Kde jsem:

Televizní technika — Časté dotazy — Vše o ČT — Česká televize

Časté dotazy

Časté dotazy

  • Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy, názory a připomínky, které nám zasíláte

Často kladené dotazy

Kódy VPS

"Při spouštění nahrávky pomáhají takzvané kódy VPS. Jak?"
Když si naprogramujete na domácím videorekordéru nahrávku určitého pořadu podle skutečného času, může mezitím dojít ke zpoždění vysílání programu. Na začátku záznamu pak máte zbytečně konec předcházejícího pořadu a naopak konec nahrávaného pořadu chybí. Tomu se můžete vyhnout použitím funkce "VPS", pokud je váš videorekordér vybaven příslušným dekodérem. Tuto možnost výrobci zdůrazňují v návodu i na ovládacím panelu přístroje. Pak se videorekordér nespouští podle vestavěných hodin, ale až mu vysílatel sdělí právě kódem VPS, že je stejný čas a datum, kdy má podle přehledu programu určený pořad začít. Divák si naprogramuje takový den a hodinu, které jsou uvedeny u pořadu v televizním časopise. Postupuje obdobně jako u časového spouštění, ale navíc musí aktivovat režim "VPS". Pak už je jedno, zda dojde k časovému posunu začátku pořadu, třeba i na následující den. Je-li pořad zrušen, nenahraje se nic. Reklamy mezi pořady, upoutávky a hlasatelské texty se také nenahrávají. Pořady s přerušením, například sportovní utkání, se zaznamenávají bez přestávek, pokud ty nejsou přímou programovou součástí pořadu. Popisovaná služba je dostupná na programových okruzích ČT1 a ČT2. Je třeba ale upozornit, že domácí digitální set-top-boxy tuto službu nepodporují.