iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 3. 2010
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

22 hlasů
6524
zhlédnutí

Přidej se

Těžký život horala

Jak se ochrana jesenické přírody snáší s lyžováním

14 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přidej se - Těžký život horala

 • 00:00:38 Půjdeme se podívat
  na lyžařské areály,
 • 00:00:40 které se v Jeseníkách plánují.
  Celkem se plánují tři.
 • 00:00:45 Jeden se plánuje v oblasti Vysoké
  hory u Vrbna pod Pradědem.
 • 00:00:50 Další, které navštívíme, jsou jeden
  v České Vsi směrem na Zlatý Chlum
 • 00:00:56 a další v Koutech nad Desnou
  ve směru na Medvědí horu.
 • 00:01:02 Tyto mapky ukazují bližší situaci,
  kdy je vidět návrh sjezdovek
 • 00:01:08 a jednotlivých lanovek.
 • 00:01:10 Tady je lyžařský areál Zlatý Chlum,
  který také navazuje na obec Česká Ves
 • 00:01:18 A největší areál, který je
  rozestavěný v Koutech nad Desnou
 • 00:01:24 směrem na Medvědí horu.
 • 00:02:02 Jindřichu, jak dnes žijí v Jeseníkách
  horalé?
 • 00:02:08 Myslím, že způsob života se velmi
  změnil od minulosti.
 • 00:02:10 Máme pěknou představu, jak tady lidé
  hospodaří, živí se těžce v horách.
 • 00:02:15 Dnes je to jiné, průmysl, který tady
  byl rozvinutý v 70. a 80. letech,
 • 00:02:22 ztratil na významnosti pro život
  v horách a obživu lidí.
 • 00:02:29 Dnes lidé čím dál více vidí využití
  potenciálu hor pro cestovní ruch,
 • 00:02:34 pro turismus a směřují své snahy
  uživit se tímto směrem.
 • 00:02:40 Oni ale také hospodařili dříve
  v krajině, ne? Krajinu udržovali.
 • 00:02:44 Nedá se říct, že udržovali krajinu,
  oni z krajiny žili.
 • 00:02:48 Snažili se, seč mohli, aby měli
  co nejpříjemnější život.
 • 00:02:52 Ale život v horách při těchto
  klimatických podmínkách
 • 00:02:55 a dlouhých zimách byl velice tvrdý.
 • 00:02:58 Takže krajina se mění.
  Dnes se mění zase trochu jinak.
 • 00:03:01 Jak se dnes snaží hospodařit
  či podnikat v krajině?
 • 00:03:04 Dnes už nefungují drobní rolníčci
  a rodiny, které hospodařily.
 • 00:03:09 Dnes hospodaří velká zemědělská
  družstva, která žijí i z dotací.
 • 00:03:15 Směřuje to k údržbě krajiny,
  jak se dochovala z dřívějších dob.
 • 00:03:21 Zároveň dochází k rozvoji
  cestovního ruchu
 • 00:03:24 a začínají se v lesech objevovat
  průseky na nové sjezdovky.
 • 00:03:30 Spasí sjezdovky horaly a lidi,
  kteří tady budou podnikat?
 • 00:03:35 To je otázka.
 • 00:03:37 Je to jedna z možností,
  jak zvýšit životní úroveň v kraji.
 • 00:03:42 Jde o to, dát to šikovně dohromady
  s ochranou přírody
 • 00:03:45 a s ochranou toho potenciálu pro
  další formy cestovního ruchu,
 • 00:03:49 aby to tu nebyla jedna sjezdovka
  vedle druhé.
 • 00:03:51 Aby tady lidi nejezdili jen zimě
  lyžovat, ale i v létě.
 • 00:04:14 Jsme v Koutech nad Desnou pod
  připravovaným lyžařským areálem
 • 00:04:17 v nadmořské výšce přes 500 m,
  tedy v území blízko hlavnímu hřebeni
 • 00:04:24 nedaleko Červenohorského sedla,
  v území,
 • 00:04:28 které je 3. zónou CHKO Jeseníky.
 • 00:04:35 Zimní areál je plánován tak,
  že by tam mělo být veškeré zázemí
 • 00:04:40 pro zimní sporty.
 • 00:04:44 Sjezdovky by měly mít nadstandardní
  parametry, jaké jsou v ČR.
 • 00:04:48 Délka více než 2 km,
  navíc je obrovskou výhodou to,
 • 00:04:52 že se parkoviště nachází přímo vedle
  hlavní silnice I. třídy I/44,
 • 00:04:57 kdy to místo překračuje 300 míst
  pro automobily.
 • 00:05:01 Dále má být v místě postaven hotel,
  který má sloužit jako zázemí
 • 00:05:06 pro sportovní areál
  včetně nové "vesnice".
 • 00:05:12 Takže vyřešení nového středu Koutů
  nad Desnou,
 • 00:05:15 kde má být i takové "náměstíčko"
  se zázemím pro děti.
 • 00:05:20 Celý projekt není koncipován pouze
  pro zimní sporty,
 • 00:05:25 lidé budou moci vyjet lanovkou
  na hřeben Jesníků i v létě
 • 00:05:29 a budou moci udělat příjemné túry.
 • 00:05:35 Z pohledu ochrany přírody
  se toho změní docela dost.
 • 00:05:39 Řada lidí se na nás obracela a divila
  se, že jsme tento záměr povolili.
 • 00:05:43 Je fakt, že tento záměr a myšlenka
  vznikly na základě jednání s krajem,
 • 00:05:49 který měl zájem o zřízení,
  a Ministerstvem životního prostředí.
 • 00:05:53 My už jsme byli jen statisti,
  kteří stanovovali podmínky,
 • 00:05:57 aby záměr neměl až tak devastační
  dopad na přírodu.
 • 00:06:03 Je to celkem zřejmé.
 • 00:06:04 Vznikají tady průseky, tedy ne úplně
  přirozené formy v lesním komplexu.
 • 00:06:10 S tím souvisí i rušení živočichů
  v zimě, kdy potřebují klid
 • 00:06:14 a šetří energií.
 • 00:06:16 Není to pro ně dobré, takže toto
  území bude docela chudé,
 • 00:06:20 zvířata se budou stahovat jinam.
 • 00:06:22 Další efekt bude v létě.
  Areál nebude provozován jen v zimě.
 • 00:06:26 Donedávna klidové území, které tady
  bylo, bude výrazně zasaženo
 • 00:06:30 intenzivním turistickým ruchem.
 • 00:06:39 Obec si od toho slibuje,
  že tady bude příliv investic
 • 00:06:44 při budování zázemí pro areál,
  protože nyní má obec asi 1800 lůžek,
 • 00:06:54 ale předpokládáme,
  že kapacita půjde nahoru.
 • 00:07:00 Areál v parametrech, jak je nastaven,
  není otázka jen naší obce,
 • 00:07:06 ale celého údolí řeky Desné.
 • 00:07:09 Tedy od Koutů nad Desnou
  až po Šumperk,
 • 00:07:12 kde ubytovací kapacity porostou.
 • 00:07:16 Příliv investic zde bude určitě
  velký a jsme z toho rádi.
 • 00:07:23 Myslím, že dnes tady bojujeme
  s odlivem lidí,
 • 00:07:28 kteří se přesouvají do měst,
  protože tu není práce.
 • 00:07:32 Nezbývá nám nic jiného než rozvoj
  cestovního ruchu.
 • 00:07:36 V tom vidíme naši záchranu.
 • 00:07:48 Na Pradědu je lyžování situované
  do území nejpřísnější ochrany
 • 00:07:53 Národní přírodní rezervace Praděd.
 • 00:07:55 To samo o sobě přináší kolizi
  se zákonem o ochraně přírody.
 • 00:07:58 Ale věcně je tady hned několik vlivů.
 • 00:08:01 Je tady vliv do lesního ekosystému.
 • 00:08:04 Pod hranicí lesa tady můžeme vidět
  zásah do jedinečných pralesovitých
 • 00:08:08 horských smrčin, které tady jsou
  v případě lyžařského vleku.
 • 00:08:12 Dále je tady výrazný estetický vliv
  na krajinný ráz.
 • 00:08:17 Horní stanice některých lyžařských
  vleků se nachází na horizontu
 • 00:08:21 a výrazně ovlivňuje panorama Jeseníků
  a prožitek návštěvníků,
 • 00:08:25 kteří se přijedou podívat v létě
  na zajímavou přírodu,
 • 00:08:30 a na horizontu vidí horní stanice,
  což určitě ruší.
 • 00:08:35 Zvláště v těsném okolí
  Petrových kamenů.
 • 00:08:47 V jarních měsících, kdy jsou
  vrcholové partie odtáté,
 • 00:08:51 ale v závětří leží stále metr sněhu,
  lidé vystupují nahoru do partií,
 • 00:08:57 kde rostou vzácné druhy rostlin
  a začínají už vykukovat.
 • 00:09:00 V lyžácích mohou lidi rostliny
  výrazně poškodit nebo i zničit.
 • 00:09:17 V těchto částech, kde se dostáváme
  nad horní hranici lesa,
 • 00:09:25 je území, které je biotopem vzácného
  horského ptáka lindušky horské.
 • 00:09:32 Hnízdí pouze v Jeseníkách
  a v Krkonoších.
 • 00:09:37 Během dubna obsazují své hnízdní
  okrsky.
 • 00:09:42 Tím, že se lyžuje a zabírá se prostor
  subalpinských luk,
 • 00:09:47 které jsou jejich biotop, se vytváří
  tlak na tyto ptáky,
 • 00:09:52 kteří jsou nuceni hledat svůj hnízdní
  okrsek jinde.
 • 00:09:58 Tak se zmenšuje místní populace,
  která už tak je omezená na 30 párů
 • 00:10:04 ve vrcholové části Jeseníků.
 • 00:10:16 Jako každý areál, aby obstál v tvrdé
  konkurenci, i tento se musí rozvíjet.
 • 00:10:22 Tady to naráží na přísné limity
  z pohledu ochrany přírody.
 • 00:10:26 Přináší to např. zasněžování.
 • 00:10:30 Znamenalo by to zásah do vodního
  toku, odběr vody, transport, výkopy.
 • 00:10:34 Osvětlení pro večerní lyžování.
 • 00:10:36 To určitě do národní přírodní
  rezervace nepatří.
 • 00:10:39 V zimě by tu mělo být klidové území
  aspoň večer a v noci.
 • 00:10:43 Je tady zájem na postavení
  sedačkové lanovky.
 • 00:10:46 To je opět zásah, který přináší
  odlesnění, nové sloupy a betonování.
 • 00:10:51 Jak to dopadne? My máme možnosti to
  omezit, zákon o ochraně přírody říká,
 • 00:10:57 co se v tomto území smí a nesmí,
  celou řadu zakazuje a nepřipouští.
 • 00:11:02 Vše bude věcí správních řízení,
  jednání a hledání řešení.
 • 00:11:08 Nevím, k jaké spokojenosti
  obou stran.
 • 00:11:16 V každé národní přírodní rezervaci
  se stavby pro sport či rekreaci
 • 00:11:23 se dostávají do konfliktu
  s chráněnými druhy,
 • 00:11:26 kvůli kterým rezervace existuje.
 • 00:11:36 Nacházíme se blízko Jeseníku
  nad obcí Česká Ves.
 • 00:11:41 Tady je vrchol Zlatý Chlum
  a je záměrem obce
 • 00:11:45 vybudovat lyžařský areál.
 • 00:11:49 Areál má začínat ve 420 m. n. m.,
  což je zvláštní specifikum.
 • 00:11:56 Nadmořská výška je s ohledem
  na zimní využití poměrně nízká.
 • 00:12:00 Má končit na Zlatém Chlumu
  v 870 m. n. m.
 • 00:12:07 Většinu území tvoří lesy
  a potom dole jsou louky.
 • 00:12:17 Měly by tady vzniknout asi
  2 sjezdovky s lanovkou a vlekem.
 • 00:12:22 Plánované odlesnění je asi 15 ha,
  což je významné odlesnění.
 • 00:12:28 Takže případné vybudování areálu
  by znamenalo zásah do prostředí.
 • 00:12:34 Došlo by k frekventaci lesních
  porostů a vybudováním areálu
 • 00:12:38 by se zvýšil celkový turistický tlak
  na území.
 • 00:12:46 Nesnažíme se za každou cenu vidět
  jen negativa.
 • 00:12:49 Areál, který se udělá v kompaktních
  smrkových kulturách,
 • 00:12:55 které jsou téměř bez života,
  přinese oživení.
 • 00:12:57 Biologická rozmanitost se zvýší, když
  se na to podíváme z tohoto pohledu.
 • 00:13:01 Dále návštěvníci zůstanou v nižších
  partiích hor a nebudou atakovat místa
 • 00:13:07 v NPR Praděd, kde je třeba
  lyžařský areál Ovčárna.
 • 00:13:12 Dá se podnikat i jinak, aby to
  přírodu tolik nebolelo?
 • 00:13:17 Určitě existují šetrné možnosti
  rozvoje cestovního ruchu.
 • 00:13:23 V letním období třeba letní
  turistika, jezdí se na kole,
 • 00:13:27 v zimním období se jezdí
  hodně na běžkách.
 • 00:13:30 TO jsou aktivity, které nevyžadují
  velké nároky na infrastrukturu,
 • 00:13:36 na budování, odlesňování apod.
  Pro přírodu je to určitě šetrnější.
 • 00:13:48 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2010

Související