iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 4. 2020
12:33 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
1541
zhlédnutí

Studio ČT24

Jednání Ústředního krizového štábu (přímý přenos brífinku)

Téma: Jednání Ústředního krizového štábu (přímý přenos brífinku)

Moderuje: Jiří Václavek

33 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Studio ČT24

 • 00:00:01 Dobrý den dámy a pánové.
 • 00:00:02 Já vás budu informovat o jednání
  pléna ústředního krizového štábu.
 • 00:00:05 Nicméně ta informace
  bude relativně stručná.
 • 00:00:07 Předpokládám, že spíš
  máte celou řadu dotazů.
 • 00:00:09 Dáme větší prostor vám,
 • 00:00:11 abyste se případně mohli zeptat
  na aktuální vývoj v kontextu
 • 00:00:13 včerejšího jednání vlády ČR.
 • 00:00:16 Co se týče ústředního
  krizového štábu,
 • 00:00:18 tak my samozřejmě nemůžeme
  předjímat hlasování PS.
 • 00:00:23 Nicméně v situaci, kdy je to tak,
  že vláda se včera shodla,
 • 00:00:29 že dnes požádá o prodloužení
  nouzového stavu, tak to znamená,
 • 00:00:32 že po dobu nouzového
  stavu za předpokladu,
 • 00:00:36 že ho poslanecká
  sněmovna odsouhlasí,
 • 00:00:38 tak bude nadále fungovat
  ústřední krizový štáb.
 • 00:00:41 Jde nám o to, abychom zajistili,
 • 00:00:44 že postupně přejdeme z krizového
  režimu do nějakého režimu
 • 00:00:47 více standardního.
 • 00:01:02 Ministerstvo
  zdravotnictví oznámilo,
 • 00:01:04 že končí nákupy zdravotnických
  pomůcek ke 30. 4.
 • 00:01:08 Ministerstvo vnitra má rovněž
  ty objednávky do prvního týdne
 • 00:01:14 v květnu.
 • 00:01:15 Takže jsme uložili těm odborným
  pracovním skupinám aby tedy
 • 00:01:20 předložili rámec zajišťování těch
  pomůcek po prvním květnovém týdnu.
 • 00:01:29 To je zase věc, kterou
  jsem vám několikrát říkal.
 • 00:01:31 Pracuje na tom ministerstvu
  průmyslu a pracuje
 • 00:01:34 na tom ministerstvo vnitra.
 • 00:01:38 Snahou je nastavit systém tak,
  jak by měl fungovat standardně.
 • 00:01:42 Aby klíčovým orgánem,
 • 00:01:44 kdy bude zodpovídat za zásobování
  byly státní hmotné rezervy.
 • 00:01:48 Aby ty režimy probíhaly
  ve standardním režimu
 • 00:01:51 prostřednictvím státních
  hmotných rezerv.
 • 00:01:54 A ty prostředky byly ukládány
  do skladů státních hmotných rezerv
 • 00:01:58 a případně zase distribuovány.
 • 00:02:04 Ten návrh postupu řekněme
  mimo ten krizový stav.
 • 00:02:09 Celá řada diskuzních příspěvků
  se týkala režimu na hranicích.
 • 00:02:14 K tomu asi budou padat
  také vaše dotazy.
 • 00:02:17 Týkala se také případného
  zajišťování sezonních pracovníků
 • 00:02:22 do ČR.
 • 00:02:24 Zahraničních studentů atd.
 • 00:02:27 S tím jak postupně uvolňujeme
  ta opatření tak se objevuje celá
 • 00:02:30 řada praktických problémů,
  které musíme řešit.
 • 00:02:36 Ústřední krizový štáb se sejde
  znovu příští týden.
 • 00:02:39 Samozřejmě předesílám
  s ohledem na to,
 • 00:02:42 jak bude průběh hlasování v PS.
 • 00:02:48 Spíš bych dal prostor
  pro vaše dotazy,
 • 00:02:51 které se předpokládám nebudou týkat
  pouze jednání ústředního krizového
 • 00:02:55 štábu,
 • 00:02:56 ale také včerejšího jednání
  vlády a toho co nás čeká
 • 00:02:58 v nejbližších dnech.
 • 00:03:05 Já bych se rád zeptal právě
  na ty podmínky na hranicích.
 • 00:03:10 Při návratu lidí ze zahraničí,
  musí si nechat udělat test u nás,
 • 00:03:14 nebo už ho musí přivézt negativní
  z destinace odkud přijeli?
 • 00:03:21 Je ta karanténa
  povinná pro všechny?
 • 00:03:23 Můžete to upřesnit?
 • 00:03:24 Já začnu když tak poprosím paní
  ředitelku, aby mě doplnila.
 • 00:03:27 Ten režim na hranicích
  byl vázán na nařízení
 • 00:03:33 ministerstva zdravotnictví.
 • 00:03:35 Potažmo vlády.
 • 00:03:36 Které omezovalo volný pohyb osob.
 • 00:03:39 Zjednodušeně řečeno jsme říkali,
 • 00:03:41 že pokud není možné se volně
  pohybovat po ČR s některými
 • 00:03:46 výjimkami,
 • 00:03:47 jako je cesta na nákup a cesta
  za rodinou atd. a cesta do práce
 • 00:03:51 samozřejmě, tak podobný režim
  by měl fungovat také na hranicích.
 • 00:03:54 Také nebylo možné cestovat
  volně přes hranice.
 • 00:03:56 Ale od 14. 4. bylo možné
  v odůvodněných případech do toho
 • 00:04:01 zahraničí vyjet.
 • 00:04:03 Ve chvíli kdy Ministerstvo
  zdravotnictví ukončilo anebo
 • 00:04:07 už netrvalo na volném pohybu osob,
 • 00:04:09 tak to samé je zapotřebí
  reflektovat v režimu na hranicích.
 • 00:04:13 Současně zapotřebí zajistit
  aby byly dodržovány epidemiologické
 • 00:04:16 standardy aby nehrozilo
  riziko nějakého zavlečení
 • 00:04:20 infekce zahraničí.
 • 00:04:24 Stanovili jsme podmínky
  pro vstup do ČR tak,
 • 00:04:28 že do ČR bude moci vstoupit ten,
 • 00:04:31 kdo se na hranicích což platí
  od 27. dubna tedy od pondělí
 • 00:04:36 tak kdo se na hranicích při vstupu
  do ČR prokáže negativní potvrzením
 • 00:04:42 na přítomnost koronaviru.
 • 00:04:44 Nikoliv starší než čtyři dny.
 • 00:04:47 Do ČR bude vpuštěn.
 • 00:04:50 Pokud ten test nebude schopna
  předložit tak v případě občana
 • 00:04:55 ČR ho čeká čtrnáctidenní karanténa
  a v případě cizího státního
 • 00:05:00 příslušníka pokud nespadá do těch
  kategorií tak mu ten vstup
 • 00:05:04 umožněn nebude.
 • 00:05:07 Při vstupu do ČR bude vyžadován
  negativní test na koronavirus
 • 00:05:12 a podle toho zdali ten člověk
  cestující bude mít test nebo nebude
 • 00:05:17 tak podle toho se policie rozhodne
  zdali ho pustí nebo nepustí
 • 00:05:20 hodnotit to bude podle
  toho dali do ČR nebo ne.
 • 00:05:24 Jestli je to občan ČR tak se může
  vrátit.
 • 00:05:27 Ale pokud nebude schopen předložit
  test tak mu bude vystavena
 • 00:05:32 čtrnáctidenní karanténa.
 • 00:05:33 Existují samozřejmě výjimky
  a tu největší výjimkou
 • 00:05:36 jsou pendleři.
 • 00:05:39 Ti co pravidelně dojíždějí do práce
  do zahraničí tak u nich Tomik
 • 00:05:43 případě si policie v evidenci
  na vstupu a výstupu.
 • 00:05:48 U nich stačí ten negativní
  test jednou za 14 dní.
 • 00:05:51 Není u nich nutné aby ho měli
  každé čtyři dny.
 • 00:05:54 Stačí jim to jednou za 14 dní.
 • 00:06:02 Ještě doplňující dotaz
  ohledně těch cizinců.
 • 00:06:06 Zdali může přijet kdokoliv.
 • 00:06:09 Jsou tedy vyhrazené státy, které
  mají k nám zakázaný přístup?
 • 00:06:18 Jestli mohu, tak pokud
  jde o cizince,
 • 00:06:20 tak v podstatě to usnesení vlády
  od pondělí umožňuje přicestovat
 • 00:06:27 nad rámec výjimek to platili
  doteď tak navíc je tam možnost
 • 00:06:33 přicestovat za účelem výkonu
  ekonomické činnosti a to pouze
 • 00:06:37 občanům EU.
 • 00:06:39 Jsou tam kategorie a ta jiná
  kategorie je výkon ekonomické
 • 00:06:44 činnosti který proběhne pouze
  v průběhu 72 hodin na území ČR.
 • 00:06:49 Tam je podmínkou ten test.
 • 00:06:53 Bez toho negativního
  testu nelze vstoupit.
 • 00:06:55 Je to zejména pro lidi kteří
  přijedou třeba na obchodní jednání
 • 00:06:59 nebo na nějakou krátkodobou
  příležitost vyřídit nějaké formální
 • 00:07:04 náležitosti třeba u notářů atd.
 • 00:07:08 To je jedna kategorie.
 • 00:07:11 Občané EU kteří potřebují přijet
  na delší dobu zejména se jedná
 • 00:07:16 o pracovníky tak ta mi opět
  podmínkou negativní test
 • 00:07:21 na koronavirus.
 • 00:07:41 Je tam také omezení volného pohybu.
 • 00:07:47 Ti co překročí hranice a přijíždějí
  bez nutnosti karantény
 • 00:07:51 tak pro ně ten omezený
  volný pohyb po dobu 14 dnů.
 • 00:07:57 Nejdu do karantény ale mají
  omezený volný pohyb.
 • 00:08:01 Ti zaměstnavatelé,
 • 00:08:02 kteří budou přivážet takto
  zaměstnance zemí EU mají
 • 00:08:07 i nad rámec toho nějaké další
  povinnosti co musí zajistit včetně
 • 00:08:11 ubytování a lékařské péče atd.
 • 00:08:15 Není to úplně tak,
 • 00:08:16 že každý z EU si může přijet
  kdy chce na území ČR.
 • 00:08:21 Ty podmínky tam jsou jasně
  stanovené a je to řekněme nějaká
 • 00:08:26 další fáze uvolňování toho vstupu.
 • 00:08:35 Vy jste pane ministře zmiňoval,
 • 00:08:37 že ta nová opatření podmínky
  na hranicích budou platit
 • 00:08:40 od pondělí 27.
 • 00:08:45 Do kdy to bude platit?
 • 00:08:48 Kdy si Češi v zahraničí
  mají nechat udělat test?
 • 00:08:53 Je stanovený nějaký seznam
  kontaktních míst anebo to udělá
 • 00:08:57 jakákoliv nemocnice v zahraničí?
 • 00:09:02 Bude to platit buď do konce
  nouzového stavu nebo odvolání nebo
 • 00:09:06 změny nařízení.
 • 00:09:08 Co se týče toho zahraničí
  tak my nezajišťujeme jako
 • 00:09:11 ČR testování našich
  občanů v zahraničí.
 • 00:09:14 Každý občan co vyjede do zahraničí
  a nespadá do těch stanovených
 • 00:09:20 výjimek kde ty testy nebudou
  vyžadovány tak si ten test musí
 • 00:09:24 zajistit sám a musí zvážit
  zda ta cesta do zahraničí
 • 00:09:30 je natolik důležitá,
 • 00:09:32 aby v rámci té cesty si zajistil
  případný test nebo nastoupil
 • 00:09:38 na 14 dní karantény
  což je alternativa.
 • 00:09:45 Toto je odpovědností našich občanů
  pokud chtějí jet do zahraničí,
 • 00:09:49 tak si musí zajistit ten test.
 • 00:09:51 Ještě se zeptám k nouzovému stavu.
 • 00:09:52 Kabinet bude navrhovat
  prodloužení do 25. května.
 • 00:09:56 Jste pro?
 • 00:09:57 Z jakých důvodů?
 • 00:09:58 Hraje v tom roli včerejší
  rozhodnutí soudu?
 • 00:10:01 Bylo by možné ta opatření
  uplatňovat ale kdyby
 • 00:10:04 se to nezměnilo?
 • 00:10:09 Ten soud je průlomový.
 • 00:10:18 Vedli jsme debatu na vládě zdali
  je zapotřebí pokračovat v rámci
 • 00:10:21 nouzového stavu v rámci krizového
  zákona jak byl názor ministerstva
 • 00:10:25 vnitra anebo je možné to řešit
  mimořádným opatřením
 • 00:10:30 Ministerstva zdravotnictví.
 • 00:10:31 Soud jasně řekl,
 • 00:10:32 že ta opatření co jsou zaváděna
  v ČR v rámci boje proti koronaviru
 • 00:10:39 a soud nezpochybnil jejich
  efektivitu tak jsou tak zásadní
 • 00:10:43 a to omezení našich
  občanů je tak široké,
 • 00:10:46 že to není možné dělat pouze
  na základě zákona o ochraně
 • 00:10:51 veřejného zdraví.
 • 00:10:52 Takže je zapotřebí postupovat podle
  krizového zákona tudíž je zapotřebí
 • 00:10:56 fungovat v režimu nouzového stavu.
 • 00:10:57 Protože krizový zákon je vázán
  na režim nouzového stavu.
 • 00:11:03 Takže z té situace
  která teď je líbá,
 • 00:11:06 že jediný způsob jak udržet některá
  ta omezení činnosti je aby byla
 • 00:11:13 přijímána a platila v ČR po dobu
  nouzového stavu.
 • 00:11:18 Z toho bylo odvozeno a demo
  Ministerstvo zdravotnictví odvodilo
 • 00:11:21 ten termín 25.
 • 00:11:23 Podle toho harmonogramu uvolňování
  25. května by mělo skončit
 • 00:11:29 to poslední velké omezení, které
  uzavírá některé provozovny.
 • 00:11:37 Po tom 25. květnu už to omezení
  nebudou tak závažná aby vyžadovala
 • 00:11:43 nouzový stav krizový zákon.
 • 00:11:45 Ten termín byl dán tím co řekl
  soud.
 • 00:11:49 Že vláda pokud chce takto omezovat
  tak se musí pohybovat v režimu
 • 00:11:53 nouzového stavu.
 • 00:11:57 Také současně s tím s vláda
  naplánovala uvolňování
 • 00:11:59 že ke 25. květnu by končilo
  poslední velké omezení.
 • 00:12:04 Z tohoto důvodů logicky
  souhlasím s tím návrhem a věřím,
 • 00:12:07 že najde podporu také v PS.
 • 00:12:13 Podle toho judikátu městského soudu
  v opačném případě by nouzový stav
 • 00:12:17 nebyl prodloužen tak nebylo možné
  ta opatření uplatňovat a de facto
 • 00:12:22 ta opatření by byla neplatná
  situace by se rozvolnila.
 • 00:12:27 Nebylo by možné nadále držet
  uzavřená obchodní centra nebylo
 • 00:12:30 by možné omezovat další aktivity.
 • 00:12:36 Vrátili bychom se na prodloužení
  nouzového stavu před zahájením
 • 00:12:39 těch opatření.
 • 00:12:41 Vrátili bychom se do normálu.
 • 00:12:47 Já bych se chtěla vrátit
  k tomu cestování.
 • 00:12:49 Pokud se Čech vrátí ze zahraničí
  tak jste říkal,
 • 00:12:52 že je nutná dvoutýdenní karanténa.
 • 00:12:54 Nešlo by to být tak, že by si tady
  lidé obstarali test?
 • 00:13:00 Neměli by ho na hranicích
  ze zahraničí?
 • 00:13:07 Pokud někdo předloží platný
  negativní test ne starší čtyř
 • 00:13:11 dnů při příjezdu tak splní
  tu podmínku, kterou vláda vyžaduje.
 • 00:13:17 Ale pokud to pro něj bude
  problematické si ho sehnat
 • 00:13:19 v zahraničí a dostane
  se do republiky?
 • 00:13:24 On se dostane do republiky,
  ale bude mít karanténu.
 • 00:13:29 A pokud se tady dostaví na testy?
 • 00:13:33 To jsme diskutovali na vládě.
 • 00:13:35 Nicméně Ministerstvo
  zdravotnictví trvalo na tom,
 • 00:13:39 že to bude buď test který bude
  už jasný na příjezdu anebo nástup
 • 00:13:44 do karantény.
 • 00:13:47 Tam hrozilo riziko a v tom jsme
  se s kolegy s Ministerstvem
 • 00:13:51 zdravotnictví shodli,
 • 00:13:53 že ten občan by byl vpuštěn
  do ČR de facto na dobré slovo.
 • 00:13:56 Bylo by to tak, že by slíbil
  že si udělá test,
 • 00:13:59 ale možnost kontroly toho
  že se nechal otestovat tak to bylo
 • 00:14:05 velice složité.
 • 00:14:07 Na doporučení Ministerstva
  zdravotnictví
 • 00:14:09 tak buď přivezete 100 nebo
  14 dní karanténa.
 • 00:14:12 Děkuji.
 • 00:14:18 Já bych měla dotaz jak to vypadá
  s rouškami.
 • 00:14:20 Do kdy přibližně by se mohly
  nosit a za jakých podmínek?
 • 00:14:23 Teď podle mě nastane situace,
 • 00:14:25 kdy potom termínu lidé zase vyjdou
  ven a nastane situace žen Rýgrových
 • 00:14:30 sadech bude narváno a lidé
  budou venku popíjet pivo apod.
 • 00:14:34 Jestli ty roušky když budou takto
  sedět venku tak zdali budou muset
 • 00:14:37 nosit a jak bude v restauracích?
 • 00:14:40 Stále platí příslušné nařízení.
 • 00:14:45 Už není nutné, že by lidé
  chodili pouze po dvou.
 • 00:14:50 Ty skupiny jsou povolené na 10.
 • 00:14:53 Došlo k jistému rozvolnění.
 • 00:14:54 Stále platí doporučení
  anebo to nařízení,
 • 00:14:58 že pokud konzumujete nápoje které
  jste si zakoupila u výdejového
 • 00:15:04 okénka nebo stánku
  tak 10 m od stánku a mělo
 • 00:15:07 by se jednat o konzumaci v rámci
  nutného občerstvení.
 • 00:15:11 To stále platí.
 • 00:15:13 To bude platit dokud ministerstvo
  zdravotnictví neusoudí,
 • 00:15:16 že také toto jen možné rozvolnit.
 • 00:15:20 Když se ptáte na ty roušky takto
  otázka zase na ministerstvo
 • 00:15:23 zdravotnictví respektive odborníky.
 • 00:15:25 Všichni se shodneme a ze všech
  dat to vychází,
 • 00:15:27 že zavedení roušek bylo
  klíčovým aktérem který zabrzdil
 • 00:15:32 šíření epidemie.
 • 00:15:38 Toto opatření by mělo být zrušeno
  až ve chvíli kdy to riziko restartu
 • 00:15:43 té infekce bude minimální.
 • 00:15:47 Je to otázka na odborníky.
 • 00:15:49 Ale zatím stále to nařízení
  o povinnosti nosit roušky platí.
 • 00:15:59 Já mám dva dotazy.
 • 00:16:00 První se týká testování
  na hranicích.
 • 00:16:02 Pokud testy mohou být čtyři
  dny staré také možné trávit
 • 00:16:04 dva dny v Rakousku a potom
  se prokázat čtyři dny starým testem
 • 00:16:08 ještě s ČR?
 • 00:16:09 Nebylo by lepší by na hranicích
  byli zdravotníci s rychlotesty?
 • 00:16:16 My požadujeme testy PCR.
 • 00:16:19 Není možné se procházet
  tím rychlým testem.
 • 00:16:24 Ten rychlý test je založený
  na principu protilátek.
 • 00:16:29 A už od začátku průběhu
  té nemoci je evidentní,
 • 00:16:32 že není schopen zachytit tu nemoc
  v těch prvních fázích,
 • 00:16:37 kdy ten člověk je potencionálním
  nosičem nákazy.
 • 00:16:42 Takže chceme testy PCR.
 • 00:16:46 Takže proto je nechceme
  na hranicích.
 • 00:16:54 Protože člověk by dorazil
  na hranice a jeho vzorek musel
 • 00:16:58 být odvezen do laboratoře
  a zpracovat a občan by čekal celou
 • 00:17:02 dobu na hranicích.
 • 00:17:03 Což není možné.
 • 00:17:06 Jediné co z vaší otázky je možné
  že pokud někdo je držitelem
 • 00:17:12 platného testu který není starší
  než čtyři dny tak ho může použít.
 • 00:17:20 Kromě tradičních přechodů vede
  přes hranice mnoho dalších cest.
 • 00:17:24 Mám fotografii kde lesní
  cesta se zátarasy.
 • 00:17:30 Jsou fyzické zábrany na všech
  cestách které vedou přes hranice
 • 00:17:33 a hlídá někdo tyto cesty
  případně kdo tam dal ty zábrany?
 • 00:17:39 ČR obnovilo hraniční kontroly.
 • 00:17:48 Hranici není možné překračovat
  jinde než nastavených
 • 00:17:53 hraničních přechodech.
 • 00:17:58 Kdo by tu hranici překročili
  jinde tak se vystavuje postihu,
 • 00:18:01 protože to je protizákonné.
 • 00:18:03 Kreslit na všech místech a všech
  cestách které jsou způsobilé
 • 00:18:08 k přechodu říci nemohu
  ale minimálně na těch větších
 • 00:18:11 tak tam ta policie
  zátarasy umístila.
 • 00:18:21 Hranici je možné překročit
  pouze na schválených
 • 00:18:24 hraničních přechodech.
 • 00:18:31 ČR znovu zavedla kontroly pouze
  na rakouské a německé hranici.
 • 00:18:37 Nikoliv na slovenské
  a polské hranici.
 • 00:18:40 Na slovenské a polské hranici
  určuje to kde je možné přecházet
 • 00:18:45 znovuzavedení kontrol
  Polskem a Slovenskem.
 • 00:18:50 To znamená,
 • 00:18:51 že to co bude za trase no a co bude
  otevřeno na polské a slovenské
 • 00:18:54 hranici určuje Polsko a Slovensko.
 • 00:18:57 Na rakouské a německé
  hranici to určuje ČR.
 • 00:19:01 Rakousko znovu zavedlo
  kontroly i ČR.
 • 00:19:04 Ale na základě dohody to udělali
  na stejných přechodech jako
 • 00:19:08 to udělala ČR.
 • 00:19:10 Kdyby to udělali jinde
  tak se nedá překračovat.
 • 00:19:14 A Německo znovu zavedlo kontroly
  na všech svých hranicích
 • 00:19:17 ale na té české
  hranici je neaplikuje.
 • 00:19:20 Protože jsou zavřené
  z české strany.
 • 00:19:23 Ale samo zavedlo vůči Švýcarsku
  vůči Francii a na svých
 • 00:19:27 západních hranicích.
 • 00:19:29 To znamená, že to je určitá dohoda,
 • 00:19:32 že není zapotřebí je vždy
  kontrolovat z obou stran nebo
 • 00:19:37 zatarasit z obou stran když
  to v podstatě dělá ten jeden stát.
 • 00:19:43 Abychom si udělali představu,
 • 00:19:44 že Německo má také znovu
  zavedené kontroly.
 • 00:19:47 Akorát jsme to zavedli dříve,
 • 00:19:49 takže ty místa na kontrolu
  jsme určili my.
 • 00:19:55 Já bych se chtěla zeptat
  na cestování cizinců mimo EU.
 • 00:20:00 Mohou do ČR od pondělí?
 • 00:20:03 Třeba v případě, pokud mají
  za manžela nebo manželku Čecha?
 • 00:20:10 Obecně platí to, že ta nová
  opatření,
 • 00:20:14 nebo to uvolní těch opatření
  pro vstup cizinců do ČR se týká
 • 00:20:18 občanů EU.
 • 00:20:20 Nicméně pokud občané jiných států
  než je EU spadaly do těch výjimek
 • 00:20:27 kdy mohli přijíždět
  i v tom omezeném režimu takto
 • 00:20:30 nadále platí.
 • 00:20:33 Zmiňovala jste to,
 • 00:20:34 že když to je manžel
  občana ČR tak je to možné.
 • 00:20:39 A to bylo možné i doposud.
 • 00:20:41 Je to možné na národní
  nebo oddací list.
 • 00:20:52 Kritici říkají,
 • 00:20:54 že vlastně to rozvolnění
  a to vydávání rozhodnutí
 • 00:20:58 atd. je příliš chaotické
  a nekoncepční.
 • 00:21:01 Pane ministře.
 • 00:21:02 Jaký na to máte názor?
 • 00:21:05 Kde se tedy stala chyba a co jste
  mohli v tomto ohledu zlepšit?
 • 00:21:11 Pokud se nepletu,
 • 00:21:13 na dnešním ústředním krizovém štábu
  byli také zástupci kteří byli
 • 00:21:17 nominováni opozicí.
 • 00:21:20 Co zaznívalo z jejich strany?
 • 00:21:27 Kolegové nominovaní diskuzí
  se účastnili věcné diskuze.
 • 00:21:35 Ti co mluvili,
 • 00:21:36 tak myslím že se do diskuze zapojil
  pan Šmucler, Kaňkovský a Ondráček.
 • 00:21:42 Měli nějaký konkrétní
  problém k řešení.
 • 00:21:44 Asi nemá cenu říkat který.
 • 00:21:46 Ale zapojili se do diskuze v rámci
  návrhů jednotlivých problémů
 • 00:21:51 najít řešení.
 • 00:21:52 Takže my jsme nevedli žádnou
  strategickou diskuzi.
 • 00:21:56 Shodli jsme se na tom,
 • 00:21:58 že ve chvíli kdy to rozhodování
  v této fázi už má v rukou pouze PS,
 • 00:22:03 tak to necháme na politickou
  diskuzi na PS.
 • 00:22:08 Co se týká toho prvního
  dotazu tak já nezastírám,
 • 00:22:11 že jako vždy když řešte složitou
  situaci, tak děláte chyby.
 • 00:22:18 Jsme lidé omylní.
 • 00:22:19 Na druhou stranu mám pocit,
 • 00:22:21 že v poslední době jediné
  co slyšíme ze strany opozice
 • 00:22:25 je slovo chaos.
 • 00:22:28 Loni z mého pohledu až příliš
  používají tento argument vůči vládě
 • 00:22:34 která prostě je nucena reagovat
  na podněty a vývoj situace.
 • 00:22:38 Ve chvíli kdy včera do jisté míry
  jako blesk z čistého nebe rozhodl
 • 00:22:43 soud,
 • 00:22:44 tak my jsme byli nuceni v horizontu
  hodin reagovat a tu situaci uvést
 • 00:22:51 do souladu.
 • 00:22:52 Jinak hrozily nevratné škody.
 • 00:22:53 Samozřejmě toto jednání probíhalo
  narychlo a proto se posouvaly
 • 00:22:56 tiskové konferenci a proto byla
  vláda přerušená od osmi do večera
 • 00:23:00 navíc tam byla Evropská rada,
 • 00:23:02 na kterou musel být přítomen
  pan premiér.
 • 00:23:04 Chápu, že úkolem opozice vládu
  kontrolovat či kritizovat,
 • 00:23:08 ale uvítal bych,
 • 00:23:09 v dvě ta kritika byla
  lehce konstruktivnější
 • 00:23:12 a aby si uvědomili, že ta situace
  není jednoduchá.
 • 00:23:18 Děláme vše pro to abychom
  tu situaci zvládli.
 • 00:23:22 Ale čas od času se stane
  což, že vláda udělá chybu.
 • 00:23:26 To vyhodnotí až historie.
 • 00:23:32 Ti co přijdou po nás se mohou
  z našich chyb poučit.
 • 00:23:35 Byť si přeji aby nikdo
  po nás to řešit nemusel.
 • 00:23:42 Já bych se ještě zeptala.
 • 00:23:43 Ode dneška si mohou lidé pohybovat
  po 10 lidech na veřejnosti.
 • 00:23:52 Musí dodržovat ale povinné
  dvoumetrové rozestupy od ostatních?
 • 00:23:57 Co sportovní utkání?
 • 00:23:59 Myslíte kolektivní sportování.
 • 00:24:04 To je možné.
 • 00:24:05 Ale na těch uzavřených
  sportovištích.
 • 00:24:09 Musíte vždy vyhovovat tomu
  příslušnému nařízení vlády,
 • 00:24:12 které je v platnosti.
 • 00:24:14 To znamená asi nikdo neočekává,
 • 00:24:16 že se teď otevřou nějaké pravidelné
  zápasy ve volejbale atd.
 • 00:24:22 Ale to individuální
  sportování je povolené.
 • 00:24:25 Za předpokladu,
 • 00:24:26 že budou dodrženy
  hygienické opatření
 • 00:24:30 Ministerstva zdravotnictví.
 • 00:24:36 Ještě bych vás poprosil pane
  ministře k tomu předchozímu dotazu.
 • 00:24:40 Jak hodnotíte spolupráci třeba
  s panem ministrem zdravotnictví
 • 00:24:45 Adamem Vojtěchem?
 • 00:24:47 On byl už včera tázán na to zdali
  by neměl on sám rezignovat na svůj
 • 00:24:51 post kvůli nastalé situaci.
 • 00:24:55 Jaká je podle vás spolupráce
  mezi vašimi dvěma rezorty?
 • 00:25:00 Nechtějte po mě abych na tiskové
  konferenci krizového štábu hodnotil
 • 00:25:04 fungování vlády z hlediska
  spokojenosti s naším
 • 00:25:08 koaličním partnerem.
 • 00:25:09 Tu si musím říci v rámci koalice.
 • 00:25:12 Stále platí to, že si nekádruje
  ministry.
 • 00:25:17 Předseda politické strany odpovídá
  za to kohorty vlády jmenoval
 • 00:25:21 a jak potom s jeho prací spokojen.
 • 00:25:24 Rozhodně já nebudu
  hodnotit tuto oblast.
 • 00:25:30 To přísluší samozřejmě
  voličům a panu premiérovi.
 • 00:25:40 Dobrý den.
 • 00:25:42 Slyšíme se?
 • 00:25:43 Ano.
 • 00:25:46 Pane ministře,
 • 00:25:47 mohl jste hodnotit jednání vlády
  včera na tiskové konferenci
 • 00:25:51 a nikoliv dnes na jednání
  po jednání krizového štábu.
 • 00:25:54 Proč se tak nestalo a proč
  jste tam nebyli ani další více
 • 00:25:58 premiérové ani pan premiér?
 • 00:26:00 O tom kdo půjde na tiskovou vládnou
  tiskovou konferenci rozhodl
 • 00:26:04 pan premiér.
 • 00:26:05 Ten tam vyslal pana ministra
  zdravotnictví a vzhledem k tomu
 • 00:26:07 že jsem měl dlouhodobě plánovanou
  tiskovou konferenci po jednání
 • 00:26:10 ústředního krizového štábu tak jsem
  neviděl důvod vystupovat dvakrát
 • 00:26:14 ke stejné věci.
 • 00:26:15 Já jsem počítal s tím,
 • 00:26:17 že vystoupím dnes avizoval jsem
  to také na začátku konference
 • 00:26:20 že očekávám,
 • 00:26:21 že dotazy co padnou z vaší strany
  se nebudou týkat pouze jednání
 • 00:26:25 ústředního krizového štábu.
 • 00:26:27 Že se budou týkat
  také jednání vlády.
 • 00:26:29 Jsem připraven na dotazy
  odpovědět a to teď právě činím.
 • 00:26:35 Moc tomu nerozumím, ale budiž.
 • 00:26:36 Teď k těm věcem kolem štábu.
 • 00:26:39 Prosím jednoduše odpovězte,
 • 00:26:41 budu se kontroly na hranicích týkat
  každého kdo přijede do Česka?
 • 00:26:47 Ano.
 • 00:26:50 Na stránkách ministerstva máte
  tu platnost toho testu čtyři dny.
 • 00:26:54 Znamená to,
 • 00:26:55 že když si udělám test v Česku
  a následně čtyři dny budu cestovat
 • 00:26:59 po Evropě a potom se vrátím?
 • 00:27:01 Ano.
 • 00:27:02 To jsem tady odpovídal
  kolegům ze seznamu.
 • 00:27:05 Takže to je možné.
 • 00:27:06 Mohou jezdit kam budu chtít a potom
  se vrátím s tím testem?
 • 00:27:11 Pokud jste občan ČR a na vstupu
  do ČR předložíte platný test
 • 00:27:17 na COVID-19 který je negativní
  a nebude starší než čtyři
 • 00:27:21 dny budete vpuštěna do ČR.
 • 00:27:27 Jak je to s lidmi, kteří
  pouze vyrazí na nákup?
 • 00:27:30 Jsem v příhraničí a jdu na nákup
  a vracím se zpět.
 • 00:27:34 Opět musím projít kontrolou?
 • 00:27:38 Ano,
 • 00:27:39 Musíme mít test?
 • 00:27:40 Ano.
 • 00:27:41 Nebo karanténu.
 • 00:27:47 Německá strana neprovádí kontroly
  na česko-německých hranicích
 • 00:27:50 protože ty kontroly
  provádí česká strana.
 • 00:27:53 Nemůžeme vyloučit že ve chvíli
  kdy se německá strana dozví,
 • 00:27:56 respektive oni už to vědí,
  že jsme režim uvolnili,
 • 00:27:59 tak je pravděpodobné,
 • 00:28:01 že německá strana zavede kontroly
  na německé straně hranice.
 • 00:28:05 A tam kde ty kontroly uplatňuje,
 • 00:28:07 tak uplatňuje čtrnáctidenní
  karanténu na občany cizích zemí
 • 00:28:11 kteří přicestují do Německa.
 • 00:28:15 Řekněme z důvodu který není nutný.
 • 00:28:18 Což samozřejmě může znamenat,
 • 00:28:20 že občan když Německo zavede tyto
  kontroly a občan vyrazí na nákup
 • 00:28:24 do Drážďan, tak hrozí riziko,
 • 00:28:27 že ho německá strana pošle
  na 14 dní do karantény.
 • 00:28:31 Upozorňujeme na to,
 • 00:28:32 že je zapotřebí předtím než vyrazí
  naši občané do zahraničí si zjistit
 • 00:28:36 jaké jsou aktuální podmínky
  z druhé strany té hranici.
 • 00:28:40 Tak jako platí,
 • 00:28:41 že do Rakouska vás nikdo nepustí
  bez testů a na Slovensku nemůžete
 • 00:28:45 ani do Polska protože
  tam to omezení je velice tvrdé.
 • 00:28:48 Upozorňujeme na německou stranu.
 • 00:28:50 Němci zavedou fyzicky kontroly
  na německé straně hranice a může
 • 00:28:54 se stát,
 • 00:28:55 že občané co cestují do Německa
  a nebudou schopni německé strany
 • 00:29:00 prokázat, že cestu
  do Německa je nutná,
 • 00:29:02 tak jim může hrozit
  německá karanténa.
 • 00:29:08 Pan ministr Vojtěch včera
  mluvil o tom už lidé budou moci
 • 00:29:11 na dovolenou.
 • 00:29:13 Jak je to s touto věcí.?
 • 00:29:14 Řešili jste konkrétní
  destinace a na jak dlouho?
 • 00:29:17 Kdy o tom bude jasno?
 • 00:29:20 Paní redaktorko,
 • 00:29:21 jakkoliv se to spousta
  politiků snaží naznačit,
 • 00:29:24 tak tady nemáme policejní stát.
 • 00:29:26 Nebudeme rozhodovat
  o tom kdo kam pojede na dovolenou.
 • 00:29:29 Řekli jsme že je možné vycestovat
  a je na vás abyste si zjistila
 • 00:29:34 zdali vás ta země kam chcete
  vycestovat přijme.
 • 00:29:37 Pokud si koupíte letenku
  a teď nechci nikoho jmenovat.
 • 00:29:41 Třeba do Mongolska.
 • 00:29:42 Tak je zapotřebí zjistit,
 • 00:29:44 zdali vám Mongolsko
  umožní vstup do své země.
 • 00:29:49 Je celá řada zemí na světě
  které omezují přístup cizinců
 • 00:29:52 do dané země.
 • 00:29:55 Tam se to řídí těmi předpisy
  té přijímající země.
 • 00:29:59 My jako ČR v této fázi nikoho
  na výjezdu neomezujeme.
 • 00:30:03 Vy můžete vycestovat a je vaší
  odpovědností si zjistit zdali
 • 00:30:07 ta země kam chcete
  cestovat vás vůbec přijme.
 • 00:30:10 Po návratu se buď prokážete platným
  testem negativním nikoliv staršími
 • 00:30:15 čtyři dny anebo vás čeká
  čtrnáctidenní karanténa.
 • 00:30:22 To znamená,
 • 00:30:23 že to co říkal pan Prymula že země
  bude muset mít podobnou
 • 00:30:29 epidemiologickou situaci jako
  máme my tak to už neplatí?
 • 00:30:34 To nikdy neplatilo.
 • 00:30:38 Řekli jsme v té první fázi
  nebylo možné vycestovat vůbec.
 • 00:30:42 To bylo to nařízení,
 • 00:30:44 které potom bylo napadáno anebo
  stále je napadáno Ústavního soudu.
 • 00:30:48 Ten důvod proč jsme zavedli
  byl ten, že se ukázalo,
 • 00:30:52 největším rizikem jsou naši
  občané co vycestovali do Itálie
 • 00:30:55 a ten virus nám přivezli.
 • 00:30:57 Na základě toho jsme zakázali
  vycestovat aby se to neopakovalo
 • 00:31:00 aby se nám nestalo že lidé hromadně
  vycestují třeba do rakouského
 • 00:31:04 střediska které
  potom bylo uzavřeno.
 • 00:31:07 Takže byl zákaz vycestování.
 • 00:31:09 Ve chvíli kdy jsme uvolnili tento
  zákaz ten zákaz vycestování neplatí
 • 00:31:13 tak naši občané mohou
  vycestovat kam chtějí.
 • 00:31:16 Rozhodně stát nebude nařizovat
  ani nemůže nařizovat zdali budou
 • 00:31:18 cestovat do Slovinska
  nebo Chorvatska.
 • 00:31:20 Jediný kdo to může omezit
  je ta daná země tím že tam naše
 • 00:31:24 občany prostě nepustí.
 • 00:31:26 Ale to je mimo kontrolu ČR.
 • 00:31:29 Můžete vycestovat kam chcete
  a jediné v ČR omezuje režim vstupu
 • 00:31:34 a respektive návratu.
 • 00:31:35 Říkáme buď předložte test
  který není starší než čtyři
 • 00:31:39 dny a je negativní,
  nebo 14 dní karanténa.
 • 00:31:46 Děkuji.
 • 00:31:47 Když se podíváte na stránky
  Ministerstva zahraničních věcí,
 • 00:31:50 tak Ministerstvo zahraničních věcí
  vlastně doporučilo cestovat pouze
 • 00:31:54 v nezbytných a naléhavých
  případech do zahraničí a mimo jiné
 • 00:31:57 se zdůvodněním,
 • 00:31:58 že v podstatě v tuto chvíli z těch
  turistických účelů je nemožné
 • 00:32:02 testovat skoro nikam.
 • 00:32:04 Opravdu to jsou výjimky
  kde to je možné.
 • 00:32:06 Nelze přicestovat v tu chvíli
  do Chorvatska.
 • 00:32:09 Chorvatská strana vás nepustí
  z důvodu turistiky.
 • 00:32:12 Je otázka,
 • 00:32:13 jakým způsobem a zdali se ty státy
  budou otevírat vstupu
 • 00:32:18 z důvodu turistiky.
 • 00:32:20 Většina zemí v tuto
  chvíli uzavřená.
 • 00:32:26 Děkuji moc.
 • 00:32:29 Dobrý den.
 • 00:32:31 Přeji krásný den.
 • 00:32:34 Pane ministře budu
  mít dva a dva dotazy.
 • 00:32:36 První dotaz zdali byste mohl
  přiblížit uvažování členů vlády.
 • 00:32:41 Jakou roli hraje tlak veřejnosti
  a do jaké míry názory odborníků?
 • 00:32:47 Zdá se, že tlak veřejnosti
  na to uvolňování obrovský.
 • 00:32:51 To je jeden dotaz.
 • 00:32:53 A druhý dotaz, už jste
  mluvil o opozici.
 • 00:32:56 Ale on říká že předložili
  celou řadu návrhů.
 • 00:32:59 Některé podle nich byly velice
  dobré a některé vláda převzala.
 • 00:33:04 Co říkáte na tu výtku,
  že neumožňujete opozici,
 • 00:33:08 aby něco prosadila,
 • 00:33:09 protože by mohli voličům
  říci že pro něco dělají?
 • 00:33:17 Ta první otázka je hodně složitá.
 • 00:33:19 Já nejsem schopen objasňovat
  myšlenky jednotlivých členů vlády.
 • 00:33:22 Mohu mluvit za sebe.
 • 00:33:26 Vždy když to debata probíhala
  na vládě ve vztahu k nějakým
 • 00:33:29 uvolňováním nebo změně režimu
  tak jsem vždy chtěl znát stanovisko
 • 00:33:35 Ministerstva zdravotnictví potažmo
  pana náměstka Prymuly anebo
 • 00:33:40 té komise odborníků
  epidemiologů co si o tom myslí.
 • 00:33:44 V situaci, kdy lidé řekli ano,
 • 00:33:48 souhlasím s tím a nevidíme
  v tom riziko tak jsem byl připraven
 • 00:33:52 ve finále jsem to podpořil.
 • 00:33:54 Pro mě osobně bylo naprosto
  klíčové stanovisko
 • 00:33:57 Ministerstva zdravotnictví.
 • 00:33:59 A také v té poslední debatě
  kdy jsme řešili zdali otevřít dříve
 • 00:34:04 ty obchody do dvou
  a půl 1000 m čtverečních,
 • 00:34:07 tak můj dotaz byl na Ministerstvu
  zdravotnictví jestli
 • 00:34:10 s tím souhlasím.
 • 00:34:12 Řekli že ano.
 • 00:34:13 Takže jsem to podpořil.
 • 00:34:15 Potom tam byla debata
  o obchodních centrech.
 • 00:34:18 Tam ministerstvo
  zdravotnictví řeklo,
 • 00:34:20 že s tím nesouhlasí s tím uvolněním
  nebo dalším posunem otevírání
 • 00:34:24 obchodních center.
 • 00:34:25 Na základě doporučení
  Ministerstva zdravotnictví.
 • 00:34:27 Já jsem to akceptovalo
  nepodpořil jsem to.
 • 00:34:29 Z mého hlediska jsem přidával
  na stanovisko odborníků.
 • 00:34:34 Ta druhá otázka opozici.
 • 00:34:38 Dobře, je to otázka
  nějaké komunikace.
 • 00:34:41 Já jsem včera s některými
  opozičními předsedy mluvil
 • 00:34:44 po tom rozsudku městského soudu
  zneužil jsem si vysvětlit
 • 00:34:49 tu situaci.
 • 00:34:51 Já se snažím s kolegy
  z opozice komunikovat.
 • 00:34:55 Můžeme vést debatu co je ještě
  standardní politický
 • 00:34:59 boj v PS hlasování vláda opozice
  anebo zdali by to mělo být jinak.
 • 00:35:03 Ale to asi nezvládneme na tiskové
  konferenci ústředního štábu.
 • 00:35:06 Chápu,
 • 00:35:07 že opozice z definice vždy bude
  nespokojená protože jejím úkolem
 • 00:35:10 je kritizovat vládu a současná
  opozice chce být příští vládu.
 • 00:35:15 To je standardní postup.
 • 00:35:17 Takže tomuto rozumím.
 • 00:35:18 Já jsem si pouze v uvozovkách
  trochu povzdechl že zejména
 • 00:35:22 v té poslední době místo věcné
  kritiky se to občas zvrhne
 • 00:35:29 do osobních útoků a vulgarit
  a to mi nepřijde úplně vhodné.

Související