Kde jsem:

Rapl

Slovníček pojmů

iDTV

Integrated Digital Television = integrovaný digitální televizor

Televizor schopný příjmu pozemního digitálního televizního vysílání (DVB-T) a většinou i analogového pozemního vysílání (hybridní přijímač).

Jak naladit programy ČT — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.
Pokud máte potíže s naladěním kanálů ČT :D a ČT art, zkuste postupovat podle návodu

Programy České televize (ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art) je možné přijímat mnoha způsoby, v různých modifikacích a doprovázené různými dodatkovými službami. Je to výsledkem hledání možných cest, jak v co největším rozsahu a kvalitě dostat programy k divákovi za současných technických a ekonomických podmínek na telekomunikačním trhu.

Klasicky lze příjem zajistit pozemním nebo družicovým vysíláním, kde je možné velkou část pořadů sledovat i ve vysokém rozlišení. Následující tabulka uvádí, jaké složky signálu a v jaké kvalitě se daří České televizi šířit v jednotlivých distribučních sítích, jejichž služby hradí:

Typ distribuce Pozemní SD v síti 1 Pozemní SD v síti 1av síti 3 Pozemní HD v síti 1a Družicová SD Družicová HD
Přenosový systém DVB-T DVB-T DVB-T DVB-S DVB-S2
Programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport ČT :D, ČT art ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D, ČT art ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD
Regionální vysílání ČT1 ne ne ČT1 ne
Obraz SD SD HD SD HD
Komprese obrazu MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4 MPEG-2 MPEG-4
Základní zvukový doprovod stereo stereo stereo stereo stereo
Vícekanálový zvuk ne ne ČT sport HD ne ČT1 HD, ČT sport HD
Dvojjazyčný zvuk ne ne ne ČT1, ČT2 ČT1 HD, ČT2 HD
Zvukový popis ano ano ano ano ano
EPG ano ano ano ano ano
Teletext ano ano ne ano ne
Teletext v HbbTV ano ano ano ano ano
PDC prostřednictvím teletextu ano ano ne ano ne
Teletextové skryté podtitulky ano ano ne ano ne
Skryté podtitulky DVB ne ne ano ne ano
HbbTV ano ano ano ano ano
Podmíněný přístup ne ne ne ano (kromě ČT24) ano

Některé pořady, k nimž má Česká televize autorská práva, jsou dostupné živě i v archivu prostřednictvím Internetu.

Česká televize poskytuje své programy i kabelovým televizím, do systémů IPTV a pro komerční družicové vysílání UPC DirectDigi TV. Do těchto komerčních aktivit sice ČT nevstupuje, nicméně podle paragrafu 54, odst. 2 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání platí, že „Provozovatel převzatého vysílání v kabelovém systému je při vytváření nejnižší programové nabídky povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto zemské vysílání všech programů nechráněných systémem podmíněného přístupu provozovatelů vysílání ze zákona, jež lze přijímat běžným koncovým zařízením v místě kabelového rozvodu, …“. Podle paragrafu 2, odst. 1b téhož zákona se převzatým televizním vysíláním rozumí "…vysílání původních televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací…".

Pokud pro příjem využíváte společnou televizní anténu a nepodaří se vám naše programy naladit, je třeba obrátit se na majitele domu a zjistit, zda, jakým způsobem a na jakých kanálech jsou tyto programy ve společné anténě k dispozici. Jako zdroj signálu pro tyto účely může vlastník domu použít naše pozemní nebo družicové vysílání.

Poslední aktualizace 24. 11. 2015, Karel Moulík