iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 5. 2008
16:15 na ČT2

1 2 3 4 5

81 hlasů
13686
zhlédnutí

Světci a svědci

Pater Pio

Muž, který uměl číst v srdcích

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Světci a svědci - Pater Pio

 • 00:00:11 Stigmata jsou rány na těch částech
  těla, kde byl podle svědectví bible
 • 00:00:15 probodán Ježíš při ukřižování.
 • 00:00:17 V r. 1918 se objevila také
  u italského mnicha a kněze
 • 00:00:22 františkánského řádu kapucínů
  jménem Francesco Forgione.
 • 00:00:27 Ten je známý po celém světě
  jako páter Pio.
 • 00:00:37 V jeho životě bylo tolik zázraků,
  že najít druhého takového světce
 • 00:00:40 není jednoduché.
 • 00:00:42 To, že se objevoval na 2 místech
  současně, to, že dokázal
 • 00:00:47 uzdravovat, ať už na dálku,
  nebo přímo, neuměl ani anglicky,
 • 00:00:53 a přitom, když Bůh chtěl
  a bylo potřeba, zpovídal
 • 00:00:56 nejen v angličtině,
  ale i v jiných jazycích.
 • 00:00:59 A dobře věděl, že ani uzdravovat
  nemůže, koho by chtěl.
 • 00:01:04 Nemohl nic udělat třeba
  pro umírajícího 12letého chlapce,
 • 00:01:08 u jehož lože seděl a musel se
  dívat na to, jak umírá.
 • 00:01:11 Věděl, že v tomto okamžiku si
  ho Bůh přeje vzít k sobě,
 • 00:01:16 a nemohl udělat nic.
 • 00:01:17 Nemohl udělat nic pro svoji matku,
  když umírala.
 • 00:01:21 Ale pro mnoho jiných lidí tam,
  kde to boží vůle byla, mohl.
 • 00:01:25 Stačila jediná jeho modlitba
  a docházelo ke skutečným
 • 00:01:28 zázračným uzdravením.
 • 00:01:31 Otec Pio denně prosil Boha
  o poznání jeho vůle a žil tak,
 • 00:01:34 že se stal vzorem lidem
  toužícím změnit svůj život.
 • 00:01:38 Přicházely za ním tisíce věřících
  pro radu, ke svaté zpovědi
 • 00:01:41 a k prosbě za uzdravení
  duše i těla.
 • 00:01:44 Snad nejznámější je případ
  nevidomé dívky,
 • 00:01:46 která se narodila bez zorniček.
 • 00:01:50 Podle její výpovědi jela
  se svou babičkou za páterem Piem,
 • 00:01:53 který jí po mši svaté udělal kříž
  na obou očích.
 • 00:01:55 Babička však žádnou změnu neviděla,
  dívka stále neměla zorničky.
 • 00:01:59 Pio její malověrnost pokáral
  a zeptal se, zda vůbec má
 • 00:02:02 víru v Boha?
  Vždyť její vnučka přece vidí!
 • 00:02:06 Toto zázračné uzdravení
  pak potvrdily lékařské výzkumy.
 • 00:02:11 Ale na druhé straně se musel
  doslova babrat v lidské špíně.
 • 00:02:15 Dobře to člověku určitě nedělá.
 • 00:02:18 Člověk, který má schopnosti typu
  pátera Pia, tak by pro něj bylo
 • 00:02:25 nejlepší, kdyby byl zašitej
  někde v nějaké cele a nemusel
 • 00:02:28 s lidmi komunikovat vůbec.
 • 00:02:30 Řekl bych, že to je pro takového
  člověka horší než ty rány v rukou.
 • 00:02:36 I přes značné bolesti dokázal
  v roce 1940 založit v San Giovanni
 • 00:02:39 rotundu, kde působil od r. 1918,
  sociální projekt
 • 00:02:43 Dům pro úlevu trpícím.
 • 00:02:45 Dodnes tato moderní klinika
  plní svůj účel.
 • 00:02:49 Od dětství měl v sobě skutečně
  touhu po kněžství i po řeholním
 • 00:02:52 životě, velmi mladý vstoupil
  do řádu. Stal se knězem,
 • 00:02:56 takže v podstatě potom celý
  svůj život prožil jako kapucín
 • 00:02:59 a kněz. Celý svůj produktivní
  život.
 • 00:03:03 Francesco Forgione se narodil
  25. května 1887
 • 00:03:07 v městečku Pietrelcino
  v jižní Itálii.
 • 00:03:10 Rodiče byli chudí a otec odjel
  za prací do Ameriky.
 • 00:03:13 Od 5 let Francesco toužil
  být knězem.
 • 00:03:16 V 15 letech vstoupil do řádu
  kapucínů v Morconě
 • 00:03:18 a přijal jméno Pio.
 • 00:03:20 Krátce předtím měl vidění.
 • 00:03:22 Stál vedle světlé postavy,
  která mu ukazovala na opačný
 • 00:03:25 konec chrámu, odkud se k němu
  přibližoval veliký netvor.
 • 00:03:29 Uslyšel slova: "Toto je ďábel,
  proti kterému budeš bojovat.?
 • 00:03:36 Ty zápasy s ďáblem u Otce Pia
  byly poměrně časté.
 • 00:03:39 Dokonce spolubratři, kteří s ním
  žili v klášteře, někteří žádali
 • 00:03:43 o přeložení, protože je to rušilo,
  nemohli ani v noci spát.
 • 00:03:47 Ty boje s ďábly někdy byly
  dost hlasité.
 • 00:03:51 To, že Otec Pio na jednu stranu
  upadal do extází, byl Bohu velmi
 • 00:03:55 blízko, na druhou stranu
  na něho ďáblové mohli,
 • 00:03:59 to spolu souvisí.
 • 00:04:01 Bůh dopouští tyhle věci tam,
  kde člověk má na to,
 • 00:04:05 aby to ustál a aby to bylo
  k prospěchu jeho duše.
 • 00:04:09 Ono nakonec nic nečiní člověka
  tak pokorného, jako právě setkání
 • 00:04:14 se zlými duchy.
 • 00:04:16 Když si velmi dobře uvědomuje
  svoji lidskou ubohost, křehkost
 • 00:04:20 a to, že kdyby za ním nestál Bůh
  a byl jim vydán naprosto,
 • 00:04:24 tak nemá šanci.
 • 00:04:26 Pio se stal knězem už v r. 1910.
 • 00:04:29 Hluboce prožíval vztah s Kristem
  při dlouhém rozjímání a vidinách.
 • 00:04:33 Snad proto jej někteří věřící
  považovali za blázna.
 • 00:04:37 Ve svých dopisech nadřízeným
  popisoval své vize.
 • 00:04:40 Za 2. světové války tvrdil,
  že jejich město San Giovani Rotondo
 • 00:04:44 nebude bombardováno.
 • 00:04:46 Tak se stalo i přesto, že vedlejší
  město bylo zcela zničeno.
 • 00:04:51 Dokonce i pražskému kardinálu
  Františku Tomáškovi předpověděl,
 • 00:04:54 že nezemře dřív,
  dokud jeho země nebude svobodná.
 • 00:05:00 Když jsem chtěl začít modelovat
  hlavu pátera Pia,
 • 00:05:03 tak jsem si k tomu našel obrázky.
 • 00:05:05 A jak jsem je tak prohlížel,
  tak jsem zjistil,
 • 00:05:08 že ty obrázky jsou každý
  trochu jiný.
 • 00:05:13 Tak jsem na to koukal,
  až mně to došlo -
 • 00:05:17 oni ti umělci ho vylepšují.
 • 00:05:24 Oni mu trochu narovnají nos,
  místo aby ho měl nahoru,
 • 00:05:29 oni mu ho zmenší, oni mu udělají
  menší uši, dají mu lepší barvy,
 • 00:05:36 a tímhle způsobem se snaží
  ho vylepšit.
 • 00:05:44 Dělají z něj vlastně takovou
  karikaturu.
 • 00:05:52 Každý člověk si ho svým způsobem
  taky přetváří k obrazu svému
 • 00:05:54 a některým lidem se třeba i líbí
  různé ty sladké obrázky a sošky
 • 00:05:58 a všechno možné.
  A tak je prostě mají.
 • 00:06:00 Ale pro není důležité,
  jestli je to umělecké dílo
 • 00:06:03 nebo jestli je to kýč.
 • 00:06:04 Pro ně je důležitá ta osoba,
  kterou to znázorňuje.
 • 00:06:08 Jsou schopni i přes ten kýč
  k tomu světci a přes světce
 • 00:06:11 k Bohu přejít.
 • 00:06:13 Takže pokud jim to takhle poslouží,
  tak i ten kýč je pak dobrý.
 • 00:06:20 V r. 1950 založil páter Pio
  celosvětové společenství skupin
 • 00:06:23 věnujících se učením
  k prosebným modlitbám.
 • 00:06:27 Bylo církevně uznané v r. 1968.
 • 00:06:33 Páter Pio neměl rodinu,
  vzdal se manželství tím,
 • 00:06:35 že se stal knězem.
 • 00:06:37 Byl obrovsky chudý, protože
  vstoupil do kapucínského řádu,
 • 00:06:41 přesto měl v sobě tolik lásky
  a tolik horoucnosti,
 • 00:06:47 že ho musel Bůh přitlouct
  za ruce, za nohy k zemi,
 • 00:06:50 aby mu neuletěl do nebe.
 • 00:07:00 Proč Otec Pio trpěl 50 let,
  na to je snad jen jedna
 • 00:07:04 jediná odpověď.
 • 00:07:05 Jeho rány se nikdy za tu dobu
  nezavřely, ani nedostaly žádnou
 • 00:07:09 infekci, prostě Bůh chtěl,
  aby to tak bylo.
 • 00:07:13 Stigmata z lékařského hlediska
  neexistují.
 • 00:07:16 Protože to je rána,
  která se nehojí.
 • 00:07:19 A je to rána, která se nezanítí.
  Něco takového medicína nezná.
 • 00:07:27 To byly skutečné díry v rukách,
  nohou, víc než 15 cm dlouhá díra
 • 00:07:31 v boku, čili žádné fleky na kůži,
  které si lze vyvolat hysterií
 • 00:07:36 nebo nějakou jinou psychickou
  manipulací.
 • 00:07:40 Oni mu ty rány převazovali,
  pečetili. Hlavně ze začátku byl
 • 00:07:44 hodně podezříván nejen lékaři,
  ale i ze strany církve,
 • 00:07:48 že je hysterik, že si to způsobil
  sám nebo vyvolal jiným způsobem.
 • 00:07:54 A tak byl velmi pečlivě zkoumán
  na úrovni tehdejší vědy.
 • 00:07:59 V podstatě zkusili vše, co šlo,
  nicméně nedokázali mu ty rány
 • 00:08:04 zacelit, ani uzdravit.
 • 00:08:12 Má nás to upozornit zpět na osobu
  toho Krista.
 • 00:08:15 To je možnost nebo nabídka,
  sáhněte si.
 • 00:08:18 Takové to, Tomáši, sáhni si do mé
  rány, ať vidíš, že to jsem já.
 • 00:08:23 Jeho služba spočívala v hodinách,
  které trávil dennodenně
 • 00:08:26 ve zpovědnici, kde se věnoval
  lidem, každému individuálně,
 • 00:08:31 když přicházeli za ním.
 • 00:08:33 Měl často zvláštní dar
  vidět jim do svědomí.
 • 00:08:37 Když se snažili zatajit mu něco
  vážného, důležitého,
 • 00:08:41 tak jim to připomněl.
  A ne vždycky byl při tom milý.
 • 00:08:45 On to byl člověk ze své
  přirozenosti velmi prudký.
 • 00:08:50 Některým kajícníkům, kteří se
  snažili dělat si legraci z něho
 • 00:08:56 i z Boha, tím, že třeba se
  vyzpovídali povrchně a při tom
 • 00:09:00 vědomě zatajili velmi vážné věci
  ze svého života, tak neváhal
 • 00:09:05 třeba vynadat i do prasat.
 • 00:09:09 To byl drsňák, který ale měl
  tak jemné srdce,
 • 00:09:12 které není možné nějak ztvárnit
  žádným způsobem.
 • 00:09:17 To tak prostě je.
 • 00:09:25 To, že skrze něho na svět
  přicházelo tolik dobra,
 • 00:09:28 tisíce, statisíce lidí, kteří
  za ním jezdili z celého světa,
 • 00:09:33 to svědčí o tom, že skrze něho
  se jim dostávalo od Boha něčeho,
 • 00:09:37 co by jinde nenašli,
  anebo nacházeli jen v malé míře.
 • 00:09:43 A u něho se jim toho dostalo
  bohatě. A tak on dobře věděl,
 • 00:09:46 že i když trpí, má velký úkol
  na Zemi, a tak ho statečně nesl
 • 00:09:50 až do konce.
 • 00:09:52 A osobně by byl velmi rád,
  kdyby to nemuselo být
 • 00:09:56 třeba až tak viditelné,
  jak to bylo.
 • 00:10:00 22. září 1968 sloužil Otec Pio
  svou poslední mši svatou.
 • 00:10:05 Byl 60 let řeholníkem, 58 let
  knězem a 50 let snášel stigmata.
 • 00:10:13 Zemřel následující den
  v půl třetí ráno.
 • 00:10:17 To poselství pro mě je mít radost
  z toho, co mám, a předávat to dál.
 • 00:10:24 V tom myslím, že je hlavní přínos,
  abychom si uvědomili,
 • 00:10:27 že ty naše cesty jsou pozitivní.
 • 00:10:29 Ano, přicházejí zkoušky,
  ty zkoušky jsou někdy hodně těžké,
 • 00:10:34 přicházejí na každého.
 • 00:10:37 Každému někdo umře,
  každému se něco nepovede v práci.
 • 00:10:41 Jsou to těžké věci,
  ale ta výzva pro nás je v tom,
 • 00:10:46 abychom to přijali.
 • 00:10:54 Nebránil se v žádném případě tomu,
  aby ho Bůh brousil jako diamant,
 • 00:10:58 věděl, že všechno to,
  co podstupuje, má smysl,
 • 00:11:02 že se z toho vyloupne člověk lepší,
  čistější, statečnější,
 • 00:11:07 spravedlivější...
  Proto se Boha nebál,
 • 00:11:10 i když věděl, že to jeho přátelství
  je zároveň i náročné.
 • 00:11:22 Tak tohle dělá s námi Bůh.
 • 00:11:24 Nám se to často nelíbí,
  protože nevíme, co se děje.
 • 00:11:29 Prostě řeže do živého.
  A je to proto, že je to nutné.
 • 00:11:37 Ale jinak to nejde, protože
  svobodná lidská vůle má
 • 00:11:41 určité vlastnosti,
  které i Bůh respektuje.
 • 00:11:48 To je taky důvod, proč přišel
  na Zemi a proč poslal pátera Pia,
 • 00:11:52 aby znovu řekl, proč přišel.
 • 00:12:12 Páter Pio se setkal s Karolem
  Wojtylou při jeho studiích v Římě
 • 00:12:15 a předpověděl mu papežství.
 • 00:12:18 Ten jej v r. 2002,
  již jako Jan Pavel II.,
 • 00:12:22 prohlásil za svatého.
 • 00:12:25 Páter Pio je vzorem prostého života
  pokorné služby a přísnosti
 • 00:12:28 v boji proti všemu zlu.
 • 00:12:35 A když potkáte někoho,
  kdo se na vás neusměje,
 • 00:12:38 buďte štědří a usmějte se vy.
 • 00:12:40 Protože nikdo nepotřebuje
  víc úsměv než ten,
 • 00:12:43 kdo ho sám dát neumí.
 • 00:12:52 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2008

Související