Obyvatelé tří obcí zasažených přírodní katastrofou se rozhodli zabránit tomu, aby se podobná událost opakovala.
Zraněná krajina

Obec Kostice na Břeclavsku a okolí je dlouhodobě postiženo prachovými bouřemi. V Šardicích na Hodonínsku se 9. června 1970 v důsledku přívalu vody provalil do nového lignitového dolu Dukla povrchový důl. 15. července roku 2002 se obcí Olešnice na Moravě přehnala povodeň. Jak lze napravit chyby z minulosti novými zásahy do krajiny a co vše lze udělat s krajinou, aby se zamezilo dalším katastrofám. Dokument o zásazích do krajiny a odborných a neodborných úpravách hospodářské půdy, které ovlivňují nejen krajinu, ale i životní osudy místních obyvatel.

Napište nám