iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 12. 2010
22:20 na ČT1

1 2 3 4 5

67 hlasů
15921
zhlédnutí

Přísně tajné vraždy

Kdo chtěl zabít tajného kněze

Za záhadnou smrtí Přemysla Coufala stojí zřejmě nájemný vrah a tajemní mocní představitelé komunistického režimu.

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přísně tajné vraždy - Kdo chtěl zabít tajného kněze

 • 00:00:30 Je to žonglování s osudem.
  Sebevražda? Vražda?
 • 00:00:37 Nevinen? Vinen? Kdo ví.
  Dokud někdo nepoví.
 • 00:00:43 Podivná sebevražda faráře Coufala
  už byla v médiích zmíněna často.
 • 00:00:49 Vracíme se k ní,
  protože můžeme říct něco nového.
 • 00:00:58 Tajně vysvěcený kněz
  ing. Přemysl Coufal CSc.
 • 00:01:02 byl nalezen mrtev ve svém
  bratislavském bytě 25.2.1981.
 • 00:01:07 Úmrtí bylo klasifikováno
  jako sebevražda.
 • 00:01:12 Všude v bytě byla krev
  na stěnách.
 • 00:01:15 Měl podřezané žíly,
  měl rány v loketních jamkách.
 • 00:01:19 V bytě byly rozházeny předměty,
  vypadalo to spíš jako zápas
 • 00:01:23 P. Coufala s neznámým pachatelem.
 • 00:01:27 Po pohřbu přátelé Přemysla Coufala
  uplatili hrobníka
 • 00:01:31 a otevřeli rakev.
 • 00:01:32 Zranění, která svědkové viděli
  na jeho těle, naznačovala,
 • 00:01:36 že nespáchal sebevraždu,
  ale byl umučen.
 • 00:01:40 V oficiálních svědectvích
  tato zranění zaznamenali svědkové
 • 00:01:43 už při pohřbu v jeho tváři.
 • 00:01:46 Tvrzení byla vyvracována s tím,
  že souvisí se stavem mrtvého
 • 00:01:53 s několikadenním odstupem
  od smrti.
 • 00:02:02 4.3.1990 přišel anonymní podnět
  pro podezření
 • 00:02:05 z trestného činu vraždy
  Přemysla Coufala.
 • 00:02:08 Anonym byl adresován
 • 00:02:10 na Generální prokuraturu
  Československé republiky.
 • 00:02:13 Pisatel poukázal na nepřesvědčivost
  výsledků vyšetřování příčin úmrtí
 • 00:02:18 faráře Coufala.
 • 00:02:20 Vedlo se rozsáhlé vyšetřování
  na Generální prokuratuře
 • 00:02:23 Slovenské republiky.
 • 00:02:25 Bylo vyslechnuto mnoho lidí,
  ale bylo konstatováno,
 • 00:02:31 že s největší pravděpodobností
  šlo o sebevraždu.
 • 00:02:35 Anonymní pisatel se
  s výsledkem šetření
 • 00:02:38 polistopadové Generální prokuratury
  Slovenské republiky nespokojil
 • 00:02:42 a poslal podnět k šetření na ÚDV.
 • 00:02:47 Jako vyšetřovatel jsem se k případu
  dostal v r. 1992,
 • 00:02:54 ale závada byla rozdělení státu
  v r. 1993, kdy materiály,
 • 00:03:02 které jsme začínali rozpracovávat,
  tak přijel kurýr,
 • 00:03:09 ihned se to muselo svázat
  a poslat pryč.
 • 00:03:14 A tak se materiál o podivné
  sebevraždě pátera Coufala
 • 00:03:16 dostal zpět na Slovensko.
 • 00:03:18 Zlomek z něj doputoval do kanceláří
  Ústavu paměti národa,
 • 00:03:22 kde během 3 let
  od listopadové revoluce začal
 • 00:03:25 3. pokus o odhalení okolností smrti.
 • 00:03:29 Přemysl Coufal, rodák z Moravy,
  byl z věřící rodiny
 • 00:03:34 a zapojil se
  do tajné skryté církve.
 • 00:03:37 Tato skupina ale byla odhalena StB.
 • 00:03:41 Už v r. 1960, a protože měli
  dost kompromitujících materiálů,
 • 00:03:48 tak na základě těchto materiálů
  ho zavázali ke spolupráci,
 • 00:03:54 kterou podepsal
  ale na úseku ekonomiky.
 • 00:03:59 Byl hodnocen svým nadřízeným orgánem
  velmi kladně.
 • 00:04:01 Odkrýval jako v Evropě
  ceněný odborník
 • 00:04:05 ekonomicky nečisté transakce
  socialistických podniků.
 • 00:04:09 A to se jeho svědomí nepříčilo.
 • 00:04:14 V r. 1971 změnil zaměstnání,
  kde už StB nepotřebovala jeho služby
 • 00:04:23 a přerušila spolupráci.
 • 00:04:26 V r. 1973 byl vysvěcen tajnou církví
  na katolického kněze.
 • 00:04:30 Jako statik jezdil přednášet
  na Západ,
 • 00:04:32 a tak byl skvělým prostředníkem
  pro styk s emigranty ve Vatikánu.
 • 00:04:38 Vypracovával podrobné zprávy
  o situaci v Československu,
 • 00:04:43 o pronásledování církví:
  zprávy psal německy.
 • 00:04:49 V Rakousku tehdy působil
 • 00:04:53 velmi aktivní
  spolupracovník StB Prolog...
 • 00:05:01 V r. 1979 byl vysazen v rámci
  emigrační vlny na Západ
 • 00:05:05 a infiltroval se
  do emigračních kruhů ve Vatikánu.
 • 00:05:09 Měl důvěru a přístup k materiálům,
  které vypracoval i Přemysl Coufal.
 • 00:05:15 StB začalo páteru Coufalovi
  věnovat pozornost.
 • 00:05:22 Byl kontaktován příslušníky StB
  z 1. správy
 • 00:05:25 a začali vyvíjet tlak,
  aby řekl kontakty ve Vatikánu,
 • 00:05:33 řekl o zahraničních kanálech,
  kterými posílal zprávy do zahraničí.
 • 00:05:38 Tlak se stále zvyšoval.
 • 00:05:40 To vyústilo nepokrytým nátlakem
  do další spolupráce,
 • 00:05:46 kterou on odmítal.
 • 00:05:51 Přítel, se kterým se bavil
  několik dnů před smrtí
 • 00:05:53 v tramvaji cestou z práce,
  vypověděl:
 • 00:05:56 "Vypadal o 10 let starší,
  skoro jsem neslyšel jeho hlas,
 • 00:05:59 strachy šeptal.
 • 00:06:00 Vím, že podezříval StB,
  že mu doma dělá
 • 00:06:03 tajné prohlídky,
  že mu namontovala odposlech
 • 00:06:06 do bytu, na pracoviště
  i jeho osobního motorového vozidla.
 • 00:06:12 A za účelem zastrašení mu udělala
  zásahy do jeho auta."
 • 00:06:18 Přemysl Coufal byl osloven člověkem,
  který byl stykem 12. správy,
 • 00:06:24 aby doručil 20 000 korun.
 • 00:06:27 Pokud to udělá,
  bude tlak vůči němu zastaven.
 • 00:06:32 Měl to složit osudného 25.2.
 • 00:06:37 Den předtím se sešel
  se spolupracovníkem StB,
 • 00:06:43 kterému měl předat 16 000
  z požadovaných 20.
 • 00:06:51 Spolupracovník Degoň je měl
  předat někomu,
 • 00:06:57 kdo zmrazení případu Coufal provede.
 • 00:07:02 Tento člověk později zemřel
  za záhadných okolností.
 • 00:07:07 25.2.1981 byl nalezen P. Coufal
  ve svém bytě mrtvý.
 • 00:07:13 Smrt podle pitevního protokolu
  nastala 22. nebo 23.2.
 • 00:07:18 K mrtvému byla zavolána
  Veřejná bezpečnost.
 • 00:07:22 Tehdy se pohyboval v okolí
  příslušník 1. správy
 • 00:07:27 Miloš Dospiva, který zabezpečil,
  aby obhlídku místa činu
 • 00:07:31 nevykonávala kriminálka,
  ale StB.
 • 00:07:37 Je možné říci,
  že s místem činu bylo manipulováno.
 • 00:07:42 Výsledek pitvy z r. 1981 zní:
  podřezané žíly, sebevražda.
 • 00:07:48 I když nejbližší příbuzní popisovali
  obličej pátera Coufala
 • 00:07:51 těsně před zavřením rakve takto:
 • 00:07:54 "Vrchní ret natržený
  asi na 4 místech,
 • 00:07:57 levé ucho zespodu utržené,
  na čele malá rána, rozmačkaný nos,
 • 00:08:02 líc prolomená do měsíčku,
  levé oko mimo lebku,
 • 00:08:05 pod ním asi 3cm řez."
 • 00:08:10 K vyšetřování údajné sebevraždy
  mám výhrady v tom,
 • 00:08:17 že nebylo řádně prošetřeno
  z kriminalistického hlediska,
 • 00:08:23 jak k údajné sebevraždě došlo.
 • 00:08:29 Ono JAK je v tomto případě
  důležité,
 • 00:08:33 neboť Přemysl Coufal vykrvácel
  ze 4 ran najednou.
 • 00:08:36 Měl žíly a tepny přetnuty
  pod oběma lokty
 • 00:08:40 a na obou zápěstích.
 • 00:08:42 Stěží si lze představit,
  jak již rozřezanou rukou
 • 00:08:45 provádí hluboké řezy
  na té druhé,
 • 00:08:48 a opět na dvou místech.
 • 00:08:50 Navíc následovala řada nepřesností
  ve výpovědích svědků.
 • 00:08:54 Svědkové se neshodli,
  zda ležel na zádech,
 • 00:08:59 nebo obličejem k podlaze.
 • 00:09:04 Fotograf kriminálky,
  který měl místo činu zmapovat,
 • 00:09:07 si následně nemohl uvědomit,
  že by v bytě kdy byl.
 • 00:09:12 Navíc podle výpovědi
  strážmistra VB byl
 • 00:09:15 byt Přemysla Coufala v čase,
  kdy byl násilím otevřen, plný plynu.
 • 00:09:20 Prý tomu tak bylo proto,
  že si chtěl páter Coufal
 • 00:09:23 pojistit svou smrt.
 • 00:09:25 Můžeme se domnívat,
  pokud tam byl plyn,
 • 00:09:28 kdy byl puštěn, kdo ho pustil,
  jestli neměly být stopy
 • 00:09:33 zahlazeny výbuchem ?
  i to je jedna z verzí.
 • 00:09:39 Ale dle sousedky do pozdních hodin
  na parapetu okna pana Coufala
 • 00:09:43 hořela svíčka, jako každý večer.
 • 00:09:46 Ale někdo také tu noc vypnul
  elektřinu.
 • 00:09:50 Že by proto, aby jiskra ze zvonku
  nezpůsobila výbuch celého paneláku?
 • 00:09:54 V 80. letech byli na takové činy
  najímáni StB recidivisté,
 • 00:10:01 kteří byli zpochybnitelní,
  kontrolovatelní
 • 00:10:05 a bylo je možné lehce odstranit.
 • 00:10:09 Jeden z takových mužů se
  po r. 1990 ozval z vězení.
 • 00:10:13 Napsal několik dopisů,
  popisuje v nich
 • 00:10:16 svou předlistopadovou kariéru
  spolupracovníka StB ve vězení
 • 00:10:19 potvrzenou následným zkoumáním
  archivů
 • 00:10:21 a některé další informace
  týkající se vraždy Přemysla Coufala.
 • 00:10:26 Tento vězeň v dopisech tvrdí, že ví,
  jak se odehrála smrt P. Coufala.
 • 00:10:33 Hovoří o osobách,
  které přišly pro další peníze
 • 00:10:36 a které způsobily smrt P. Coufala
  v jeho bytě,
 • 00:10:41 protože tyto peníze neměl.
 • 00:10:44 Ale ani tento člověk nebyl
  po r. 1990 vyslechnut
 • 00:10:47 slovenským soudem,
  stejně jako řada dalších.
 • 00:10:50 Paradoxně byl vyšetřován muž
  označený vězněm za vraha.
 • 00:10:55 Když tento popřel,
  že by znal Přemysla Coufala,
 • 00:10:58 byl propuštěn a vězeň byl označen
  za nedůvěryhodného,
 • 00:11:03 i když označený muž byl také
  recidivista souzený za vraždu.
 • 00:11:09 Tady bychom měli případ zastavit
  a zrekapitulovat pro a proti.
 • 00:11:14 Neuděláme to,
  neboť jsme zdaleka neskončili.
 • 00:11:18 Pokračujeme příběhem novináře
  Marcela Samuhela.
 • 00:11:23 Tento muž 19.2.1993
  ve slovenských novinách
 • 00:11:27 Slovenský deník publikoval článek
  "Vražda, nebo sebevražda?",
 • 00:11:32 ve kterém se zamýšlí
  nad hodnověrností závěrů
 • 00:11:34 slovenské prokuratury ve vztahu
  k smrti Přemysla Coufala.
 • 00:11:39 2 dny po vydání článku zmizel
  ve Vysokých Tatrách.
 • 00:11:43 Novinář se také dostal
  pod tlak StB,
 • 00:11:49 protože zanechal dopis
  na rozloučenou,
 • 00:11:54 ve kterém ubezpečoval StB,
  že nechce spáchat sebevraždu.
 • 00:12:02 Nyní jsou veškeré spisy
  týkající se Přemysla Coufala
 • 00:12:06 výnosem soudu z r. 1992 uzamčeny
  v trezoru archivu
 • 00:12:11 Slovenské republiky na 20 let
  bez možnosti nahlédnutí.
 • 00:12:17 Datum jejich uvolnění koresponduje
  s časem promlčení
 • 00:12:20 možných trestných činů
  spojených se smrtí pátera Coufala.
 • 00:12:25 Existuje nevůle některých lidí
  v justici a orgánech činných
 • 00:12:31 v trestním konání,
  aby byl případ někdy objasněn.
 • 00:12:38 Uplynulo mnoho let,
 • 00:12:40 dnes se slovenský
  Ústav paměti národa
 • 00:12:44 ve spolupráci s bývalým
  vyšetřovatelem ÚDV Adolfem Rázkem
 • 00:12:49 k případu vracejí novým svědectvím,
  které potvrdilo,
 • 00:12:54 že šlo o vraždu nájemnou
  a úkladnou.
 • 00:13:09 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2010

Související