iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 9. 2019
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

49 hlasů
99477
zhlédnutí

Modrá krev 4/8

(II. řada)

Bartoňové z Dobenína

Píle dokáže ze všeho nejvíce. Tento citát Ovidia by se jistě hodil k rytířskému rodu Bartoňů z Dobenína, kteří si na rozdíl od starobylých aristokratických dynastií žádné rodové heslo neurčili.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Modrá krev II. - Bartoňové z Dobenína

 • 00:00:16 -V mnoha zemích světa
  patří aristokraté mezi celebrity.
 • 00:00:20 Téměř každý jejich pohyb
  neunikne pozornosti tisku,
 • 00:00:24 a to nejen bulvárního.
 • 00:00:26 U nás je ale moc neznáme.
 • 00:00:28 Je to hořký důsledek persekuce
  z časů komunistické totality,
 • 00:00:33 kdy českým aristokratům
  byly vyvlastněny jejich rodné statky,
 • 00:00:37 mnozí emigrovali
 • 00:00:39 a ti, co zůstali,
  skončili často ve vězení,
 • 00:00:42 nebo přežívali
  v potupných životních podmínkách.
 • 00:00:51 Je na čase tento dluh splatit.
 • 00:00:56 Maria František Jan Emanuel
  Sylvestr Alfons
 • 00:01:00 hrabě Kinský z Vchynic a Tetova.
 • 00:01:06 -V jejich erbu najdeme
  až překvapivě novodobé symboly.
 • 00:01:10 Dva tkalcovské člunky.
 • 00:01:11 To proto, že historie rodiny
  je úzce spojena
 • 00:01:15 s textilním průmyslem.
 • 00:01:16 Dnes si budeme vyprávět
  o rodu tzv. novoštítných,
 • 00:01:20 o rodu rytířů Bartoňů z Dobenína.
 • 00:01:33 Máš-li více křestních jmen,
  kolik jich máš a jaká to jsou?
 • 00:01:38 -Josef Maria, a když jsem se narodil,
  tak to bylo Bolton von Dobenin,
 • 00:01:49 pak se to za pár let změnilo
  na Bartoň z Dobenína.
 • 00:01:58 -Já mám 2 jména,
 • 00:01:59 to je Josef Michael
  a potom Bartoň-Dobenín.
 • 00:02:03 -Já mám jen jedno křestní jméno.
 • 00:02:05 -A to je?
  -Lenka.
 • 00:02:06 -Lenka?
  -Ano.
 • 00:02:07 -A samozřejmě nesete jméno
  svého manžela, Bartoň-Dobenín.
 • 00:02:12 -Ano, Bartoňová-Dobenínová.
 • 00:02:14 -Obě ová?
  -Ano, obě ová.
 • 00:02:16 -Julie Dyan Bartoňová-Dobenínová.
 • 00:02:20 -Anna Daniela Bartoňová-Dobenínová.
 • 00:02:23 -Aha.
  Anna Daniela?
 • 00:02:25 -Ano.
 • 00:02:26 -A po kom se jmenuješ Daniela?
 • 00:02:29 -Po mé praprababičce.
 • 00:02:32 -Antony Michael.
 • 00:02:33 -Jenom Antonín Michael?
  -Antony.
 • 00:02:36 -Aha, Antony.
  -Jo.
 • 00:02:37 -Anglická verze.
  -Ano, přesně tak.
 • 00:02:40 -Aha, tzn., že ty se podepisuješ
  Antony Bartoň.
 • 00:02:43 -Ano, když musím.
 • 00:02:44 Jinak normálně používám Tonda
  nebo tak.
 • 00:02:48 -Adam.
 • 00:02:54 -Jak už jsme předznamenali,
 • 00:02:56 rod Bartoňů z Dobenína
  se řadí k šlechticům novoštítným.
 • 00:03:00 To proto, že do šlechtického stavu
  byl Josef Bartoň povýšen
 • 00:03:04 za mimořádné zásluhy
  císařem Františkem Josefem I.
 • 00:03:08 až v roce 1912.
 • 00:03:11 S právem užívat titul rytíře
  a predikát z Dobenína.
 • 00:03:19 Dobenín je zaniklá ves,
 • 00:03:21 která původně ležela u kostela
  sv. Václava v dnešní osadě Václavice
 • 00:03:25 v obci Provodov-Šonov
  nedaleko Náchoda.
 • 00:03:29 Fakticky vzato si Bartoňové
  titul dlouho neužili,
 • 00:03:32 protože o pouhých 6 let později
 • 00:03:35 po vzniku samostatné
  Československé republiky
 • 00:03:38 byly šlechtické tituly
  jako přežitky monarchie zrušeny.
 • 00:03:48 -Zámek Nové Město nad Metují
  koupil prapředek rodu Josef Bartoň
 • 00:03:53 roku 1908
  za 2 mil. 350 tis. rakouských korun.
 • 00:03:58 Pro srovnání ...
 • 00:03:59 Luxusní automobil české výroby
  stál v tu dobu 3 tis. 600 korun.
 • 00:04:05 A jak to bylo dál?
 • 00:04:07 To se dozvíme od jeho pravnuka.
 • 00:04:09 Léta žil v kanadském exilu,
  dnes je však zpět.
 • 00:04:13 -Josef Marian rytíř Bartoň
  z Dobenína.
 • 00:04:20 -Pamatuješ si z té doby,
  jak to bylo?
 • 00:04:22 Jaký byl?
  Jak se tady žilo?
 • 00:04:24 -Nepamatuju si.
 • 00:04:26 Když jsme odešli,
  tak mi bylo necelých 8,
 • 00:04:31 ale abych já, řekněme,
  zavřel oči a běhal po nádvoří
 • 00:04:38 nebo něco takového, tak to ne.
 • 00:04:41 Ani ten rok a 4 měsíce v Německu,
  když jsme šli potom dál,
 • 00:04:49 tak si moc nepamatuju.
 • 00:04:51 -Po Německu jste odešli do Kanady?
  -Ano.
 • 00:04:54 -A kam?
  -Do Toronta.
 • 00:04:56 -Jeden večer po večeři nám otec řekl,
  ať jdeme do obýváku.
 • 00:05:03 Tam byly 2 knížky,
  jedna otevřená, jedna zavřená.
 • 00:05:08 A on říká:
 • 00:05:09 "Tak a teď zavírám
  knihu Československo
 • 00:05:14 a otevírám knihu Kanada."
 • 00:05:17 A tak to bylo,
  od toho večera to tak bylo.
 • 00:05:22 -Zní to jako pohádkový příběh.
 • 00:05:25 Tkadlec Josef Bartoň,
  prapradědeček pana Josefa Mariana,
 • 00:05:29 začínal v prosté chaloupce
  na Náchodsku.
 • 00:05:32 Tkal kanafas.
 • 00:05:33 A protože byl nejen dobrý tkadlec,
  ale i zdatný obchodník,
 • 00:05:37 přikoupil další stavy
  a najímal zaměstnance.
 • 00:05:41 Jeho syn, také Josef Bartoň,
 • 00:05:44 časem postavil
  malou textilní továrnu.
 • 00:05:47 Ta se rozrůstala a Josef Bartoň
  zaměstnával na 600 dělníků.
 • 00:05:53 Stal se starostou města Náchoda,
  byl významným filantropem
 • 00:05:58 a císař František Josef I.
  ho povýšil do šlechtického stavu.
 • 00:06:04 I jeho synové, Josef a Cyril,
  finančně přispívali
 • 00:06:08 na všelijakou dobročinnost.
 • 00:06:21 A protože dobře prosperovali,
 • 00:06:23 koupili si i zámek
  v Novém Městě nad Metují.
 • 00:06:27 Původně dohromady,
  pak v Novém Městě zůstal jen Josef.
 • 00:06:31 Bratr Cyril si jako rodinné sídlo
  zakoupil zámek Zbraslav u Prahy.
 • 00:06:40 -Dědeček a babička zůstali tady.
 • 00:06:44 Po tom, co my jsme odešli,
  tak městský úřad, komunistický,
 • 00:06:50 chtěl odstěhovat babičku a dědečka.
 • 00:06:55 -Tady ze zámku?
  -Ano, tady ze zámku.
 • 00:06:58 -A když se to místní občané
  dozvěděli,
 • 00:07:04 tak jak jsou ti dva medvědi
  u mostu přes příkop,
 • 00:07:09 tam stálo prý pár stovek lidí
  a řekli: "Ne, necháte je tady."
 • 00:07:17 Občané se postavili proti tomu,
  že by je odsud odstěhovali.
 • 00:07:24 -Ty jsi dokončil v Kanadě
  střední školu
 • 00:07:27 a pak jsi studoval ještě dál?
 • 00:07:29 -Ano, šel jsem na univerzitu
 • 00:07:32 a tam jsem se rozhodoval
  mezi univerzitou Chicago,
 • 00:07:40 anebo univerzitou
  v Miami na Floridě.
 • 00:07:45 Tyto dvě školy nabízely
  management letectví.
 • 00:07:50 Když mi bylo 16, tak jsem získal
  rekreační pilotní průkaz.
 • 00:07:56 -Takže ty jsi letec?
  -Byl jsem.
 • 00:07:58 -Byl jsi.
  -Ano, byl jsem.
 • 00:08:01 -Já jsem nikdy nepracoval
  jako pilot.
 • 00:08:08 Když jsem byl ve škole na Floridě
  na univerzitě,
 • 00:08:14 tak jsem poznal slečnu
  ve stejném věku
 • 00:08:18 a začali jsme spolu chodit.
 • 00:08:21 Od toho roku 63 jsme spolu.
 • 00:08:26 -Takže ty sis našel manželku
  pod palmou.
 • 00:08:29 -Ne, na pláži.
 • 00:08:32 SMÍCH
 • 00:08:33 -Na pláži ...
 • 00:08:34 Ty jsi v Americe vystupoval
  pod jménem Bartoň-Dobenín,
 • 00:08:38 nebo jenom Bartoň?
 • 00:08:40 -Jenom Bartoň.
 • 00:08:41 I když jsem měl v kanadské občance ..
 • 00:08:44 -Jo?
 • 00:08:45 -Josef Marian Bartoň-Dobenín.
 • 00:08:48 -Aha.
 • 00:08:49 -Dokud jsem to nepoužíval
  pro kriminální účely,
 • 00:08:55 tak v Kanadě a v Americe
  můžete používat jakékoliv jméno.
 • 00:08:59 -Dokud neuděláš nějaký zločin?
  -Ano.
 • 00:09:02 -Nepoužíváš to jiné jméno pro zločin.
 • 00:09:06 -A to jsi nepoužíval,
  protože jsi byl řádným občanem.
 • 00:09:10 Ani jsi nejezdil rychle autem.
 • 00:09:12 -No, občas jo.
 • 00:09:13 SMÍCH
 • 00:09:14 -Ty máš české,
  nebo kanadské občanství?
 • 00:09:17 -Obě.
 • 00:09:18 Nosím 2 pasporty,
 • 00:09:21 když jsem v Schengenu,
  tak vytáhnu ten modrý, kanadský.
 • 00:09:25 -Je to výhodnější?
 • 00:09:27 -Jo, prozatím ještě jo ...
  -Prozatím ještě jo.
 • 00:09:34 -Josef Bartoň prožil delší část
  svého života za oceánem.
 • 00:09:38 Žil v Torontu, na Floridě
  a v Dallasu.
 • 00:09:42 Křížem krážem proletěl celý svět.
 • 00:09:45 Jako manažer
  americké letecké společnosti
 • 00:09:48 měl na starosti regiony Japonsko,
  Austrálie, Nový Zéland
 • 00:09:52 a západní část Jižní Ameriky.
 • 00:09:55 Oženil se s Američankou Pett
  a narodily se jim 3 děti.
 • 00:09:59 2 dcery, které zůstaly
  ve Spojených státech.
 • 00:10:02 Syn přijel do Čech
  a časem převzal správu zámku
 • 00:10:06 i Bartoňových podniků.
 • 00:10:12 Josef Michael rytíř Bartoň
  z Dobenína,
 • 00:10:15 syn rytíře Josefa Mariana.
 • 00:10:20 -Nestýská se ti po Kanadě?
 • 00:10:22 -Na začátku ano.
 • 00:10:24 Musím říct, že těch prvních pár let
  tady bylo pro mě těžkých.
 • 00:10:28 Byly to pro mě velké změny.
 • 00:10:30 Ale teď tady mám rodinu, práci
  a mám svůj život.
 • 00:10:35 Jsem spokojený.
 • 00:10:37 -Ty jsi nikdy předtím
  v Evropě nebo Čechách nebyl?
 • 00:10:41 -Ne.
 • 00:10:42 Já jsem poprvé přišel mezi Vánocemi
  a Silvestrem roku 93
 • 00:10:49 jen na týden na návštěvu.
 • 00:10:52 A říkal jsem, že je tady moc hezky,
 • 00:10:54 ale stačí návštěva,
  pro bydlení to není.
 • 00:10:57 No a za 3 měsíce jsem tady byl taky.
 • 00:11:00 -Kdy jsi slyšel poprvé
  "měli jsme v Čechách zámek"?
 • 00:11:04 -Když nás hlídala moje babička,
  tak ona nám vyprávěla.
 • 00:11:09 Mysleli jsme,
  že jsou to jenom pohádky,
 • 00:11:12 protože vyprávěl o zámku, lese ...
 • 00:11:15 A já jsem si jako dítě myslel,
 • 00:11:17 že nám babička vypráví
  jen nějaké pohádky,
 • 00:11:20 abychom usnuli.
 • 00:11:22 Ale asi poprvé, kdy se to pro mě
  stalo realitou,
 • 00:11:25 nebo když jsem pochopil,
  o co jde,
 • 00:11:28 byl začátek 90. let,
  kdy jsem seděl s rodinou
 • 00:11:33 a táta nás informoval o té změně,
  o Československu.
 • 00:11:41 A říkal nám, že máme možnost
  přijít zpět do země,
 • 00:11:46 kde se otec narodil,
 • 00:11:48 a zkusit restituci.
 • 00:11:50 -Jaké je to najednou z ničeho nic
  vlastnit zámek?
 • 00:11:55 -Je to neuvěřitelné.
 • 00:11:59 Měl jsem s problém pochopit,
  že toto je moje.
 • 00:12:06 A teď dobrý.
 • 00:12:11 -Jde to.
 • 00:12:13 -Prvních 5-6 let jsem se občas
  musel štípnout,
 • 00:12:21 že je to skutečnost.
 • 00:12:25 Ale teď už ...
 • 00:12:32 -Farní pamětní kniha uvádí,
 • 00:12:34 že základní kámen budoucího města
  Nové Město nad Metují a hradu
 • 00:12:39 byl položen 10. srpna roku 1501
  ve 2 hodiny odpoledne.
 • 00:12:44 Položil ho sám
  Jan Černčický z Kácova,
 • 00:12:47 majitel panství.
 • 00:12:49 Novoměstský hrad,
  později zámek,
 • 00:12:51 prošel rukama více šlechtických rodů,
  např. Valdštejnů nebo Trčků z Lípy.
 • 00:12:57 Roku 1908 ho koupil
  Josef Bohumil Bartoň,
 • 00:13:01 majitel textilní továrny v Náchodě.
 • 00:13:04 Rekonstrukci svěřil vynikajícím
  architektům té doby.
 • 00:13:08 Ze zámku se stalo moderní sídlo.
 • 00:13:10 Přibyly i technické vymoženosti,
 • 00:13:13 jako je vodovod, elektřina,
  ústřední topení i výtah.
 • 00:13:16 Po druhé světové válce
  nechal Josef Bartoň,
 • 00:13:20 očekávaje těžké časy budoucí,
 • 00:13:22 zaregistrovat katastrálně zámek
  jako rodinný dům.
 • 00:13:26 Tím na chvíli oddálil konfiskaci.
 • 00:13:29 Ale stejně byl pak komunisty
  znárodněn.
 • 00:13:33 V 50. letech tu zřídili mj. školící
  středisko státních drah.
 • 00:13:38 V zámeckých sálech byly umístěny
  koleje i s funkční výhybkou.
 • 00:13:44 Později naštěstí
  pro osud zámku i rodiny
 • 00:13:47 zde byla standardní zámecká expozice
  otevřena veřejnosti.
 • 00:13:54 -Navštívil jsi někdy Československo
  před rokem 89?
 • 00:13:59 -Ne.
 • 00:14:00 -Nikdy jsi tady nebyl?
  -Ne.
 • 00:14:03 -Pak přišel rok 89,
  byly restituce ...
 • 00:14:06 -Ano.
 • 00:14:08 -Ty jsi přijel sem.
 • 00:14:09 -Ano, ale poprvé až v roce 91.
 • 00:14:12 -Poprvé v 91.
 • 00:14:13 Uměl jsi ještě něco česky?
 • 00:14:16 -To mě fakt překvapilo,
 • 00:14:19 že čím více jsem slyšel češtinu,
  tím více jsem česky mluvil.
 • 00:14:24 Místní lidi mi říkali,
  odkud jsem,
 • 00:14:26 že toto slovo už nepoužívají.
 • 00:14:31 SMÍCH
 • 00:14:33 -Když jsi byl doma, myslím v Kanadě,
  mluvili jste česky, nebo anglicky?
 • 00:14:39 -Rodiče, hlavně otec,
  s námi chtěl mluvit jen anglicky.
 • 00:14:45 Otec chtěl, abychom jsme vyrostli
  jako normální kanadské děti.
 • 00:14:53 Co naše rodina byla tady,
  v té době v "Československu",
 • 00:14:59 když jsme odešli,
  o tom se vůbec nemluvilo.
 • 00:15:03 -Aha.
 • 00:15:04 -Otec vytáhl malby, obrázky
  až po tom, co se narodily mé děti.
 • 00:15:15 -Jediné, kdy jsem slyšel češtinu,
  bylo kolem Vánoc, narozenin,
 • 00:15:21 kdy můj táta, babička a děda
  diskutovali o nějakém Ježíškovi
 • 00:15:27 a takových věcech.
 • 00:15:29 -Kdy jsi se vlastně setkal s tím,
  že "my jsme šlechtická rodina"?
 • 00:15:34 -Já myslím, že poprvé,
 • 00:15:36 když jsem seděl s tátou
  a diskutovali jsme o tom,
 • 00:15:40 bylo až tehdy, když jsem přišel tady.
 • 00:15:43 Ukázal mi na papíru historii
  celé rodiny, odkud jsme začínali,
 • 00:15:49 kde jsme byli v té době,
  kdy všechno bylo zkonfiskováno.
 • 00:15:55 -Nikdy nepřišla ani řeč na to
  vrátit se zpět do Evropy?
 • 00:16:00 -Ne, můj dědeček vůbec nevěřil
  možnosti pro naši rodinu.
 • 00:16:07 My jsme celý život plánovali
  v Kanadě a Spojených státech.
 • 00:16:13 -A tvůj dědeček se toho
  bohužel nedožil, že?
 • 00:16:16 -Ne, bohužel zemřel v roce 82.
 • 00:16:20 -V letech 1624 až 1634 patřilo
  novoměstské panství Trčkům z Lípy,
 • 00:16:27 v okolí jim patřily
  i zámky Opočno a Náchod.
 • 00:16:31 Zde na obraze můžete vidět
  Adama Erdmanna Trčku z Lípy,
 • 00:16:36 o jehož matce, Marii Magdaleně
  Trčkové, se tvrdí,
 • 00:16:39 že byla na své poddané velice zlá
  až krutá.
 • 00:16:43 Proto ji její poddaní navěky prokleli
  a musí zde strašit
 • 00:16:47 jako Černá paní novoměstská.
 • 00:16:54 -Tak tady ...
  -Pomalinku.
 • 00:16:57 -Tady jdeme dovnitř, aha.
  -Ano.
 • 00:16:59 -Takže tady ...
 • 00:17:02 -Tady si nejsem 100% jistý,
  co tady bylo.
 • 00:17:06 Protože já jsem odešel,
  když mi nebylo ani 8 let.
 • 00:17:12 -A toto je tzv. velký sál.
 • 00:17:15 -Ano, to je velký sál
  a tady byly ty vlaky.
 • 00:17:21 -Jo, tady bylo nějaké
  železniční učiliště, že jo?
 • 00:17:24 -Ano, ano, a taky nějaké školy.
 • 00:17:27 Ale nikdy jsme tady nechovali
  nějaká prasata nebo něco takového.
 • 00:17:32 -Ano, na to jsou jiné zámky.
 • 00:17:34 SMÍCH
 • 00:17:35 -Vláček je tady,
 • 00:17:38 protože ten jsem dostal já osobě
  jako vánoční dárek
 • 00:17:46 na první Vánoce,
  co jsme byli pryč.
 • 00:17:51 -Takže to je Märklin.
 • 00:17:53 -Märklin z roku 1951.
 • 00:17:58 VLAK TROUBÍ
 • 00:18:06 -To, co vidíte za mnou, je Peklo.
 • 00:18:09 Ale nelekejte se ...
 • 00:18:10 Starý mlýn v údolí řeky Metuje
  nechal před 100 lety
 • 00:18:14 Josef Bartoň přestavět
  na romantickou výletní restauraci.
 • 00:18:19 Při svých cestách ji navštívili
  např. Guth-Jarkovský
 • 00:18:23 nebo Alois Jirásek.
 • 00:18:25 Toho údolí řeky Metuje inspirovalo
  k napsání povídky V pekle.
 • 00:18:31 A nyní se tady usadil
  další z rodiny Bartoňů z Dobenína.
 • 00:18:36 -Pro mě byl sen již od malého dítěte,
  jak jsem se narodil v Kanadě
 • 00:18:41 a viděl jsem v časopisech
  srubové domy nebo roubenky.
 • 00:18:46 Když jsem se rozhodl s paní,
  že postavíme dům,
 • 00:18:52 tak jsem vytipoval tento prostor
 • 00:18:55 a říkal jsem si,
  co se tady bude hodit nejvíc.
 • 00:18:59 -Tohle je koukám dub,
  kterému je 143 let.
 • 00:19:05 -Podle věku je zde označena
  historie naší rodiny.
 • 00:19:12 -Jo, první továrna,
  zakoupení zámku,
 • 00:19:19 toto je ten nešťastný rok ...
 • 00:19:22 -Ano, bylo to velmi smutné
  pro rodinu.
 • 00:19:27 -Tady ...
 • 00:19:28 -Tady jsou roky, kdy se narodily
  mé sestry a já.
 • 00:19:32 -Odsud sem to nebylo
  ve vašem majetku.
 • 00:19:37 -Ano, my jsme žili po tuto dobu
  v Kanadě.
 • 00:19:40 -Ty ses narodil v Kanadě?
 • 00:19:42 -Ano, narodil jsem se v Kanadě
  kousek od Toronta.
 • 00:19:45 -A tví rodiče potom odešli
  do Ameriky, žili v Americe ...
 • 00:19:49 -Rodiče odešli v roce 77,
  když jsem měl zrovna 17,
 • 00:19:54 a stěhovali se do Dallasu v Texasu.
 • 00:19:58 -Ale ty jsi zůstal v Kanadě.
  -Ano.
 • 00:20:00 -Líbilo se ti více v Kanadě?
 • 00:20:02 -No, já jsem zůstal v Kanadě,
 • 00:20:04 protože v tuto dobu jsem hrál hokej
  a v Dallasu nebyl hokej.
 • 00:20:08 A to bylo mé rozhodnutí
  zůstat a hrát.
 • 00:20:11 -Když se díváš na mistrovství světa
  v hokeji, komu držíš palce?
 • 00:20:21 -Poprvé Kanadě,
  potom Česku, a potřetí Američanům.
 • 00:20:27 -A když hraje Kanada s Čechy?
 • 00:20:30 -Máme doma více televizí.
 • 00:20:32 SMÍCH
 • 00:20:43 -Opouštíme na chvíli Peklo,
  obkroužíme Nové Město nad Metují
 • 00:20:47 a pokračujeme v letu,
 • 00:20:49 abychom si společně vychutnali
  další památky
 • 00:20:52 připomínající rod
  Bartoňů z Dobenína.
 • 00:20:55 Kdysi mocný a nedobytný hrad
  Frymburk nedaleko Náchoda
 • 00:21:00 byl založen patrně
  počátkem 14. století.
 • 00:21:04 Od té doby se zde vystřídala
  pěkná řádka majitelů.
 • 00:21:07 Hrad se změnil v ruinu.
 • 00:21:10 Tu si koupil v minulém století
  Josef Bartoň Dobenín.
 • 00:21:14 Za totality byl hrad státní,
  dnes je zpátky rodiny.
 • 00:21:19 Zámek na Zbraslavi získal
  ještě jako klášter
 • 00:21:22 Cyril Bartoň z Dobenína
  roku 1910.
 • 00:21:27 O rok později se rozhodl provést
  zásadní úpravy panství i konventu.
 • 00:21:33 Tak z něj vznikl zámek.
 • 00:21:35 Sem se ještě vrátíme.
 • 00:21:38 -Je to výhoda mít zámek?
 • 00:21:42 -Nevím, je to součástí
  naší rodinné tradice,
 • 00:21:47 je to místo, kde se můj otec narodil,
  ale je to velmi náročné.
 • 00:21:56 Je to i čest,
  ale je to taky velmi náročné.
 • 00:22:00 -Představ si, že jsi v generaci
  svého pradědečka, prapradědečka,
 • 00:22:08 v jejich době, čase.
 • 00:22:11 Koupil by sis zámek?
 • 00:22:13 -Mmmm ...
 • 00:22:15 -Představ si, že teď stojíš v pozici,
  že si koupíš zámek ...
 • 00:22:21 -Nevím, to je těžké říct,
 • 00:22:24 jde o dobu, ve které rodina
  koupila zámek, už je to přes 100 let,
 • 00:22:31 a to nemůžu říct.
 • 00:22:33 Ale v dnešní době bych
  radši investoval do dvou velkých vil
 • 00:22:41 místo jednoho velkého zámku.
 • 00:22:44 Je to nádherné, je to pěkné,
  ale je to i velmi náročné.
 • 00:22:50 -Karty jsou tady proč?
 • 00:22:52 -Protože maminka tady občas seděla
  a hrála.
 • 00:22:55 -Ona hrála ráda karty?
  -Ano.
 • 00:22:57 -Co hrála, bridge?
  -Nevím.
 • 00:23:01 -Prostě karty, hrála karty.
  -Ano.
 • 00:23:04 -Elegantní bylo hrát bridge.
  -Ano.
 • 00:23:06 -No a tady je ložnice rodičů,
  pana prezidenta ...
 • 00:23:14 -A tady ses narodil.
  -Ano, tady jsem se narodil.
 • 00:23:45 -Takže tato postel
  je z několika důvodů důležitá?
 • 00:23:48 -Ano.
 • 00:23:49 -Ty ses tady narodil
  a spal tady kromě jiného i Masaryk.
 • 00:23:54 -Ano.
 • 00:23:55 -Musíme tomu dát to správné pořadí.
  -Ano.
 • 00:23:58 -Nejdříve ses narodil ...
  -Ano.
 • 00:24:00 -A předtím tady někdy spal Masaryk.
 • 00:24:02 -Návštěvu pana prezidenta
  T. G. Masaryka v roce 1926
 • 00:24:07 na novoměstském zámku
  připomíná jeho busta
 • 00:24:10 od sochaře Bohumila Kafky.
 • 00:24:13 Ta zde zůstala až do roku 1971,
 • 00:24:15 dokud na ni nepřišlo udání
  od bdělého soudruha z Ostravy.
 • 00:24:20 Tento soudruh navrhoval místo busty
  umístit bustu
 • 00:24:24 některého z revolucionářů
  nebo komunistických prezidentů.
 • 00:24:28 Busta byla umístěna zpět na své místo
  až po návratu Bartoňových
 • 00:24:33 zpět do Československa.
 • 00:24:42 -Josef Bartoň navázal nit tradice
  předků zpřetrhanou léty totality.
 • 00:24:48 Dnes už sice netká kanafas,
  ale kilometry technický tkanin,
 • 00:24:53 které firma Bartoň vyváží
  i do celého světa.
 • 00:24:56 -Myslím, že by dědeček byl hodně
  překvapený, kdyby to teď viděl.
 • 00:25:01 -Tady kdysi vyráběli
  v průběhu let 48-92
 • 00:25:07 pro Rusko uniformy pro vojáky.
 • 00:25:13 -V tom jste asi nechtěli
  úplně přesně pokračovat, co?
 • 00:25:17 -Ne, nechtěli.
 • 00:25:21 -To jsem vůbec netušil,
  že šmirgl vypadá ze spodu takto.
 • 00:25:25 -Já vím, většina si myslí,
  že je to papírové,
 • 00:25:27 ale to není papír.
 • 00:25:29 Průmyslový šmirgl je na tkaniny.
 • 00:25:35 -Kdo je prezident společnosti?
 • 00:25:37 -Prezident společnosti
  je můj otec Josef Bartoň.
 • 00:25:41 Teď nemáme funkci
  asistenta prezidenta,
 • 00:25:45 tato cedule přijde sundat,
 • 00:25:47 protože teď je jen funkce
  předseda představenstva.
 • 00:25:51 -Takže ty nejsi asistent prezidenta,
  ty jsi předseda ...
 • 00:25:54 -Ano, předseda představenstva.
 • 00:25:57 Tzn., že potřebujeme vyměnit
  tyto cedule.
 • 00:25:59 -No to každopádně.
 • 00:26:01 BAVÍ SE ANGLICKY
 • 00:26:03 -Aha, to máš v pořádku.
  -Ano.
 • 00:26:09 -Tam je místo připraveno
  pro fotografii taťky.
 • 00:26:13 -A tady u dveří se budeš
  tísnit ty.
 • 00:26:15 -Já budu schovaný za dveřmi, ano.
 • 00:26:21 -Tím, že jste si vzala
  rytíře Bartoně z Dobenína,
 • 00:26:25 jaký titul přináleží Vám?
 • 00:26:28 -Dáma?
 • 00:26:29 -No, správně.
 • 00:26:31 Je to těžká otázka,
  člověk by řekl rytířka,
 • 00:26:35 ale tomu tak není.
 • 00:26:36 Je to opravdu dáma.
 • 00:26:39 -Lenka dáma Bartoňová-Dobenínová,
  manželka rytíře Josefa Michaela.
 • 00:26:46 -Kde jste se s Michalem seznámila?
 • 00:26:49 -Seznámili jsme se v Náchodě v práci.
 • 00:26:52 -V práci?
  -Ano.
 • 00:26:54 -Vy jste pracovala ...
 • 00:26:55 -Já jsem pracovala
  pro textilní závody.
 • 00:26:58 -Aha, takže tam.
 • 00:27:00 A narodila jste se tady?
  Jste odsud?
 • 00:27:03 -Narodila jsem se tady.
 • 00:27:04 -V Náchodě?
  -Ne v Náchodě, v Jaroměři.
 • 00:27:07 -V Jaroměři ...
  -Ano.
 • 00:27:08 -A žila jste ...
 • 00:27:09 -Žila jsem ve Velkém Poříčí
  kousek od Hronova.
 • 00:27:13 -A jezdila jste a pracovala jste ...
  -V Náchodě.
 • 00:27:15 -V Náchodě, v jejich továrně ...
  -Ano.
 • 00:27:18 -Aha, tam se objevil nový mladý šéf .
  -Ten už se tam objevil předtím.
 • 00:27:23 -A tam jste se seznámili?
  -Ano.
 • 00:27:26 -A máte spolu kolik dětí?
  -Manžel má 4 děti a spolu máme 2.
 • 00:27:31 -To vypadá, jako by jich bylo 6,
  ale ono jich není 6 ...
 • 00:27:35 -Není jich 6.
 • 00:27:36 -Jsou 2 a 2.
  -Ano, tak.
 • 00:27:39 -A jak vypadá pracovní den
  Vašeho muže z Vašeho pohledu?
 • 00:27:43 -Vstává dřív
  než my všichni dohromady.
 • 00:27:45 Odjíždí buď do kanceláře,
  která je v Náchodě v textilce,
 • 00:27:50 nebo je potřeba na statcích,
  to se týká lesů, zámku a tak.
 • 00:27:56 Občas se nám stane,
  že se nám pracovní den prolíná,
 • 00:28:01 takže jsme spolu
  i 24 hodin denně.
 • 00:28:04 -A co jeho sportovní záliby?
  Sdílíte je také?
 • 00:28:08 -Nesdílím jeho sportovní zálibu,
  což je golf.
 • 00:28:11 Na mě to je pomalé.
 • 00:28:12 -Jak řešíte spor u hokejového utkání
  Kanada-Česko?
 • 00:28:17 -Rozdělíme si televizi.
  -Aha, každý má svou.
 • 00:28:21 -Já koukám na jednu, manžel na druhou
  a děti mezi námi probíhají
 • 00:28:25 a musím říct, že bohužel převážně
  fandí Kanadě.
 • 00:28:28 -Hmm ...
  -Nebo spíše bohužel pro mě.
 • 00:28:31 SMÍCH
 • 00:28:39 -Bartoňové oslovili špičkové umělce,
  kterým zadávali práci,
 • 00:28:44 a stali se tak jejich mecenáši.
 • 00:28:46 Třeba architekt Dušan Jurkovič,
  ten býval u Bartoňů jako doma.
 • 00:28:51 Přestavba zámku v Novém Městě
  nese jeho podpis.
 • 00:28:54 Stejně tak jako mnohé
  zámecké interiéry.
 • 00:28:57 Se svou prací byl Jurkovič
  tak spokojen,
 • 00:29:00 že i do své obytné vily v Bratislavě
  zakomponoval kopii
 • 00:29:04 zámeckého interiéru.
 • 00:29:06 Další sály navrhnul architekt
  Pavel Janák.
 • 00:29:10 Obrazy pocházejí z dílny
  Vratislava Nechleby,
 • 00:29:13 maloval tady i Max Švabinský.
 • 00:29:20 Jurkovičův dřevěný most
  v zámeckém parku
 • 00:29:23 se řadí mezi 7 nejkrásnějších mostů
  Čech a Moravy.
 • 00:29:33 -Zimní zahradu navrhl architekt
  Dušan Jurkovič v roce 1910
 • 00:29:37 ve stylu secese.
 • 00:29:38 Původní návrh výzdoby zahrady
  z keramiky
 • 00:29:43 se panu Josefu Bartoňovi
  příliš nezamlouval.
 • 00:29:46 Jurkovič pak přichází
  se zcela originálním návrhem
 • 00:29:50 hrubé mozaiky z říčních kamenů
  z řeky Metuje,
 • 00:29:54 která tady obtéká zámek ze 3 stran.
 • 00:29:57 Takovou hrubou mozaiku byste neviděli
  na žádném českém zámku.
 • 00:30:05 -Bartoňova vila v Náchodě
  zvaná Petrův dvůr
 • 00:30:08 vypadá jako reprezentativní
  zámecké sídlo.
 • 00:30:12 Tady někde začíná
  funkcionalistický rukopis
 • 00:30:15 věhlasného architekta Janáka,
 • 00:30:17 autora mnoha slavných vil
  na pražské Ořechovce a Babě.
 • 00:30:24 Po roce 1948 prošla vila
  mnoha necitlivými změnami
 • 00:30:29 danými především méně vhodným
  funkčním využitím.
 • 00:30:44 -Do roku 1945 patřilo
  toto sídlo v Náchodě
 • 00:30:48 textilnímu továrníkovi Bartoňovi.
 • 00:30:51 Po osvobození Rudou armádou
  daroval národní výbor vilu
 • 00:30:54 osvoboditeli města
  generálmajorovi Zajončkovskému.
 • 00:30:58 Ale k čemu by byla sovětskému
  občanovi přepychová vila v Náchodě?
 • 00:31:02 Ustanovil, aby v zámečku našli
  svůj druhý domov náchodské děti.
 • 00:31:07 A tak v místech, kde dříve žila
  3členná rodina kapitalisty Bartoně,
 • 00:31:12 panuje od rána do večera
  dobrá pohoda.
 • 00:31:14 120 dětí tu chodí do MŠ
  a všechny jsou spokojené.
 • 00:31:25 -Jsi doma na zámku, neměla jsi pocit,
 • 00:31:28 že by se k tobě chovali
  tví spolužáci jinak?
 • 00:31:31 -Ne, to ne.
 • 00:31:32 To jen asi ve třetí třídě
  to bylo takové,
 • 00:31:35 že no, to je ta ze zámku,
  tu si musím ulovit,
 • 00:31:38 ale jinak to poznat nebylo.
 • 00:31:41 Všechno bylo v pohodě.
 • 00:31:43 -Zatím tě ještě nikdo neulovil?
 • 00:31:45 -Ulovil, ale ...
  Všechno je v pohodě, takže tak.
 • 00:31:49 SMÍCH
 • 00:31:52 -Julie Dyan Bartoňová-Dobenínová,
  dcera rytíře Josefa Michaela.
 • 00:31:59 -Ve škole,
  no, tam je velmi vtipná příhoda,
 • 00:32:02 kdy oni kvůli tomu,
  jak jsem měla takto dlouhá jména,
 • 00:32:07 tak mě rozdělili jako 2 osoby.
 • 00:32:08 Mysleli si, že chodí do první třídy
  Julie Bartoňová,
 • 00:32:11 pak Dyan Dobenínová ...
 • 00:32:13 -A ty máš určitě i plány
  dále do života.
 • 00:32:16 Co se chystáš dělat?
 • 00:32:18 -Já teď chci jít
  na Karlovu univerzitu do Prahy
 • 00:32:22 a potom uvidím.
 • 00:32:24 -Aha. Ty jsi vlastně nejstarší
  ze všech, že?
 • 00:32:27 -Ano.
 • 00:32:28 -Netlačí na tebe tví rodiče,
 • 00:32:30 že "ty jsi ten, kdo bude pokračovat v
  našem bytí tady,
 • 00:32:34 v tom, co děláme,
  budeš nositelem rodinné tradice dál"?
 • 00:32:38 -Ne, já musím říct,
 • 00:32:39 že už i při výběru vysoké
  mi dával taťka i mamka volnou ruku,
 • 00:32:45 že ta možnost,
  se kdykoliv k tomu vrátit, tady je,
 • 00:32:50 ale nechtějí nás do ničeho tlačit.
 • 00:32:53 Takže uvidím,
  co život přinese dál
 • 00:32:55 a myslím si, že je to dobrá možnost
  toto využít, vrátit se k tomu,
 • 00:33:00 ale musím říct, že vážně byli
  v tomhle velmi ochotní,
 • 00:33:03 že mě nechali si vybrat, kam chci.
 • 00:33:06 Do ničeho mě netlačili.
 • 00:33:08 -Jak vypadá normální pracovní den
  tvého otce?
 • 00:33:11 -Vždycky si děláme srandu,
  že jde na golf, na kafe,
 • 00:33:14 pak jde zase na golf,
  přijede domů, kouká se na golf,
 • 00:33:17 pak usne.
 • 00:33:19 Ale v realitě je to tak,
  že pracuje hodně tvrdě,
 • 00:33:23 ale často spolu
  třeba zajdeme na oběd.
 • 00:33:26 Hlavně se nám hodně věnuje
  přes den.
 • 00:33:37 -Vilu Čerych u České Skalice
  nechal postavit roku 1924
 • 00:33:42 Ladislav Bartoň z Dobenína
 • 00:33:45 podle projektu architekta
  Otakara Novotného.
 • 00:33:48 Zahrada je dílem
  Ladislava Kumpána.
 • 00:33:51 Honosné sídlo věnoval
  továrník Bartoň své neteři
 • 00:33:55 jako dar ke sňatku s Jiřím Čerychem,
  proto tedy vila Čerych.
 • 00:34:02 Za totality tu byla politická škola
  i zdravotní středisko.
 • 00:34:06 Po Sametové revoluci byla vila
  opět vrácena rodině,
 • 00:34:10 avšak bratři Čerychové ji darovali
  Nadaci rozvoje občanské společnosti.
 • 00:34:18 A před nedávnem se vila stala
  ústřední hrdinkou filmu Odcházení
 • 00:34:22 režiséra a scénáristy Václava Havla.
 • 00:34:25 -Film Odcházení musí zvítězit
  nad všemi filmy.
 • 00:34:33 -Je mi čerstvě 16.
 • 00:34:37 -Čerstvě 16 ...
  -Ano.
 • 00:34:39 -A pak jsem slyšel,
  že jsi vášnivým sportovcem ...
 • 00:34:42 -Ano, hraju florbal
  už asi 7 let.
 • 00:34:48 -Antony Michael rytíř Bartoň
  z Dobenína,
 • 00:34:51 syn rytíře Josefa Michaela.
 • 00:34:55 -Teď nastupuji do České lesnické
  akademie v Trutnově.
 • 00:35:00 -Takže lze předpokládat,
  že z tebe bude lesník.
 • 00:35:04 -Doufám v to.
 • 00:35:06 -V Novém Městě jméno Bartoň
  je poměrně známým jménem ...
 • 00:35:11 -No, tak někde v první třídě
  to ještě nějak moc neřešili,
 • 00:35:15 ale ano, vzali mě normálně.
 • 00:35:19 Myslím si, že se nesnažím být
  něco víc, než jsem.
 • 00:35:22 Snažím se být normální člověk.
 • 00:35:25 Oni mě tak vzali
  a nic ze mě nedělali.
 • 00:35:29 -Nebyl jsi klukem ze zámku?
 • 00:35:31 -Ne ...
 • 00:35:34 -Nebo z Pekla?
 • 00:35:35 -Někdo mi tak říká,
 • 00:35:36 ale to třeba jen proto,
  že si z toho děláme srandu
 • 00:35:39 a vtipkujeme.
 • 00:35:40 -Máš ještě nějaké hobby nebo koníček,
  něco, co tě mimořádně baví?
 • 00:35:45 Mimo školu ...
 • 00:35:46 -Tak hraju na bubny.
 • 00:35:48 -Jo? Ty jsi muzikant?
 • 00:35:50 -Ne velký, ale mám to jako rozptýlení
  od mého náročného času.
 • 00:35:59 A pak asi jako každý kluk
  rád jím.
 • 00:36:01 SMÍCH
 • 00:36:03 -To jsou asi mé jediné velké záliby.
 • 00:36:05 -Tak ta druhá záliba na tobě není
  každopádně vůbec vidět.
 • 00:36:09 SMÍCH
 • 00:36:11 -V těchto prostorách se připravovala
  hostina pro prvního čs. prezidenta
 • 00:36:15 T. G. Masaryka.
 • 00:36:17 Zúčastnilo se jí
  celkem 40 pozvaných hostů,
 • 00:36:20 ale žena byla pouze jediná ...
 • 00:36:22 Paní Marie Bartoňová.
 • 00:36:24 Zde vidíte jídelníček.
 • 00:36:27 Nápojový lístek není.
 • 00:36:29 Prezident Masaryk byl abstinent.
 • 00:36:33 -Tak to je zasedací pořádek
  při večeři ...
 • 00:36:36 -Asi ano.
 • 00:36:37 -Při večeři Masaryka.
 • 00:36:39 Ale při nejlepší vůli ho tady ...
 • 00:36:41 Tady seděl pan prezident,
  uprostřed stolu.
 • 00:36:43 Naproti seděla
  milostivá paní ...
 • 00:36:45 Mil. pí. znamenalo milostivá paní.
 • 00:36:48 -Ano, toto byla v roce 26
  má babička.
 • 00:36:51 -To byla tvá babička,
  která seděla naproti.
 • 00:36:54 -Ano, to byla babička.
 • 00:36:56 -Tady seděl pan továrník
  Ladislav Bartoň,
 • 00:36:59 pan vyslanec Jan Masaryk tady byl,
  tady byl doktor Beneš,
 • 00:37:05 takže to bylo v plné palbě,
  jak by člověk řekl.
 • 00:37:11 -Rokokový zámek Nové Hrady
  jižně od Pardubic
 • 00:37:14 nechal vystavět hrabě Chamaré
  po vzoru letních sídel ve Francii.
 • 00:37:19 Říká se mu České Versailles.
 • 00:37:21 Ve století 19. zámek zpustnul,
 • 00:37:24 ve století 20. ho koupil
  Cyril Bartoň z Dobenína
 • 00:37:28 a nechal opravit.
 • 00:37:31 Jenže pak přišla
  známá epizoda totalitní.
 • 00:37:33 Zámek byl státu a chátral znovu.
 • 00:37:37 Po roce 1990 se dočkal restituce,
  avšak Bartoňové věděli,
 • 00:37:43 že mají starostí s opravami jinde
  více než dost.
 • 00:37:46 Nové Hrady prodali
  manželům Kučerovým.
 • 00:37:49 Ti se sem přestěhovali z Prahy
  a skončilo to happyendem.
 • 00:37:57 -Nepřipadáš si trochu
  jako princezna?-Ne.
 • 00:38:00 -Ne, je to normální?
 • 00:38:02 -Jo, akorát, že ve škole
  mi v první třídě pořád říkali,
 • 00:38:08 že jsem princezna.
 • 00:38:11 -Anna Daniela Bartoňová-Dobenínová,
  dcera rytíře Josefa Michaela.
 • 00:38:19 -A jaké to je bydlet v Pekle?
 • 00:38:21 -Podle mě je to docela normální,
 • 00:38:23 i když to není zrovna to peklo,
  co je dole pod zemí.
 • 00:38:27 -Když máš volno,
  tak co děláš nejradši?
 • 00:38:30 -Já nejradši tancuju.
 • 00:38:32 -Jo?
  -Ano.
 • 00:38:33 -A chodíš někam tancovat?
  -Ano, do Náchoda do ZUŠ.
 • 00:38:38 -A jaký styl? Balet?
  -Je to výrazový tanec.
 • 00:38:43 -Aha, výrazový tanec ...
 • 00:38:46 Když si povídáš s tatínkem,
  mluvíte spolu česky, nebo anglicky?
 • 00:38:50 -Česky a někdy anglicky,
  ale více česky.
 • 00:38:53 -A tatínek mluví dobře česky?
  -Mně přijde, že jo.
 • 00:38:57 -Jo? Neopravuješ ho?
  -Někdy jo.
 • 00:39:00 -Někdy ...
  -Někdy jo.
 • 00:39:03 -Ale málo ...
 • 00:39:06 -Adam Marian rytíř Bartoň z Dobenína,
  syn rytíře Josefa Michaela.
 • 00:39:16 -Ještě umím i plavat pod vodou.
 • 00:39:30 -Nejen Náchodsko nese stopy
  rytířů Bartoňů z Dobenína.
 • 00:39:34 Najdeme je i v Praze.
 • 00:39:36 Bartoňové se totiž významně
  zasloužili o dostavbu
 • 00:39:40 Katedrály sv. Víta
 • 00:39:41 a výzdobu kaple,
  která nese jejich jméno.
 • 00:39:45 Ve 20. letech minulého století
  na to přispěli
 • 00:39:48 částkou 700 tis. korun,
 • 00:39:50 což byl stonásobek slušného
  ročního platu té doby.
 • 00:39:54 Za totality však nebylo vhodné
  laskavé mecenáše připomínat.
 • 00:39:59 Původní obraz modlících se donátorů
  v kapli
 • 00:40:03 byl z rozhodnutí komunistického
  režimu zakryt tapetou.
 • 00:40:08 Proč je zakryt dodnes,
  to se nám nepodařilo zjistit.
 • 00:40:13 A tak Bartoňové z pod tapety
  jen nesměle vykukují.
 • 00:40:20 -A ještě jednou Praha.
 • 00:40:21 Jsme na Zbraslavi,
 • 00:40:23 zdejší zámek se vrátil potomkům
  Cyrila Bartoně z Dobenína.
 • 00:40:28 Nápis na portálu připomíná
  jeho zásluhy navěky.
 • 00:40:32 A nejen nápis,
  ale i vše okolo.
 • 00:40:39 -Na místě zbraslavského zámku
  stával cisterciácký klášter
 • 00:40:43 založený roku 1292 Václavem II.
  a dokončený Eliškou Přemyslovnou.
 • 00:40:50 Královna tu pak našla místo
  posledního odpočinku.
 • 00:40:53 Roku 1420 se stal klášter i chrám
  obětí husitských válek,
 • 00:41:00 byl zapálen,
  ostatky českých králů zneuctěny.
 • 00:41:06 Nový konvent tu byl postaven
  v 18. století
 • 00:41:09 a nese podpis pánů Santiniho a Kaňky.
 • 00:41:12 Pak ale císař klášter zrušil
 • 00:41:15 a nový majitel tu zřídil
  rafinerii cukru.
 • 00:41:18 Bylo tu také armádní skladiště obilí,
 • 00:41:20 výrobna kyseliny sírové
  a dalších chemikálií.
 • 00:41:24 V prosinci roku 1910 koupil
  zničený konvent i panství
 • 00:41:29 český průmyslník
  Cyril Bartoň z Dobenína
 • 00:41:33 a rozhodl se ho zachránit.
 • 00:41:37 Na přestavbě se podepsal
  i architekt Jurkovič.
 • 00:41:41 "Průmyslník Cyril Bartoň obnovil,
  co průmysl zničil."
 • 00:41:46 Stojí napsáno nad vchodem.
 • 00:41:49 Do kostela sv. Jakuba staršího
  Bartoň objednal u sochaře Jana Štursy
 • 00:41:54 pomník Přemysla Oráče.
 • 00:41:56 V koruně stromu je schránka
  pro ostatky posledních Přemyslovců,
 • 00:42:00 tedy Václava II., Elišky Přemyslovny
  a Václava III.
 • 00:42:05 Lebky do sochy ukládal osobně
  Cyril Bartoň se synem.
 • 00:42:09 Dnes jsou však uloženy bezpečněji,
  v kryptě v zemi.
 • 00:42:15 Pro fota zvídavých turistů
  musí stačit kopie.
 • 00:42:25 -Jak jste příbuzný
  s Bartoni z Dobenín,
 • 00:42:30 kterým patří Zbraslav?
 • 00:42:33 -To byl můj prastrýc Cyril.
  -Aha.
 • 00:42:35 -Cyril Bartoň-Dobenín a jeho dcera
  si vzala pana Nováka z Prahy.
 • 00:42:44 A před svatbou pan Novák
  řekl prastrýci Cyrilovi,
 • 00:42:51 zda by mohl použít rodinné jméno
  Bartoň-Dobenín místo Novák.
 • 00:42:58 -Aha.
 • 00:43:00 -No a můj dědeček Josef,
 • 00:43:02 můj druhý prastrýc
  Ladislav v Jaroměři
 • 00:43:07 a Cyril mu řekli ano, že může.
 • 00:43:11 Tak proto je Zbraslav od Dobenínů.
 • 00:43:15 -I když Zbraslav vlastně ne,
  protože je to Novák.
 • 00:43:18 -Ano.
 • 00:43:20 -Josef Novák,
  zeť Cyrila Bartoně z Dobenína,
 • 00:43:24 byl tuze podnikavý pán.
 • 00:43:26 Už na sklonku 19. století
  přišel s nápadem postavit v Praze
 • 00:43:31 první obchodní dům.
 • 00:43:34 K realizace své vize si přizval
  architekta Osvalda Polívku,
 • 00:43:38 autora Obecního domu v Praze.
 • 00:43:40 Během pár let otevřeli
  ve Vodičkově ulici Dům U Nováků.
 • 00:43:45 Ten se rychle vepsal
  do paměti Pražanů
 • 00:43:48 jako nejlepší místo,
  kde je možno sehnat vše.
 • 00:43:51 Od knoflíčků do manžet,
  přes nábytek, až po potraviny.
 • 00:43:56 Druhá část Domu U Nováků vyrostla
  o necelé 3 desítky let později.
 • 00:44:01 A stala se mj. i domovem
  Osvobozeného divadla.
 • 00:44:09 -Které je nejtěžší české slovo
  pro tebe?
 • 00:44:13 -Mám jich spoustu,
  ale hlavně slovíčka, kde máte "ř".
 • 00:44:19 To je pro mě problém.
 • 00:44:22 Musím říct, že čeština
  je velmi krásný jazyk,
 • 00:44:25 ale těžký, co se týká gramatiky.
 • 00:44:28 -A to je to, proč má žena
  taky nemluví moc česky,
 • 00:44:35 protože to není lehký jazyk.
 • 00:44:40 Hlavně, jak bych to řekl správně,
  sklony ...
 • 00:44:48 -Skloňování ...
 • 00:44:49 -Ano, skloňování ...
 • 00:44:51 -Rody ...
 • 00:44:52 -Město je Praha, ale ty jsi Pražák.
  -Ano.
 • 00:44:57 -Nebo ona je z Prahy.
 • 00:45:00 -Ale ona taky může být Praženda,
  víš?
 • 00:45:06 SMÍCH
 • 00:45:11 -Zbraslavský zámek patří dnes
  potomkům Cyrila Bartoně.
 • 00:45:15 Královský sál užívá městská část
  Praha-Zbraslav na kulturní akce.
 • 00:45:21 Dnes je tu koncert Nadačního fondu
  Mikuláše Dačického z Heslova.
 • 00:45:26 ZPĚV
 • 00:45:29 -Kdybych byl boháčem,
  nespal bych hrůzou ...
 • 00:45:39 Že všechno utratím,
  stanu se lůzou.
 • 00:45:59 -Existuje něco jako společná
  charakterová, společná vlastnost
 • 00:46:04 pro Bartoně?
 • 00:46:05 -Já bych řekl, že ano,
  že pracovitost.
 • 00:46:11 A možná, že i ty jazyky.
 • 00:46:15 -Jsme dobrosrdeční,
  hlavně rodina je pro nás základ,
 • 00:46:19 což od ostatních kamarádů vím,
  že naše rodina drží pospolu.
 • 00:46:25 -Jsme takoví, že si navzájem pomáháme
  a jsme tady pro druhého kdykoliv.
 • 00:46:34 -Pro nás je na prvním místě
  rodina.
 • 00:46:39 -Určitě je to dobrosrdečnost.
 • 00:46:41 -Jo?
 • 00:46:42 -Ano, mají otevřené srdce,
  řekla bych.
 • 00:46:45 -Nemají žádné špatné vlastnosti?
 • 00:46:47 -No občas jsou výbušní,
  ale dá se to zvládat.
 • 00:46:50 SMÍCH
 • 00:46:55 -Toto byla ložnice
  babičky s dědečkem?
 • 00:46:57 -Ano.
 • 00:46:58 -Aha, tady je Josef rytíř Bartoň
  z Dobenína ...
 • 00:47:04 KVAK, KVAK, KVAK
 • 00:47:07 -To je můj telefon,
  já ho radši vypnu.
 • 00:47:11 -A toto vypadá
  více jako pánský pokoj.
 • 00:47:14 -Ano.
 • 00:47:15 -To je kdo?
  -To je můj otec.
 • 00:47:16 -Jo to je tvůj otec jako klouček ...
  -Ano.
 • 00:47:19 -Babička a dědeček tady měřili mého
  otce, jak rostl.
 • 00:47:24 -Aha, rok po roce.
 • 00:47:26 -25. června 1917
  a poslední je 1926.
 • 00:47:39 -Existuje tam někdo, kdo by řekl,
  že je tvůj oblíbený předek?
 • 00:47:46 -Koho já si nejvíce vážím je otec.
 • 00:47:53 Ten měl tu schopnost, myšlenky,
  odsud odejít a začít něco nového,
 • 00:48:04 uměl vzít celou rodinu a změnit to.
 • 00:48:09 To já smekám klobouk.
 • 00:48:10 -Já by až tak daleko do historie
  nepátrala,
 • 00:48:14 já hlavně obdivuji mou babičku
  z tátovy strany za to,
 • 00:48:17 že měla odhodlání sem přijet,
  opustit v Americe i své přátele.
 • 00:48:22 Jela do země,
  kde znala jen svou rodinu.
 • 00:48:27 -Je to asi můj děda.
 • 00:48:29 Obdivuju ho za to,
  že v nízkém věku emigrovali
 • 00:48:33 a on se pak dokázal vrátit zpátky
 • 00:48:36 a převzal jak zámek,
  tak lesy, fabriku,
 • 00:48:40 za což ho obdivuju,
  že to s babičkou zvládl.
 • 00:48:45 -Myslím, že můj pradědeček.
 • 00:48:47 Všechno, co jsem o něm slyšel,
  tak to byl člověk takový,
 • 00:48:53 jaký jednou doufám,
  že budu já.
 • 00:48:55 Že lidi se na mě podívají a řeknou,
  že jsme si podobní.
 • 00:48:59 Ale vezmu to ještě blíže,
  je to samozřejmě můj otec.
 • 00:49:02 Je pro mě velkým vzorem.
 • 00:49:05 -Mně se hodně líbí Marie Bartoňová,
  byla to dáma,
 • 00:49:10 vyzařoval z ní klid a elegance.
 • 00:49:14 -A to byla která?
 • 00:49:16 Jen mě zorientujte
  v příbuzenském vztahu?
 • 00:49:19 -To byla prababička.
 • 00:49:22 -Kde jsi doma?
  Tady, nebo v Kanadě?
 • 00:49:25 -Víc a víc tady.
 • 00:49:27 Prvních asi 15 let skoro
  jsem doma tam i tady,
 • 00:49:34 nebo se cítím být doma
  tam i tady.
 • 00:49:38 Ale teď už trochu více tady,
  myslím si, že je to přirozené.
 • 00:49:43 -Tady je můj domov,
  já jsem tady žil v Čechách déle,
 • 00:49:50 než jsem žil v Kanadě
  nebo ve Státech.
 • 00:49:53 V Kanadě jsem byl 21 let,
  ve Státech jen 3,
 • 00:49:57 tady jsem 24,
  takže tady jsem doma.
 • 00:50:01 Plus doma je tam,
  kde je rodina.
 • 00:50:05 A rodina je tady.
 • 00:50:11 -Tak, to byl příběh rytířského rodu
  Bartoňů z Dobenína.
 • 00:50:17 Na rozdíl od starobylých
  aristokratických dynastií
 • 00:50:21 si Bartoňové žádné rodové heslo
  neurčili.
 • 00:50:25 Možná to jen nestihli,
 • 00:50:27 vždyť jejich oficiální
  šlechtický titul rytíře
 • 00:50:30 platil pouhých 6 let.
 • 00:50:33 Určitě by se k nim ale hodil
  citát Ovidia.
 • 00:50:36 Píle dokáže ze všeho nejvíce.
 • 00:50:44 -Máš modrou krev?
 • 00:50:46 -Posledně, co jsem se píchnul,
  tak ne.
 • 00:50:50 Vypadá to červeně.
 • 00:50:53 -V normálním životě mám červenou
  krev, ale někdy tam je i modrá.
 • 00:50:58 -Máš modrou krev?
  -Doufám, že jo.
 • 00:51:01 SMÍCH
 • 00:51:03 -Fyzicky ne, ale myslím,
  že v srdci ano.
 • 00:51:11 Skryté titulky: Radka Čopíková
  Česká televize, 2018

Související