Kde jsem:

Televizní technika — Časté dotazy — Vše o ČT — Česká televize

Časté dotazy

Časté dotazy

  • Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy, názory a připomínky, které nám zasíláte

Často kladené dotazy

Jak funguje VPS kód

"Kódy nebývají v přehledech programu v tisku uváděny - nemůže to divákům působit nějaký problém? Jak vlastně takové nahrávání funguje, jak dojde k požadovanému záznamu? Jak je možné, že video "pozná" správný pořad podle kódu VPS, třeba v případě změny vysílacího času?"
Při normálním spouštění naprogramované nahrávky porovnává mikroprocesor videa nastavené časové hodnoty pro nahrávku s vnitřními hodinami videa a při shodě spustí záznam. Kód VPS je jen technický prostředek, který "přesvědčí" vnitřní hodiny videa, že nastal čas vysílání požadovaného pořadu. Video vyhodnotí, zda je kód VPS v přijímaném signálu přítomen, a je-li tomu tak, zapomene na své vnitřní hodiny a řídí se časem a datem, které jsou obsaženy v kódu VPS. Vysílaný signál ve skutečnosti po celou dobu pořadu obsahuje "stojící" časový údaj, který odpovídá plánovanému začátku pořadu. Kód VPS obsahuje informaci o čase vysílání pořadu, který byl naplánován. Samostatné publikování "VPS času" má smysl jen tehdy, když se liší od reálného času, což je vlastně jen u dodatečně zařazených pořadů, případně pokud dojde ke zpoždění vysílání. "VPS čas" ale zůstává nezměněn, je to čas původně plánovaný.

Mimořádně zařazeným pořadům vždy Česká televize přiděluje nový kód VPS a informuje o něm na obrazovce. Kdyby došlo k výpadku kódu VPS, přepne se naprogramovaný videorekordér zpět do časového režimu "Timer" a spustí se podle skutečného času. Kód VPS ale obsahuje i další informace, jako zvukový mód, identifikaci vysílatele, případně vhodnost pro mládež, typ pořadu a podobně. Proto je využit i v moderních televizních přijímačích.