Domácí násilí se většinou odehrává za zavřenými dveřmi. Je ale konečně nutné ty dveře otevřít.

Mlácení, kopání, údery pěstí, týrání bolestí, týrání hladem, týrání psychické. Pistole, nože, či jen pěsti. A původci toho všeho utrpení jsou ti nejbližší. Manželé, partneři, milenci... Podle dostupných statistik to zažila skoro každá třetí žena. Podle dostupných statistik... Kolik je však těch, které žádné statistiky podchytit nemohou. Mlčí totiž. Veškeré utrpení se odehrává za dobře zavřenými dveřmi. Doma. A ony se za to stydí. Otevřít ty dveře. Otevřít ústa. Promluvit. Říci pravdu naplno. Jen málo je těch odvážných, které se k takovému kroku odhodlaly.

Napište nám