nástrojem,
 • 00:24:00 který pomáhá tahle témata promýšlet
  i před jiným publikem
 • 00:24:04 i na jiných platformách,
  než je jenom to ghetto
 • 00:24:07 těch primárních stoupenců?
 • 00:24:10 -Zatím ne, pořád jsem v ghettu.
  Ale to není dané pouze mnou.
 • 00:24:15 Ostatně pořád se mi líp čte
  před lidmi, které znám,
 • 00:24:19 nebo kde cítím
  nějaký bezpečný prostor.
 • 00:24:22 Asi bych nečetl na koncertě
  Tomáše Ortela, nebo něco podobného.
 • 00:24:27 Nebudu vzhledem
  k svým názorovým postojům
 • 00:24:30 a dalším věcem vystupovat někde,
  kde nechci, nebo kde mám pocit,
 • 00:24:34 že bych pomáhal něčemu,
  s čím třeba názorově nesouhlasím.
 • 00:24:38 -Rozumím.
  -A tady je to v pořádku?
 • 00:24:40 -Tady je to v pořádku, mi přijde,
  naopak.
 • 00:24:42 -Tady jste taky v ghettu, Jiří...
  -No, to jsem v druhém ghettu.
 • 00:24:45 Ale když se ta ghetta navzájem
  pospojují, tak to může působit líp.
 • 00:24:50 -Musím říct, že anarchie
  jako symbol je zpřítomněná,
 • 00:24:54 a teď nechci vysílat žádné
  poselství starého zbrojnoše,
 • 00:24:59 je zpřítomněna tím,
  že se znovu křísí přízraky
 • 00:25:03 nacionalismu, nenávisti atd.
 • 00:25:06 A já ji pořád vnímám,
  a nakonec to i z vás cítím,
 • 00:25:10 takže pokud jsem vůči vám
  zdánlivě se dopustil výpadu,
 • 00:25:13 tak je to jenom zdánlivě.
 • 00:25:16 Já ji chápu jako perspektivní hráz
  těmhle těm zvrhlým ideologiím,
 • 00:25:20 které mají dneska
  masové vyznavače.
 • 00:25:24 Nebo masové počty vyznavačů.
 • 00:25:27 Z tohohle hlediska, přinejmenším
  z tohohle hlediska jsem rád,
 • 00:25:32 že jste přišel.
 • 00:25:34 -Tak děkuju.
  -My taky děkujeme.
 • 00:25:38 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2016

Související