Dokumentární cyklus studentů FAMU mapující české 20. století. Podle bestselleru Mariusze Szczygieła.