Oběti domácího násilí vypovídají o prožívaných pocitech strachu, studu a bezmoci. Jak se vyrovnat s bolestí, kterou nám způsobili ti nejmilovanější?
Režie: Vít Karas.