iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 12. 2010
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

72 hlasů
29276
zhlédnutí

Prvních 7 325 dnů Elišky a Jana

3. prosince 1310 přijel do Prahy čtrnáctiletý Jan Lucemburský, který pojal za manželku osmnáctiletou Elišku. Historie se odvíjela v souvislostech jejich šťastného i nešťastného svazku

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Prvních 7 325 dnů Elišky a Jana

 • 00:00:24 Na den svatého Vavřince
  roku 1296
 • 00:00:27 se narodil v Lucemburku
  hraběcím manželům krásný syn,
 • 00:00:34 který dostal jméno Jan.
 • 00:00:37 Syn Jan,
  který se měl jednou stát
 • 00:00:41 předmětem expanze tohoto
  evropského rodu do srdce Evropy.
 • 00:01:06 Na počátku prosince roku 1310
  vstoupil do Prahy,
 • 00:01:13 do historické části Prahy,
  městskou bránou,
 • 00:01:17 která pravděpodobně stávala někde
  v těchto místech,
 • 00:01:20 syn Jindřicha VII.,
  teprve 14letý Jan.
 • 00:01:23 Ten se krátce předtím oženil
  s 18letou
 • 00:01:26 dědičkou Českého království
  Eliškou.
 • 00:01:30 A započalo tak jejich manželství,
  o kterém nyní budeme vyprávět.
 • 00:01:34 Manželství bylo chvíli šťastné,
  ale také nešťastné.
 • 00:01:49 Velectěné dámy, páni,
  Bůh váš všechny neochrání.
 • 00:01:54 Hadům, bitvám - vyhněte se,
  smrt se na vás všechny třese.
 • 00:02:06 Sem na toto místo
  přišla si pro krále Jana.
 • 00:02:09 Svázán s těmi, co ho vedli -
  s Francouzema, Angličana
 • 00:02:13 jeho duše odevzdaná
  setkání se nebránila!
 • 00:02:24 -Řekni mi teď pravdu čistou -
  to je konec, moje milá?
 • 00:02:35 -Ani den už nemáš, králi.
 • 00:02:38 Co kdybychom světu dali
  jednou provždy tvoje sbohem?!
 • 00:02:50 Od Kresčaku do Trevíru
  není bůhví jaký lán cesty,
 • 00:02:53 pane arcibiskupe Balduini,
  dejte dodýchat
 • 00:02:57 čtyřem tisícovkám mužů
  za jedno jediné odpoledne.
 • 00:03:03 A váš synovec, Jan Slepec,
  český král, byl mezi nimi!
 • 00:04:13 (vyzvánění zvonů)
 • 00:04:32 Odnes mé věci do vozu!
  -Ano, má paní.
 • 00:04:44 Ráda jsem, ráda,
  že jsme se potkaly.
 • 00:04:47 Eliška odjíždí za ženichem!
 • 00:04:50 V duchu jsem hádala -
  dá-li či nedá-li sbohem
 • 00:04:53 své Rejčce v ránu tichém.
  Nespíš by obešla královnu vdovu.
 • 00:04:57 -Nerada nadbíhám falešným slovům,
  ale to sbohem vyslovím lehce.
 • 00:05:03 Sbohem!
  Ach, sbohem, macecho milá!
 • 00:05:06 -Když si mě otec bral,
  šťastná jsem byla.
 • 00:05:09 Budeme si rozumět.
 • 00:05:10 Neapolská princezna
  s českými princátky.
 • 00:05:13 Kolik nám bylo let?
 • 00:05:15 Václav měl 14, Anna 13
  a tvého smíchu dům byl plný.
 • 00:05:19 A teď si bere Lucemburčan,
  mladíček sličný, růži s trny!
 • 00:05:24 -Dá se žít bez nich?!
 • 00:05:26 Když mi bylo 14 let,
  tatínek i bratr byli po smrti!
 • 00:05:30 A já musela mamince,
  která si se mnou chtěla tolik,
 • 00:05:33 tolik rozumět, z cesty.
 • 00:05:36 -Můj nový manžel už nechtěl
  poslouchat naše věčné hádky!
 • 00:05:39 Já jsem ho nežádala,
  aby tě vykázal z hradu!
 • 00:05:41 -Ale oddychla sis,
  když jsem byla pryč!
 • 00:05:43 Jenže teď budu královna já!
 • 00:05:45 Nesu Janovi své věno -
  český trůn!
 • 00:05:48 A doba Přemyslovců se vrátí!
 • 00:05:51 -Janův otec by si vzal český trůn
  i bez tebe!
 • 00:05:55 To ti tví milí cisterciáci neřekli,
  že tvůj budoucí tchán
 • 00:05:57 prohlásil České země
  za léno navrácené říši?!
 • 00:06:01 Nebýt tvého opata Konráda
  a Petra z Aspeltu,
 • 00:06:04 vyšívala bys
  svatební šaty zbytečně!
 • 00:06:07 -Římská král nemůže popřít
  právo šlechty volit krále!
 • 00:06:11 Arcibiskup Petr teď nabízí
  můj trůn i jménem českých pánů!
 • 00:06:16 Ber ho, pane, s princeznou Eliškou,
  nebo ho nech být!
 • 00:06:19 -Ještě pořád na něm po boku
  Jindřicha Korutanského
 • 00:06:22 sedí tvá sestřička Anna!
  Jak to chceš udělat,
 • 00:06:25 aby vám království
  podali na stříbrném tácu?!
 • 00:06:27 -Chci ho bez ptaní!
 • 00:06:29 Nezkrotného Korutance
  tu už nikdo nechce!
 • 00:06:32 I když nevím, proč král-zloděj
  šlechtě tolik vadí?!
 • 00:06:36 To musí být zábavné rozkrádat
  království za takového krále!
 • 00:06:41 A šperky královny vdovy přece něco
  stojí, ne?
 • 00:06:43 -Majlant, dceruško.
 • 00:06:45 -A princeznu-sirotka pak musí
  na cestu za ženichem
 • 00:06:48 vypravovat pan biskup Jan!
  Dal mi krásného bělouše.
 • 00:06:52 Co mi přidáte na cestu vy s panem
  Jindřichem?!
 • 00:06:55 -Přání,
  abys dostala opravdu Jana!
 • 00:06:57 Jeho otec se nechal slyšet,
  že Janův strýc Valram
 • 00:07:00 by byl pro takový národ,
  který si vraždí vlastního krále,
 • 00:07:03 mnohem vhodnější
  než Paříží rozmazlený kluk!
 • 00:07:06 -Václava nám nezabil národ!
  Najatý žongléř!
 • 00:07:10 A vraždu si objednal ten,
  kdo už nechtěl žít
 • 00:07:12 s Václavem pod jedním sluncem!
 • 00:07:15 A byl by schopen dát zabít
  kohokoliv z nás!
 • 00:07:17 Jana i Valrama!
  Česká šlechta nesnáší,
 • 00:07:19 když jí někdo šlape na kuří oko!
  A Václav to dělal s gustem!
 • 00:07:23 Žila jsi se dvěma králi,
  teď jsi sestoupila
 • 00:07:26 do lože šlechtice,
  tak víš, o čem mluvím.
 • 00:07:29 -Jak lehce se milá dívka promění
  ve zmiji!
 • 00:07:32 -Můj otec se za tebe musí
  v hrobě stydět,
 • 00:07:34 když vidí,
  jak a s kým žiješ!
 • 00:07:37 Ty,
  jeho hrdá Polka a ženáč ze Žitavy!
 • 00:07:40 -Římský císař se
  o svého syna bát nemusí!
 • 00:07:44 Můj Jindřich z Lipé mi řekl,
  že panstvo
 • 00:07:47 se na tvého krále-novice těší!
 • 00:07:52 Och, jaká lehkost bytí
  nás za jeho vlády čeká.
 • 00:08:05 (hovoří francouzsky)
 • 00:08:15 Chtěl bych vysvětlit,
  proč se Jan Lucemburský
 • 00:08:18 stal českým králem.
  Důvody byly dva.
 • 00:08:21 Tím prvním
  byla situace v Čechách.
 • 00:08:23 Zemřel Přemyslovec Václav II.
  a záhy nato
 • 00:08:26 byl zavražděn Václav III.
 • 00:08:29 A zadruhé - králem Říše římské
  byl roku 1308
 • 00:08:32 ve Frankfurtu zvolen
  Jindřich VII. Lucemburský
 • 00:08:35 se souhlasem
  papeže Klimenta V.
 • 00:08:45 Svůj hlas mu dalo šest volitelů
  ze sedmi.
 • 00:08:49 Tím sedmým byl
  český král Jindřich Korutanský,
 • 00:08:51 který se volby nezúčastnil.
 • 00:08:55 Rok nato přijela za Jindřichem VII.
  delegace z Českého království
 • 00:08:59 a žádala ho,
  aby si jeho syn Jan vzal za ženu
 • 00:09:02 dceru Václava II. a sestru Václava
  III. Elišku Přemyslovnu.
 • 00:09:07 A tak se stal českým králem.
 • 00:09:18 Jindřich VII. velmi dlouho váhal
  a zpočátku nabízel
 • 00:09:22 české delegaci svého bratra
  Valrama.
 • 00:09:25 Vzhledem k tomu,
  že České království
 • 00:09:27 bylo v té době považováno
  za odumřelé léno Říše římské,
 • 00:09:31 měl zato,
  že Valram může požadavku vyhovět.
 • 00:09:35 Nakonec ale svolil,
  aby se manželem 18leté
 • 00:09:37 princezny Elišky stal
  jeho jediný syn, 14letý Jan.
 • 00:09:53 A mladý král se rozhlížel,
  nevěda náhle co a jak činit.
 • 00:09:57 -"To je tak dobře ptát se jiných,"
  nevěsta řekla mu.
 • 00:10:01 -A on se zeptal:
 • 00:10:03 "Paní jiná,
  milování je prý spoluvina.
 • 00:10:06 Vejdeme spolu do rámu,
  obrazem živým staneme se?"
 • 00:10:09 -"A kdo do něj, pane,
  vstoupí první?
 • 00:10:11 Co o tom míní Francouzi?"
 • 00:10:14 -"První jde ten,
  kdo ve druhém probouzí cit..."
 • 00:10:18 -"A vášeň taky."
  -"Na to je krátká etiketa."
 • 00:10:22 Rádců se neptá, těla svléká...
 • 00:10:28 "Jsme jak ve vězení!"
  -"Ve kterém má se všechno změnit!
 • 00:10:32 Život náš, my i roky příští."
  -"Začněme tedy.
 • 00:10:39 Ruka zloděj..."
  -"Čelo oheň..."
 • 00:10:45 -"Noha drzoun."
  -"Ramena opora".
 • 00:10:48 -"Děvečky křičí ze dvora:
  Stiskni mě, stiskni!"
 • 00:10:51 -"Stiskněte je?"
  -"Kdo si je chytne, ten je má."
 • 00:10:54 -"Nechci mít s vámi, pane, pranic!
  Děvečky běžte potěšit."
 • 00:10:58 -"Rám na nás čeká."
 • 00:11:36 "Král má prý myslet na potomky,
  lehá-li vedle paní své."
 • 00:11:40 -"Ti přijdou na svět nevědomky.
  Božími nástroji právě jsme."
 • 00:11:45 -"Začněme tedy. Ruka zloděj..."
  -"Čelo oheň..."
 • 00:11:51 -"Noha drzoun..."
 • 00:11:53 -"Ňadra opora!
  Bůh na nás radost přivolá!"
 • 00:12:18 Končí rok a kdoví, drahá,
  co nás čeká v roce novém.
 • 00:12:22 -Neznámý muž na kolbišti
  zatím jenom zvířil prach.
 • 00:12:25 -Jan si říká každým slovem o to,
  na co nedosáhne.
 • 00:12:28 -Půjde zbrkle, nic se neboj!
  Francie ho popohání.
 • 00:12:32 Zakopne, krok srovná s námi.
  Hlídejme si spíš ty za ním.
 • 00:12:37 Filip IV.
  nasadil do hry dynastii,
 • 00:12:39 která má na své straně
  mocné arcibiskupy!
 • 00:12:42 Království neobsadil Jan,
  ale mohučský Petr z Aspeltu!
 • 00:12:45 To on je nabroušeným dřevcem
  v rukou toho na kolbišti!
 • 00:12:48 -Aspelt, Eliška, cisterciáci...
 • 00:12:51 Vyhlédli jsme si Lucemburky
  a vracejí se nám Přemyslovci!
 • 00:12:55 Kdo jiný nám mohl
  otevřít bránu Prahy
 • 00:12:57 než někdejší Václavův kaplan?
 • 00:13:00 Berengar hned našel
  na Starém Městě spojence!
 • 00:13:03 A na smluvené znamení zvonem
  byla brána dokořán!
 • 00:13:06 Míšenští bránili Korutance
  statečně!
 • 00:13:09 Ale jemu Bůh nikdy nepřál.
 • 00:13:11 Dobyvatelé sejmuli helmice
  a Jan dal volat "mír".
 • 00:13:15 Mír!
  Nebýt přemyslovské kliky.
 • 00:13:18 -Ne Lucemburkové,
  ale Přemyslovský klan ti nedá spát!
 • 00:13:21 Vracejí se na výsluní a ty nevíš,
  jak dlouhý stín budou vrhat!
 • 00:13:25 -Ano, vím!
 • 00:13:27 I já jsem sloužil
  tvému Václavu II.!
 • 00:13:30 S Janem z Vantenberga
  jsme vám pomáhali uhájit
 • 00:13:33 před Albrechtem Habsburským
  tenhle nejvzácnější kousek země!
 • 00:13:36 -Václav mi tehdy řekl,
  že Kutnou Horu
 • 00:13:38 jsi ubránil i kvůli sobě!
  A nelži, že ne!
 • 00:13:42 -Zemi vládne panovník!
  Panovníku panstvo!
 • 00:13:46 A aby mu mohl vládnout,
  a hlavně, aby s ním mohlo vládnout,
 • 00:13:51 musí být
  mnohonásobně bohatší než on!
 • 00:13:53 On je persona, my krev země!
 • 00:13:56 -Jak brzy to dáte Janovi najevo?
  -My už mu to najevo dali!
 • 00:14:00 Ještě si nebyl jistý,
  jestli se mu Prahu podaří dobít,
 • 00:14:03 a už vydal listinu,
  ve které se píše,
 • 00:14:06 jak zle
  král Jindřich Korutanský
 • 00:14:09 odíral
  královnu vdovu Elišku Rejčku.
 • 00:14:12 A na radu pana správce královské
  urbury,
 • 00:14:14 Jindřicha z Lipé, se král zavázal
  vrátit královně šest tisíc kop!
 • 00:14:22 -Pražských grošů?
  -Ze stříbra, co mu náleží!
 • 00:14:24 -Aspelt to potvrdil
  a Berthold z Enebergu také.
 • 00:14:29 A já, tvůj Jindřich, pochválil
  královi rádce za tu štědrost.
 • 00:14:34 Do měsíce bude tvá pokladnice
  přetékat.
 • 00:14:36 -Mladíček nevěděl, co činí.
  -Je mladý, ale není hlupák.
 • 00:14:40 Pomohli jsme mu vyhnat
  Korutance.
 • 00:14:43 Ví, že cena přátelské pomoci
  je nevyčíslitelná.
 • 00:14:47 Nicméně - někdo reálnou částku
  určit musí.
 • 00:14:52 Rád se toho kdykoliv ujmu.
 • 00:14:54 Ber těch šest tisíc jako můj dárek
  k novému roku.
 • 00:15:01 -A ty, muž broušený z diamantu,
  to na mně zkoušíš s obavami?
 • 00:15:11 Má korunovační hostina!
  A v Praze!
 • 00:15:15 Už jsem nevěřila,
  že se kdy dočkám!
 • 00:15:18 Na zdraví!
  -Na zdraví!
 • 00:15:23 Když jsem se loučil s maminkou,
  prosila mě,
 • 00:15:27 abych se ke koruně choval líp
  než ke svým nohavicím.
 • 00:15:32 Na zdraví.
  -Na zdraví.
 • 00:15:34 A maminka má vždycky pravdu!
  Na zdraví!
 • 00:15:40 Hele, kam si budeme dávat koruny
  na noc?
 • 00:15:43 Pod postel?
 • 00:15:46 -Tam i tam!
  Od čeho máme dvořany?!
 • 00:15:49 Čím nepořádnější jsou královští
  manželé,
 • 00:15:52 tím pečlivější musí být oni!
  -Ale taky jich musí být víc.
 • 00:15:55 A máme my na dvořany,
  kteří se budou starat
 • 00:15:58 o všechny naše levé rukavice?
 • 00:16:00 Nebo na dvořany, kteří zvednou
  každý tvůj živůtek?
 • 00:16:02 -A tvé sebevědomí?
  Ale od toho jsem tu já, neboj.
 • 00:16:07 A co se dvořanů týče,
  hned zítra se zeptám
 • 00:16:09 královského pana podkomořího
  na kutnohorskou urburu.
 • 00:16:12 Kolik hřiven stříbra z ní plyne
  králi týdně?
 • 00:16:16 -Odpověď pana Jindřicha
  jako bych znal předem.
 • 00:16:18 Jak který týden dá.
 • 00:16:20 Jsou týdny tučné,
  jsou týdny hubené.
 • 00:16:22 -Pan Žitavský mluvil o 500 až 600
  hřivnách týden co týden.
 • 00:16:27 -Tak buď má pan Petr velké oči,
  nebo mluvil o jiných dolech.
 • 00:16:30 Ale omluvme ho, je to poeta.
  -Nech mě!
 • 00:16:32 Jsme ve věcech hospodaření a držení
  dvora neznalí!
 • 00:16:36 Ale vím, že můj otec mi nezanechal
  stát prožraný od myší!
 • 00:16:39 -Ženy by neměly mluvit do věcí,
  kterým nerozumí!
 • 00:16:42 Eliško, nech Kutnou Horu nám,
  mužům.
 • 00:16:45 -Vám?!
  Ti muži, o kterých mluvíš,
 • 00:16:47 tě museli pozvat na hostinu,
  ale pečeně už na krále nezbyla!
 • 00:16:51 -Ne?!
  Pak nejsem král, ale šašek!
 • 00:16:55 -Ti s mastnou hubou dál sypou
  po tisících
 • 00:16:57 naše peníze
  do klína svým ženám!
 • 00:17:00 A ty? Pf!
  Královna vdova, večernice,
 • 00:17:04 jitřenka pana z Lipé
  si už na své hřivny přišla.
 • 00:17:08 Není teď řada na mně?
 • 00:17:10 -Královna si peníze zaslouží.
  -Královna?!
 • 00:17:14 Ale jsou tu dvě!
  Mladá a ta zbytečná!
 • 00:17:19 Nevyčetla jsem králi z očí,
  o které mluví!
 • 00:17:23 -Mluvil jsem o tobě, Eliško.
  -Lháři!
 • 00:17:25 Petr z Aspeltu mi prozradil,
  o kolik si pan podkomoří
 • 00:17:29 řekl pro svou milenku
  za to utrpení,
 • 00:17:31 co musela snášet za Korutanců!
 • 00:17:33 -Všichni podkomoří souhlasili.
  I Aspelt!
 • 00:17:37 Jan přišel, viděl a nezvítězil.
  První klání vyhrál pán z Lipé.
 • 00:17:44 -Já se nesmířím s almužnou,
  kterou ti ten pán
 • 00:17:47 občas utrousí s poznámkou
  o hubeném týdnu!
 • 00:17:49 Za mého otce se v Kutné Hoře
  razily miliony pražských grošů
 • 00:17:53 a klanila se jim
  celá Evropa!
 • 00:17:56 -Ale za tvých příbuzných,
  kteří vládli po něm,
 • 00:17:58 jejich lesk poněkud zmatněl!
 • 00:18:01 Nevím,
  jak vládl tvůj bratr Václav,
 • 00:18:03 bratranec Rudolf, nebo ten,
  který si česká král říká dones,
 • 00:18:06 švagr Jindřich...
 • 00:18:08 -Byli takoví, jací byli,
  ale doly v Kutné Hoře
 • 00:18:10 nám ti tři kazisvěti nezasypali,
  že ne?
 • 00:18:13 -Ale dluhy zůstaly.
  I po tvém otci.
 • 00:18:16 -Ty nemáš právo mu něco vyčítat!
  -Ale musím je za něj splatit.
 • 00:18:20 -Ptal ses, kam si budeme dávat
  naše koruny na noc.
 • 00:18:26 Jestli si rychle nevyhraješ
  zpátky v kostkách Kutnou Horu,
 • 00:18:31 budeme je dávat do zástavy
  k Židovi.
 • 00:18:43 Situace v Čechách po Janově
  příchodu nebyla zdaleka jednoduchá.
 • 00:18:47 Česká šlechta si chtěla především
  udržet svoje mocenské postavení
 • 00:18:51 a mladičký Jan, který vyrůstal
  na francouzském dvoře,
 • 00:18:55 měl o způsobech vlády
  asi trošku jiné představy.
 • 00:18:59 Bylo třeba vytvořit
  jakousi smlouvu,
 • 00:19:02 aby se situace v Čechách
  zklidnila
 • 00:19:04 a aby bylo vše do budoucna
  v pořádku.
 • 00:19:07 Ještě před korunovací
  na českého krále
 • 00:19:10 bylo třeba smluvně vyřešit
  veškeré tyto vztahy.
 • 00:19:13 Proto došlo v podstatě
  za přítomnosti rádců,
 • 00:19:16 například Petra z Aspeltu
  nebo Jana IV. z Dražic,
 • 00:19:20 k přípravám jakéhosi formuláře,
  smlouvy,
 • 00:19:24 která pak měla vejít obecně
  v platnost.
 • 00:19:28 Tento takzvaný "inaugurační diplom"
  nejenom potvrzoval šlechtě
 • 00:19:32 stará privilegia,
  ale také se zde objevily
 • 00:19:35 nové požadavky české šlechty.
 • 00:19:58 Sedlecký klášter!
  Místo činu!
 • 00:20:00 Chytrák pán z Lipé zničen je.
  Nečistý ten, kdo hájí špínu!
 • 00:20:05 -Panstvo to plémě ničemné královně
  dál je trnem v oku.
 • 00:20:09 I kdyby chudák podkomoří králi
  dnes modré z nebe snes!
 • 00:20:12 -Na jeho daru najdem rez!
 • 00:20:15 Bůh
  nám dal poznat jeho hru!
 • 00:20:18 A naším novým podkomořím
  je hrabě Walter z Castellu!
 • 00:20:22 -Tleskám zásadovému králi!
 • 00:20:25 Inaugurační diplom
  je tedy pouhým cárem.
 • 00:20:27 Úřad spojený s důchody svěřím
  jen Čechovi v Čechách
 • 00:20:30 a Moravanovi na Moravě!
 • 00:20:32 Takže vítejte z Němec,
  pane hrabě z Castellu,
 • 00:20:34 nový správče královské komory!
 • 00:20:37 Důvod k vašemu jmenování
  se našel rychle.
 • 00:20:39 Pan z Lipé
  svévolně prodal díru v zemi!
 • 00:20:42 Pryč s ním!
  -Nezlehčuj to!
 • 00:20:44 Důvodem odvolání pána z Lipé
  byla jeho neomalenost
 • 00:20:47 s jakou jednal.
 • 00:20:49 -Rozhodl jako předsedající
  horního soudu!
 • 00:20:51 -Rozhodl svévolně!
 • 00:20:53 Potvrdil, že bratr písaře
  královské urgury
 • 00:20:56 si mohl koupit část jednoho
  stříbrného dolu!
 • 00:20:59 A urguréř, pan Michal,
  nedal ani slovem najevo,
 • 00:21:03 že pan z Lipé nemá právo
  prodávat královský majetek!
 • 00:21:07 -Srdíčko po léta ustrkované
  Přemyslovny je tedy spokojeno.
 • 00:21:11 -Této zemi chybí řád.
 • 00:21:14 Toto slovo se vytratilo
  ze slovníku.
 • 00:21:17 Ale já ho tam ráda vrátím!
  A přidám i další!
 • 00:21:22 Úcta k trůnu! Je ponižující,
  aby král objížděl zemi
 • 00:21:26 a handrkoval se o svůj majetek,
  který beze studu
 • 00:21:29 rozkradly počestné rody!
 • 00:21:33 Český král zase bude čnít
  nade všemi.
 • 00:21:36 Bůh mi v tom pomůže!
 • 00:21:38 -Nevím, jestli krále budou těšit
  tvé nemocné ambice,
 • 00:21:41 až se na tvém piedestalu ocitne
  zoufale sám!
 • 00:21:47 A pozdravuj ho!
 • 00:21:50 Od mladé nevlastní tchýně.
 • 00:22:02 Po svatbě ve Špýru odjíždí
  král Jindřich VII. do Itálie,
 • 00:22:06 kde se chce nechat korunovat
  římským císařem.
 • 00:22:09 V prvních měsících je v Itálii
  vítán, ale pak se situace mění.
 • 00:22:14 Musí si svou korunovaci doslova
  vybojovat.
 • 00:22:17 Itálie mu dala najevo,
  že už není tou součástí říše,
 • 00:22:21 ve které by měl císař
  rozhodující vliv.
 • 00:22:30 Svým způsobem byl Jindřich
  zrazen
 • 00:22:32 i avignonským papežem
  Klimentem V.,
 • 00:22:34 který utvořil
  jakousi tajnou koalici
 • 00:22:37 s francouzským králem
  Filipem IV. Sličným,
 • 00:22:40 králem neapolským Robertem I.
  z Anjou a s Toskánskem a Lombardií.
 • 00:22:47 Nakonec byl 29. června 1312
  korunován čtyřmi kardinály.
 • 00:22:53 A to nikoliv
  ve svatopetrské bazilice,
 • 00:22:56 ale v bazilice svatého Jana.
 • 00:23:01 Jindřich slavnostně prohlásil,
  že jako císař
 • 00:23:04 je jediným vládcem vládnoucím
  městu i světu.
 • 00:23:12 Francouzský král se cítil
  jeho postojem velice uražen.
 • 00:23:17 A nechtěl uznat nadřazenost
  římského císaře,
 • 00:23:22 svého někdejšího chráněnce.
 • 00:23:37 Jsem tu -
  do třetice všeho zlého!
 • 00:23:42 Spěcháš za tatínkem?
  Římským císařem?
 • 00:23:47 -Spěchám.
  Ale zpozdil jsem se.
 • 00:23:51 Můj otec potřebuje vojáky,
  ale já jsem v Čechách slíbil,
 • 00:23:54 že budu chtít po pánech
  peníze jenom na obranu země!
 • 00:23:58 A sám jsem samý dluh.
 • 00:24:00 Kdykoliv potkám Jindřicha z Lipé,
  nastaví dlaň:
 • 00:24:03 "Kolik mi vrátíte dnes?"
 • 00:24:06 Otec potřebuje v Itálii zlomit moc
  svých odpůrců,
 • 00:24:08 neapolského krále
  a papeže Klimenta.
 • 00:24:12 -Ani váš přítel, Filip IV., Sličný,
  král tvé milované Francie
 • 00:24:20 není spokojen
  s chováním tvého otce,
 • 00:24:26 kterému s císařským titulem
  příliš narostl hřebínek!
 • 00:24:30 Ale co bylo, bylo.
 • 00:24:32 Ty ses opozdil s vojskem
  a já se zprávou!
 • 00:24:38 26. srpna Jindřich VII.
  Lucemburský,
 • 00:24:43 císař a tvůj tatínek
  cestou do Pizzy zemřel!
 • 00:24:51 Křičeli, že prý byl otráven!
  Ale to bych já musela vědět!
 • 00:24:56 Přichystala jsem mu
  zimnici.
 • 00:25:01 -Zimnici pro hlavu
  Svaté říše římské?!
 • 00:25:04 -Když je s člověkem amen,
  co bych vymýšlela?
 • 00:25:09 -Nejsou to ani dva roky
  a vzalas nám jeho bratra Valrama!
 • 00:25:12 Bylo mu třicet!
 • 00:25:15 -Padá-li smrtelná rána,
  určím jenom místo, kam dopadne.
 • 00:25:20 -A to ses v Itálii usadila
  nastálo?
 • 00:25:23 Ani pět měsíců neminulo
  od Valramovy smrti
 • 00:25:26 a v Janově
  jsi mi vzala maminku!
 • 00:25:28 Mladou královnu
  nejhodnějšího srdce!
 • 00:25:31 A teď otce!
  -Chceš mě zabít?!
 • 00:25:36 Už když jeli okolo Brescie,
  byla maminka moc nemocná!
 • 00:25:40 Takže jsem oznámila a zase půjdu!
  -Koho mi necháš?
 • 00:25:46 -Tebe a Elišku!
 • 00:25:49 Právě schází
  s vaší první dcerkou ze schodů.
 • 00:25:53 Jmenuje s po babičce - Markétka.
  Viď?!
 • 00:25:58 Jedni odcházejí,
  aby přenechali místo druhým.
 • 00:26:02 Co s tím nadělám, nevděčníku?
  Pchá!
 • 00:26:12 Balduin Lucemburský,
  bratr Jindřicha VII.,
 • 00:26:16 hrál velice důležitou roli
  ve vzestupu lucemburské rodiny
 • 00:26:20 na úroveň
  evropských královských rodů.
 • 00:26:23 Už jako 22letý byl papežem
  Klimentem V.
 • 00:26:27 biskupským svěcením dosazen
  na arcibiskupský stolec v Treviru.
 • 00:26:31 Díky tomu se mu spolu
  s Petrem s Aspeltu,
 • 00:26:34 arcibiskupem mohučským,
  podařilo prosadit
 • 00:26:37 Jindřichovu kandidaturu
  na římský trůn.
 • 00:26:41 Balduin také doprovázel bratra
  na jeho válečné výpravě do Itálie,
 • 00:26:44 ale ve chvíli,
  kdy se vrací pro posily
 • 00:26:47 císař Jindřich v Itálii
  umírá.
 • 00:26:52 Balduin byl opravdu
  jeden z největších politiků
 • 00:26:54 a diplomatů
  1. poloviny 14. století.
 • 00:26:58 V politické kariéře podporoval
  nejen Jana Lucemburského,
 • 00:27:01 ale i svého prasynovce
  Karla IV.
 • 00:27:05 Roku 1346 se mu podařilo prosadit
  Karlovu kandidaturu
 • 00:27:10 na římského krále
  proti císaři Ludvíku Bavorskému.
 • 00:27:15 Protikandidatura byla posvěcena
  papežem Klimentem VI.
 • 00:27:18 a Karel byl v červenci 1346
  římským králem zvolen!
 • 00:27:38 Balduine,
  nemůžu se tě dočkat!
 • 00:27:42 Tak co?
  Přesvědčil jste ho?!
 • 00:27:46 -Ludvík IV. Bavorský
  se s Fridrichem I. Habsburským
 • 00:27:50 o římský trůn utká!
 • 00:27:53 -Místo mě.
  Strýčku, miluju tě.
 • 00:27:56 -Poděkuj především našemu
  geniálnímu diplomatovi.
 • 00:27:59 Jestli dnes někdo vládne Evropě,
  pak je to Petr z Aspeltu!
 • 00:28:03 -Nevěřil jsem, že Ludvíka
  ke kandidatuře přesvědčí!
 • 00:28:06 Ludvík je přece Fridrichův
  bratranec a spojenec!
 • 00:28:10 Ludvík na kandidaturu tajně
  pomýšlel.
 • 00:28:13 Bertold z Hennebergu má list,
  ve kterému mu slibuje,
 • 00:28:16 že když se
  stane říšským králem,
 • 00:28:18 potvrdí bratranci Fridrichovi
  jeho země!
 • 00:28:21 Nemusíme s tím dopisem běžet
  za Fridrichem hned,
 • 00:28:24 ale bude li třeba...?
 • 00:28:26 -Takové listy se v diplomacii
  vyvažují zlatem.
 • 00:28:29 Co dál?!
  -PO pravdě...
 • 00:28:33 jeden z duchovních
  kurfiřtů-volitelů,
 • 00:28:37 jistý starostlivý Balduin
  se s Ludvíkem už jednou
 • 00:28:44 v té věci sešel.
 • 00:28:46 Dostal od Ludvíka deset tisíc
  hřiven stříbra!
 • 00:28:49 Jako úhradu za vydání, která bude
  s jeho úspěšnou volbou mít.
 • 00:28:54 Dva tisíce jsou určeny
  pro tvé rádce!
 • 00:28:57 -On ti dal deset tisíc?
  To by tedy vyhrát měl.
 • 00:29:01 -Zkusíme to. Nezapomeň,
  že Habsburkové mají zatím navrch!
 • 00:29:06 Nesmírně po římském trůnu
  touží.
 • 00:29:09 A právě proto tě taky Petr
  stáhl z kandidatury.
 • 00:29:12 Bál se,
  že s Fridrichem prohraješ.
 • 00:29:16 A v případě tvé prohry
  by si Habsburk na římském trůnu
 • 00:29:20 jistě nenechal ujít šanci
  připravit tě o České království.
 • 00:29:24 -Jednou už jim patřilo.
  A kdyby Rudolf nezemřel,
 • 00:29:27 sedí s Rejčkou
  na českém trůně dodnes.
 • 00:29:30 Není to ale zbabělost?
 • 00:29:33 Nepřál by si spíš otec,
  abych o český trůn svedl boj?!
 • 00:29:36 -Jistě, přál.
 • 00:29:38 -A já tady zatím sedím
  na odlehlém místě u pana strýčka...
 • 00:29:42 -Můj milý, nepohodlní muži bývají
  přečasto
 • 00:29:46 v rozhodujícím okamžiku odesláni
  na mnohem odlehlejší místa.
 • 00:29:52 Tvého švagra Václava zabili!
 • 00:29:56 Na římského krále Albrechta
  Habsburského
 • 00:29:58 spunktoval atentát jeho synovec!
 • 00:30:01 Mimochodem,
  syn Anežky Přemyslovny.
 • 00:30:03 A kdoví, jak to bylo se zimnicí
  našeho nebohého Jindřicha.
 • 00:30:06 -Já pojedu na volbu jako jeden
  ze sedmi kurfiřtů
 • 00:30:10 a hlas českého krále dám tomu,
  kdo mě nahradil.
 • 00:30:14 -Ludvíka zvolím já, Petr,
  ty a braniborský markrabě Waldemar.
 • 00:30:19 Právě jeho čtvrtý hlas rozhodne!
  Petr nám ho pojistil!
 • 00:30:23 -To znamená čtyři hlasy
  pro Ludvíka,
 • 00:30:26 tři hlasy
  pro Habsburka Fridricha.
 • 00:30:30 Smíří se s tím poražení?
 • 00:30:36 Píše se rok 1314
  a král Jan se ocitá
 • 00:30:40 ve složité životní situaci.
 • 00:30:43 Nejdříve je v konfliktu, posléze
  nalézá společnou řeč
 • 00:30:46 s budoucím římským králem
  Ludvíkem Bavorem.
 • 00:30:51 Toto pro něj přineslo značné zisky
  nejenom
 • 00:30:56 morální, politické,
  ale i příslib do budoucnosti.
 • 00:31:02 Pokud jsem řekl příslib
  do budoucnosti,
 • 00:31:04 měl jsem na mysli zejména zástavu
  Chebska,
 • 00:31:08 potvrzení
  hodnosti polského krále
 • 00:31:12 a další území,
  která nárokoval král Jan.
 • 00:31:16 Toto byla skutečnost,
  která pro mladého muže
 • 00:31:20 znamenala velkou životní posilu
  v to,
 • 00:31:26 aby se o něm začalo hovořit
  jako o králi-diplomatu.
 • 00:31:38 Děkuji ti, pane, za mou druhou
  dceru, krásnou Jitku.
 • 00:31:43 Ale tentokrát moje tělo syna
  počít chtělo.
 • 00:31:48 Kde je chyba?
  Čí je vina?
 • 00:31:53 Vždyť schopných mužů je tak málo
  a Přemyslovna s Lucemburkem
 • 00:31:56 snad svedou princi život dát!
  -Až Boha potěšíme - snad.
 • 00:32:03 A pokud jde o schopné muže -
  na jaře jsi ze svých služeb
 • 00:32:06 propustil ty nejschopnější.
  -Aspelt a Bertold.
 • 00:32:12 Pomohli na trůn římskému císaři,
  teď se musí slunit v jeho přízni.
 • 00:32:16 -Snad odešli rádi,
  ale ty sis jejich odchod
 • 00:32:19 v hloubi duše nepřál!
 • 00:32:22 Panstvo ti pohrozilo, že vypoví
  poslušnost, nepropustíš-li je.
 • 00:32:24 Taková je pravda.
  -Ať je jakákoliv!
 • 00:32:30 Když jsem teď táhl na Moravu,
  abych skoncoval
 • 00:32:32 s nájezdy Matouše Čáka,
  sešla se pod mou korouhví
 • 00:32:35 mohutná zemská hotovost.
 • 00:32:36 Jindřich z Lipé říkal,
  že mi tím předáci šlechty
 • 00:32:39 vzdávají dík, že jsem dodržel slib
  a vzal úřady cizincům!
 • 00:32:42 -Obalí do voňavých slov
  i činy,
 • 00:32:44 které páchnou vypočítavostí
  na sto honů!
 • 00:32:47 -Kdybys ale viděla,
  jak se s vojsky
 • 00:32:49 toho trenčínského kořistníka
  statečně bil!
 • 00:32:51 Sežeň mi dnes lepšího!
  -Bojovníka?!
 • 00:32:53 -Muže,
  který bude stát po mém boku!
 • 00:32:56 -Jistě jsi statečného
  pana Jindřicha odměnil.
 • 00:32:59 -Ano, jeho přítele Jana
  z Vartemberka
 • 00:33:02 jsem jmenoval královským hejtmanem
  na Moravě.
 • 00:33:05 -Tím jsi jistě udělal panu z Lipé
  radost!
 • 00:33:09 A zpátky do úřadu královského
  podkomořího ho dosadíš kdy?!
 • 00:33:14 -Jindřich je jím odedneška.
 • 00:33:19 Vychovali mě ve Francii!
 • 00:33:21 Ani král Filip nerozhodoval
  bez královských úředníků!
 • 00:33:24 Vytvářeli spolu vize
  a hledali cesty,
 • 00:33:27 jak je proměnit ve skutečnost.
 • 00:33:29 Aspelt a Bertold
  mi darovali římského císaře,
 • 00:33:32 který mi jde na ruku,
  ale tu každodenní politiku,
 • 00:33:34 tu mohu dělat jenom s lidmi,
  které mám tady a teď!
 • 00:33:37 -Jsi král,
  dělej svou politiku sám!
 • 00:33:40 Jindřichu z Lipé
  o žádnou vizi nejde!
 • 00:33:43 Chce mít moc, která vynáší.
  Tady a teď!
 • 00:33:48 Je podkomořím a maršálkem.
 • 00:33:52 A odedneška
  i panovníkem českého krále!
 • 00:33:55 -Nesnášíš ho!
  -Se svými věrnými!
 • 00:33:58 Věrnými tě oloupí
  a přetesá k obrazu svému.
 • 00:34:02 A ty najdeš jediné řešení -
  útěky!
 • 00:34:16 Taky bych chtěla syna.
 • 00:34:20 A přeju si,
  aby byl víc po mně než po tobě.
 • 00:34:37 České panstvo
  odjakživa vynikalo tím,
 • 00:34:41 že bylo neobyčejně mocné.
 • 00:34:43 Vzpomeňme na krále železného
  a zlatého, Přemysla Otakara II.,
 • 00:34:48 kterého zradilo v bitvě s Habsburky
  na Moravském poli 1278.
 • 00:34:55 A to byla situace,
  na kterou mladý muž,
 • 00:34:58 který vyrostl ve francouzském
  prostředí jednoduše nebyl zvyklý.
 • 00:35:03 Musel se na ně adaptovat,
  přizpůsobit.
 • 00:35:06 Jinak to prostě nešlo.
 • 00:35:09 Proto hráli tak významnou roli
  tito mužové,
 • 00:35:14 jako byl Jindřich z Lipé,
  právě v jeho okolí.
 • 00:35:17 Samozřejmě souviselo to i s tím,
  že mladý král
 • 00:35:21 teprve poznával království,
  kterému měl vládnout,
 • 00:35:25 kde zprvu dominovala
  sama Eliška Přemyslovna,
 • 00:35:29 která se cítila být jakousi
  dědičkou.
 • 00:35:32 Ovšem ta situace se zvolna měnila,
  byl tu rok 1314 -
 • 00:35:36 konflikt o to,
  kdo bude římským králem.
 • 00:35:41 A pak přišel rok 1315
  a tu Jan jakoby v protitahu,
 • 00:35:46 oproti té dané situaci,
  řečeno lidově -
 • 00:35:51 odkopl svého Jindřicha z Lipé
  a dal ho uvěznit na hradě Týřov.
 • 00:36:06 Hladomore, hladomore!
  Jen já vím, jaká je tvoje cena!
 • 00:36:11 I přes naši vládu
  je scéna sluncem osvícená!
 • 00:36:18 30. května 1316,
  na Boží hod svatodušní,
 • 00:36:22 mladému pánu Guillauemu de Machaut,
  Paříž.
 • 00:36:28 Milý mladý příteli, Bůh tomu chtěl,
  aby se v Praze
 • 00:36:31 v ten nejpříhodnější čas
  potkali ti,
 • 00:36:35 kterým leží na srdci budoucnost
  naší lucemburské dynastie.
 • 00:36:40 A myslím na vás říkaje si,
  jaká škoda,
 • 00:36:43 že tu nejste s námi,
  aby vaše pero básníka vylíčilo
 • 00:36:47 ten šťastný den.
 • 00:36:49 Den křtu Janova pokračovatele,
  následníka trůnu!
 • 00:36:54 Palác královský je po dávném požáru
  stále zničen,
 • 00:36:59 ale bazilika svatého Víta
  je zachována natolik,
 • 00:37:02 že přítel Petr z Aspeltu
  mohl v ní vykonat
 • 00:37:05 udělení svátosti křtu
  a chlapec dostal jméno Václav
 • 00:37:10 po svých velkých předcích.
 • 00:37:14 Ke křtu nemohlo být zvoleno
  příhodnější místo.
 • 00:37:18 Vždyť v té bazilice je pohřben
  první z Václavů, svatý.
 • 00:37:23 Cestou na Hrad měl jsem hlavu
  v oblacích
 • 00:37:27 a neviděl zmar po požáru.
 • 00:37:30 Jako Fénix z popela rostl
  přede mnou palác i chrám,
 • 00:37:34 který vystaví můj synovec Jan
  se svým synkem.
 • 00:37:38 A mé srdce plesalo, že ten,
  koho bude křtít,
 • 00:37:42 je pro lucemburskou dynastii
  darem božím!
 • 00:37:46 Jan vládne království,
  které shazuje krále ze sedla
 • 00:37:49 jako hrdý,
  ale i jako záludný hřebec.
 • 00:37:53 A Jan se pak modlívá v závětří
  svého lucemburského hrabství,
 • 00:37:57 aby měl ještě sílu vrátit se.
 • 00:38:00 Teď, když má syna nástupce,
  návraty ho budou těšit.
 • 00:38:06 A když jsme došli k bazilice,
  vysněný palác tak zazářil,
 • 00:38:10 až jsem se zalekl.
 • 00:38:13 Nad branou seděla smrt!
  Ale kdy nám po boku nesedí?
 • 00:38:20 Myslete na krále Jana,
  Guillaume!
 • 00:38:24 A zvažte,
  o čem jsme spolu mluvili.
 • 00:38:28 Jan bude potřebovat pěvce,
  který jej učiní věčným.
 • 00:38:40 Váš Balduin.
 • 00:38:59 Řeknu:
 • 00:39:01 Požádal jsem o slyšení, královno,
  abych ti projevil úctu.
 • 00:39:06 Omlouvám se za škody,
  které způsobili mí vojáci
 • 00:39:09 na tvém majetku.
  Snažme se zachovat mír.
 • 00:39:14 Král se brzy vrátí
  a jistě bude potěšen,
 • 00:39:17 že jsme s královnou
  našli společnou řeč.
 • 00:39:19 -A vy jste ji včera na sněmu
  české šlechty našli?
 • 00:39:28 -Vzali jsme si k srdci
  slova biskupa Jana.
 • 00:39:31 Ptejte se, kdo je příčinou zla
  a velkého umírání v naší zemi!
 • 00:39:36 Pochází ze zmatků,
  které jste způsobili
 • 00:39:38 vaším odstoupením od poslušnosti!
  -Má pravdu!
 • 00:39:41 -Kdo nás rozdělil
  a poštval proti sobě?
 • 00:39:44 -To se ptáš ty mě, pane?
 • 00:39:46 -Všichni jsme přece chtěli Jana
  za svého krále.
 • 00:39:48 Souhlasili jsme s tím, aby si vzal
  naši přemyslovskou dceru!
 • 00:39:51 -A výsledek?!
  Hádky a krvavé potyčky!
 • 00:39:55 Co je Jan pryč,
  utíkám s dětmi z Prahy,
 • 00:39:58 aby mi je někdo z vašich
  nezabil!
 • 00:40:00 -Nepřáli jsme si,
  aby to takhle dopadlo!
 • 00:40:02 Ani strana tvého pana Viléma
  z Valečka, ani má!
 • 00:40:05 -Nepřáli?!
 • 00:40:07 Od smrti mého otce nejste
  k zastavení!
 • 00:40:10 Co zmůže král?!
  Kterému se šlechta rve
 • 00:40:12 o každý kousek
  jeho a sousedovy půdy?!
 • 00:40:15 O stříbro, které nás všechny živí,
  o posty!
 • 00:40:20 Hádáte se,
  jako bychom tu nebyli.
 • 00:40:23 -Vážíme si vás.
  -A proto se paní tvého srdce,
 • 00:40:26 teď nemám na mysli
  tvou manželku před Bohem,
 • 00:40:29 hraje na suverénní královnu?!
  -Pronásleduje tě utkvělá představa!
 • 00:40:33 -Proti mé vůli jste loni
  svévolně provdali
 • 00:40:36 mou nevlastní sestru Anežku
  za Svidnického vévodu!
 • 00:40:38 -Je to dcera královny-vdovy,
  dcera Rejčky!
 • 00:40:41 -Ale my
  ten sňatek neschvalujeme!
 • 00:40:43 A já to královně-vdově
  dala jasně najevo!
 • 00:40:46 Dobrá vůle žít v míru vypadá jinak,
  pane z Lipé.
 • 00:40:51 Až se mi vrátí Jan,
  bude jednou provždy můj!
 • 00:40:54 A toto království jen
  a jen naše!
 • 00:40:58 Nepleť si židli
  ve vaší sednici v Žitavě
 • 00:41:01 s trůnem, pane!
 • 00:41:14 Staroslavné Staroměstské náměstí.
  Dům U kamenného zvonu.
 • 00:41:19 To jsou místa,
  která jsou velmi důležitá
 • 00:41:24 pro historii Jana Lucemburského,
 • 00:41:27 stejně tak jako
  jeho prvorozeného syna Karla.
 • 00:41:30 Mezi léty 1313 až 1317 se narodily
  manželům celkem tři děti.
 • 00:41:35 A byla to určitá zátěž
  pro mladou královnu,
 • 00:41:41 která se jim musela věnovat.
 • 00:41:44 A toho dokázal právě Jan využít,
  že ji obrazně řečeno
 • 00:41:50 postrkoval
  na kraj společenské role.
 • 00:41:54 Čili ona měla daleko větší
  ambice.
 • 00:41:57 A právě touto kombinací o ně
  svým způsobem byla připravená.
 • 00:42:03 Na příkaz svého chotě
  Jana Lucemburského
 • 00:42:06 byla deportována na hrad
  Loket.
 • 00:42:16 Neptej se, synku,
  proč maminka pláče.
 • 00:42:19 O své sny přišla.
  O slovo.
 • 00:42:22 Život si skládáme do koláče
  a pak nám ho straky oklovou.
 • 00:42:27 Mě už se, lásko, nikdo neptá.
  A když se ozvu - neslyší.
 • 00:42:32 Spinkej, můj malý.
  Překážíme.
 • 00:42:36 Královnou jsem jen pro myši.
 • 00:42:40 -Hou, hou, hou.
  Královno!
 • 00:42:46 -Přijel ses podívat na manželku
  a děti, nebo dobít hrad, králi?
 • 00:42:50 -Přijel jsem bránit svůj trůn!
  -Na Lokti jsme jen my.
 • 00:42:53 To my jsme tví nepřátelé,
  žes dal ostřelovat posádku věží
 • 00:42:56 a zajal mou družinu?!
 • 00:42:58 -Jsme znepokojeni tvými kroky,
  královno.
 • 00:43:00 -Kdo je znepokojen?
 • 00:43:01 -Já a pan podkomoří
  Jindřich z Lipé.
 • 00:43:04 Nelíbí se nám tvoje pachtování
  s novým maršálkem,
 • 00:43:07 pánem z Valdeka,
  tvoje spolčení proti trůnu!
 • 00:43:09 -Dočista jsi ztratil rozum!
  Tvůj trůn kácí tvůj člověk!
 • 00:43:12 Už několik let!
  A ty mu znova a znova věříš?!
 • 00:43:15 -Dost!
 • 00:43:18 Nejeden pán mi potvrdil,
  že jste se s maršálkem
 • 00:43:21 dohodli dosadit na trůn
  tvého syna!
 • 00:43:23 -Plakal jsi štěstím,
  když se narodil!
 • 00:43:25 -V tvých rukou je mým nepřítelem!
  -Co chceš dělat?
 • 00:43:28 -Odjedeš okamžitě s dcerami
  na Mělník!
 • 00:43:30 -Ne!
  Vrať mi ho, Jane!
 • 00:43:34 -Osud tvého následníka
  je nyní v mých rukou!
 • 00:43:37 A hrad Loket je po příští měsíce
  jeho vězením!
 • 00:43:40 Pojď!
 • 00:43:51 Páni rytíři?
 • 00:43:54 Zval jsem vás k návratu do časů
  krále Artuše,
 • 00:43:56 abychom se ucházeli při česném
  klání o rytířská vyznamenání.
 • 00:44:00 A vy?
  Vy jste nepřijeli!
 • 00:44:04 Má nová aréna vám nebyla dost
  dobrá. Proč?
 • 00:44:11 Já se vás ptám - proč?
  Proč opouštíte jednoho z vás?
 • 00:44:18 Rytíře chrabrého srdce,
  kterému je boj a měření sil vším!
 • 00:44:26 -Povídej, co ten kůň?
  -Proč?
 • 00:44:32 Ano, jsem král, který vězní syna,
  ale já jsem český trůn
 • 00:44:35 dobyl pro sebe, ne pro něj!
 • 00:44:37 Ano, jsem král,
  který zatratil ženu.
 • 00:44:40 Protože se stala mým nepřítelem!
 • 00:44:46 Piju!
  -Já taky.
 • 00:44:50 -A když mě kamarádi zvedají
  z bláta,
 • 00:44:54 tak na ně mířím dýkou a řvu:
  Nechte mě spát!
 • 00:45:05 Stýská se mi po Paříži.
  Nikdy mě tam ani ve snu nenapadlo,
 • 00:45:09 že bych měl dobít tuhle neznámou
  zem!
 • 00:45:16 Lva budeš mít na korouhvi,
  ale kolem trůnu
 • 00:45:19 se ti budou motat vlci.
 • 00:45:26 -Nalej!
 • 00:45:28 -O čem je vládnutí?
  Jenom o tom,
 • 00:45:31 kolik vám toho dovolí
  a kolik si toho k vám dovolí.
 • 00:45:35 Vaši přátelé i vaši nepřátelé!
 • 00:45:41 Ale já jsem urozeným rytířem
  zůstal!
 • 00:45:46 A umím štědře plýtvat svými zisky.
  -A na to se napijeme.
 • 00:45:53 -Na zdraví!
  -A zaplať, když máš ty zisky!
 • 00:46:00 -Ano, zatratil jsem královnu,
  ale její maceše,
 • 00:46:05 královně Rejčce jsem slíbil
  deset tisíc hřiven
 • 00:46:08 pražských grošů jako věno!
 • 00:46:11 Můj nejvěrnější přítel Jindřich
  z Lipé na mě hleděl s pýchou.
 • 00:46:13 Má žena, které jsem už dlouho nedal
  nic, si jistě řekla:
 • 00:46:16 Jsi směšný! Tolik si Jindřich
  s Rejčku
 • 00:46:19 už vzali z tvé urbury sami!
  A nejednou!
 • 00:46:24 A já nevím,
  co si s Čechami počít!
 • 00:46:31 Ale se ženami, krásko,
  se ženami to je jiná.
 • 00:46:35 Líbej mě.
 • 00:46:48 Manželství Elišky s Janem
  bylo velice složité.
 • 00:46:52 Manželé se scházeli, rozcházeli
  a také proti sobě intrikovali.
 • 00:46:55 Eliška dokonce v jednom okamžiku
  využila
 • 00:46:58 i nespokojenosti městského
  patriciátu
 • 00:47:01 a Janovi nezbylo nic jiného než
  Prahu jednoduše obsadit vojensky.
 • 00:47:06 Na jedné straně vlastně stál
  král Jan
 • 00:47:10 podporován Jindřichem z Lipé,
  na druhé straně Eliška Přemyslovna,
 • 00:47:14 kterou podporoval
  Vilém Zajíc z Valdeka,
 • 00:47:17 ke kterému měla Eliška
  velkou důvěru.
 • 00:47:21 Dokonce mu svěřila i opatrovnictví
  malého prince Václava.
 • 00:47:24 Na příkaz krále Jana byl ovšem
  Vilém Zajíc z Valdeka
 • 00:47:28 poslán do Bavorska
  na pomoc Ludvíku Bavorovi.
 • 00:47:32 A tam došlo v nějakém vojenském
  ležení ke krátké bitce,
 • 00:47:37 kde byl Vilém Zajíc z Valdeka
  zraněn
 • 00:47:40 a tomuto zranění v roce 1319
  podlehl.
 • 00:47:45 Královna Eliška se poté odebrala
  na hrad Mělník,
 • 00:47:48 kde nežila zrovna
  v nejlepších podmínkách a poměrech.
 • 00:47:53 Kdysi ctižádostivá panovnice
  královna Eliška
 • 00:47:56 ustupovala pomalu
  z politické dráhy
 • 00:47:58 a v podstatě svému manželovi
  z cesty.
 • 00:48:04 Opustí-li manžel ženu
  a ona ho pořád miluje,
 • 00:48:08 nedá jí to,
  aby na něj nemyslela.
 • 00:48:12 Ale já, a z toho se ti,
  Pane, zpovídám,
 • 00:48:16 myslím na něj den co den s těmi
  nejčernějšími myšlenkami v duši.
 • 00:48:20 Chci ho milovat a chci ho zabít,
  Pane.
 • 00:48:23 Kvůli němu jsem už druhý rok
  ve vyhnanství v Bavorech!
 • 00:48:27 S jediným dítětem, které mi zbylo.
  S Janem Jindřichem.
 • 00:48:30 Počat byl v červnu,
  když jsem se starala
 • 00:48:33 o Jana
  po těžkém zranění při turnaji.
 • 00:48:36 Poslal si pro mě
  a bylo nám hezky.
 • 00:48:39 Jen jsem nevěděla,
  že se právě vrátil z postele té,
 • 00:48:42 které se pak narodil v Lucembursku
  syn Mikuláš.
 • 00:48:45 Ale přesto si, Pane,
  požehnal
 • 00:48:48 i našemu
  poslednímu manželskému milování.
 • 00:48:51 A já nosím pod srdcem
  jeho plod!
 • 00:48:53 Milovala jsem se s králem,
  protože jsem chtěla,
 • 00:48:56 aby se ke mně vrátil!
 • 00:48:58 Ale všechno mé bojování o něj
  bylo marné.
 • 00:49:01 Odvedl mi Jitku, aby ji zasnoubil
  se synem durynského markraběte!
 • 00:49:04 Odvezl mi i Markétku!
 • 00:49:07 Byla zasnoubena
  s dolnobavorským vévodou!
 • 00:49:09 Snad mi dovolí u ní žít.
 • 00:49:12 A aby se manžel
  v mých očích dokonale zesměšnil,
 • 00:49:16 dal zatknout
  mého nevlastního bratra,
 • 00:49:18 vyšehradského probošta
  a kancléře království Jana Volka!
 • 00:49:23 A jak malicherný důvod
  si našel!
 • 00:49:26 Jeho našeptávači nazvali
  mou náklonnost k bratrovi
 • 00:49:28 přemyslovským spiknutím!
 • 00:49:31 Věděli, že ta dvě slova
  krále proti nám popudí!
 • 00:49:34 Uvěznili bratra v klášterním domě
  Řádu německých rytířů.
 • 00:49:37 Ti mu ale naštěstí umožnili
  hned druhý den prchnout!
 • 00:49:41 Teď jsme v Bavorech oba!
  My, poslední potomci
 • 00:49:44 velkého panovníka Václava,
  kteří ještě žili v Čechách.
 • 00:49:49 Tchán mi nechtěl Jana dát,
  protože český národ
 • 00:49:52 zabíjí své krále.
 • 00:49:54 Ne národ,
  to člověk ubíjí člověka.
 • 00:49:58 28. září se Jan slavně bil
  za Ludvíka Bavorského u Mildorfu.
 • 00:50:04 A já si přála, aby ho proklál
  první meč, který potká!
 • 00:50:08 Odpusť, Pane.
  Jsem zoufalá.
 • 00:50:12 Tolik bych si přála vidět
  svého synka Václava!
 • 00:50:19 Bože, dopřej mi to.
 • 00:50:23 Na svátek svatého Václava
  strhla se u Mildorfu velká vřava!
 • 00:50:30 -Ludvík s Fridrichem se rval o to,
  kdo bude hlava.
 • 00:50:35 -No a čeho?
  -No přece Říše římský!
 • 00:50:38 -Král Jan před bitvou
  promluvil k vojsku.
 • 00:50:41 -Jako vždycky.
  -Hle, tam Fridrich rakouský!
 • 00:50:47 Vévoda, který by říši vzal
  jak velká voda!
 • 00:50:52 Této násilnosti mého života
  musí být naprosto konec!
 • 00:50:57 -A zazvonil smrtky zvonec
  a první voják pad!
 • 00:51:05 -A Jan sám
  vnikl do nepřátelských řad,
 • 00:51:11 a kůň, když pod ním pad,
  bil se dál!
 • 00:51:16 A české vojsko čelem vzad!
  By nikdo nebyl jat.
 • 00:51:26 Statečný rytíř bil se dál.
  A kdo rozhodl bitvu?
 • 00:51:30 -No přece Jan!
 • 00:51:33 A protože se Jan za Ludvíka chrabře
  rval,
 • 00:51:37 římský král mu mocné Chebsko
  nazpět dal!
 • 00:51:42 Všechen lid se moh radovat,
  statečný náš král
 • 00:51:48 zvětšil český stát!
 • 00:52:05 V minulosti byl Jan zobrazován
  převážně jako velký válečník.
 • 00:52:09 Rytíř, který měl rád turnaje
  a bitvy.
 • 00:52:13 Současní historikové uvádějí
  Jana Lucemburského
 • 00:52:15 také jako velkého diplomata.
 • 00:52:18 Během jeho vlády
  se mu v rámci sňatkové politiky
 • 00:52:21 podařilo dohodnout 36 svateb!
 • 00:52:24 Ne všechny dosáhly svého účelu
  a naplnění,
 • 00:52:27 ale minimálně dvě byly velice
  přínosné.
 • 00:52:34 Podařilo se mu provdat svou sestru
  Marii
 • 00:52:37 a přiženit svého syna Václava
  do francouzské královské rodiny.
 • 00:52:42 Václav byl vychován
  na francouzském dvoře
 • 00:52:45 a v den sňatku s Blankou z Valois
  přijal jméno
 • 00:52:48 svého biřmovacího kmotra.
 • 00:52:50 Francouzského krále a manžela
  jeho tety Marie Karla IV. Sličného.
 • 00:52:58 Spojení jmen Václav a Karel
  přičítal později symbolický význam
 • 00:53:02 spočívající
  ve splynutí dvou tradic.
 • 00:53:06 České svatováclavské a francouzské
  tradice císaře Karla Velikého.
 • 00:53:16 Neber si to osobně.
  Netrápím jen tebe!
 • 00:53:21 I když z tvého pohledu
  to tak může vypadat.
 • 00:53:24 Takový pocit má konečně každý
  pozůstalý.
 • 00:53:27 -Co ti Jindřich a Eliška říkali,
  když s tebou odcházeli?
 • 00:53:30 -O tobě?
  Na pana Jindřicha z Lipé,
 • 00:53:34 zemského hejtmana na Moravě
  jsem čekala v Brně.
 • 00:53:36 Potkali jsme se
  26. srpna 1329.
 • 00:53:41 Ty jsi byl tenkrát
  v Lucemburku.
 • 00:53:44 A představ si,
  měl v ruce zlatou minci!
 • 00:53:47 Tvůj zlatý florén!
  -Vážně?
 • 00:53:49 -Řekl: Peníze mě s Janem spojily,
  ale i rozdělily!
 • 00:53:55 -Jenom to?
 • 00:53:57 -To víš, v hodině smrti
  se říká jenom pravda.
 • 00:54:01 -A Eliška?
  -Eliška?
 • 00:54:04 Potkali jsme se tiše
  na den svatého Václava.
 • 00:54:07 Byla u svého bratra Jana.
 • 00:54:09 Řekla jsem jí,
  že si právě v Tridentu.
 • 00:54:11 Myslela jen
  na svého syna Václava Karla!
 • 00:54:15 -Jenom na něj?
 • 00:54:17 -Pošeptala mi, že by chtěla
  svého syna ještě jednou vidět.
 • 00:54:20 Řekla bych mu, aby neoplácel otci
  stejnou neláskou.
 • 00:54:24 Dneska
  ji pochovali na Zbraslavi!
 • 00:54:27 "Málo vzala, hodně dala,"
  říkali o ní lidé.
 • 00:54:32 -Je mi 34
  a najednou jsem úplně sám.
 • 00:55:03 Od Kresčaku do Trevíru
  není bůhví jaký lán cesty,
 • 00:55:05 pane arcibiskupe Balduine.
 • 00:55:10 Dejte dodýchat
  čtyřem tisícovkám mužů.
 • 00:55:14 Za jedno jediné odpoledne.
 • 00:55:17 A váš synovec, Jan Slepec,
  český král, byl mezi nimi!
 • 00:55:24 -A Karel?
  -Nemůžu mít oči všude!
 • 00:55:27 Jedni tvrdí,
  že ho šlechtici vyvedli z bitvy,
 • 00:55:30 aby nepřišli o oba panovníky.
 • 00:55:33 Druhý, že mu nepomohl útěk,
  jak tvrdil třetí.
 • 00:55:37 Ale nejlíp to ví ten čtvrtý,
  sám Karel.
 • 00:55:41 Až svého prasynovce obejmete,
  můžete se ho na to zeptat,
 • 00:55:45 jak to ve skutečnosti bylo.
 • 00:56:44 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2010

Související