iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 10. 2014
23:00 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
1428
zhlédnutí

Divadlo žije!

Muzikál Cena facky ve Slováckém divadle — HaDivadlo oslavuje čtyřicátiny — Jak chutná moc v Redutě

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Divadlo žije!

 • 00:00:15 Břetislav Rychlík inicioval
  a Slovácké divadlo uvedlo
 • 00:00:19 cimbálmuzikál vycházející
  z povídkové knihy
 • 00:00:23 zlínského soudce a spisovatele
  Josefa Holcmana.
 • 00:00:26 Slovácko 50. let minulého století
  a Slovácko dnes.
 • 00:00:31 Násilná kolektivizace
 • 00:00:33 a proklamovaný
  antikomunismus současnosti,
 • 00:00:36 vyostřená tragikomika.
 • 00:00:37 Tím vším je inscenace
  Cena facky aneb Gottwaldovy boty.
 • 00:00:43 -Proč s nima zpívám?
 • 00:00:46 Protože člověk nemůže být sám.
 • 00:00:51 To se utopí v kyselosti.
 • 00:00:55 Mně vybili všechny moje lidi.
 • 00:00:57 Jen já a můj syn jsme to přežili
  a teď s nima zpívám.
 • 00:01:04 -Já jsem intuitivně tušil,
  že by bylo zajímavé,
 • 00:01:07 kdyby se to téma dostalo na jeviště
 • 00:01:14 A nejlépe v některém z divadel
  v tom regionu, kde se to odehrává.
 • 00:01:19 To znamená
  někde tady na jižní Moravě.
 • 00:01:22 Úplně úžasný jako příběh
  nebo nadstavbu nakonec
 • 00:01:26 poskytlo samotné město Hradiště,
 • 00:01:28 kde, jak známo,
  je bývalá komunistická věznice.
 • 00:01:32 -Jak jste to uváděli do praxe
  s tou elektrikou, vy kuliferdové?
 • 00:01:37 -Udělal nám to jeden
  známý elektrikář u Bati ve Zlíně.
 • 00:01:41 -Jo?
 • 00:01:42 -Do bot se daly kovové vložky
  a dráty vedly k reostatu.
 • 00:01:46 Vězeň si boty zašněroval
  a neměl úniku.
 • 00:01:50 ŘEV
 • 00:01:53 -Ty příběhy jsou všechny reálné.
 • 00:01:57 Na všechno mám doklady.
 • 00:01:59 Se všema jsem se potkal
  formou rozsudku.
 • 00:02:01 Ale hlavně, samozřejmě,
 • 00:02:03 vyprávěním stařečka,
  kterého zatkli 6. ledna 49
 • 00:02:07 a pouštěli mu do vany
  elektrický proud.
 • 00:02:09 Vyprávěním otce,
  vyprávěním těch pamětníků.
 • 00:02:14 -Já si nevybral Krista ani zlaťáka.
 • 00:02:18 Já si vybral Marxa.
  Toho soudruha v čelu!
 • 00:02:29 -Ten je tak blbý!
 • 00:02:32 -Nerozčiluj se, matko,
  mohl být ještě blbější.
 • 00:02:36 -Já se nerozčiluju,
  ať nám aspoň na pohřbu nebzučí.
 • 00:02:40 -To je literatura
  naprosto výsostná.
 • 00:02:44 Její čistej lineární překlad
  do nějaký dramatický podoby,
 • 00:02:49 kde se věci předváděj, není možnej.
 • 00:02:51 Naložil jsem s ní tak,
  že jsem používal různý situace,
 • 00:02:55 tóny, charaktery, útržky postav,
  z kterých jsem skládal
 • 00:02:59 ten úplně jinej dramatickej příběh
  odehrávající se v současnosti.
 • 00:03:06 -Richard Erml o inscenaci napsal:
 • 00:03:09 Dramatik Steigerwald
  na minulost nečeká,
 • 00:03:11 zločiny 50. let se dějí teď a tady.
 • 00:03:14 Na scénu vstupují zemřelí,
  dožadují se slivovice
 • 00:03:18 a vůbec jsou živější
  než naši současníci.
 • 00:03:21 Duchové, jmenovitě
  nesmrtelný prorok Karel Marx,
 • 00:03:25 přilétá na koštěti
  a peskuje slovanskými dialekty
 • 00:03:29 Aloise Grebeníčka.
 • 00:03:31 Zkrátka živí a mrtví
  v jednom tanečním kole.
 • 00:03:34 Čas je pro Steigerwalda
  ještě podstatnější než jazyk,
 • 00:03:38 království fráze.
 • 00:03:40 Všechny postavy mluví stejnou řečí.
 • 00:03:43 Zkarikovaným,
  aforisticky dvojznačným jazykem
 • 00:03:47 Steigerwaldových
  novinových komentářů.
 • 00:03:54 -Ta režie do toho
  vnesla nějaké prvky,
 • 00:03:57 kterýma se snažila
 • 00:03:59 ještě na různých úrovních
  jakoby posilovat různý proudy,
 • 00:04:03 který v té hře jsou.
 • 00:04:05 Takže tady jsou třeba písničky
  z 50. let, které hrály cimbálky.
 • 00:04:10 Speciálně dokonce
  v Uherském Hradišti Hradišťan.
 • 00:04:14 ZPĚV
 • 00:04:16 Červená hvězdičko,
  zlatem lemovaná
 • 00:04:23 pro koho ty svítíš
  mezi dolinama...
 • 00:04:35 -V těch 50. letech
  za to dostal Hradišťan
 • 00:04:38 státní cenu Klementa Gottwalda.
 • 00:04:41 -Břetislav Rychlík
  šťastně zvolil inscenační přístup,
 • 00:04:45 který vrátil do hry Holcmanův svět
  kdesi na věčnosti.
 • 00:04:49 V popředí se sice
  beznadějně trápí lidé
 • 00:04:52 zaklesnuti do sebe
  ve vyčerpaném klinči,
 • 00:04:54 ale za jejich zády,
 • 00:04:56 na horizontu se na lávce zjevují
  nafialovělé obrazy živých soch,
 • 00:05:01 dávno vyhaslých symbolů
  budovatelských časů.
 • 00:05:04 Kolchoznice, pionýr či horník
  spolu s bílou smrtkou,
 • 00:05:07 která i dole na scéně
  výmluvně kosí iluze smrtelníků.
 • 00:05:17 -Je to hra současnosti,
 • 00:05:20 ale nemůžete o současnosti
  nikdy přemýšlet, uvažovat
 • 00:05:24 a nemůžete v ní jednat,
  když nevnímáte, co bylo a co bude.
 • 00:05:30 To, co bylo,
  si všichni vykládáme jinak.
 • 00:05:33 Tu zkušenost celonárodní,
  nějakej prožitek,
 • 00:05:37 kterej nám těch
  40 let totality přineslo,
 • 00:05:40 tak ten prožitek v nás bude
  dalších 100 let.
 • 00:05:43 Jako v nás dodnes jsou
  ti banditi husiti třeba.
 • 00:05:48 -Odmítnout ho nemůžeme!
 • 00:05:50 -Ale musíme!
 • 00:05:51 -Když ho odmítneme, rozmázne to!
 • 00:05:53 Komunistická kapela
  nepřijala antikomunistu.
 • 00:05:57 -Herci se
  s charakterizací postav nemazlí.
 • 00:06:00 Hrají přesně odpozorované typy,
  esenci jejich myšlení,
 • 00:06:04 zákeřného chování,
  nabubřelého žvástání.
 • 00:06:06 Smích tu mívá
  průraznost jateční pistole,
 • 00:06:09 dodává Richard Erml.
 • 00:06:11 -On by mohl.
 • 00:06:13 -Mlč, tato, nic by nemohl.
 • 00:06:15 -To by mohl, kdyby...
 • 00:06:18 -Zažil jsem třeba,
 • 00:06:20 že tady vzadu
  nějaký paní prostě říkaly,
 • 00:06:23 kdo toto dovolil?
  Byly pobouřeny.
 • 00:06:26 Zažil jsem,
 • 00:06:28 že už na generálce
  několik lidí povstalo,
 • 00:06:31 a to bylo pro důchodce a tleskali.
 • 00:06:34 Čili ono to rozděluje
  i to publikum.
 • 00:06:36 Což je vlastně přesné,
 • 00:06:38 protože to téma
  rozděluje tu společnost.
 • 00:06:42 Jestli jsme se vypořádali
  s vinami minulých let, nebo ne.
 • 00:06:47 -Ty chceš opravdu najít
  ty mučící boty našeho dědečka?
 • 00:06:51 -Jistě, je to důkaz,
  který lidem otevře oči.
 • 00:06:54 -A pak? Budou všichni viset.
 • 00:06:58 -Ne, všichni ne.
  Viníci, mučitelé a vrazi.
 • 00:07:04 -Myslím, že je ta hra tak napsaná,
 • 00:07:07 že i divák,
  který by nikdy
 • 00:07:08 neslyšel nic
  o nějakým Grebeníčkovi,
 • 00:07:11 o nějakým Hradišti
  nebo dokonce, bych řekl,
 • 00:07:14 i o nějakým komunismu,
 • 00:07:16 tak že by jí měl rozumět.
 • 00:07:18 Že by měl rozumět
  těm lidským vlastnostem,
 • 00:07:21 té groteskní metafoře.
 • 00:07:23 Že by asi neměly být žádný potíže,
  toto chápat třeba v Jižní Americe.
 • 00:07:28 -Ty boty, kdo vám je obouval?
  Poznal byste ho?
 • 00:07:32 -Toš poznal.
 • 00:07:34 Já sa na nich pamatuju na všeckých.
 • 00:07:37 -Hej, dědku, kolik máš dioptrií?
 • 00:07:40 Včil hledí,
  ale za co byl trestaný, nepoví.
 • 00:07:43 -Byl trestaný, že nechtěl mír!
 • 00:07:45 -Za takových zločinů
  nepadají boty do důležité váhy.
 • 00:07:49 -Dívejte se pozorně.
 • 00:07:51 -Však sa dívám.
 • 00:07:52 -Tak oni nás akorát budou soudit,
  lidi umřelý tenkrát.
 • 00:07:56 -Už ho vidíte?
 • 00:07:58 -Vidím, ale neřeknu, který to je.
 • 00:08:02 Vidím, je od nás z Hradišťa
  a dneskaj už je mu všeckého lúto.
 • 00:08:11 Nechte ho za trest umřít,
  v klidu umřít.
 • 00:08:19 Nech sa otravuje v truhle jak já.
 • 00:08:25 Já jsem měl koňa Furina
  a syna vztekloňa.
 • 00:08:38 Statek ze škatulky,
 • 00:08:49 sad a vinohrad.
 • 00:08:54 Proč vám to všecko vadilo?!
 • 00:09:01 Komu to vadilo?
 • 00:09:08 Komu to vadilo?
 • 00:09:17 -Hadivadlo slavilo
  na Brněnské přehradě 40 let.
 • 00:09:21 Původně Hanácké divadlo
 • 00:09:23 navázalo na hnutí
  studiových divadel ze 60. let.
 • 00:09:26 Vzniklo v Prostějově v roce 1974.
 • 00:09:29 Je tedy dobou svého vzniku
  v jejich řadě poslední.
 • 00:09:33 40. narozeniny umožnily
 • 00:09:34 ohlédnout se i připomenout
  současnou tvář divadla.
 • 00:09:38 -To bylo vlastně generační divadlo.
 • 00:09:40 Bylo to divadlo,
  kde jsme, bych skoro řekl,
 • 00:09:44 ne v tom jaký texty děláme
  nebo něco, ale v tom tématu.
 • 00:09:51 V tom kam směřujeme,
  jsme byli docela...
 • 00:09:59 -Byli jsme zajedno,
  v tom jsme byli zajedno.
 • 00:10:02 Byli jsme určité lidské typy,
  spojovalo nás jedno téma.
 • 00:10:06 To myslím, že drželo to divadlo
  po dlouhou dobu pohromadě.
 • 00:10:12 -Mário, buďte tak laskav,
  jděte se převléknout.
 • 00:10:15 -Země je kulatá.
 • 00:10:21 -Měli jsme to štěstí,
  že jsme hrávali nejen v Prostějově,
 • 00:10:26 ale že o nás byl zájem
 • 00:10:28 v Praze, Bratislavě,
  Olomouci, Brně, Ostravě.
 • 00:10:32 Takže jsme se zařadili
 • 00:10:33 vedle Ypsilonky
  a Divadla Husa na provázku
 • 00:10:36 nebo pražského Divadla na okraji.
 • 00:10:39 Mezi ta významná
  studiová divadla 80. let.
 • 00:10:43 -Přicházím se modlit
  za vaše hříchy,
 • 00:10:46 abyste zemřeli spaseni.
 • 00:10:48 Ustupte všichni,
  chci se modlit za vaše bludy,
 • 00:10:53 abyste přišli k Pánu čisti.
 • 00:10:56 Vždyť žádný z vás
  neumírá křesťansky
 • 00:11:01 a přece chci vás
  dostat všechny do ráje,
 • 00:11:05 kde byste našli
  pravý mír a potěchu.
 • 00:11:11 -Srovnat tu minulost
  se současností úplně nejde.
 • 00:11:15 Tam nastala velká generační výměna
  právě v posledních letech,
 • 00:11:20 kdy se výrazně
  omladil herecký soubor,
 • 00:11:23 ale i to vedení.
 • 00:11:24 Já sám vlastně jako pětatřicátník
  s dramaturgyní třicátnicí
 • 00:11:28 vyhledáváme témata,
  která jsou bližší naší generaci.
 • 00:11:32 Tak jsme se rozhodli
 • 00:11:33 i to divadlo zaměřit spíš
  na tu mladší generaci publika.
 • 00:11:38 -Když se člověk narodí,
 • 00:11:39 může si vybrat
  jenom jednu ze tří cest.
 • 00:11:42 Jinou možnost nemá.
 • 00:11:43 Půjdeš doprava, sežerou tě vlci.
  Půjdeš doleva, sám sežereš vlky.
 • 00:11:50 Půjdeš rovně, sežereš sám sebe.
 • 00:11:55 Sežereš sám sebe, Platonove.
 • 00:12:01 -Tohle říkejte někomu jinému,
  ne mně, mně je to k smíchu.
 • 00:12:05 -Myslím si, že to bylo zhruba
  až do té poloviny 90. let,
 • 00:12:09 kdy ten soubor víceméně byl
  v takovém stejném složení.
 • 00:12:16 Anebo, kdy ti lidé,
  kteří přicházeli,
 • 00:12:19 vlastně navazovali
  a rozvíjeli tu poetiku Hadivadla.
 • 00:12:25 -Vyřezal jsem dřevíček,
  napíchnem ti očíček.
 • 00:12:28 Zastaví se srdíček a nebudeš nic.
 • 00:12:36 -Kluci tam byli o rok dřív než já.
 • 00:12:39 Vybral si je tam
  David Jařab tenkrát.
 • 00:12:42 Šli rovnou z JAMU přímo tam.
 • 00:12:44 -Já jsem byl jedinej
  z té naší party,
 • 00:12:46 kdo tam už od 1. ročníku chtěl jít.
 • 00:12:49 Já jsem měl prioritu
  Provázek a Hadivadlo.
 • 00:12:52 Hadivadlo mi bylo bližší
  a Laufer mi vždycky říkal,
 • 00:12:56 Lišáku, ty zlobíš,
  ty půjdeš do Hadivadla.
 • 00:12:59 -Za trest.
 • 00:13:00 -Já jsem taky měl
  nabídky z Husy na provázku
 • 00:13:03 a šel jsem taky do Hadivadla.
 • 00:13:05 Taky mně říkali,
  že tam skončím, že se tam zakopu.
 • 00:13:08 -Já jsem v prváku,
  když se rozjel Kabinet Múz,
 • 00:13:12 tak jsem si řekl,
  že budu dělat dvě věci,
 • 00:13:15 buďto do Hadivadla,
 • 00:13:16 anebo založím
  svoje autorský divadlo.
 • 00:13:18 Šel jsem do Hadivadla.
 • 00:13:20 V rámci vlastně té dramaturgie
  se mi splnil i sen,
 • 00:13:24 že jsem mohl dělat
  svoje vlastní autorský divadlo.
 • 00:13:29 -To je pro pamětníky
  třeba Hadivadla.
 • 00:13:31 Myslím si, že ta hra,
 • 00:13:33 opravdu se vracíme
  hodně do začátků,
 • 00:13:35 kdy tomu prakticky nerozuměl
  kromě herců a režiséra nikdo.
 • 00:13:53 -Prosazovali jsme věci,
 • 00:13:56 který by tehdy
  skoro nebyly myslitelný.
 • 00:13:59 Kafka byl zakázanej,
  dělali jsme Kafku.
 • 00:14:02 Dělali jsme Ladislava Klímu.
 • 00:14:04 -Musila, pozor,
  jsme citovali Musila.
 • 00:14:07 -Musila, všechno možný.
 • 00:14:09 Charmse jsme uvedli,
  to tady nikdo neznal, a tak dále.
 • 00:14:15 Byli jsme takoví
  pátrači taky docela.
 • 00:14:29 -Tak pozor.
 • 00:14:45 Může být.
 • 00:14:46 -Hadivadlo bylo skvělý v tom,
  že se tady dělaly věci,
 • 00:14:50 které byly napsané
 • 00:14:51 a které se dotvářely
  tím hereckým kolektivem.
 • 00:14:55 Což je strašně důležitý,
 • 00:14:56 jak pro ty herce,
  tak pro ty autory.
 • 00:14:59 Na základě toho,
  jsme dělali třeba
 • 00:15:01 Pěnězokazy od Davida Jařaba.
 • 00:15:03 Pak vznikl ten kabaret,
 • 00:15:05 kterej nás překvapil vlastně
  tou diváckou návštěvností.
 • 00:15:09 A tím, že vlastně
  v podstatě už 17 let
 • 00:15:12 hrajeme ten
  divácky slavnej Komediograf.
 • 00:15:15 -Pokud chcete zhubnout,
  musíte cvičit co?
 • 00:15:19 Pivní prostá.
 • 00:15:20 Zdravíme hospodu tahle.
 • 00:15:22 Zamáváme hezky dlaněma
  a sedáme si na svý místečko.
 • 00:15:25 Je to mokrý, pochcaný,
 • 00:15:27 Podívám se zprava, co tam je.
  Podívám se zleva, co tam je.
 • 00:15:31 Je mi to jedno,
  sedám a hlásím se o pivo.
 • 00:15:34 Hlásím se jednou rukou,
  nenese, druhou rukou se hlásím.
 • 00:15:38 -Nám vlastně před 2 lety
  město vzalo část dotace.
 • 00:15:42 Bylo to skoro půl milionu.
 • 00:15:44 My jsme i tak dokázali přežít
  s kladným hospodářským výsledkem,
 • 00:15:48 ale na úkor
  našich uměleckých ambicí.
 • 00:15:51 Takže nás trápí spíš,
  to ani ne, že nemáme peníze,
 • 00:15:55 a že máme malé platy,
 • 00:15:57 ale že máme míň peněz
  na realizaci těch našich idejí.
 • 00:16:01 Takže pak se neustále
  potýkáme s tím,
 • 00:16:03 že nemůžeme pozvat takové tvůrce,
  jaké bychom chtěli
 • 00:16:07 nebo jim dát takové možnosti,
  jaké by mohli mít.
 • 00:16:12 -Jak chutná moc
  podle Ladislava Mňačka
 • 00:16:14 je nejnovější inscenací
  brněnské Reduty.
 • 00:16:17 Životní cestu politika
  rekapituluje v den pohřbu
 • 00:16:21 jeho přítel, oficiální fotograf.
 • 00:16:23 Co způsobilo,
  že se tento velký mrtvý
 • 00:16:25 v několika málo letech
 • 00:16:27 dokázal proměnit
  v charakterovou trosku,
 • 00:16:30 posedlou už jen sebou a mocí.
 • 00:16:32 V této souvislosti jsme se ptali.
 • 00:16:34 Vzniká a hraje se
  u nás politické divadlo?
 • 00:16:37 -Vaše hlavní stanoviště
  bude ve smuteční síni.
 • 00:16:40 Odtud si můžete udělat pár záběrů,
  když budete brát celek,
 • 00:16:44 ale detaily sbírejte
  přímo u katafalku,
 • 00:16:47 hlavně vládu a samozřejmě Galoviče.
 • 00:16:50 -Jak to bude s rozhovory?
 • 00:16:52 -Žádné improvizace jako posledně.
 • 00:16:54 Ptát se pionýrů,
  co se jim na pohřbu nejvíc líbilo,
 • 00:16:58 to nebyl zrovna nejlepší nápad.
 • 00:17:00 -Jsme to chtěli
  jenom trochu oživit.
 • 00:17:03 -Ne, ne, ne.
  Pohřby oživovat rozhodně nebudeme.
 • 00:17:06 -Trend v českém divadle
 • 00:17:08 k politickým
  nebo politizujícím tématům,
 • 00:17:10 myslím, v současnosti je.
 • 00:17:12 Ovšem otázkou je,
 • 00:17:14 na jaké úrovni ve vztahu
  k tomu divákovi se setkáváme
 • 00:17:17 s těmi inscenacemi,
  které si říkají politické.
 • 00:17:21 V té souvislosti
  je potřeba si uvědomit,
 • 00:17:23 že to, co pro nás je vlastně
  v tuhle chvíli relativně nové,
 • 00:17:28 je v Evropě naprosto standardní
  několik desítek let.
 • 00:17:31 V 60. letech
  Peter Handke psal texty,
 • 00:17:34 které daleko ještě přesahují
 • 00:17:36 političnost nebo aktivismus textů,
  které se klubou u nás teprve teď.
 • 00:17:42 -Vy národní gardisti,
  vy lidoví soudci,
 • 00:17:45 vy smějící se bestie,
  komunistický svině.
 • 00:17:52 -Vy pivní mozoly,
  vy exekutorští hajzlíci,
 • 00:17:59 vy buzeranti, vy impotenti,
  vy neplodní, vy degeni,
 • 00:18:07 vy funkcionáři, vy tlačenky,
  vy samožerové, vy důchodci.
 • 00:18:15 -Když jsem to psal,
  snažil jsem se,
 • 00:18:17 zachovat ty kulisy, dejme tomu,
 • 00:18:19 těch 60. let minulého století,
  ve kterých se to odehrává,
 • 00:18:24 ale v žádném případě
  to není nějaká hra,
 • 00:18:26 která by bilancovala
  s těmi komunistickými manýrami.
 • 00:18:30 Spíš mě zajímalo to,
 • 00:18:32 co jsme si z toho
  ponechali dodneška.
 • 00:18:34 Jak nejen s tou mocí
  zacházíme dneska.
 • 00:18:37 Jak moc se jí bojíme,
  co pro nás ta moc je.
 • 00:18:40 Jestli jsme se posunuli
  někam jako daleko.
 • 00:18:43 Myslím si, že ne.
 • 00:18:44 Protože nějak veselé to není
  to naše srovnání.
 • 00:18:48 -Jedna kamera a jeden fotograf
  to musí stačit.
 • 00:18:51 -Proč zrovna já?
 • 00:18:52 -Ze staré známosti.
 • 00:18:54 -My dva se známe?
  -Vy dva jste se znali.
 • 00:19:05 Jak dlouho vlastně?
  -Dlouho.
 • 00:19:08 -Od 1. obecné.
 • 00:19:11 Já vím o svých mrtvých
  úplně všechno.
 • 00:19:13 Pokud jde o nás dva,
 • 00:19:15 nejsme si tak vzdálení,
  jak by se mohlo zdát.
 • 00:19:18 Oba nás potřebují.
 • 00:19:20 Ty jim uděláš hezkou fotku,
  já hezký funus.
 • 00:19:23 -To je podle skutečných,
  reálných postav,
 • 00:19:27 kterýma se nechal
  inspirovat Mňačko.
 • 00:19:29 To byl nějaký Karel Hájek,
 • 00:19:31 který byl vlastně
  osobním fotografem
 • 00:19:34 Klementa Gottwalda.
 • 00:19:35 Z tohoto nějak vycházel,
  když psal ten románek.
 • 00:19:39 -Udělali ze mě děvku,
 • 00:19:41 protože tak je to
  pro všechny jednodušší.
 • 00:19:44 Když je první dáma této země děvka,
  pak už to žádná dáma není.
 • 00:19:48 K děvce, která není dáma,
  si můžou leccos dovolit.
 • 00:19:54 I ty tlusté ministerské paničky,
  které sice také nejsou dámy,
 • 00:19:59 ale hlavně, a to rozhodně,
  nejsou děvky.
 • 00:20:06 Když se pak cpou
  šlehačkovými dorty
 • 00:20:09 na státních banketech
  v neprodyšných brokátových šatech,
 • 00:20:13 zanechávají za sebou výraznou
  pachovou stopu vlastního potu.
 • 00:20:19 -Nechtěli jsme se snažit
  o nějakou aktualizaci.
 • 00:20:24 Že bychom natvrdo dělali plakát,
  že to je dnešní politik ten a ten.
 • 00:20:29 Snažili jsme se to dělat
  jemně v náznacích.
 • 00:20:32 Spíš nám šlo
  o popsání toho mechanismu moci,
 • 00:20:35 který vlastně funguje stejně.
 • 00:20:37 Fungoval stejně před tisícem let
 • 00:20:39 a bude stejně fungovat
  za tisíc dalších let.
 • 00:20:43 ZPĚV
 • 00:20:44 Jsem nevinná, nevinná,
  byla to lež cílená,
 • 00:20:47 jsem nevinná, nevinná,
  jsem nevinná, jsem nevinná.
 • 00:21:01 -Nakonec vlastně
 • 00:21:02 z jakékoliv inscenace
  jakéhokoliv divadla
 • 00:21:07 udělá politické divadlo
  právě divák.
 • 00:21:11 On je ten,
  který v sobě rozhoduje o tom,
 • 00:21:14 jestli, co vidí,
  je politikum, nebo není.
 • 00:21:18 -Vy tupí ksichti, vy alibisti,
 • 00:21:21 vy simulanti,
  vy zlaté české ručičky.
 • 00:21:26 Vy alibisti,
  kurva, to už jsem říkala.
 • 00:21:29 -Já si myslím,
  že my musíme v tom divadle
 • 00:21:32 reflektovat tu politickou rovinu
  našich životů.
 • 00:21:36 Myslím si,
 • 00:21:37 že jak se tady vymezujeme vlastně
  vůči politice jako takové,
 • 00:21:41 co je politika v našich životech
  a jak nám do něj vlastně zasahuje.
 • 00:21:46 No a možná i kdo jsou politici zač.
 • 00:21:48 Čím vším mohou být
  a kdo jimi vlastně může být.
 • 00:21:57 -Usnul na stráži
  a tím ohrozil životy nás všech.
 • 00:22:01 Za to je jediný trest.
 • 00:22:02 -A mě taky zastřelíš,
  až se mi to stane?
 • 00:22:05 To se dá přece pochopit.
 • 00:22:07 Každý z nás
  aspoň jednou usnul na chvilku.
 • 00:22:20 -Ta chvilka může být naše poslední,
 • 00:22:23 až Němci přijdou
  a probudí nás ze spánku.
 • 00:22:26 -Ten divák by se měl pobavit,
  a tím si to líp uloží do paměti.
 • 00:22:31 Takže mohli bychom mluvit
  a nějakém varování.
 • 00:22:34 -Nádherný výhled
  na celou smuteční síň.
 • 00:22:37 Hezké místečko, viď?
 • 00:22:39 Nikdo tě neuvidí,
  zato ty, ty je uvidíš všechny.
 • 00:22:48 Taky uslyšíš.
 • 00:22:52 -Proč ho dávají do takové rakve,
  když ho za 2 dny spálí?
 • 00:22:56 -Třeba ho pak vyklopí do jiné.
 • 00:23:00 -Otázkou je,
 • 00:23:01 jestli už začínáme být schopni,
  skutečně nabídnout tomu divákovi
 • 00:23:06 takové znejistění
  během toho inscenačního procesu,
 • 00:23:09 během toho děje, času,
  kdy se děje ta inscenace.
 • 00:23:13 Nakolik jsme schopni,
  dovolit si toho diváka znejistit.
 • 00:23:17 Počítat s tím, že je dost silný
  a dost sebevědomý na to,
 • 00:23:23 že tuto zodpovědnost,
  kterou na něj klademe,
 • 00:23:26 unese a stane se
 • 00:23:27 našim skutečným partnerem
  během té divadelní události.
 • 00:23:32 -Pan zastupující protektor
  Reinhard Heydrich slíbil mi,
 • 00:23:36 že bude propuštěna
  větší skupina sokolů
 • 00:23:39 z koncentračního tábora.
 • 00:23:41 -A Havelka?
 • 00:23:42 -Pšt, hlavně neprovokovat.
 • 00:23:44 -A Havelka?!
 • 00:23:45 -Nemyslím si,
  že bychom byli tak naivní,
 • 00:23:48 že změníme tu společnost.
 • 00:23:50 Dejme tomu jí nasadíme to zrcadlo,
  aby lépe o sobě dokázala přemýšlet.
 • 00:23:55 Je to na těch divácích,
  to neudělá divadlo samo.
 • 00:23:58 -Galovič, který odmítl státní vilu
  a dál bydlí v 3pokojovém bytě.
 • 00:24:03 -Galovič,
  který chodí do kanceláře pěšky
 • 00:24:06 a vlakem jezdí 2. třídou.
 • 00:24:08 -Galovič,
  který má sice nevzhlednou manželku,
 • 00:24:11 ale nikdy ho nenapadne
  pořídit si milenku.
 • 00:24:14 -Galovič,
  který nemá žádné osobní touhy,
 • 00:24:17 protože jeho jedinou vášní
  je povinnost.
 • 00:24:19 -Galovič,
  který dosud lovil v temnotách,
 • 00:24:22 ale odteď se ocitne na výsluní.
 • 00:24:25 -Galovič!-Galovič!-Galovič!
 • 00:24:27 -Víte vy, kurva, kdo je to Galovič?
 • 00:24:30 -Co bych ale určitě
  chtěl říct je to,
 • 00:24:33 že sem zažil určitou část éry
  pražského divadla Komedie.
 • 00:24:37 Způsob,
  jakým se tam zacházelo s publikem.
 • 00:24:40 Jaké nároky na něj byly kladeny,
 • 00:24:43 ale zároveň,
  jaká péče mu byla věnována,
 • 00:24:46 aby ten divák mohl být
  skutečným partnerem.
 • 00:24:49 Tak, jak se tam
  se mnou vždycky vlastně zacházelo
 • 00:24:52 během těch 90 minut,
  kdy běží inscenace.
 • 00:24:55 Toto je moje vzpomínka
  a můj pocit z politického divadla.
 • 00:25:06 -Vy ocasi, vy folkaři, vy pohodáři,
  vy pejskaři, vy děti ráje.
 • 00:25:15 -Vy jste byli ti praví.
 • 00:25:17 Brali jste nám dech,
  nezklamali jste naše očekávání.
 • 00:25:21 Máte radost ze hry, vy řezníci.
 • 00:25:27 Skryté titulky: Marie Butula Cichá
  Česká televize, 2014
 • 00:25:33 .

Související