Uschovali templáři nejhledanější poklad světa v Čechách? Nachází se na našem území hrobka hunského krále Attily? Jsou pod Radhoštěm tajné chodby? Co skrývají šifry na Zvíkově a o čem promlouvá Voynichův rukopis? Dokumentární cyklus České tajemno poodkrývá šestici velkých historických tajemství. Jeho autor, spisovatel Arnošt Vašíček, se opírá o fakta, indicie i moderní vědeckou výbavu.

V pátrání po tajemstvích není známý český záhadolog Arnošt Vašíček žádným nováčkem. Tentokrát se zaměřil na šestici záhad úzce spojených s českým územím i českou historií. „Nechci nikoho přesvědčovat, že mám pravdu. Používám fakta k hypotéze. Možná že by se z toho dal složit i jiný příběh. Vždy chceme ukázat také slabá místa hypotézy. A necháváme na divákovi, ať si vybere,“ říká sám autor, jenž je v dokumentech také jedním z respondentů – doplňuje experty, kteří se tématem dlouhodobě zabývají.

Tajemným příběhům dal režisér Pavel Jandourek zčásti stylizovanou podobu. „Snažili jsme se inscenovat suchá historická fakta a rekonstrukce některých událostí. Současnost zastupují vědci, geologové, písmoznalci či speleologové. V díle Tajemství templářů i největší skeptici ve štábu včetně mne spolu s vědci dva dny provrtávali sondami pole u jednoho nejmenovaného hradu. Rozkrývání záhad je hra, která nemá přesná pravidla, ale většinu lidí láká a baví odjakživa. Asi proto, že nás na jejím konci čeká vždycky odměna, někdy dokonce i poklad.“

Televizní pátrání nás zavede do hluboké minulosti i ryzí současnosti. „Naším záměrem bylo zhodnotit celou záhadu co nejobjektivněji, a to i za pomocí všech dostupných explicitních metod. Dotkneme se nejstarších dokladů lidské přítomnosti na našem území, slavných období středověku, raného novověku a doputujeme až ke zjištěním, která nám přináší současnost, věda a moderní odborné disciplíny. Sdělení dokumentu tak osciluje mezi tradovanou verzí mapovaného příběhu a její kritickou revizí ve světle moderní analytické vědy. Ale naším hlavním záměrem zůstalo, že diváka chceme především dobře a seriózně pobavit,“ říká dramaturg České televize Martin Červenka.

Českým tajemnem provází herec Jan Novotný. Knihy spisovatele Arnošta Vašíčka jsou osvědčenými bestsellery, ohlas vzbudily také jeho televizní projekty. S Českou televizí spolupracoval už několikrát – například na Setkání s tajemnem (1994), Planetě záhad (1996, 1998) či adaptaci vlastní knižní předlohy Strážce duší (2001, 2007). Při práci na Strážci duší se potkal právě s režisérem Pavlem Jandourkem. Ten má s režijním zpracováním tajemna také další zkušenosti – za všechny zmiňme úspěšný rodinný seriál Maharal - tajemství talismanu (2006).

Pavel Jandourek
režisér

Pavel Jandourek

* 20. 7. 1963


Jan Novotný
herec

Jan Novotný

* 25. 9. 1953


Arnošt Vašíček
cestovatel, badatel, spisovatel

Arnošt Vašíček

* 27. 8. 1953