iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 6. 2008
22:20 na ČT2

1 2 3 4 5

23 hlasů
1500
zhlédnutí

Divadlo žije!

Juzuru — Malované na skle

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Divadlo žije!

 • 00:00:19 Dobrý den z Opavy.
 • 00:00:22 Dnes navštívíme
  1 mimořádné představení
 • 00:00:24 ve Slezském divadle.
 • 00:00:25 A pak se podíváme na zkoušku
  muzikálu
 • 00:00:27 v ostravském Divadle loutek.
 • 00:00:29 Opavský operní soubor
  uvedl loni českou premiéru
 • 00:00:32 opery Yuzuru
  japonského skladatele Ikumy Dana.
 • 00:00:36 Inscenace slaví úspěchy
  i za hranicemi regionu
 • 00:00:40 a otevírá Opavě cestu k otevření
  širší spolupráce s Japonskem.
 • 00:00:45 Budeme se tedy věnovat
  pozoruhodnému kulturnímu počinu,
 • 00:00:50 ale nejdříve se vrátíme
  k některým premiérám
 • 00:00:53 divadel Moravy a Slezska.
 • 00:01:01 Dětské operní studio působící
  při NDM nastudovalo Kolotoč,
 • 00:01:07 operu V. Trojana.
 • 00:01:09 Ten je známý také jako autor hudby
  k filmům J. Trnky.
 • 00:01:12 Opera Kolotoč je určena
  malým i velkým dětem
 • 00:01:16 a její děj se odehrává
  v několika světadílech.
 • 00:01:25 ZPĚV
 • 00:01:47 Činohra velkého divadla v Ostravě
  uvedla Shakespearovu komedii
 • 00:01:52 Večer tříkrálový aneb cokoliv chcete
  v režii M. Langa.
 • 00:01:57 UKÁZKA
 • 00:02:00 Prý si vás mám nabrnknout,
  slečno komorná mé neteře.
 • 00:02:03 Já jsem Marie,
  potěšení je na mé straně.
 • 00:02:05 Vy máte potěšení na straně,
  slečno Marie, komorná?
 • 00:02:11 Chyba! Vloudila se chyba!
 • 00:02:15 Nabrnknout si znamená nejdřív
  oblehnout, pak nalehnout
 • 00:02:23 a nakonec zalehnout.
 • 00:02:25 Měsíc pro smolaře,
  hru amerického dramatika E. O Neilla
 • 00:02:29 uctěného Nobelovou cenou,
  inscenovali na české scéně
 • 00:02:33 Těšínského divadla.
 • 00:02:35 UKÁZKA
 • 00:02:37 Neříkej mi,
  že by se ti nelíbily ty prachy?
 • 00:02:41 A už je to tady!
  A ne že se mi líbí, nebo já jemu.
 • 00:02:45 Dobře!
  Samozřejmě, že mám ráda peníze!
 • 00:02:50 A kdo nemá!?
  A proč by si je měla nechat ujít?
 • 00:02:57 Opavská činohra inscenovala
  komorní detektivní hru Čekej do tmy,
 • 00:03:04 v níž osamělá nevidomá žena
  čelí v malém prostoru svého bytu
 • 00:03:08 2 zlodějům
  a nebezpečnému zabijákovi.
 • 00:03:11 Pokud vám námět něco připomíná,
  tak jste viděli
 • 00:03:15 slavné filmové zpracování
  s A. Hepburnovou.
 • 00:03:19 UKÁZKA
 • 00:03:21 Neboj, neshodím tě. Pa.
 • 00:03:43 Japonská opera Yuzuru,
  na níž jsme se dnes přijeli podívat,
 • 00:03:47 měla premiéru vloni.
 • 00:03:48 A letos se hrála
  ve Stavovském divadle
 • 00:03:51 před vyprodaným hledištěm
  s obrovským ohlasem.
 • 00:03:54 Ale na začátku to vypadalo
  tak trochu jako rodinný podnik.
 • 00:03:59 U nápadu provedení Yuzuru v ČR
  stála moje paní.
 • 00:04:04 Stejně jako já sdílí přesvědčení,
  že krása a umění mají
 • 00:04:09 univerzální platnost.
 • 00:04:12 A proto schopnost vnímat
  umělecké dílo mají lidé
 • 00:04:17 přes národnostní a rasové rozdíly.
 • 00:04:22 Využili jsme bilingvních schopností
  dcery, ta obětavě dílo přeložila.
 • 00:04:30 Tak se odstartoval celý proces.
 • 00:04:33 Nebylo to bráno v divadle
  trochu jako rodinný podnik?
 • 00:04:37 Padla spousta jiných námitek,
  zejména obavy z toho,
 • 00:04:43 že na soudobou operu v japonštině
  nikdo nebude chodit
 • 00:04:47 a že to bude propadák.
 • 00:04:49 Naštěstí pan režisér Pasker měl
  moudrý nápad,
 • 00:04:53 když seznámil širší vedení divadla
  s japonskou nahrávkou
 • 00:04:58 japonské inscenace.
 • 00:05:00 Když zjistili, že je to hezká věc,
  hlasy proti utichly.
 • 00:05:05 A postavili se za operu.
 • 00:05:10 Jak jste hledali režiséra?
 • 00:05:13 Moje žena pracovala v Japonsku
  na tomto projektu
 • 00:05:17 a přišla na pana Ohsku,
  i když je povoláním fyzik.
 • 00:05:19 Je to velký nadšenec opery,
  studoval režii i zpěv.
 • 00:05:27 Proto nás napadl on.
 • 00:05:32 Profesionálního japonského režiséra
  bychom navíc v Opavě nezaplatili.
 • 00:05:36 Vy jste překládala
  libreto do češtiny?
 • 00:05:41 Když mamka přišla s touhle operou,
  jestli by se dala zahrát
 • 00:05:47 v opavském divadle,
  tak mi něco připomněla.
 • 00:05:50 Když jsem chodila do japonské školy
  v Praze,
 • 00:05:53 hráli jsme tam původní Yuzuru.
 • 00:05:55 A tak jsem začala s nadšením
  předkládat,
 • 00:05:57 protože se mi hra moc líbí.
 • 00:06:00 Věřila jsem,
  že to bude dobré i jako opera.
 • 00:06:05 A opravdu hudba je dost krásná.
 • 00:06:11 Pomáhali mi oba rodiče,
  díky nim jsem to mohla přeložit.
 • 00:06:40 Jaké to bylo pro zpěváky?
  Nebyla to trochu otročina?
 • 00:06:45 To určitě,
  to je naučili hlavně rodiče.
 • 00:06:49 Paní Kramolišová se roli učila rok.
  Role je opravdu velká.
 • 00:06:55 Ale největší úsilí padlo
  na japonštinu.
 • 00:06:58 A platí to stále.
 • 00:07:00 Herci si hudbu pamatují, všechno,
  ale kvůli japonštině je třeba
 • 00:07:04 před každým představením
  udělat zkoušku,
 • 00:07:07 aby se paměť obnovila.
 • 00:07:09 ZPĚV
 • 00:07:57 V malé česko-japonské rodině
  vzklíčil mezinárodní projekt.
 • 00:08:02 Ale když se schylovalo
  k jeho realizaci,
 • 00:08:05 přišel do divadla nový ředitel
  a plány mohl změnit.
 • 00:08:09 Do Slezského divadla jsem nastoupil
  v únoru 2007.
 • 00:08:14 V té době jsme dávali dohromady
  dramaturgický plán,
 • 00:08:17 zejména v opeře.
 • 00:08:18 Tam se objevilo dílo Yuzuru.
 • 00:08:20 Radil jsem se s manželi Snítilovými
  a ptal jsem se, o čem to je,
 • 00:08:26 a proč bychom ji měli uvádět
  zrovna v Opavě.
 • 00:08:29 Když jsem ale viděl jejich nadšení,
  došel jsem k závěru,
 • 00:08:34 že to určitě nebude špatné.
 • 00:08:36 Angažovat japonského režiséra
  bylo asi velmi nákladné.
 • 00:08:40 Vyplatilo se to?
 • 00:08:42 Režisér byl takový nadšenec,
  že si řadu věcí financoval sám,
 • 00:08:48 včetně letů z Japonska sem apod.
 • 00:08:51 Vyšel nás nakonec dokonce méně
  než tuzemští režiséři.
 • 00:08:56 V opavském tisku se psalo:
 • 00:08:59 "Uvedení opery Yuzuru v Česku
  se jevilo jako nesplnitelný úkol
 • 00:09:04 předem odsouzený k zániku.
 • 00:09:06 Inscenátoři však dokázali,
  že se pochybovači mýlili.?
 • 00:09:10 Všichni měli stejné obavy
  z uvedení japonské opery.
 • 00:09:16 Zda třeba japonské dílo
  s japonskými prvky
 • 00:09:20 vůbec naše diváky dovede oslovit,
  zda to pro ně nebude příliš těžké.
 • 00:09:27 Navíc jsme se rozhodli uvést operu
  v originále,
 • 00:09:31 což bylo téměř nepředstavitelé
  i pro samotné herce, zpěváky,
 • 00:09:36 kteří se to nakonec museli naučit
  japonsky.
 • 00:09:41 Byla to premiéra premiér.
 • 00:09:44 Neměli jsme zkušenosti
  s japonskou operou, s japonštinou
 • 00:09:47 ani s titulkovacím zařízením.
 • 00:09:50 Skoro jsme si říkali,
  že to špatně dopadne.
 • 00:09:53 Nedopadlo.
 • 00:09:55 ZPĚV
 • 00:10:08 Jestli se veškerá rizika vyplatila,
  uvidíme večer.
 • 00:10:11 Jaký byl průběh vlastní práce,
  na to se zeptáme představitelů
 • 00:10:14 hlavních rolí.
 • 00:10:15 Byla to mimořádná práce.
 • 00:10:19 Mimořádně těžká co se týče textu,
  porozumění s režisérem, dirigentem.
 • 00:10:29 Byla to asi nejtěžší práce,
  která mě potkala.
 • 00:10:33 Myslím, i Michal je toho názoru.
 • 00:10:38 V textu jsou zcela odlišné
  souhlásky a samohlásky.
 • 00:10:46 Člověk se musel naučit
  tvořit tyto tóny,
 • 00:10:52 hodně nám tehdy pomohl
  i pan režisér.
 • 00:10:57 Ten aspoň naznačil,
  jak Japonci při zpěvu tón tvoří.
 • 00:11:03 On sám totiž studoval zpěv.
 • 00:11:06 Já jsem obětovala třeba i 7 týdnů
  na zámku Štiřín,
 • 00:11:12 kde jsem se potkala s Japonkami,
  které mi s tím pomohly.
 • 00:11:17 Museli jste porozumět
  naprosto všem slovům v textu,
 • 00:11:22 abyste rozuměli významu?
 • 00:11:24 V podstatě ano.
 • 00:11:30 Režisér, dirigent i korepetitorka
  se nám snažili věty překládat.
 • 00:11:35 Ale dnes už věty doslova přeložit
  neumím.
 • 00:11:43 Ale pro pochopení
  jsme to museli vědět.
 • 00:11:48 ZPĚV
 • 00:12:12 -Měli jste nějaké pochybnosti?
  -Neuvěřitelné.
 • 00:12:18 Když si člověk představí,
  že tam budou sedět praví Japonci,
 • 00:12:22 tak mu je velice těžko.
 • 00:12:25 A jaký máte pocit z toho,
  že pojedete do Japonska?
 • 00:12:30 Doufám,
  že to není hudba budoucnosti,
 • 00:12:33 že se toho nedožijeme.
 • 00:12:35 Práce, kterou jsme na tom nechali,
  byla velmi náročná
 • 00:12:38 a snad si to i zasloužíme.
 • 00:12:40 Snad budou k nám Japonci
  shovívaví tak,
 • 00:12:42 jako bychom byli my k nim,
  kdyby u nás hráli Prodanou nevěstu,
 • 00:12:47 nebo Rusalku.
 • 00:12:48 -Tak ať vám to v Japonsku vyjde.
  -Děkujeme.
 • 00:12:52 ZPĚV
 • 00:13:22 Diváci mají k dispozici
  titulkovací zařízení,
 • 00:13:25 ale herci se museli celý text
  naučit.
 • 00:13:29 Začali jsme velmi pomalu,
  po kousíčcích.
 • 00:13:33 Nejprve jsem přečetla jen 1 frázi,
  a oni to pak opakovali,
 • 00:13:42 to jsme jen japonsky mluvili.
 • 00:13:45 Pak jsem jim vysvětlovala,
  co to přibližně znamená.
 • 00:13:49 A pak jsme to začali rytmizovat.
 • 00:13:58 A opravdu jen po částech,
  pak jsme přidávali i hudbu.
 • 00:14:05 Šlo to strašně pomaličku.
 • 00:14:08 Jak dlouho to trvalo?
 • 00:14:11 Oni měli nejprve pocit,
  že to trvá 100 let.
 • 00:14:16 Jak jste spokojeni
  s jejich japonštinou?
 • 00:14:21 Na premiéru byli pozvaní Japonci
  a jedna paní tam zvolala:
 • 00:14:26 "Taková krásná japonština!?
 • 00:14:29 Japonci byli spokojeni.
 • 00:14:32 -A co je tohle?
  -Poznámka pro nápovědu.
 • 00:14:36 -A co to znamená?
  -Že má jít na druhou stranu.
 • 00:14:40 Je čas přivítat divadelního kritika,
  dnes vlastně kritičku.
 • 00:14:44 Dobrý večer.
 • 00:14:47 Poučte nás v krátkosti
  o japonské opeře.
 • 00:14:50 Ne na zkušenosti opavské,
  s ní nemám nic společného.
 • 00:14:56 Ale dnes už potřetí uvidím Yuzuru,
  tak už se pokládám za odborníka.
 • 00:15:00 Můžeme dnes očekávat spíš
  moderní hudbu,
 • 00:15:04 když autor zemřel nedávno,
  nebo spíš hudbu staršího typu?
 • 00:15:09 Hlavně jde o hudbu přístupnou.
 • 00:15:11 Je to něco Pucciniho Madame Butterfly
  a Ravelovským impresionismem
 • 00:15:15 mírně střiženo pentatonikou.
 • 00:15:17 Ale hlavně je to hezká muzika.
 • 00:15:19 ZPĚV
 • 00:15:34 Možná byste chtěli vědět,
  o čem opera Yuzuru je.
 • 00:15:38 "Dílo vzniklo na motivy
  staré japonské pohádky,
 • 00:15:41 v níž chudý prosťáček zachrání
  život ptáku jeřábovi.
 • 00:15:45 Ten se z vděčnosti promění
  v krásnou ženu
 • 00:15:47 a stane se jeho manželkou.
 • 00:15:50 Láska vede ženu jeřába,
  aby z svého peří tkal vzácnou látku,
 • 00:15:54 kterou muž výhodně prodává.?
 • 00:15:57 Pokud se chcete dozvědět,
  jak to dopadlo, přijďte se podívat.
 • 00:16:11 -Jak se vám líbilo představení?
  -Mimořádně.
 • 00:16:16 Dlouho jsme neviděli takovou věc,
  je to pro nás velké překvapení.
 • 00:16:21 Jak se vám líbila paní Kramolišová
  v hlavní roli?
 • 00:16:25 To je osobnost.
 • 00:16:26 -Jak se vám líbilo představení?
  -Líbilo.
 • 00:16:29 Ale seděli jsme v poslední řadě
  a neviděli jsme na titulky.
 • 00:16:33 Nádherné, jsem unešená.
 • 00:16:35 Už jsem operu slyšela v Piešťanech.
 • 00:16:39 Tady mám fotku, tohle je volavka,
  tohle je japonský velvyslanec,
 • 00:16:52 byl to úžasný zážitek.
 • 00:16:56 A když jsem se dozvěděla,
  že to tu dávají,
 • 00:16:59 tak jsem musela přijít.
 • 00:17:01 Co říkáte japonštině jako jazyku?
  Hudebnímu jazyku?
 • 00:17:07 Muzika byla krásná, nádherná.
  Byla jsem taky překvapená.
 • 00:17:13 Není to tradiční japonská muzika,
  ale spíš evropská.
 • 00:17:19 Krásné.
 • 00:17:20 -A kdo se ti líbil nejvíce?
  -Ty děti.
 • 00:17:25 Mně se líbilo celé představení.
 • 00:17:28 Jak se ti líbilo,
  jak zpěváci zpívali?
 • 00:17:30 Zpívali nádherně.
 • 00:17:32 Režisér Tokio Kenneth Ohska
  o Yuzuru napsal:
 • 00:17:36 "Opera vypovídá o hranicích
  mezi přírodou a lidským světem,
 • 00:17:40 o potřebě člověka žít v harmonii
  s přírodou,
 • 00:17:42 o tom, že lidská vášeň k bohatství
  kazí přirozené vztahy
 • 00:17:46 a vstupuje mezi milující bytosti.
 • 00:17:49 Chtěl bych, aby lidé
  dobře toto poselství pochopili.
 • 00:17:53 Cítím se v roli vyslance,
  který má ojedinělou šanci
 • 00:17:56 přiblížit českému publiku
  japonskou operu
 • 00:17:59 a celou japonskou kulturu.?
 • 00:18:04 Nakolik se to jemu a celému týmu
  podařilo?
 • 00:18:08 Otázek bylo několik,
  dalo by se o tom mluvit dlouho.
 • 00:18:13 Především se podařilo prosadit
  povědomí o japonské opeře,
 • 00:18:16 protože nikdo z nás o této opeře
  nic neví.
 • 00:18:21 Ti, kteří přicházeli do divadla,
  byli možná trochu ostražití.
 • 00:18:26 Báli se soudobé neznámé opery,
  která bude náročná.
 • 00:18:29 Sami jsme všichni viděli,
  že odcházeli velmi spokojeni
 • 00:18:32 a libovali si,
  jak je to krásná muzika.
 • 00:18:36 Vzdor panu prezidentovi,
  který je zarytým anti-ekologistou,
 • 00:18:43 tak opera je ekologická,
  a je to v pořádku.
 • 00:18:47 Přírodu i přirozené lidské vztahy
  si kazíme čím dál víc.
 • 00:18:51 Jak se na to díváte
  z hudební stránky?
 • 00:18:54 Hudba je nám blízká.
  Čekali jsme ji více japonskou.
 • 00:19:00 Je to evropská opera,
  která má velmi blízko k Puccinimu.
 • 00:19:04 Jsou tam líbivé melodie,
  ale s velmi duchaplnou stavbou,
 • 00:19:09 kterou si přímo neuvědomíte,
  ale v podvědomí to pomůže v účinu.
 • 00:19:15 Tím je hudba velice sympatická.
 • 00:19:18 Když jsem mluvila s panem Oshkou,
  že autor hry povolil zhudebnění
 • 00:19:24 pouze za předpokladu,
  že tam nevynechají
 • 00:19:27 jediné slůvko textu.
 • 00:19:28 Každý autor je na svůj text hrdý,
  ale zřejmě cítil
 • 00:19:31 spojení hudby s textem.
 • 00:19:33 Byly to vražedné podmínky,
  ale protože je text krátký, poetický
 • 00:19:39 a jsou tam dlouhé monology
  nabízející možnosti vytvořit árie,
 • 00:19:42 tím byla podmínka splnitelná.
 • 00:19:45 Ale moje dcera,
  která text umí zpaměti, objevila,
 • 00:19:48 že tam škrty přesto jsou.
 • 00:19:51 ZPĚV
 • 00:19:56 Jak se vám hrála titulní role,
  když jde o minimalistické herectví?
 • 00:20:03 Mně se to hraje dobře.
 • 00:20:04 Hodně mi pomáhala Masako,
  říkala mi, jak se má správně chodit,
 • 00:20:10 jak mám držet kostým,
  jak si mám kleknout, vstát.
 • 00:20:15 -V tom kostýmu se to moc dobře nedá.
  -Kostým člověka úplně sevře.
 • 00:20:23 Po herecké stránce je pro mě
  inscenace velmi cenná.
 • 00:20:29 I v recenzích kolegů se objevovaly
  zmínky o posmutnělé, plaché,
 • 00:20:33 obětavé Japonce.
 • 00:20:34 Pojímali postavu až činoherně.
 • 00:20:38 Stejně tak zaznamenali u M. Vojty
  proměnu z čistého člověka
 • 00:20:43 v člověka zasaženého penězi,
  který začne k ženě být agresivnější,
 • 00:20:48 hrubší.
 • 00:20:49 Je to herecky zpracované
  velmi dobře.
 • 00:20:53 Inscenace se mi velmi líbí.
 • 00:20:56 A hlavně fandím projektu
  jako takovému.
 • 00:20:59 Opava je 1 z nejmenších operních
  divadel u nás.
 • 00:21:03 Vůbec nic jim nebrání v tom,
  aby hráli malé operety, opery,
 • 00:21:07 které si diváci žádají.
 • 00:21:11 Ale tady se dělá
  zajímavá dramaturgie.
 • 00:21:14 Dělaly se tu Dialogy karmelitek,
  Hurníkova opera Oldřich a Boženka,
 • 00:21:19 Verdiho Loupežníci.
 • 00:21:21 V tomhle řádu neobvyklých děl
  je Yuzuru třešničkou na dortu,
 • 00:21:26 vyvrcholením.
 • 00:21:28 Nedovedu si ani ve větších divadlech
  představit někoho,
 • 00:21:35 kdo by se s takovým nadšením
  pustil do japonštiny
 • 00:21:39 a kdo by absolvoval to všechno,
  co opavští umělci.
 • 00:21:43 To je naprosto ojedinělé.
 • 00:21:46 Yuzuru se vydá do Japonska
  a opavský operní soubor
 • 00:21:50 tam představí i Smetanova Dalibora.
 • 00:21:52 Tak zase Japonci uslyší češtinu.
 • 00:21:55 Než se vydáme do Ostravy
  za loutkami,
 • 00:21:58 seznámíme se
  s několika novými premiérami.
 • 00:22:05 10 pozvaných hostů v luxusní vile
  na malém anglickém ostrově.
 • 00:22:10 Z ničeho nic 1 po druhém
  záhadně umírají.
 • 00:22:14 Hra má prvky hororu
  a nečekané rozluštění.
 • 00:22:18 Jde o 10 malých černoušků,
  nejslavnější detektivku A. Christie.
 • 00:22:24 V Olomouci ji hrají pod názvem
  A pak už tam nezbyl ani jeden.
 • 00:22:28 UKÁZKA
 • 00:22:32 -Byl odsouzen na doživotí a zemřel.
  -To jsem nemohl vědět, že zemře!
 • 00:22:36 -To byla vaše škoda!
  -Cože? Snad jeho!
 • 00:22:37 Ale vaše taky!
 • 00:22:39 Proto váš život bude
  možná nepříjemně zkrácen.
 • 00:22:45 Ach tak! Vy myslíte Armstronga.
  Na to si dám pozor.
 • 00:22:49 To budete muset!
 • 00:22:52 Krásnou Helenu,
  nesmrtelnou operetu J. Offenbacha,
 • 00:22:55 hraje, zpívá i tančí
  soubor olomouckého divadla.
 • 00:23:03 ZPĚV
 • 00:23:16 Muzikál Malované na skle
  v ostravském Divadle loutek
 • 00:23:20 jsme zastihli
  těsně před generálkami.
 • 00:23:23 A tak se zastavíme na kus řeči.
 • 00:23:39 Tvůrcem inscenace je M. Pecko,
  jehož domovskou scénou
 • 00:23:44 je divadlo v Bánské Bystrici.
 • 00:23:47 Do Ostravy vás přilákalo
  loutkové divadlo,
 • 00:23:50 nebo inscenace Malovaný na skle?
 • 00:23:53 Jedno s druhým.
 • 00:24:02 Na Malované na skle jsme přišli
  společně v rozhovorech
 • 00:24:07 s H. Motýlovou,
  dramaturgyní divadla.
 • 00:24:11 A tak vznikl nový text,
  byl přebásněno J. Nohavicou.
 • 00:24:21 Navíc je to divadlo muzické,
  z toho všeho to nějak vyplynulo.
 • 00:24:27 Tento text se navíc ještě
  v Ostravě nehrál.
 • 00:24:30 Mám tady kamarády, je mi tu dobře,
  text je zajímavý.
 • 00:24:35 Mystifikace na téma Jánošík
  pokračuje v tom,
 • 00:24:40 že byl z Těšína.
 • 00:24:51 Na jevišti uvidíme
  živé herce i loutky.
 • 00:24:56 -Loutky také tancují?
  -Ne, s nimi se jen hraje.
 • 00:25:03 Kdybych nenašel místo i argument
  pro loutky,
 • 00:25:09 asi bychom je vůbec nepoužili.
 • 00:25:11 Ale vyskytnou se v druhé části.
  Náhle se zjeví smrt.
 • 00:25:16 Přisoudíme lidem jejich osudy
  v podobě marionet.
 • 00:25:21 Je tam jedna etuda, věřím,
  že smysluplná a pěkná.
 • 00:25:28 Příště budeme mít program činoherní,
  navštívíme Goldbergovské variace,
 • 00:25:33 které mají pověst
  1 z nejúspěšnějších představení
 • 00:25:36 v Komorní scéně Aréna.
 • 00:25:37 Na shledanou.
 • 00:25:43 Skryté titulky: Kristina Staškivová,
  Česká televize, 2008

Související