Tendenční reportáž o jednom z autorů Charty 77, která byla součástí antidisidentské kampaně.
Ze začátku reportáže se dochoval pouze obraz.
Kdo je Václav Havel?

Desetiminutová reportáž, kterou připravili redaktoři politického zpravodajství a publicistiky, diváky seznamuje s majetkovými poměry rodiny Havlových. Na provoz pražského paláce Lucerna v předválečném a válečném období vzpomínají z pohledu proletariátu dva její bývalí zaměstnanci. Prorektor Univerzity Karlovy Vítězslav Rzounek hovoří o Havlově tvorbě, která „nemá se socialistickou kulturou nic společného“, a o jeho působení v časopise Tvář. Působení Václava Havla v Divadle Na Zábradlí popisují jeho ředitel Vladimír Vodička a herci Jan Přeučil a Václav Sloup.

Tendenční reportáž odvysílala Československá televize na prvním programu ve čtvrtek 20. ledna 1977 v Příloze Televizních novin. Uvedený pořad byl součástí kampaně proti autorům a prvním signatářům Charty 77, jejíž text byl zveřejněn v zahraničních sdělovacích prostředcích 7. ledna 1977.

Napište nám