Kde jsem:

Lidé — Vše o ČT — Česká televize

Lidé

Lidé

 • Vedení ČT, Zpravodajství, Vývoj pořadů, Obchod, Komunikace a marketing…

Česká televize je ustavena zákonem o České televizi jako televize poskytující službu veřejnosti. Její personální strategie odpovídá moderní a jednoduché organizační struktuře založené na vysoké osobní odpovědnosti.

 • Management
  Vedení České televize – generální ředitel, ředitelé televizních studií v Brně a Ostravě, finanční a provozní ředitel, ředitel programu, ředitel zpravodajství, ředitel techniky, ředitel vývoje pořadů a programových formátů, ředitel výroby, obchodní ředitel, ředitelka komunikace a marketingu
 • Úseky generálního ředitele
  Vedoucí úseku mediálního práva, vedoucí projektové kanceláře ČT, vedoucí interního auditu, vedoucí právního úseku, výkonní ředitelé dalších úseků
 • Ekonomika a provoz
  Finanční a provozní ředitel, vedoucí oblastí informačních technologií, centrálního nákupu, plánování a controllingu, financování, účetnictví, správy a vymáhání televizních poplatků, provozu a správy majetku
 • Program
  Ředitel programu, vedoucí podřízených útvarů, Nová média, programové okruhy ČT sport, ČT :D a ČT art, programové plánování a skladba ČT1 + ČT2
 • Vývoj pořadů a programových formátů
  Ředitel vývoje pořadů a programových formátů, evidence námětů, Tvůrčí producentské skupiny, Filmové centrum, vedoucí vývoje programu TS Brno, vedoucí koordinace programu a vysílání APS, manažer dětské tvorby, manažer vývoje Centra zábavné, hudební a divadelní tvorby, manažer vývoje Centra publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby, vedoucí vývoje pořadů, pověřený řízením programu TS Ostrava, manažer Centra mezinárodních programových projektů, vedoucí Filmového centra
 • Zpravodajství
  Ředitel zpravodajství, šéfredaktoři aktuální publicistiky a zpravodajství, manažerka vývoje, šéfproducent – zpravodajství a sportu, redakce zpravodajství TS Brno, TS Ostrava, krajské redakce, kontakty na redaktory, redakce aktuální publicistiky
 • Výroba
  Centra realizují pořady vysílané Českou televizí, a to jak ve vlastní výrobě, tak pomocí zakázkových a koprodukčních smluv s nezávislými českými i zahraničními producenty a nákupem převzatých pořadů.
 • Technika
  Ředitel techniky, vedoucí oblastí vysílací techniky, obrazové a zvukové výroby, osvětlovací techniky, přenosové techniky, útvaru hlavního inženýra, techniky objektu zpravodajství, filmové laboratoře, mezinárodní technické koordinace
 • Marketing
  Marketingové oddělení se zabývá marketingovou komunikací, uzavíráním mediálních partnerství, organizací festivalů a media planningem.