iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 10. 2017
17:53 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
679
zhlédnutí

Povolební vyjednávání 2017

Studio ČT24

Mimořádné pořady ČT24

36 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Studio ČT24

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 Rozhodování o budoucnosti nymburské
  firmy Azos putuje už tři roky
  z jednoho úřadu na druhý.
 • 00:00:12 Důvodem je systémová podjatost.
  V Hradci Králové zase zastavila
  největší investici.
 • 00:00:21 Nový poslanec a liberecký lídr ANO
  Jiří Bláha zpochybnil rekonstrukci
  krajské nemocnice.
 • 00:00:27 Navrhuje postavit úplně nový areál.
  Změní tento návrh plány kraje?
  Více živě s Kristýnou Procházkovou.
 • 00:00:37 Historické objekty
  v Babiččině údolí dál chátrají.
 • 00:00:40 Proč se rekonstrukce památek
  proslavených spisovatelkou
  Boženou Němcovou zastavila?
 • 00:00:55 Začínají UDÁLOSTI V REGIONECH,
  vítejte.
 • 00:00:59 O zákazu činnosti nymburské firmy
  AZOS
 • 00:01:02 nerozhodne ani stavební úřad
  v Kolíně.
 • 00:01:05 Kvůli své podjatosti vrátil
  případ této zinkovny a lakovny
 • 00:01:08 krajskému úřadu. Stejně jako
  předtím stavební úřad v Nymburku.
 • 00:01:11 Obyvatelé Nymburka dlouhodobě
  upozorňují na zápach z výroby.
 • 00:01:15 Firma ale s kritikou nesouhlasí
 • 00:01:17 a tvrdí, že splňuje
  všechny předpisy.
 • 00:01:23 -Po právní moci rozhodnutí
  se věc postupuje
 • 00:01:24 příslušnému stavebnímu úřadu.
 • 00:01:26 -Takhle rozhodla soudkyně v červnu.
  Podle ní výroba z Azosu
 • 00:01:29 neobtěžuje okolí víc než jiné
  nymburské podniky.
 • 00:01:31 Potřebná povolení
  ale prý firmě chybí.
 • 00:01:34 Jestli Azos bude muset provoz
  ukončit,
 • 00:01:38 nakonec začal řešit
  stavební úřad v Kolíně.
 • 00:01:40 Ten ale věc po čtyřech měsících
  vrací zpátky krajskému úřadu.
 • 00:01:43 Zdejší pracovníci se totiž
  prohlásili za podjaté.
 • 00:01:48 -Těch důvodů je celá řada, zájem
  celostátních i místních médiíí,
 • 00:01:51 zároveň velký tlak občanů města
  Nymburk
 • 00:01:55 i právníků jednotlivých firem
  z řad účastníků řízení.
 • 00:02:02 -O tom, jestli je provoz zinkovny
  legální,
 • 00:02:05 nejdřív rozhodoval úřad
  v Nymburce,
 • 00:02:07 ale i ten je už mimo hru.
 • 00:02:10 -My v Nymburce jsme dokonce
  systémově podjatí.
 • 00:02:13 Za systémově podjaté
  nás prohlásil Azos.
 • 00:02:15 -Nymburský úřad se proti tomu
  odvolal. Neúspěšně.
 • 00:02:18 Jeho úředníci v této věci
  nemohou rozhodovat.
 • 00:02:21 To potvrdilo už i ministerstvo
  pro místní rozvoj.
 • 00:02:24 -Dnes se to stále více využívá,
 • 00:02:27 bohužel v negativním slova smyslu.
 • 00:02:29 Azos tím protahuje rozhodnutí
  o nelegálním provozu stavby.
 • 00:02:35 -Zásadně nesouhlasím. Představitelé
  Nymburka opakovaně deklarovali,
 • 00:02:38 že mají jediný cíl: zavřít provoz
  společnosti Azos v Nymburce.
 • 00:02:42 Z toho důvodu jsme zdejší úřad
  označili za podjatý.
 • 00:02:45 -Stovky obyvatel proti výrobě
  v Azosu několikrát protestovaly.
 • 00:02:49 Zinkovna se ale od začátku brání.
 • 00:02:52 Tvrdí, že zápachem neobtěžuje
  a že jí stačí povolení z roku 1963.
 • 00:02:58 O tom, kde je pravda, musí teď
  rozhodnout další stavební úřad.
 • 00:03:01 Který to bude,
  určí Středočeský kraj.
 • 00:03:09 Když politik něco chce,
  neměl by o tom mluvit.
 • 00:03:10 Alespoň ne v Hradci Králové.
 • 00:03:14 Kvůli podjatosti stojí
  největší investice ve městě.
 • 00:03:19 -Náměstí je vřed města.
  Tato jediná věta primátora stačila,
 • 00:03:22 aby všichni úředníci magistrátu
  byli prohlášeni za podjaté.
 • 00:03:25 Když se totiž hlavě města
  náměstí nelíbí,
 • 00:03:29 mohl by prý tlačit na úředníky,
  aby dovolili dlažbu opravit.
 • 00:03:40 -Je to nebezpečný fenomén.
 • 00:03:45 Může znemožnit, abychom se starali
  o města a obce
 • 00:03:47 s péčí řádného hospodáře.
 • 00:03:49 -Sanitky se kolonami ještě
  propletou, řidiči si ale počkají.
 • 00:03:52 I tady už se mohla
  nová křižovatka stavět.
 • 00:03:54 Podjatost se ale někdy hodí
  i druhé straně.
 • 00:03:57 Tady ji nikdo nenamítal.
 • 00:04:00 A tak se za podjaté prohlásili
  úředníci sami.
 • 00:04:03 Dokonce ti z krajského úřadu.
  Rozhodovat tak museli až v Liberci.
 • 00:04:09 -Kraj to dělá, aby si ušetřil
  práci a nemusel rozhodovat.
 • 00:04:24 -Tohle je kompletní spis na
  křižovatku Mileta.
 • 00:04:27 -V Hradci na to měli tým úředníků.
 • 00:04:29 V Hořicích je na to vedoucí
  stavebního odboru sama.
 • 00:04:31 Dvě nejsložitější investice
  krajského města
 • 00:04:34 skončily právě na jejím stole.
  Jen čtení spisu jí zabere měsíce.
 • 00:04:41 -Kdyby měly všechny problémové
  investice z Hradce končit u nás,
 • 00:04:45 tak se sem za chvíli nevejdeme.
 • 00:04:48 -Přesunem stavebního řízení
  na jiný úřad
 • 00:04:50 se vlastně všechno vrací
  na začátek.
 • 00:04:52 Nové projednání může trvat
  i několik let. A nakonec hrozí,
 • 00:04:55 že pak už na stavby
  pro změnu nebudou peníze.
 • 00:05:04 Do brněnského studia zdravím
  právničku Alžbětu Rosinovou
 • 00:05:08 ze Sdružení právnických osob
  Frank Bold. Ddobrý den.
 • 00:05:10 Vy a vaši kolegové máte zkušenost
  s případy systémové podjatosti,
 • 00:05:13 býváte poradci v těchto
  právních problémech.
 • 00:05:16 V reportáži jsme viděli
  několik příkladů.
 • 00:05:18 Můžete stručně vysvětlit,
  co je systémová podjatost?
 • 00:05:22 Nestává se z ní v poslední době
  jakýsi trend?
 • 00:05:32 -Problematika systémové podjatosti
  existuje v důsledku toho,
 • 00:05:36 že v ČR existuje smíšený systém
  veřejné správy.
 • 00:05:45 Na obcích a krajích existuje
  jednak samospráva,
 • 00:05:48 dále státní správa.
 • 00:05:52 To bylo zmíněno v reportáži.
 • 00:05:57 Orgány obcí nebo krajů se
  dostávají do schizofrenní situace.
 • 00:06:02 Na jednu stranu by měly hájit
  zájmy samosprávy,
 • 00:06:06 ale v řízení by měly postupovat
  objektivně.
 • 00:06:14 Smíšený systém vyvolává otazníky a
  rizika systémové podjatosti.
 • 00:06:20 V situacích, kdy je žadatelem
  právě samospráva.
 • 00:06:23 Nicméně, jak bylo zmíněno v
  reportáži,
 • 00:06:29 nyní se problematika zneužívá
  podle mě.
 • 00:06:34 Ze strany účastníků řízení, tedy
  podávají námitky podjatosti
 • 00:06:38 s obstrukčním účelem, aby řízení
  prodloužili,
 • 00:06:42 nebo na druhou stranu to bývá
  zneužíváno
 • 00:06:48 i ze strany správních orgánů,
  pokud se chtějí zbavit kauzy,
 • 00:06:51 která je příliš složitá,
  nepohodlná.
 • 00:06:53 -Jsou možnosti, jak tomu zabránit?
 • 00:06:59 -Systémově úplně ne.
 • 00:07:05 O vyloučení pro podjatost se
  rozhoduje usnesením,
 • 00:07:07 tedy správním aktem.
 • 00:07:10 Přípustné jsou opravné prostředky.
 • 00:07:11 Lze se proti tomu odvolat.
 • 00:07:20 Pokud nesouhlasím s tím, že byl
  správní orgán vyloučen z důvodu
 • 00:07:25 podjatosti, nebo naopak vyloučen
  nebyl, ale měl být vyloučen,
 • 00:07:30 je tam přípustné odvolání jako
  opravný prostředek.
 • 00:07:33 -Chystá se nějaká legislativní
  úprava?
 • 00:07:41 -Co se týká legislativní úpravy,
  nejsem si jistá,
 • 00:07:43 jak by měla vypadat.
 • 00:07:49 Správní řád, v původním návrhu se
  předpokládala
 • 00:07:52 výjimka z příslušnosti úřadů.
 • 00:07:57 V případech, kdy obec nebo kraj
  jako samospráva jsou v pozici
 • 00:08:02 žadatele, že o této jejich žádosti
  bude rozhodovat
 • 00:08:05 jiný správní orgán než jejich
  obecní nebo krajský úřad.
 • 00:08:08 Toto se neprosadilo.
 • 00:08:15 Tato možnost legislativní změny by
  asi byla.
 • 00:08:17 Ale nepostihne to všechny případy.
 • 00:08:21 O podjatosti se neuvažuje jenom v
  případech,
 • 00:08:23 kdy je žadatelem obec nebo kraj.
 • 00:08:29 I v situaci, kdy obec nebo kraj
  nějaký záměr prosazují,
 • 00:08:31 nebo s ním nesouhlasí.
 • 00:08:35 Mají třeba uzavřenou smlouvu s
  investorem.
 • 00:08:37 -Děkuji.
 • 00:08:52 Aviatická pouť v Pardubicích
  má potíže.
 • 00:08:54 Organizátoři dluží
  statisíce korun.
 • 00:08:56 Vůbec poprvé je akce ve ztrátě.
 • 00:08:58 Letošní ročník totiž několikrát
  přerušilo špatné počasí.
 • 00:09:01 Pořadatelé teď shánějí peníze,
  aby letecký den zachránili.
 • 00:09:09 Je to vůbec poprvé za 27 let,
 • 00:09:12 kdy Aviatická pouť skončila
  v červených číslech.
 • 00:09:15 Nepříznivé počasí znamenalo
  rapidní úbytek diváků.
 • 00:09:18 Pořadatelé tak přišli
  o velkou část příjmů.
 • 00:09:23 -Ztráta Aviatické pouti
  za rok 2017 je přes 600 000 korun.
 • 00:09:28 Dlužíme nějaké peníze za palivo
  a za letecká vystoupení.
 • 00:09:31 -Jen pro představu.
 • 00:09:33 Vystoupení jednoho
  historického letadla
 • 00:09:35 může vyjít i na víc
  než čtvrt milionu korun.
 • 00:09:38 Aviatická pouť má každoroční
  rozpočet kolem 7 milionů korun.
 • 00:09:43 Situace je vážná. Pořadatelé
  chtějí požádat o pomoc sponzory.
 • 00:09:52 Se záchranou Aviatické pouti
  má pomoci hejtmanství
 • 00:09:54 a pardubická radnice.
 • 00:09:58 -Budeme mít za 14 dní
  společnou radu města a kraje,
 • 00:10:01 takže já tam tento bod
  chci otevřít.
 • 00:10:03 Myslím si, že o takovou akci
  s takovou historií
 • 00:10:07 by bylo škoda přijít.
 • 00:10:10 -Pardubický kraj navýšil
  pro příští rok
 • 00:10:11 příspěvek na Aviatickou pouť
  ze 150 000 na 250 000 korun.
 • 00:10:14 -Akci každoročně navštíví
  kolem 25 000 diváků.
 • 00:10:17 Akce si vydobyla renomé
  po celé Evropě.
 • 00:10:21 Akrobacii a letecké ukázky
  historických i moderních strojů
 • 00:10:24 totiž doplňují i simulované bitvy
  na zemi.
 • 00:10:27 Pořadatelé tvrdí, že 28. ročník
  zatím v ohrožení není.
 • 00:10:37 V pražských budovách
  jsou toxické látky.
 • 00:10:39 Potvrdila to analýza
  ekologického spolku Arnika.
 • 00:10:42 Jde třeba o kadmium,
  olovo nebo rtuť.
 • 00:10:45 Nejrizikovější jsou starší
  veřejné budovy,
 • 00:10:48 úřady, obchody nebo školky.
 • 00:10:50 Právě pro malé děti jsou přitom
  tyto látky nejnebezpečnější.
 • 00:10:53 Limity pro jejich výskyt
  v interiérech ale neexistují.
 • 00:10:59 V Praze je to 52 budov,
  od bytů po úřady nebo školky.
 • 00:11:01 Mezi nimi i pražský magistrát,
 • 00:11:05 který dal na výzkum
  čtvrtmilionovou dotaci.
 • 00:11:07 Arnika měřila, kolik těžkých kovů
  v domech je.
 • 00:11:10 -Tady vidíte 806 částic na milion.
 • 00:11:15 Hodnoty pro kadmium
  jsou velmi často nejpřísnější.
 • 00:11:18 -I v této kanceláři, ve které sedí
  náměstkyně primátorky,
 • 00:11:20 se našlo olovo nebo kadmium.
 • 00:11:22 Látky, které mohou způsobit
  hormonální poruchy i rakovinu.
 • 00:11:26 Pro dospělého výrazně nebezpečné
  nejsou.
 • 00:11:29 Našly se ale taky ve vybavení
  školek nebo dětských kluboven.
 • 00:11:32 A to už může být problém.
 • 00:11:35 -Nějakým způsobem můžou blokovat
  produkci hormonů u nejmenších dětí,
 • 00:11:38 u kterých ty hormony ovlivňují
  růst, ovlivňují vývoj mozku.
 • 00:11:42 -Ddoporučení od Arniky, které
  považuji za rozumné, je,
 • 00:11:45 že pokud bychom nakupovali
  nové vybavení,
 • 00:11:47 tak do zadávacích podmínek dát
  standardy zeleného nakupování.
 • 00:11:56 -Tady vidíte ještě víc, 95 000.
 • 00:11:58 -Limity pro toxické látky
  v interiérech
 • 00:12:01 ale v Česku neexistují. Na rozdíl
  třeba od dětských hřišť.
 • 00:12:04 Ty ve srovnání dopadly mnohem lépe
  než některé veřejné budovy.
 • 00:12:08 -V současné době ministerstvo
  zdravotnictví
 • 00:12:10 neplánuje zpřísnění
  této legislativy.
 • 00:12:12 -Měření se prováděla i tady,
  na úřadě Prahy 7.
 • 00:12:15 Vyšší množství olova se našlo
  v PVC lištách a starých nátěrech.
 • 00:12:19 -U nových rekonstrukcí,
 • 00:12:22 které budeme do budoucna dělat,
  a v současnosti už děláme,
 • 00:12:24 třeba nahrazujeme staré rozvody
  elektřiny novými,
 • 00:12:26 tak tam tyto toxické látky
  už nejsou.
 • 00:12:28 -Právě staré vybavení
  nebo stavební materiál
 • 00:12:30 je podle výzkumníků
  zdrojem těžkých kovů.
 • 00:12:32 Poloha budovy na to vliv nemá.
 • 00:12:39 Přetížené kamiony i falšování
  skutečné doby jízdy
 • 00:12:42 pomocí upravených tachometrů.
  To za poslední dva dny odhalili
 • 00:12:46 při kontrolách nákladních aut
  policisté na východě Čech.
 • 00:12:48 Na řidiče čekaly i hlídky
  s váhami na šesti místech kraje,
 • 00:12:53 například u Českého Meziříčí.
 • 00:12:56 -Odkud to vezete, z jakého pole?
 • 00:12:58 -Jeníšovice.
 • 00:13:02 -Největší porušení o více než
  pět a půl tuny.
 • 00:13:04 Řidič dostal na místě pokutu
  10 000 Kč.
 • 00:13:06 -U tohoto kamionu kontroloři
  mají podezření,
 • 00:13:08 že se manipulovalo se zařízením,
  které vypovídá o tom,
 • 00:13:10 jak řidič jezdil,
  jestli dodržoval přestávky.
 • 00:13:15 -Ovládání jsme nenašli.
 • 00:13:17 Myslíme si, že jsme našli
  pouze předělaný snímač pohybu.
 • 00:13:20 -Dohromady policisté zkontrolovali
  na 70 nákladních aut.
 • 00:13:24 Necelá třetina měla nějaký problém.
 • 00:13:27 Podle řidičů je těžké
  celkovou hmotnost auta uhlídat.
 • 00:13:29 Třeba když převáží řepu
  přímo z pole.
 • 00:13:36 -100, 200 kilo, to vám tam spadne
  balík bláta
 • 00:13:37 a nemáte šanci to odhadnout.
 • 00:13:41 Babiččino údolí na Náchodsku
 • 00:13:43 proslavil román Babička
  od Boženy Němcové.
 • 00:13:46 Když tam stát v roce 2007 převzal
  od zkrachovalého soukromníka
 • 00:13:48 několik chátrajících národních
  kulturních památek,
 • 00:13:51 plánoval opravy a investice.
 • 00:13:53 Ani po deseti letech
  se toho ale moc nezměnilo.
 • 00:13:56 Na jejich zásadnější rekonstrukci
 • 00:13:59 zatím ministerstvo kultury
  neposlalo peníze.
 • 00:14:02 Přelom let 2009 a 2010.
 • 00:14:05 Asi 200 let starý objekt
  Panského dvora v Babiččině údolí
 • 00:14:09 dostal novou střechu. Nadějný
  začátek však nemá pokračování.
 • 00:14:15 -Po odkoupeném majetku,
  vlastně po roce 2007, 2008,
 • 00:14:18 proběhla jediná rekonstrukce.
  A to je asi za 8 milionů korun.
 • 00:14:22 -Vzhledem k tomu, že jde
  o Babiččino údolí,
 • 00:14:24 exponovanou lokalitu turisticky,
 • 00:14:26 tak jsem si myslel,
  že tok peněz bude rychlejší.
 • 00:14:28 -Mezi chátrající objekty patří
  i tento,
 • 00:14:30 v jehož přízemí prožila mládí
  spisovatelka Božena Němcová.
 • 00:14:33 Bydlela tady zhruba 17 let.
 • 00:14:35 Přitom jde o národní kulturní
  památky,
 • 00:14:38 které stát od likvidátora
  zkrachovalé firmy Podzámčí
 • 00:14:41 kupoval právě proto,
  aby je zachránil
 • 00:14:43 a aby nekazily celkový dojem
  jinak udržovaného místa,
 • 00:14:46 které patří v regionu
  k nejnavštěvovanějším.
 • 00:14:52 -Národní památkový ústav zaslal
  ministerstvu kultury
 • 00:14:54 žádost o poskytnutí dotace
  2. srpna 2017.
 • 00:14:56 Tato žádost je nyní
  ministerstvem administrována.
 • 00:15:00 -Oficiálně je to podané
 • 00:15:01 a zatím žádná zpětná vazba
  ani po oficiální rovině.
 • 00:15:05 -Je to standardní postup.
  Investiční záměr se posuzuje.
 • 00:15:07 -Součástí chátrajících budov
  dřív byla i ta přezdívaná Monako.
 • 00:15:10 Nakonec ji koupil a opravil
  soukromník.
 • 00:15:14 -Ratibořice mají něco do sebe.
 • 00:15:15 Takže my jsme do toho šli,
  koupili jsme to, zadlužili se
 • 00:15:17 a teď doufáme,
  že to všechno dobře dopadne.
 • 00:15:19 -Celkové obnovy se dočkal
 • 00:15:21 i historický kuželník
  u Panského hostince.
 • 00:15:24 Peníze na rekonstrukci získaly
  neziskové organizace.
 • 00:15:30 První část je za námi,
  co uvidíte v té druhé?
 • 00:15:34 Marek Štětina se zaměřil
  na směrové značky
 • 00:15:35 u silnic v pohraničí.
 • 00:15:37 Zjistil, že mezi německými
  a českými jsou značné rozdíly.
 • 00:15:40 Dozvíte se,
  které jsou přehlednější.
 • 00:15:46 Lepší chlazení, kabiny i sedačky.
 • 00:15:48 V Třebíči a Havlíčkově Brodě
  čeká obnova zimní stadiony.
 • 00:15:51 A opravují se i jinde na Vysočině.
  Podrobnosti má Blanka Poulová.
 • 00:16:00 Krajská nemocnice v Liberci
 • 00:16:02 během několika let projde
  celkovou obnovou.
 • 00:16:04 Chybí jí centrální urgentní příjem
 • 00:16:06 a lékaře i pacienty trápí
  nedostatek prostoru.
 • 00:16:09 Nemocnice projekt připravuje
  už od roku 2014.
 • 00:16:14 Nový poslanec za Liberecký kraj
  Jiří Bláha z hnutí ANO
 • 00:16:17 teď ale přišel s tím, že
  rekonstrukce je zbytečná
 • 00:16:20 a lepší by bylo postavit novou
  nemocnici na zelené louce.
 • 00:16:22 Víc informací zjišťovala kolegyně
  Kristýna Procházková.
 • 00:16:26 Kristýno, jaké jsou argumenty
  pro a proti?
 • 00:16:37 -Argumentem pro rekonstrukci
  stávající nemocnice je to,
 • 00:16:42 že projekt je už dlouho připraven.
  Schválili ho všichni tři akcionáři,
 • 00:16:47 tedy kraj, město Liberec
  i město Turnov.
 • 00:16:50 Shodli se na něm odborníci
 • 00:16:52 z řad urbanistů, architektů
  i dopravních specialistů.
 • 00:16:57 Nový poslanec Jiří Bláha,
 • 00:17:00 který se stal nejvíc kroužkovaným
  politikem v LIbereckém kraji,
 • 00:17:06 co do počtu hlasů překonal
  třeba i hejtmana Půtu,
 • 00:17:13 se teď nechal slyšet, že podle něj
  by ekonomičtější variantou
 • 00:17:19 byla stavba nové nemocnice
  na jiném místě.
 • 00:17:25 Jak sám řekl, zatím se s projektem
  neseznámil.
 • 00:17:36 Jasno má ale ohledně areálu
  stávající nemocnice.
 • 00:17:44 Ten by rád využil jako plochu
  pro developerské projekty.
 • 00:17:54 -Nejjednodušší řešení je, ano,
 • 00:17:56 pojďme udělat projekt
  na zelené louce,
 • 00:17:58 který bude stát 3 až 4 miliardy,
 • 00:18:01 a to i s investicemi do nových
  některých strojů a zařízení.
 • 00:18:07 -Co na slova Jiřího Bláhy říkají
  třeba lidé z vedení města
 • 00:18:09 nebo ředitel nemocnice? Jsou
  ochotni projekt přehodnotit?
 • 00:18:14 -Podle nich je to zbytečné.
 • 00:18:17 Tým odborníků se zabýval
  stavbou nové nemocnice
 • 00:18:21 asi před třemi lety. Vytipované
  měl dvě lokality v Liberci,
 • 00:18:25 ale nakonec jim vyšla nejlépe
  ta připravovaná možnost,
 • 00:18:30 tedy modernizace nemocnice
  v místě, kde teď stojí.
 • 00:18:36 -Celý proces začal představou,
 • 00:18:38 že by se na zelené louce stavět
  mělo.
 • 00:18:42 Tento radikální postup
  ale byl zavržen z důvodů,
 • 00:18:45 kterých je celá řada. Především
  na stavbu nové nemocnice
 • 00:18:48 by bylo zapotřebí
  6 nebo 7 miliard korun.
 • 00:18:52 Čtyři miliardy nestačí
  na novou nemocnici.
 • 00:18:58 -Pacienti by to neměli tak dostupné
  jako teď v tom vybraném místě,
 • 00:19:02 tedy na Husově ulici.
 • 00:19:06 Rozdílné způsoby značení směru
  na silnicích
 • 00:19:09 u nás a v okolních státech řidiče
  často matou.
 • 00:19:12 V pohraničí mají cizinci problémy
  hlavně na kruhových objezdech.
 • 00:19:14 Naopak Češi si chválí značení
  v Německu.
 • 00:19:17 Ministerstvo dopravy se ale
  tamním systémem inspirovat nechce.
 • 00:19:24 Kruhové objezdy na hlavním tahu
  z bavorských hranic.
 • 00:19:27 Řidič auta se zahraniční značkou
  na chvíli zazmatkoval,
 • 00:19:30 než zjistil, který výjezd použít.
 • 00:19:32 Tenhle zase vyjíždí na stejnou
  silnici, ze které před chvílí sjel.
 • 00:19:34 Na takto malém kruhovém objezdu
  totiž cizinci často nevědí,
 • 00:19:36 jestli na Mariánské Lázně odbočit
  tady nebo už tady.
 • 00:19:39 Je za tím odlišný způsob značení
  u nás a v okolních státech,
 • 00:19:42 jako jsou Německo, Rakousko
  a Polsko.
 • 00:19:44 V Česku jsou totiž směrovky
  umístěny před odbočkou.
 • 00:19:46 A taky vysoko.
 • 00:19:48 Řidič se tak často musí i mírně
  vyklonit, aby na značku viděl.
 • 00:19:51 Přitom by stačilo, aby směrovka
  byla umístěna až za výjezdem,
 • 00:19:54 třeba na tomto ostrůvku.
 • 00:19:56 Jako je to třeba na kruhových
  objezdech v Německu.
 • 00:19:59 Značky jsou větší, přehlednější
  a často i v úrovni očí řidičů.
 • 00:20:02 A neplatí to jen na kruhových
  objezdech,
 • 00:20:04 ale i na běžných křižovatkách.
 • 00:20:07 -Jak to praktikují v Německu,
 • 00:20:08 mi přijde daleko přehlednější
  a srozumitelnější.
 • 00:20:11 Řidič má daleko více času
  se zorientovat.
 • 00:20:14 -Stejný názor má i Pavel Winter.
 • 00:20:17 Profesionální řidič, který jezdí
  už roky po celé Evropě.
 • 00:20:19 -Obecně v Německu je značení
  přehlednější.
 • 00:20:22 -V Německu se o dopravní značky
  starají zemské okresní úřady.
 • 00:20:35 -I v Česku o umístění značek
  rozhodují dopravní úřady v krajích
 • 00:20:37 podle jednotných předpisů
  ministerstva dopravy.
 • 00:20:39 To ale žádnou změnu nechystá.
 • 00:20:42 -Proč měnit zaběhnutou praxi?
  Nemáme informace,
 • 00:20:44 že by umístění značek před
  výjezdem z kruhového objezdu
 • 00:20:47 působilo nějaké zásadní problémy.
 • 00:20:49 -A ještě jednu odlišnou pomůcku
  mají pro řidiče v Bavorsku.
 • 00:20:52 Značka konec obce
  zde zároveň informuje o tom,
 • 00:20:55 jak se jmenuje další vesnice
  a jak je daleko.
 • 00:21:00 V chemických závodech v Sokolově
 • 00:21:02 dnes dopoledne vybuchl zásobník
  na metylakrylát.
 • 00:21:05 Zařízení bylo prázdné.
  Explodovaly jen zbytkové výpary.
 • 00:21:07 Místo během půl hodiny
  zajistili hasiči.
 • 00:21:11 Při výbuchu nebyl nikdo zraněn.
 • 00:21:13 Podle mluvčího krajských hasičů
  Martina Kasala
 • 00:21:15 žádné látky z továrny
  neunikly do jejího okolí.
 • 00:21:26 Města na Vysočině postupně
  opravují zastaralé zimní stadiony.
 • 00:21:28 Nejhorší stav už několik let
  hlásí Jihlava.
 • 00:21:30 Před začátkem extraligy ale město
  investovalo do rekonstrukce
 • 00:21:32 10 milionů korun.
 • 00:21:34 Teď čeká oprava v řádu desítek
  milionů korun i další stadiony.
 • 00:21:37 Zimní stadion v Třebíči patří
 • 00:21:39 mezi nejnavštěvovanější zařízení
  ve městě.
 • 00:21:41 Podoba stadionu jak zvenku,
  tak uvnitř je ale ze 70 let.
 • 00:21:47 -Tady nám sedí 30 hračů
  a 2 brankáři.
 • 00:21:50 Žádná vzduchotechnika,
  žádná klimatizace.
 • 00:21:53 Jak přijdou mrazy,
  jsou tady neusušitelné věci.
 • 00:21:57 -Místo 18 kabin mají malí
  i velcí hokejisté k dispozici
 • 00:22:01 dohromady jen 12, s malou
  kapacitou a bez sociálního zázemí.
 • 00:22:04 Zájem o sport přitom roste.
 • 00:22:07 V neděli přišlo 50 dětí,
  z toho 30 bylo poprvé na bruslích.
 • 00:22:14 Celkovou modernizaci stadionu
  odhaduje radnice
 • 00:22:17 na 200 milionů korun.
 • 00:22:20 -Původní plášť je ze železné
  kontrukce se skleněnými deskami.
 • 00:22:24 Po těch desítkách let
  je životnost pryč.
 • 00:22:27 -Je potřeba to zmodernizovat,
 • 00:22:29 aby tady hráči i diváci
  měli komfort,
 • 00:22:32 který je přibližný tomuto století,
  a ne tomu minulému.
 • 00:22:34 -A podobné to mají
  i v Havlíčkově Brodě.
 • 00:22:38 -Odvlhčení zimního stadionu
  by přineslo lepší komfort.
 • 00:22:42 Došlo by k úspoře elektrické
  energie střechy zimního stadionu.
 • 00:22:48 -Už na jaře, po skončení sezony,
  budou měnit technologii chlazení.
 • 00:22:53 Stará je 30 let.
 • 00:22:56 S výměnou se sníží i používání
  čpavku, až o 95 procent.
 • 00:23:01 -Vyjde celkem na 14 milionů korun,
 • 00:23:03 ale město získalo dotaci
  11 milionů
 • 00:23:06 z operačního programu
  Životní prostředí.
 • 00:23:08 -Pelhřimov a Žďár nad Sázavou
  stadiony částečně modernizovaly.
 • 00:23:11 Další opravy plánují
  na příští rok.
 • 00:23:17 Děti mají málo pohybu.
  Také často zaostávají v počítání
 • 00:23:20 a bojí se povinné maturity
  z matematiky.
 • 00:23:23 Aby se to změnilo, vznikl na jedné
  královéhradecké základní škole
 • 00:23:25 projekt Počítej v pohybu.
 • 00:23:28 Proto dnes 600 jejích žáků
  místo klasického vyučování
 • 00:23:31 běhalo venku
  a plnilo početní úlohy.
 • 00:23:41 Základní škola SNP
  v Hradci Králové
 • 00:23:42 zůstala pro dnešek prázdná.
  Místo pantoflí děti obuly tenisky
 • 00:23:44 a zatímco mladší
  se na početní závod těší...
 • 00:23:46 -Já se hrozně moc těším,
  i když jsem nervózní.
 • 00:23:49 -...starší to vidí jinak.
 • 00:23:51 -Já bych radši spala a je zima.
 • 00:23:52 -Zahřát se můžou pohybem.
 • 00:23:54 Musí zvládnout více než
  5 kilometrů a 7 početních úloh.
 • 00:23:55 Střídají se ve dvojicích v běhu
  a jízdě na kole.
 • 00:24:04 -Přirozený pohyb nám chybí,
  to v tělocviku vidíme.
 • 00:24:08 Obratnost obecná,
  ta je na tom teď špatně.
 • 00:24:10 -To byl jeden z impulsů
  pro vznik první akce,
 • 00:24:12 kde se počítání propojuje
  s tělocvikem.
 • 00:24:14 Další motivací jsou problémy
  v matematice.
 • 00:24:27 -Naším cílem je připravovat
  v časovém předstihu žáky k tomu,
 • 00:24:29 co je bude čekat, to znamená
  matematika až do maturity
 • 00:24:31 a povinná maturita z matematiky.
 • 00:24:33 -Na každém stanovišti najdou děti
  jeden lehčí a jeden těžší příklad.
 • 00:24:35 Když vypočítají lehčí,
 • 00:24:37 odečte se jim z celkového času
  1 minuta, když těžší, 2 minuty.
 • 00:24:41 A stejná pravidla i pro děti
  prvního stupně,
 • 00:24:42 jen v kratším běžeckém okruhu.
 • 00:24:47 -Mně dělaly problém zlomky.
 • 00:24:48 -Co bylo nejtěžší, kluci?
 • 00:24:50 -Matematika.
 • 00:24:51 -Já bych řekl, že asi ten běh.
 • 00:24:53 -Běh i matematiku
  na čerstvém vzduchu
 • 00:24:55 děti z této základní školy
  ještě určitě potrénují.
 • 00:24:57 Vedení školy už plánuje
  další podobné akce.
 • 00:25:04 UDÁLOSTI V REGIONECH končí,
  pěkný večer.
 • 00:25:07 Skryté titulky:
  B. Stráníková a P. Kinclová

Související