Diplomat a politik, který stál v pozadí pražského přemyslovského trůnu. Jaký byl jeho vliv ve středověké Evropě?
Režie a scénář: Theodor Mojžíš. Účinkuje: Jaroslav Plesl.
Olomoucký biskup Zdík uprostřed Evropy

Křížové výpravy jsou v obecném českém povědomí spojeny s obdobím husitských válek. Ty, které směřovaly k osvobození Svaté země od pohanů nebo směřovaly proti pohanským slovanským kmenům na území dnešního Německa jako by stály mimo nás. Není to zdaleka pravda. Stejně tak dění v českém knížectví formovala duchovní atmosféra a společensko-politické vztahy v tehdejší Evropě. Důsledky tehdejších dějů se do naší současnosti promítají více, než si uvědomujeme.

Jedním z významných mužů té doby nejen v českém, ale i evropském kontextu, jehož velká část života je zahalena tajemstvím, byl olomoucký biskup Zdík. Diplomat, politik, muž, který stál v pozadí pražského přemyslovského trůnu. Patří k prvním historicky doložitelným osobnostem českých dějin, aniž by pocházel z vládnoucího rodu. Dokument, který byl inspirován rekonstrukcí Zdíkova románského paláce v Olomouci v letech 2021-2023, přinese kromě řady historicky ověřených a málo známých faktů z jeho života také vhled do duchovní atmosféry jeho doby, kdy se mýty a legendy proměňovaly ve skutečnost.

Napište nám