iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 10. 2008
17:05 na ČT2

1 2 3 4 5

55 hlasů
10176
zhlédnutí

Francie s ozvěnou domova

Z Tours do Berry

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Francie s ozvěnou domova - Z Tours do Berry

 • 00:00:02 Básníci ji nazývali
  sladká Francie.
 • 00:00:05 Čím to však je, že nás
  odjakživa tak silně přitahuje?
 • 00:00:08 Svou mnohotvárnou krajinou, bohatou
  kulturou nebo stylem života?
 • 00:00:13 Nebo je mezi námi
  ještě nějaké hlubší pouto?
 • 00:00:17 Zkusme ho tedy společně hledat.
 • 00:00:19 Během několika měsíců jsme
  procestovali Francii křížem krážem
 • 00:00:23 od Arrasu po Avignon,
  od Kolmaru až do Saint Malo.
 • 00:00:27 Nakonec se i nám z natáčení
  dokumentu stala srdeční záležitost.
 • 00:00:52 Tentokrát se budeme pohybovat
  v samém středu Francie.
 • 00:00:56 Z jednoho z nejpůvabnějších
  měst na Loiře,
 • 00:01:00 kdysi i hlavního města Francie,
  do jednoho z nejúrodnějších krajů,
 • 00:01:04 kde se zabydlili už mocní Gallové.
  Putujeme z Tours do Berry.
 • 00:01:13 Tours. Už před více
  než tisíci lety ho navštívil
 • 00:01:16 druhý pražský biskup
  Vojtěch Slavníkovec.
 • 00:01:21 Descartes je městečkem,
  pojmenovaném po slavném filozofovi.
 • 00:01:25 Kdysi byl i v Praze.
 • 00:01:27 Na univerzitě v Bourges
  se vzdělávali i naši studenti.
 • 00:01:35 V historickém centru města Tours
 • 00:01:37 každého návštěvníka upoutají
  dvě neobvyklé věže.
 • 00:01:41 Je to pozůstatek středověké
  baziliky svatého Martina.
 • 00:01:45 V 16.století
  byl chrám zpustošen hugenoty
 • 00:01:49 a ponechán svému osudu.
 • 00:01:54 Dobový obrázek nám ukazuje stav
  před dvěma stoletími,
 • 00:01:58 kdy bazilika byla rozebírána,
 • 00:02:00 aby uvolnila místo
  nově budované ulici.
 • 00:02:04 Nad hrobkou světce byl později
  postaven tento kostel.
 • 00:02:08 Svatý Martin, známý z legend,
  jak se dělí o plášť se žebrákem,
 • 00:02:12 byl ve 4.století
  v Tours zvolen biskupem.
 • 00:02:16 Původně to byl římský legionář,
  který se v Amiens nechal pokřtít
 • 00:02:21 a pak pro změnu
  začal bojovat s pohanstvím.
 • 00:02:25 V tehdejší Galii
  založil vůbec první kláštery.
 • 00:02:28 Ve zdejším kraji nechal postavit
  i řadu kostelů a kaplí.
 • 00:02:33 Zemřel nedaleko v Candes roku 397.
 • 00:02:38 Po jeho smrti se mniši dvou
  klášterů, které založil,
 • 00:02:41 začali přít, ve kterém z nich
  bude svatý muž pochován.
 • 00:02:45 Sporu nakonec využili
  měšťané z Tours,
 • 00:02:48 potají naložili rakev na bárku
  a po Loiře dovezli do města.
 • 00:02:53 Nad jeho hrobem roku 470
  už stála první bazilika.
 • 00:02:58 Sem také přišel
  i náš Vojtěch Slavníkovec
 • 00:03:01 při své pouti ke hrobům
  význačných světců Francie.
 • 00:03:06 V jeho době samozřejmě
  nestál ani gotický kostel,
 • 00:03:09 ale svatý Martin od počátku
  byl uložen na stejném místě.
 • 00:03:21 Během stoleté války
  se Tours stal centrem okleštěného
 • 00:03:25 francouzského království
  a panovník zde měl své sídlo.
 • 00:03:30 Proto právě sem roku 1457
 • 00:03:33 směřovalo i poselstvo
  českého krále,
 • 00:03:37 šestnáctiletého Ladislava Pohrobka,
 • 00:03:39 který hledal,
  jak obnovit kdysi úzké kontakty
 • 00:03:43 pražského a pařížského
  královského dvora.
 • 00:03:46 České poselstvo
  vedené Zdeňkem ze Šternberka
 • 00:03:50 si přijelo pro Magdalenu z Valois,
 • 00:03:52 která se měla stát
  nevěstou Ladislava Pohrobka.
 • 00:03:56 Poprvé se s ní setkali
  na nedalekém zámku Montils,
 • 00:04:00 kde jim král Karel VII.
  a královna Marie z Anjou
 • 00:04:05 představili princeznu.
 • 00:04:07 Historický námět se stal inspirací
  mladému Václavu Brožíkovi,
 • 00:04:11 který v osmdesátých letech
  19.století hledal téma pro obraz,
 • 00:04:16 který by mohl představit
  na pařížském Salonu.
 • 00:04:19 Neuměl francouzsky, neměl peníze,
  neznal prostředí,
 • 00:04:24 přesto se rozhodl zaujmout.
  Nakonec sehnal za Paříží
 • 00:04:28 starou stodolu, vesničany z okolí
  převlékl do dobových kostýmů,
 • 00:04:33 na barvy a plátno si půjčil
  a maloval a maloval.
 • 00:04:37 A zvítězil.
 • 00:04:39 Za "Poselstvo? získal zlatou
  medaili pro zahraniční umělce.
 • 00:04:44 Rázem byl slavný.
 • 00:04:51 Ale vrátíme se k historii.
 • 00:04:53 Svatební oslavy pokračovaly
  v opatství Saint-Julien,
 • 00:04:57 kde byla vystrojena
  okázalá hostina.
 • 00:05:02 Celé město žilo oslavami,
  když najednou sem dorazil
 • 00:05:06 posel z Prahy s neblahou zprávou,
  že král Ladislav náhle zemřel.
 • 00:05:12 Započaté slavnosti ustaly
 • 00:05:15 a přivezené svatební dary
  ztratily svůj smysl.
 • 00:05:18 Obě strany jednaly, co bude dál.
 • 00:05:21 Na pořad dne se dostala i otázka,
  kdo nastoupí na místo Ladislava.
 • 00:05:26 Jedním z uvažovaných kandidátů
  měl být králův nejmladší syn Karel.
 • 00:05:31 Výprava Zdeňka ze Šternberka
  se vrátila zpátky do Čech.
 • 00:05:38 Václav Brožík však nebyl první,
  kdo se touto událostí inspiroval.
 • 00:05:42 Na hradě Český Šternberk
  už od 17.století visí obraz,
 • 00:05:47 který si Šternberkové
  velmi považují.
 • 00:05:50 Zachycuje totiž Zdeňka
  ze Šternberka
 • 00:05:53 při přijetí poselstva
  králem Karlem VII.
 • 00:06:02 Není obvyklé, aby se město
  přejmenovalo po svém rodákovi.
 • 00:06:05 A přece.
  Stojíme na náměstí před radnicí
 • 00:06:09 a pohlížíme na sochu
  filosofa Descarta.
 • 00:06:13 Když mladý René
  opouštěl toto město,
 • 00:06:15 aby vstoupil do jezuitské koleje,
  bylo mu jedenáct let.
 • 00:06:19 Po osmi letech studia
  chtěl poznat cizí kraje.
 • 00:06:23 Vstoupil tedy do armády
  a putoval z místa na místo.
 • 00:06:27 S vojskem Maxmiliána Bavorského
  došel až do Čech.
 • 00:06:31 Je 8.listopadu 1620, když je
  lehce raněn ve vítězné bitvě.
 • 00:06:37 Brány poražené Prahy
  jsou před ním otevřeny.
 • 00:06:40 Zatímco jeho druhové ve zbrani
  bezostyšně rabují,
 • 00:06:44 Descartes bloumá neznámým městem,
  vyptává se a hledá.
 • 00:06:49 Studoval přece matematiku a fyziku.
 • 00:06:52 Věděl, že tady na dvoře Rudolfa II.
  žil a zemřel Tycho Brahe.
 • 00:06:58 Musely po něm zbýt astronomické
  přístroje, ale kde teď jsou?
 • 00:07:02 V tuto chvíli má každý
  úplně jiné starosti.
 • 00:07:06 A on tu chodil a po večerech
  si zapisoval své myšlenky.
 • 00:07:10 Pochybuji, tedy myslím,
  myslím, tedy jsem.
 • 00:07:14 Descartes po marném hledání
  opouští Prahu,
 • 00:07:18 pak navíc odejde od vojska
  a uchýlí se do Holandska,
 • 00:07:22 kde může svobodně přemýšlet.
  A své myšlenky také publikovat.
 • 00:07:27 A osud těch přístrojů?
  Descartes je nemohl objevit.
 • 00:07:31 Tycho Brahe byl už 19 let mrtev
  a zájemců o jeho přístroje
 • 00:07:36 v Praze bylo víc než dost.
 • 00:07:39 V Descartesově rodném domě,
  kde ho od časného mládí
 • 00:07:42 vychovávala babička,
  je dnes muzeum.
 • 00:07:45 Nahlédli jsme letmo i do expozice,
 • 00:07:48 zda se nedozvíme více
  o jeho pobytu v Praze, ale marně.
 • 00:07:52 Nedovolili nám ani natočit
  pár ilustračních záběrů.
 • 00:07:56 Musel by to povolit starosta města.
 • 00:07:59 Tak jsme dali městu sbohem
  A adiéu, Descartes!
 • 00:08:03 Byl podvečer a před námi
  dlouhá cesta do Bourges.
 • 00:08:08 Již zdálky je vidět silueta jedné
  z největších katedrál Francie.
 • 00:08:13 Chrám svatého Štěpána
  v Bourges stavebně patří
 • 00:08:16 mezi největší
  francouzské katedrály,
 • 00:08:19 jaké známe například
  z Chartres nebo z Remeše.
 • 00:08:23 Ale rozhodně je nejširší.
 • 00:08:25 Její stavba byla zahájena
  okolo roku 1195
 • 00:08:30 na místě románské baziliky
 • 00:08:32 a hlavní práce byly ukončeny
  za neuvěřitelných 60 let.
 • 00:08:38 Její západní průčelí
  se dvěma věžemi různé výšky
 • 00:08:42 a pěti vstupními portály
  nemůže dnes vyniknout,
 • 00:08:45 protože je tísněno
  městskou zástavbou.
 • 00:08:49 Monumentálnost katedrály
  odhalíme v okamžiku,
 • 00:08:52 kdy vstoupíme dovnitř.
  Její rozměry jsou impozantní.
 • 00:08:57 Vynecháním transeptu
  architekt dosáhl vyváženosti
 • 00:09:01 a jednoty vnitřního prostoru.
  Délka 124 metrů a šíře 41 metrů
 • 00:09:08 při výšce klenby 37 metrů ohromuje
  svojí neskrývanou vznešeností.
 • 00:09:28 Ta se ještě umocní v okamžiku,
 • 00:09:31 kdy slunce pronikne
  barevnými vitrajemi dovnitř.
 • 00:09:35 Jejich stáří se pohybuje
  od 12. do 17.století
 • 00:09:39 a dohromady vytvářejí jednu
  z nejbohatších kolekcí ve Francii.
 • 00:09:44 Většinu z nich
  financovaly místní cechy.
 • 00:09:53 Jako protiváhu k pařížské Sorbonně
 • 00:09:55 založil král Ludvík XI.
  v Bourges univerzitu.
 • 00:10:00 Během dalších let získala
  tak velkou reputaci,
 • 00:10:03 že se sem sjížděli
  i studenti z daleké ciziny,
 • 00:10:06 mezi nimi například Kalvín.
  V 16. a 17.století
 • 00:10:11 také rok či dva v Bourges
  pobývala řada našich studentů.
 • 00:10:16 Můžeme jmenovat třeba Ladislava
  ze Šlejnic nebo Jana z Vrbna.
 • 00:10:24 Neměli bychom zapomenout ani na to,
  že v Bourges je pohřben
 • 00:10:27 Jan vévoda z Berry,
  syn krále Jana Dobrého
 • 00:10:31 a české princezny Jitky,
  objednavatel proslulé knihy
 • 00:10:35 modliteb, takzvaných
  Přebohatých hodinek,
 • 00:10:39 plných nádherných iluminací
  královských sídel.
 • 00:10:43 Je pochopitelné,
  že mezi nimi nemohl chybět
 • 00:10:46 ani vévodův hrad Méhun-sur-Yévre.
 • 00:10:52 Ten se svou okázalostí
  vyrovnal královským stavbám.
 • 00:10:55 Dnes z hradu zůstala především
  věž s gotickými okny
 • 00:11:00 a s ochozem nahoře,
  odkud je zajímavý výhled
 • 00:11:03 na další zbytky
  kdysi monumentálního sídla.
 • 00:11:07 Hrad původně náležel
  Robertu z Artois,
 • 00:11:10 ale po soudním procesu,
  kde zasedal i Jan Lucemburský,
 • 00:11:14 o něj v roce 1332 přišel.
 • 00:11:17 Král Filip VI. na základě
  dohody o vojenské podpoře
 • 00:11:22 o dva roky později
  daroval hrad Janu Lucemburskému.
 • 00:11:26 Ten tu však často nepobýval.
 • 00:11:28 Pro něho měl význam
  spíše výnos z přilehlého panství.
 • 00:11:32 Po bitvě u Kresčaku hrad přešel
  do rukou jeho dcery Jitky-Bony
 • 00:11:37 a dále na vnuka Jana,
  vévodu z Berry.
 • 00:11:40 Ten hrad přestavěl do podoby,
 • 00:11:42 kterou jsme před chvílí viděli
  na věrně vykreslené miniatuře.
 • 00:11:46 Na hradě roku 1422 Karel VII.
  přijal titul francouzského krále
 • 00:11:52 v době, kdy Francie ještě byla
  z velké části v rukou Angličanů.
 • 00:12:07 Ještě sedm let trvalo, než branou
  do města vstoupila Jana z Arku.
 • 00:12:11 Pobývala tu krátce
  po korunovaci Karla VII. v Remeši.
 • 00:12:23 Jsme na křižovatce dvou silnic
  uprostřed obce Bru?re-Allichamps.
 • 00:12:29 Sloup s latinským textem býval
  kdysi římským vojenským milníkem,
 • 00:12:35 o tři století později
  se z něho stal sarkofág.
 • 00:12:39 V polovině 18.století
  ho místní obyvatelé vykopali
 • 00:12:43 na nedalekém hřbitově.
  Tím však jeho sláva nekončí.
 • 00:12:47 Od roku 1865 ukazuje
  přesný geografický střed Francie.
 • 00:13:00 Stranou od lidí, u vodního toku
  a uprostřed divoké přírody.
 • 00:13:06 Taková místa cisterciáčtí mniši
  vyhledávali při zakládání
 • 00:13:11 svých klášterů.
 • 00:13:14 Opatství v Noirlacu,
  založené roku 1130,
 • 00:13:18 v takovémto prostředí
  v podstatě setrvalo dodnes.
 • 00:13:22 Navíc i celý klášterní komplex
  až na malé výjimky
 • 00:13:26 zůstal v původním stavu,
  jak si ho mniši postupně budovali
 • 00:13:30 od poloviny 12. až do 14. století.
  Neporušen přežil i revoluci.
 • 00:13:36 Prostory byly využity pro
  manufakturu na výrobu porcelánu.
 • 00:13:41 Po nezbytných restauračních pracích
  v polovině 20.století
 • 00:13:46 byl otevřen veřejnosti.
 • 00:13:57 Za normálních okolností
  jsou tu desítky návštěvníků.
 • 00:14:01 Vrtkavé počasí patrně
  odradilo turisty od výletů,
 • 00:14:05 a tak jsme téměř sami vstoupili
  dovnitř a mohli nerušeně natáčet.
 • 00:14:14 Kostel stavěný od roku 1150
  a ukončený o století později
 • 00:14:19 ukazuje přechod
  z románského do gotického slohu.
 • 00:14:24 Interiér je velmi strohý,
  žádný dekor nerozptyluje pozornost.
 • 00:14:29 Bílý kámen
  odráží přicházející světlo,
 • 00:14:33 které vyplňuje celý prostor
  a napomáhá soustředěné kontemplaci.
 • 00:14:39 Budovy konventu jsou uspořádány
  podle obvyklé dispozice,
 • 00:14:44 kterou dodržovali stavitelé
  cisterciáckých opatství.
 • 00:14:48 Před sebou máme
  jeden z nejlépe udržovaných
 • 00:14:52 a nejvíce ucelených komplexů
  tohoto typu nejen ve Francii,
 • 00:14:56 ale i celé Evropě.
 • 00:14:59 Nyní procházíme ambity, které
  jsou z druhé poloviny 13.století
 • 00:15:04 a 14.století.
 • 00:15:06 Jejich východní a jižní část
  s již gotickou klenbou
 • 00:15:11 a bohatým ornamentem kontrastuje
 • 00:15:14 se strohostí interiéru
  přilehlého kostela.
 • 00:15:19 Odtud se vcházelo
  do prosvětleného refektáře.
 • 00:15:23 Vedle byl sál,
  kde mniši opisovali knihy.
 • 00:15:27 Na rozdíl od ostatních místností
  byl jako jediný vybaven krbem.
 • 00:15:32 Po schodech do horního patra
  se přicházelo do ložnic.
 • 00:15:36 Na jedné straně konventu
  byly vyhrazeny mnichům
 • 00:15:39 a na opačné zase laikům,
  kteří jim sloužili,
 • 00:15:43 takzvaným konvršům.
 • 00:15:51 Stavební umění cisterciáků se brzy
  přes Německo dostalo i k nám.
 • 00:15:56 Kláštery, které byly vystavěny
  na mnoha místech,
 • 00:16:00 byly v dalších staletích
  buď zbořeny, nebo přestavěny.
 • 00:16:04 Bohužel z raného období
  v tomto zachovalém stavu
 • 00:16:08 u nás prakticky nic nezůstalo.
 • 00:16:10 O to cennější pro nás byla
  tato návštěva v Noirlacu.
 • 00:16:53 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008

Související