Pořady

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 4.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Týden ve filmu 1968/35-36

Pravidelný týdeník s aktuálními reportážemi. Datum vysílání 5.9. 17:30 na okruhu Bratislava.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 5.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s ministrem vnitra Pelnářem

Rozhovor s nově jmenovaným ministrem vnitra Janem Pelnářem.

alternative text

ARCHIV 1968

Psí pohádka

Pohádka Karla Čapka o Voříškovi, který neuměl štěkat.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 6.9.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 7.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 8.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s ministrem dopravy Řehákem

O modré armádě hovoří s ministrem dopravy Františkem Řehákem Bohumil Toninger.

alternative text

ARCHIV 1968

Jen dál, Z domoviny

Otomar Krejča recituje báseň Jana Nerudy a báseň Vítězslava Nezvala.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 9.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Smrkovský v SONP Kladno

Záznam části vystoupení Josefa Smrkovského v Domě Oddechu na Kladně.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 10.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 11.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Týden ve filmu 1968/37

Pravidelný týdeník s aktuálními reportážemi. Datum vysílání 12.9. 17:30 na okruhu Bratislava.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 12.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Ministr školství profesor Vladimír Kadlec

Rozhovor ministra školství před zahájením nového školního roku na univerzitách.

alternative text

ARCHIV 1968

Malá noční povídka

Kronika mého života

František Kovářík vypráví příběh o životě Josefa Lady.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 13.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

První část projevu Oldřicha Černíka

Prohlášení vlády na 26. plenární schůzi Národního shromáždění přednesené Oldřichem Černíkem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Druhá část projevu Oldřicha Černíka

Prohlášení vlády na 26. plenární schůzi Národního shromáždění přednesené Oldřichem Černíkem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s Poledňákem

Poslanec Národního shromáždění Alois Poledňák poskytl rozhovor ČST bezprostředně po přijetí zákona o přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních masově sdělovacích prostředků.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Vystoupení Mlynáře

Zdeněk Mlynář, člen předsednictva ÚV KSČ, předstupuje před občany, aby ve svém projevu nastínil možnosti řešení krize, do které se země dostala.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 14.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Projev Alexandra Dubčeka

Televizní a rozhlasový projev prvního tajemníka ÚV KSČ A. Dubčeka.

alternative text

ARCHIV 1968

Zlatý klíč 1968

Reportáž ze zkoušek a zákulisí letošní Mezinárodni televizní soutěže populárních písni v Karlových Varech a několik písniček zahraničních účastníků i vítěze K. Gotta. Režie L. Váňa

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 15.9.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Jsme s vámi, buďte s námi

Jsme s vámi,buďte s námi - Zasedání NS

Rozhovor Vladimíra Škutiny s Oldřichem Černíkem a Josefem Smrkovským při mimořádném zasedání Národního shromáždění ve Španělském sále. Prvních 5 minut pořadu je bez obrazu.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 16.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Smrkovský v Avii

Setkání Josefa Smrkovského s pracujícími Avia Letňany.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Věznice pod ministerstvem spravedlnosti

Rozhovor s náčelníkem věznic Oldřich Mejdrem o převodu věznic na ministerstvo spravedlnosti.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 17.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s ministrem Kučerou

Rozhovor s ministrem spravedlnosti Bohuslavem Kučerou.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 18.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Turistický ruch,náměstek dr.J.Rypel

Rozhovor s náměstkem ministra vnitra Jiřím Rypelem o cestovním ruchu.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s předsedou ÚRO Poláčkem

Rozhovor o jednání představitelů odborových organizací v Budapešti.

alternative text

ARCHIV 1968

Československá expedice

Život s příslušenstvím

Pořad o oblastech v horách středoslovenského kraje, kterým se současnost z různých důvodů vyhýbala.

alternative text

ARCHIV 1968

A co dál

Beseda se zástupci dětských a mládežnických organizací o jejich činnosti po srpnu 1968.

alternative text

ARCHIV 1968

Týden ve filmu 1968/38

Pravidelný týdeník s aktuálními reportážemi. Datum vysílání 19.9. 17:30 na okruhu Bratislava.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 19.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s předsedou ÚV ČSČK

Předseda ÚV červeného kříže - Fridrich Kuchár o akcích ČČK, o hledání dětí v zahraničí. Na závěr děkuje všem obyvatelům a rozhlasu, tisku a televizi, "kteří pomáhají v těchto pohnutých dnech".

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s generálním tajemníkem socialistické strany

Rozhovor s ústředním tajemníkem Československé strany socialistické Jiřím Fleyberkem o postojích strany po srpnových událostech.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s Vlasákem

Rozhovor s ministrem národohospodářského plánování Františkem Vlasákem.

alternative text

ARCHIV 1968

Malá noční povídka

Fimfárum

Jan Werich a jeho interpretace pohádky, vytvořené pouze pomocí krátkých jednoslabičných slov.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 20.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Magnetické vlny léčí

Jan Werich a Jiří Sovák v úsměvné parodii z amerického Západu o tom, jak dva chytráci napálí hlupáka (1965). Dále hrají: J. Štercl, J. Mareš, E. Pilarová, J. Šlitr a další. Scénář podle O’Henryho J. Werichová. Kamera J. Střecha. Režie V. Jasný

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 21.9.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Hovory s lidmi

Rozhovory s turbináři První brněnské strojírny o politické situaci v roce 1968 a tzv. polednovém vývoji. Rozhovory vede J. Vondráček.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor se s.V.Lohniským

Vyjádření herce a režiséra k současné situaci ve společnosti.

alternative text

ARCHIV 1968

Jsme s vámi, buďte s námi

Rozhovor s Jaroslavem Seifertem o sovětské invazi. Rozhovor s ředitelem úřadu pro tisk a informace Josefem Vohnoutem. Rozhovor s tajemníkem ÚV KSČ Josefem Špačkem.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 23.9.1968. Bez zvuku

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Smrkovský v Záluží

Setkání Josefa Smrkovského s pracovníky chemických závodů v Záluží u Mostu.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Celostátní seminář v Houštce - Rozhovor s Kadlecem

Rozhovor s ministrem školství prof.dr. Vladimírem Kadlecem na celostátním semináři akademických funkcionářů vysokých škol.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 24.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Slovo ke dni

Evžen Erban

Předseda ÚV Národní fronty Evžen Erban charakterizuje nový zákon o Národní Frontě.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 25.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Raport

Původní televizní hra. V hlavních rolích V. Menšík a J. Tříska. Dále hrají: J. Moučka, V. Hlavatý, J. Bruder, V. Mareš, A. Filip a další. Hudba L. Fišer. Výprava M. Ditrich. Kamera J. Kadaňka. Režie A. Moskalyk

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 26.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Profesor Veltruský k federalizaci

Profesor dr. Ladislav Veltruský rektor Vysoké školy ekonomické a člen ČNR se v rozhovoru s redaktorem B.Toningrem vyjadřuje k československé federalizaci.

alternative text

ARCHIV 1968

Československá expedice

Kóta 1955

Reportáž ze Středoslovenského kraje. Vzpomínky pamětníků Slovenského národního povstání.

alternative text

ARCHIV 1968

Dnes v tom bruslí Hanka

Dokument o české krasobruslařce Haně Maškové.

alternative text

ARCHIV 1968

Malá noční povídka

Anonym - Čapek

Olga Scheinpflugová předčítá povídku Anonym.

alternative text

ARCHIV 1968

Spisovatel a tulák

Pořad pro děti o mládí spisovatele Jacka Londona.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s Hrubínem

Rozhovor s Františkem Hrubínem před premiérou jeho hry Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách ve Vinohradském divadle v Praze.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha Televizních novin

Rozhovor s Gašparíkem a Kaiglem

O cestě poslanců za emigranty do sběrných táborů okolních států.

alternative text

ARCHIV 1968

V. V. Štech vypravuje a vzpomíná

O svatém Václavu

Vzpomínky profesora V. V. Štecha na Svatováclavskou legendu (1968).

alternative text

ARCHIV 1968

Přiložte životopis

K životopisu Československa (nar. 28. X. 1918) přikládáme doporučení Miroslava Horníčka (nar. 10. XI. 1918). Připravuje V. Škutina. Kamera J. Utíkal. Režie dr. J. Látal

alternative text

ARCHIV 1968

Hovory s lidmi

Beseda s Kladeňáky

Anketa mezi dělníky Spojených oceláren Kladno n.p. o polednovém vývoji a situaci ve straně po srpnové okupaci.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 28.9.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s Karlem Gottem

Rozhovor s Karlem Gottem o zpěvákově domnělé emigraci.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 29.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Primátor Černý

Primátor Ludvík Černý seznamuje diváky s další plánovanou výstavbou hlavního města. Jenom mimochodem se zmíní, že bytové jednotky v Praze nebudou použity pro "potřeby cizích vojsk" a v závěru apeluje na vysokoškoláky, kteří přijíždějí nyní do Prahy "aby se ve své práci nedali nikým a ničím rušit."

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 30.9.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Smrkovský - projev k 30. výročí Mnichova

Projev předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského ke 30. výročí podpisu Mnichovské dohody.