k ochraně přírody, prostředí a planety

Biologická rozmanitost se každým dnem na celé planetě hrozivě snižuje. Jednou z cest, jak tento proces přibrzdit, je projekt Evropské Unie NATURA 2000. Česká republika se k vyhlášení soustavy Natura 2000 zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Nejdříve musela sestavit návrh nejcennějších přírodních lokalit na základě evropské Směrnice o ptácích. Do konce roku 2009 bylo vyhlášeno všech 41 navrhovaných Ptačích oblastí a byl připraven návrh na ochranu přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin…

Stopáž14 minut
Rok výroby 2010
 P ST
ŽánrDokument