iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 11. 2014
12:45 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
1959
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Nová kaple v hospici sv. Alžběty v Brně — Jan Soběslavský — Rodinné centrum Provázek v Olomouci — Centrum mládeže Mamre — Toleranční modlitebny Veselí a Prosetín — Kostel sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:16 Hezkou 1. adventní neděli,
  milí diváci.
 • 00:00:19 Úvod magazínu bude patřit
  hospici sv Alžběty v Brně,
 • 00:00:22 kde byla slavnostně
  požehnána nová kaple,
 • 00:00:25 společně s ředitelem
  Janem Soběslavským
 • 00:00:28 představíme brněnskou Diakonii,
 • 00:00:30 navštívíme rodinné centrum
  Provázek v Olomouci,
 • 00:00:34 seznámíme vás
  s kaplanem Centra mládeže Mamre,
 • 00:00:37 za tolerančními modlitebnami
  se vydáme do Prosetína a Veselí
 • 00:00:42 a pozveme vás k návštěvě kostela
 • 00:00:44 sv. Jana Křtitele
  v Jindřichově Hradci.
 • 00:00:48 1. hospic na Moravě,
  hospic sv. Alžběty v Brně,
 • 00:00:52 se konečně dočkal
  vlastní kaple.
 • 00:00:56 Uspokojit duchovní potřeby pacientů
  bylo až doteď velmi obtížně.
 • 00:01:00 Klášterní kaple sester alžbětinek
  je totiž pro pacienty
 • 00:01:04 upoutané na lůžku
  a vozíčkáře nedostupná,
 • 00:01:07 takže se bohoslužby konaly
  ve společenské místnosti.
 • 00:01:15 Hospic sv. Alžběty v Brně
 • 00:01:17 začíná psát
  své ?nové dějiny?.
 • 00:01:19 Vysněná bezbariérová kaple
  je hotová.
 • 00:01:22 Nachází se
  hned vedle lůžkového oddělení,
 • 00:01:25 takže bohoslužby
  budou dostupné všem,
 • 00:01:28 včetně nemobilních pacientů.
 • 00:01:30 -Bohoslužby zde už bývaly,
 • 00:01:35 ale je to asi tak,
  jako když si člověk vaří v pokoji,
 • 00:01:39 ale pak už má celou kuchyni.
 • 00:01:41 Pro vnitřní svatyni člověka
  je zde teď zvláštní prostor.
 • 00:01:51 -Dříve lidé trávili
  těžké chvíle svého života
 • 00:01:54 obvykle v rodinném kruhu.
 • 00:01:56 Dnes je to těžší,
 • 00:01:58 protože to mnohdy vyžaduje
  lékařskou péči.
 • 00:02:01 A proto jsou hospice,
 • 00:02:02 kde pomáhají lidem
  jak po stránce zdravotní,
 • 00:02:05 tak i sociální a duchovní.
 • 00:02:07 Proto mám velkou radost,
 • 00:02:09 že dnes může být požehnána kaple,
 • 00:02:12 která pro mnoho lidí
  zanmená mnohem víc než pro ty,
 • 00:02:15 kteří zde nejsou.
 • 00:02:16 -Poprvé byl hospic otevřen
  před 16 lety na svátek sv. Alžběty.
 • 00:02:21 Tehdy spadal pod správu
 • 00:02:23 Masarykova onkologického ústavu
  v Brně
 • 00:02:25 a v době otevření měl 10 lůžek.
 • 00:02:27 O nemocné se kromě lékařů
  staralo 5 zdravotních sester,
 • 00:02:31 4 ošetřovatelky
  a pár dobrovolníků.
 • 00:02:34 Jeho provoz však trval jen 3 roky.
 • 00:02:40 -V současné době slavíme
  10. výročí znovuotevření,
 • 00:02:44 za 10 let prošel hospic
  transformací.
 • 00:02:47 -Dnes hospic provozuje
  nezisková organizace,
 • 00:02:50 finančně je tedy odkázán
  na drobné dárce, sponzory,
 • 00:02:53 veřejné sbírky či benefiční akce.
 • 00:02:56 Na výstavbu nové kaple
 • 00:02:57 se podařilo sehnat
  více než 400 tisíc korun.
 • 00:03:04 -Mně tady před půl rokem
  umřela maminka
 • 00:03:07 a musím říct, že jsem nepoznala
  tolik úžasných lidí,
 • 00:03:11 takovou pospolitost.
 • 00:03:17 I když mluvím o umírání,
  bylo to hrozně krásné.
 • 00:03:22 -Nevyléčitelně nemocný člověk,
  který cítí blízkost smrti,
 • 00:03:26 začíná řešit věci,
 • 00:03:27 kterými se ve zdraví
  příliš nezabýval.
 • 00:03:30 S novou naléhavostí
  se připomínají stará zranění,
 • 00:03:34 bolesti z narušených vztahů,
  pocity viny,
 • 00:03:37 selhání a výčitky svědomí.
 • 00:03:39 Posláním ošetřujícího personálu
 • 00:03:41 hospice je proto těmto lidem
  pomoci a doprovázet je v čase,
 • 00:03:45 který jim v životě ještě zbývá.
 • 00:03:48 Nemocní jsou navíc
  velmi často i vnímavější
 • 00:03:51 k objevování duchovních hodnot,
  které před tím opomíjeli.
 • 00:03:59 -Lidi mají takový ten pocit,
  že kdybych byl věřil,
 • 00:04:03 bylo by to snadnější.
 • 00:04:04 A tak já řeknu:
  co brání tomu, abyste uvěřil?
 • 00:04:08 A povykládám mu
  svoji osobní zkušenost.
 • 00:04:12 Podle mého věřící člověk je ten,
  který má osobní vztah s Bohem.
 • 00:04:17 Který s ním v tom životě
  vážně počítá.
 • 00:04:20 Od koho vyšel a ke komu se vrací.
 • 00:04:23 Kdo je centrem jeho života.
 • 00:04:26 Kdo je život sám.
 • 00:04:33 -Kdyby se nestal
  ředitelem Diakonie,
 • 00:04:36 asi byste ho dnes potkávali
  v soudcovském taláru
 • 00:04:40 nebo v advokátní kanceláři.
 • 00:04:42 Jan Soběslavský byl
 • 00:04:43 ve správnou chvíli
  na správném místě
 • 00:04:46 a hlavou brněnské pobočky
  se stal téměř hned po studiích.
 • 00:04:50 Jeho mladický elán mu ale pomohl
  tuto pobočku zdvojnásobit
 • 00:04:54 a rozšířit
  o několik sociálních služeb.
 • 00:05:00 Když jsme před rokem,
  téměř na den přesně,
 • 00:05:03 přijeli do Nosislavi, místo,
 • 00:05:05 kde se dnes čile staví
  a vzniká Chráněné bydlení,
 • 00:05:09 bylo zarostlé trávou a plevelem.
 • 00:05:11 Dnes už začíná dům pro seniory
  a handicapované z blízkého okolí
 • 00:05:15 získávat plánovanou podobu,
  a to i díky Janu Soběslavskému.
 • 00:05:21 -Už tady vidíme,
  jak rostou postupně stěny
 • 00:05:24 jednotlivých pokojů
  v rámci 1. patra.
 • 00:05:27 Já jsem nejprve studoval
  Evangelickou teologickou fakultu,
 • 00:05:34 nicméně tak od 2. ročníku
  jsem si tím nebyl úplně jistý
 • 00:05:38 a přemýšlel jsem,
  že bych měl studovat ještě něco.
 • 00:05:42 Po nějakých úvahách
  jsem se dostal k právům,
 • 00:05:45 s tím, že už na právnické fakultě
 • 00:05:47 jsem začal spolupracovat
  s Diakonií.
 • 00:05:50 Shodou okolností
  se v té době uvolňovalo místo
 • 00:05:53 ředitele brněnského střediska,
 • 00:05:56 tak se to tak nějak sešlo
  a domluvili jsme se,
 • 00:05:59 že bych to tedy zkusil.
 • 00:06:01 Byl jsem prostě mladý a odvážný.
 • 00:06:03 Dneska když vím všechno to,
  co vím,
 • 00:06:06 tak ne že bych
  do toho nešel znova,
 • 00:06:08 ale samozřejmě je lepší,
  kdyby měl člověk nějaký odstup.
 • 00:06:13 Posláním Diakonie podle mého
  je pomáhat lidem,
 • 00:06:16 kteří mají nějaký handicap
  nebo jsou nějak znevýhodněni.
 • 00:06:20 Pomáhat jim to zvládnout
  a žít život co nejvíc plnohodnotně.
 • 00:06:26 -Jaký by vlastně
  měl být ředitel?
 • 00:06:34 -Čím víc přemýšlím o tom,
  jak se práce vyvíjí,
 • 00:06:37 tak si myslím,
  že by měl asi věřit té práci
 • 00:06:40 a měl by být schopen
  to předat všem lidem v organizaci.
 • 00:06:55 Mám 3 děti,
  nejstaršího syna Sebastiana,
 • 00:06:58 potom 2 holčičky,
  Madlenku a Marušku.
 • 00:07:01 Bastík šel teď do 1. třídy
 • 00:07:04 a Madlenka chodí do lesní školky.
 • 00:07:07 Marušce je 1 rok
  a je ještě doma s maminkou.
 • 00:07:11 Hodně volného času
  trávím s dětma.
 • 00:07:18 Narodil jsem se
  do věřící rodiny,
 • 00:07:20 můj dědeček byl evangelický farář,
 • 00:07:24 nicméně jedna věc
  je v životě člověka rodina,
 • 00:07:29 jakési předznamenání
  nebo důležitá součást
 • 00:07:32 při vedení k víře.
 • 00:07:36 Víra se nedá dědit,
  nedá předávat,
 • 00:07:40 je to v podstatě jakýsi dar.
 • 00:07:43 To, co můžete dětem dát,
 • 00:07:45 a já to beru jako povinnost,
  co jim mám předat,
 • 00:07:49 tak to jsou biblické příběhy,
  tradice a historie.
 • 00:07:57 Jak už se potom
  v životě rozhodnou,
 • 00:08:00 to už vlatsně není na mně.
 • 00:08:01 Je to jejich cesta.
 • 00:08:03 Já obecně jsem toho názoru,
 • 00:08:05 že by mělo být povinné
  se v rámci nějakých občanských nauk
 • 00:08:09 a na základních školách
  více zabývali
 • 00:08:13 těmito základními otázkami
  filozofie,
 • 00:08:16 co je dobro, co je zlo,
  jaká jsou náboženství...
 • 00:08:22 Nejsem člověk, který by žil
 • 00:08:24 příliš intenzivní
  meditativní duchovní život.
 • 00:08:29 Na druhou stranu
  si víckrát v roce uvědomuju,
 • 00:08:33 že tu práci
  musím postavit na základ,
 • 00:08:35 kterým je nějaká moje víra.
 • 00:08:43 Jsou modlitby a úvahy
  ve chvílích, kdy je nám těžko
 • 00:08:46 a mám pak osobní zkušenost,
  že se nám práce pak nějak podaří.
 • 00:08:52 A tak už je to vás,
  jak si to přebíráte v hlavě,
 • 00:08:56 tak věřím, že je to nejen mnou,
 • 00:08:58 ale že se
  za práci Diakonie plno lidí modlí,
 • 00:09:01 věří jí a mně je to velkou posilou.
 • 00:09:07 -"Naděje pro Olomouc?
 • 00:09:08 je název projektu
  7 evangelikálních církví
 • 00:09:11 v hanácké metropoli.
 • 00:09:13 Jednou z jejich společných aktivit
  je i rodinné centrum Provázek,
 • 00:09:18 které zde provozují už 13 let.
 • 00:09:23 Jméno
  olomouckého rodinného centra
 • 00:09:26 nebylo vybráno náhodně.
 • 00:09:27 Slovo ?provázek? má naznačit,
  že zde všichni,
 • 00:09:31 děti, rodiče,
  vedoucí centra i církve,
 • 00:09:34 příslovečně táhnou za 1 provaz.
 • 00:09:36 U jeho zrodu stála
  baptistka Magda Mečkovská,
 • 00:09:40 tehdy sama maminka na mateřské.
 • 00:09:43 -Já jsem měla nadšení pro to,
 • 00:09:45 abychom dělali něco
 • 00:09:50 pro maminky s dětmi
  na rodičovské dovolené.
 • 00:09:53 Připadá mi,
  že potřebují podporu,
 • 00:09:55 protože když má někdo dávat,
  musí taky někde čerpat.
 • 00:09:59 -Začátky centra byly skromné.
 • 00:10:01 Několik maminek z různých
  olomouckých evangelikálních sborů
 • 00:10:05 se v r. 2001 začalo scházet
  v soukromých bytech.
 • 00:10:09 Touha dělat něco pro ostatní
  však zakladatelky vedla k tomu,
 • 00:10:13 že pro myšlenku nadchly
  vedoucí svých křesťanských sborů,
 • 00:10:17 začaly vymýšlet projekty,
  shánět sponzory a hledat prostory
 • 00:10:21 pro pravidelná setkávání.
 • 00:10:26 -Přestěhovali jsme se
  do nového bydliště
 • 00:10:29 a narodila se mi dcerka.
 • 00:10:31 Hledala jsem místo k setkávání
 • 00:10:33 a místo,
  kde bych se mohla rozvíjet.
 • 00:10:36 Dcerka i já
  jako novopečená maminka.
 • 00:10:39 Přišla jsem tam a zjistila,
 • 00:10:41 že je to místo,
  kam bych chtěla docházet.
 • 00:10:44 -Máme teď otevřeno každý den,
 • 00:10:47 běží tady vzdělávací programy
  pro rodiče na rodičovské dovolené,
 • 00:10:51 různé semináře, kursy, workshopy,
  převážně zaměřené na výchovu.
 • 00:10:56 Potom jsou to programy,
  které jsou volnočasové
 • 00:10:59 a taky se snažíme
 • 00:11:00 předávat
  tradiční křesťanské hodnoty.
 • 00:11:03 -Tady je kukátko do nebe,
 • 00:11:05 kam mohou přijít
  věřící i nevěřící maminky,
 • 00:11:08 které potřebují nějakou podporu.
 • 00:11:11 A to, co se mi tady líbí, je,
  že ji dostanou.
 • 00:11:14 -Je to právě důraz
  na klasické křesťanské hodnoty,
 • 00:11:18 který spojuje církve,
  stojící za tímto projektem.
 • 00:11:21 Všechny se hlásí
  k tzv. evangelikálnímu směru,
 • 00:11:24 tedy konzervativnímu křesťanství
 • 00:11:27 nadřazujícímu autoritu Bible
  nade vše ostatní.
 • 00:11:30 Jejich spolupráce v Olomouci
  začala už před r. 1989,
 • 00:11:34 nový impuls dostala při společné
  evangelizaci v r. 1993.
 • 00:11:39 -Rodinné centrum Provázek
  o svých aktivitách informuje
 • 00:11:43 všechna zúčastněná společenství.
 • 00:11:46 Pravidelně se schází
  jejich kazatelé,
 • 00:11:48 kteří se setkávají, aby se modlili,
 • 00:11:51 aby plánovali některé aktivity
  a shodli se na tom,
 • 00:11:58 co a v jakém rozsahu
  se kde bude dít.
 • 00:12:02 -Když je nějaká spoelčná akce,
  je tam většinou víc lidí,
 • 00:12:06 kteří mají pocit,
  že jsou součástí něčeho většího,
 • 00:12:12 takže i menší společenství,
 • 00:12:14 kde se schází
  pár lidí na bohoslužbu,
 • 00:12:16 mají najednou pocit větší církve.
 • 00:12:19 -Kromě baptistů a Církve bratrské
  se do projektu zapojují
 • 00:12:23 i Apoštolská církev, Slovo života,
  Církev Nová Naděje
 • 00:12:27 a Českobratrská církev evangelická.
 • 00:12:29 Mezi jejich největší společné akce
 • 00:12:32 patří půlnoční bohoslužba
  pod otevřeným nebem,
 • 00:12:35 velikonoční bohoslužba,
  koncerty nebo diskusní večery
 • 00:12:39 ?Den pro Izrael?.
 • 00:12:47 -I když Jiří Jeniš miluje
  a vystudoval architekturu,
 • 00:12:51 tak místo toho, aby navrhoval
  a projektoval domy,
 • 00:12:54 vstoupil do semináře
  a stal se katolickým knězem.
 • 00:12:57 Svoji energii a kreativitu
  tak dnes nevěnuje novým stavbám,
 • 00:13:02 ale zejména dětem
  a mladým lidem
 • 00:13:04 ve farnosti Osová Bítýška,
  kde působí jako kaplan.
 • 00:13:10 -Vyrůstal jsem v katolické rodině,
 • 00:13:13 mí rodiče
  jsou praktikující katolíci,
 • 00:13:16 celkem nás vychovali 7 dětí.
 • 00:13:18 Studoval jsem architekturu,
 • 00:13:24 ale časem jsem si uvědomil,
  že i když mě architektura baví,
 • 00:13:29 nedokáže mi život naplnit.
 • 00:13:31 Vstoupil jsem tedy do semináře
  a stal se knězem.
 • 00:13:35 -Kněžskou službu zahájil
  před 4 lety v Hodoníně
 • 00:13:38 a nyní je už 2. rokem
 • 00:13:39 kaplanem brněnského
  Diecézního centra mládeže
 • 00:13:43 Mamre v Osové Bítýšce.
 • 00:13:45 To však zároveň znamená
  být i kaplanem pro místní farnost.
 • 00:13:49 Z Itálie,
  kde 3 roky studoval teologii,
 • 00:13:52 si pro tuto práci
  přivezl zajímavé obohacení.
 • 00:13:56 -Marie?
 • 00:13:57 -Správně.
 • 00:14:00 -Simeon?
 • 00:14:01 -Uvědomil jsem si,
  jak je důležité,
 • 00:14:04 aby kněz mohl přinést
 • 00:14:06 do své farnosti
  nebo společenství něco,
 • 00:14:09 co třeba není úplný standard.
 • 00:14:11 V našich podmínkách
  je to tady ten kávovar,
 • 00:14:14 kde díky dobré italské kávě,
  dobrému ristrettu,
 • 00:14:17 můžeme vytvářet
  příjemnou atmosféru.
 • 00:14:21 Třeba když přijdou snoubenci
  při přípravě na svátost manželství
 • 00:14:25 nebo když jsou
  různé farní aktivity.
 • 00:14:30 -I když se teď místo
  stavebním projektům věnuje
 • 00:14:33 budování duchovního společenství,
  architekta v sobě nezapře.
 • 00:14:39 -Myslím, že architektura
  se pořád prolíná mým životem.
 • 00:14:43 Když přijdu
  do krásného sakrálního prostoru
 • 00:14:46 a vidím gotickou klenbu,
  gotickou kružbu
 • 00:14:49 nebo u nás v Bítýšce
  nádherný gotický presbytář,
 • 00:14:54 povznáší to člověka
  do jiných výšin.
 • 00:15:00 Podobně jako když
  slyšíme nádhernou muziku,
 • 00:15:03 tak to je pro mě
  něco jako ta architektura.
 • 00:15:07 Prostředek, který pomáhá
  hledat a objevovat Boha.
 • 00:15:10 -Aby tedy jednou mohla
  architektura duchovně oslovovat
 • 00:15:14 i děti a mladé lidi
  z jeho farnosti,
 • 00:15:16 Jiří je v hodinách náboženství
 • 00:15:19 seznamuje
  se základy křesťanské víry.
 • 00:15:22 -Velice důležité je,
  aby kněz, který učí náboženství,
 • 00:15:26 měl na 1. místě rád děti.
 • 00:15:28 Děti časem poznají,
 • 00:15:29 jestli kněz říká pravdu
  anebo si vymýšlí.
 • 00:15:32 Je velice důležité brát děti vážně.
 • 00:15:35 -A že Jiří bere děti opravdu vážně,
 • 00:15:37 potvrzuje
  na pravidelných dětských mších,
 • 00:15:40 které slouží každou středu
  v podvečer.
 • 00:15:43 Dětí na nich stále přibývá
  a přicházejí i ty,
 • 00:15:46 které nejsou
  z tradičních katolických rodin.
 • 00:15:51 -Jsou v centru dění,
  děti se zapojují.
 • 00:15:54 Ať už jsou to přímluvy,
  čtení, máme pro ně katechezi...
 • 00:15:59 -Marie, představ si,
 • 00:16:01 služebníci našli
  ještě nějaké zapomenuté víno!
 • 00:16:04 -Stejně jako je pro potřeby dětí
  otevřená mešní liturgie,
 • 00:16:09 je po jejím skončení
  otevřená i fara.
 • 00:16:11 Menší děti si zde hrají hry,
 • 00:16:13 starší u čaje a sušenek
  ještě diskutují o tématu,
 • 00:16:17 které se váže
  k právě prožité bohoslužbě.
 • 00:16:20 -Na společenství se mi líbí to,
 • 00:16:22 že někam přijdeme
  a můžeme si uvědomit to,
 • 00:16:25 že nejsme ve farnosti sami.
 • 00:16:27 -Dřív jsme museli sedět v lavicích
  a dívat se na tabulu,
 • 00:16:32 ale tady je to takový pohodlnější.
 • 00:16:34 Lidštější mi to přijde, ají.
 • 00:16:37 -Pán s vámi.
 • 00:16:38 -I s tebou.
 • 00:16:39 -Požehnej vás
  a od všeho zlého ochraňuj
 • 00:16:42 všemohoucí Bůh Otec,
  i Syn, i Duch svatý.
 • 00:16:49 -Zatímco většinu našeho území
 • 00:16:51 ovládla v době pobělohorské
  silná rekatolizace,
 • 00:16:55 pronásledovaní evangelíci
  našli útočiště na Vysočině.
 • 00:16:59 Proto právě zde najdeme
  nejvíce tolerančních modliteben.
 • 00:17:03 Tentokrát jsme se za nimi
  vydali do Prosetína a Veselí.
 • 00:17:10 Prastarý dub,
  který dnes stíní staleté hroby,
 • 00:17:14 by mohl jistě vyprávět
 • 00:17:15 o prvních tajných bohoslužbách
  místních evangelíků
 • 00:17:19 i o stavbě nejstarší
  toleranční modlitebny na Vysočině.
 • 00:17:23 Prosetínský kostelík
  je na první pohled jiný
 • 00:17:26 než jeho sourozenci.
 • 00:17:27 Oko hned upoutá vysoká věž,
 • 00:17:29 kterou si věřící dostavěli
  v 19. století,
 • 00:17:32 tak trochu ze soutěživosti
  s místními katolíky.
 • 00:17:36 Jsem moc ráda,
 • 00:17:37 že tu konečně vidím ohrádku,
 • 00:17:39 protože v ostatních modlitebnách
  se už nezachovala.
 • 00:17:46 -20. století odstraňovalo bariéry
  bouráním a ničením.
 • 00:17:50 Tady v horách v Prosetíně
  se podařilo uchovat
 • 00:17:53 původní součást
  kalvínského uspořádání
 • 00:17:56 bohoslužebného prostoru.
 • 00:17:59 Je to pozůstatek
  svátostného chápání místa
 • 00:18:03 kolem stolu Páně,
  kde se přijímá Večeře Páně.
 • 00:18:10 -Stůl Páně je ale pro Prosetínské
  významný i jinak než duchovně.
 • 00:18:14 V době okupace v něm byla totiž
  skryta partyzánská vysílačka.
 • 00:18:19 Kdyby ji nacisté našli,
 • 00:18:20 mohl být osud obce zpečetěn
  stejně jako Lidic nebo Ležáků.
 • 00:18:25 Je pravda,
  že se tu konaly bohoslužby
 • 00:18:28 už před vydáním
  tolerančního patentu?
 • 00:18:31 -Ano, dokonce
  v místním katolickém kostele,
 • 00:18:34 který však stavěli
  vlastníma rukama,
 • 00:18:36 takže se cítili oprávněni
  je tam konat.
 • 00:18:39 Když to bylo později zakázáno,
  využili místa,
 • 00:18:42 kde byl starý dub,
 • 00:18:44 co pamatoval
  ještě dobu předbělohorskou,
 • 00:18:47 na kterou
  všichni evangelícim odkazovali
 • 00:18:50 a shromáždili se kolem něj,
  aby veřejně vyznali svou víru.
 • 00:18:57 -Legenda říká,
  že se jeden z místních rodáků
 • 00:19:00 Řehoř Jakubec vydal dokonce
  za samotným císařem Josefem II.
 • 00:19:05 žádat náboženskou svobodu.
 • 00:19:08 5 měsíců, tolik stačilo Veselským
  ke stavbě této modlitebny.
 • 00:19:13 Zakladatelem sboru byl písmák
  a učitel Tomáš Juren,
 • 00:19:16 který vedl první bohoslužby
  v třešňovém sadu,
 • 00:19:20 na jehož místě dnes kostelík stojí.
 • 00:19:26 -Je tady Postila z r. 1779,
  tedy ještě předtoleranční,
 • 00:19:30 tzn. pašovaná.
 • 00:19:38 Pravděpodobně ze Saska,
 • 00:19:39 možná z Uher.
 • 00:19:43 Právě knihami
  se Tomáš Juren hodně zabýval.
 • 00:19:47 Dovedl je opravovat i vyrábět.
 • 00:19:53 Je docela dobře možné,
  že tato kniha byla přinesena jím.
 • 00:19:58 -Tady máte krásný kalich...
 • 00:20:01 -Ten pochází z pozdější doby.
 • 00:20:04 Je to kalich na pastorační cesty
  a pak je menší.
 • 00:20:13 Je tu napsáno
 • 00:20:15 ?Od mládeže církve veselské
  v roku jubilejním 1863?.
 • 00:20:26 -Za zmínku stojí
  taky tento stůl Páně,
 • 00:20:29 na kterém všechny věci vidíme.
 • 00:20:31 Je zde symbolika
  toho nejdůležitějšího,
 • 00:20:34 k čemu stůl Páně slouží,
  tedy těla a krve Kristovy,
 • 00:20:38 jinak chleba a vína.
 • 00:20:41 A to je po evangelickém způsobu
  doprovázeno textem.
 • 00:20:46 -Stejně jako v Prosetíně,
 • 00:20:48 i ve Veselí bylo
  za 2. světové války
 • 00:20:51 silné partyzánské hnutí.
 • 00:20:54 -Dokonce tu byla
  i jedna dramatická situace,
 • 00:20:57 kdy přijely jednotky SS
  prohledávat vesnici.
 • 00:21:01 Zrovna v tu dobu
  se partyzáni ukrývali v kostele
 • 00:21:05 a farář při výzvě,
  aby vydal klíče od kostela,
 • 00:21:09 nevěděl,
  že tam partyzáni zrovna jsou.
 • 00:21:13 Takže je vydal
  s naprostým klidem a suverénně.
 • 00:21:20 Jenže velitel
  to tak nějak odbyl,
 • 00:21:22 neotevřeli kostel,
 • 00:21:24 díky tomu
  nedošlo k přestřelce
 • 00:21:26 a Veselí zůstalo zachováno.
 • 00:21:37 -Tajuplné malby zvláštních bytostí
  na zdi kostela sv. Jana Křtitele
 • 00:21:42 v Jindřichově Hradci patří
 • 00:21:44 mezi mediální
  a návštěvnické taháky
 • 00:21:47 této gotické stavby.
 • 00:21:48 Kostel však ve svých zdech
 • 00:21:50 skrývá ještě
  mnoho dalších tajemství,
 • 00:21:53 která do nich
  v uplynulých 8 století
 • 00:21:56 zapsaly dějiny.
 • 00:21:59 -1. tajemstvím kostela
  Jana Křtitele,
 • 00:22:02 jehož stavba byla započata
  ve 3. čtvrtině 13. století,
 • 00:22:05 je vlastně jeho původní účel.
 • 00:22:07 Historikové zatím marně
  pátrají po tom,
 • 00:22:10 kdo kostel nechal postavit
  a zda se jednalo o kostel farní
 • 00:22:14 nebo určený pro potřeby
  německých rytířů,
 • 00:22:17 kteří tehdy v Jindřichově Hradci
  jako jediný mnišský řád působili.
 • 00:22:26 -Na meziokenních pilířích
  je 12 postav apoštolů.
 • 00:22:30 Když se na ně pozorně podíváte,
  tak zjistíte,
 • 00:22:33 že mají uřezané hlavy.
 • 00:22:35 Souvisí to
  se stavební historií kostela,
 • 00:22:37 kdy v polovině 15. století
  byl dřevěný plochý strop
 • 00:22:41 nahrazen vrcholně gotickou
  hvězdicovou klenbou.
 • 00:22:45 -Bezhlaví apoštolové však
  nejsou jediným unikátem.
 • 00:22:48 Vedle barokního
  a renesančního vybavení
 • 00:22:51 zde můžeme nalézt
  zajímavé nástěnné malby
 • 00:22:54 vytvořené metodou ?al secco?,
  tedy na suchou omítku.
 • 00:22:58 Jednak jsou to známé obrazy
  tajuplných bytostí,
 • 00:23:01 které se sice ve středověku
  poměrně běžně ztvárňovaly,
 • 00:23:05 ovšem ne na zdech kostelů.
 • 00:23:07 Nejsou ale jediné.
 • 00:23:09 -Dovolil bych si upozornit
  na nenádpadné nápisové tabule.
 • 00:23:14 Jsou to funerální památky
 • 00:23:16 na drobnou šlechtu
  ze širokého okolí.
 • 00:23:20 Patří k nim ještě tento znak.
 • 00:23:28 Není známo, komu ten znak patří,
  nicméně osoba,
 • 00:23:31 která ten znak nosila
  a je zde někde pohřbena,
 • 00:23:35 musela být významnější.
 • 00:23:39 -Jméno nositele erbu však jistě
  znali řádoví bratři minorité,
 • 00:23:43 kteří kostel ve středověku
  spravovali.
 • 00:23:46 Proč ale do Jindřichova Hradce
  kolem r. 1320 minorité přišli?
 • 00:23:50 -Uvádí se, že je to v souvislosti
  s působením valdenských.
 • 00:23:55 Ti ohrožovali
  celé panství pánů z Hradce.
 • 00:23:58 Dokonce se proti nim
  vedla křížová výprava.
 • 00:24:04 Použit byl
  ale i nenásilný model,
 • 00:24:06 totiž přesvědčit nerozhodné,
 • 00:24:08 že ideál chudoby a askeze
  sv. Františka
 • 00:24:12 tu hlavní námitku valdenských,
  zkaženost církve,
 • 00:24:17 obtloustlý církevní prelát,
  který si žije z církevního majetku,
 • 00:24:22 vyvrátili to tím,
  že když se na ně podívali,
 • 00:24:25 tak viděli: to je asketa.
 • 00:24:27 A když nám
  ten asketický typ člověka říká,
 • 00:24:31 že podle těchto ideálů máme žít,
  snáz mu uvěříme.
 • 00:24:35 -V 16. století
  minorité z Hradce odcházejí.
 • 00:24:38 Jejich klášter je proměněn
  na špitál pro chudé
 • 00:24:41 a kostel se stává farním kostelem.
 • 00:24:43 V jeho základech však bylo ukryto
  další tajemství:
 • 00:24:47 statiku
  ohrožující nestabilní podloží.
 • 00:24:50 Několik dílčích oprav nestačilo
  a v 70. letech 20. století hrozilo,
 • 00:24:54 že se celý kostel zřítí.
 • 00:24:56 Církev tehdy neměla
  na opravu prostředky
 • 00:24:59 a tak kostel převedla na stát,
 • 00:25:01 respektive na Muzeum
  Jindřichova Hradce.
 • 00:25:04 Náročná oprava trvající přes 20 let
  nakonec vedla k jeho záchraně.
 • 00:25:09 A tak i dnes je možné
  při vstupu do kostela pocítit
 • 00:25:12 jeho zvláštní atmosféru,
 • 00:25:14 která by pro někoho možná
  mohla být tím tajemstvím největším.
 • 00:25:19 -Duch modliteb, askeze a odříkání,
  ten prosákl skrze stěny
 • 00:25:23 a když tam přijde
  vnímavá duše člověka,
 • 00:25:26 tak je to možná trochu tajemno,
  co na nás působí,
 • 00:25:30 když přijdeme do tohoto chrámu.
 • 00:25:36 -Od 1. adventní neděle
 • 00:25:37 kolem nás bude ještě víc
  světýlek a radosti navenek.
 • 00:25:41 Možná to často působí spíš
  smutek a shon vevnitř.
 • 00:25:45 Přeji vám schopnost
  zachytit to pravé světlo.
 • 00:25:50 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2014
 • 00:26:01 .

Související