Kde jsem:

Televizní technika — Časté dotazy — Vše o ČT — Česká televize

Časté dotazy

Časté dotazy

  • Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy, názory a připomínky, které nám zasíláte

Často kladené dotazy

ShowView kódy

"V souvislosti s programováním nahrávání pořadů na video se mluví také o kódech ShowView. Liší se tento systém nějak od předchozích?"
ShowView je další způsob, jak zjednodušit programování videí, který také nijak nesouvisí s VPS. Datum, čas a identifikace programu jsou podle chytrého a patentovaného algoritmu zakódovány do troj- až osmimístného čísla, které může být například vytištěno u příslušného pořadu v přehledu televizního programu v časopise. Na dálkovém ovládání videa se toto číslo zadá, a tím je programování skončeno. Při použití systému ShowView, stejně jako u VPT musí být do videopřístroje nějak zadán vztah mezi identifikačním kódem televizního programu a číslem předvolby, na které je příslušný program naladěn. U starších přístrojů musel být program s kódem například 01 naladěn na první předvolbě. S rozvojem satelitního vysílání muselo být toto omezení odstraněno, a proto u novějších přístrojů je možné zmíněné přiřazení měnit. Jak, to si každý opět musí najít v návodu ke svému přístroji. Některé dnešní moderní přístroje dále podle identifikačního kódu ukládají programy do předvoleb při automatickém ladění, případně vyžadují i mezinárodní kód. Při ručním přiřazení dané TV stanice číslu předvolby si novější videorekordéry tuto vazbu zapamatují. Potíž je zatím v tom, že kódy ShowView uvádějí jen některé časopisy nebo noviny. Aby bylo možné publikovat kódy ShowView, je nutné koupit ne právě lacinou licenci na zmíněný algoritmus od anglické společnosti Gemstar.

Programování nahrávek systémem ShowView je tedy novější a pokročilejší forma proti dřívějšímu způsobu pomocí čárového kódu nebo VPT. ČT žádné další kódy v souvislosti s tímto systémem nevysílá a publikování těchto údajů je jen otázkou vydavatele časopisu či novin s TV programy.