Pořady

alternative text

ARCHIV 1968

Týden ve filmu

Týden ve filmu 1968/31

Pravidelný týdeník s aktuálními reportážemi. Datum vysílání 1.8. 17:30 na okruhu Bratislava.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 1.8.1968. Se zvukem.

alternative text

Archiv 1968

Příloha TN 68

Vláda k usnesení o mládeži

Místopředseda vlády dr. Gustav Husák a předseda ÚV ČSM Zbyněk Vokrouhlický informuijí o právě projednaném návrh usnesení k Aktuálním otázkám života a práce mladé generace.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Přílet bělehradské delegace

Krátký rozhovor s členem bělehradské delegace po příletu před letištní budovou. S. Zatezalo vyjádří jménem jugoslávských komunistů plnou podporu polednové politice KSČ a obrodnému procesu, který v Československu probíhá.

alternative text

ARCHIV 1968

Tváří v tvář

Dr. Jan Vintera

Náměstek ministra národohospodářského plánování Jan Vintera hovoří o problematice státního rozpočtu. Vyslovuje myšlenku, že ta vláda je pevná, která je pevná hospodářsky. Zdůrazňuje některé krizové faktory nár.hospodářství a zmiňuje se o hospodářské směrnici na rok 1969, jako prioritu vidí výstavbu nových bytů.

alternative text

ARCHIV 1968

Dotazník pro ministra

Na otázky učitelů a na dopisy diváků odpovídá ministr školství prof. dr. V. Kadlec

alternative text

ARCHIV 1968

Nepozemšťané II

Druhá část důkazů o existenci nepozemštanů na naší zemi. Důkazy připravil dr. L. Souček, oponuje O. Čuříková. Kamera J. Grepl. Scénář a režie P. Obdržálek

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 2.8.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor Pražák - Dubček

Rozhovor s prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem bezprostředně před jeho odjezdem na jednání do Bratislavy.

alternative text

Archiv 1968

Příloha TN 68

Jugoslávci v Motorletu

Návštěva jugoslavské delegace v jinonickém Motorletu.

alternative text

ARCHIV 1968

Vlaštovka

Škola lesní moudrosti - Novinky do knihovny - Ve znamení přírody

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 3.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Za filmovým dobrodružstvím

Kouzelný svět režiséra K. Zemana v gottwaldovských ateliérech. Režie M. Peloušek (Opakování - Brno)

alternative text

ARCHIV 1968

MHF PJ 1967

E. Grieg: Koncert a moll pro klavír a orchestr

Hraje Česká filharmonie, řídí P. Klecki (Švýcarsko), sólista J. Panenka. Kamera I. Bojanovský. Režie M. Macků

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 4.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Manifestace na Staroměstském náměstí

Manifestace na Staroměstském náměstí na podporu vlády k výsledkům jednání v Čierné nad Tisou a v Bratislavě.

alternative text

ARCHIV 1968

Co tomu říkáte, pane Werich?

Jan Werich o setkání v Čierné nad Tisou. Připravili: J. Werich, V. Škutina, M. Fojtík a A. Vomáčka

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 5.8.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Hutní základna na Fond republiky

Rozhovor redaktora Julka Daňka s vedoucími pracovníky Hutní odbytové základny o finančním příspěvku na fond republiky.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor Pražák a Sádovský

Rozhovor o výsledcích jednání v Bratislavě.

alternative text

ARCHIV 1968

Labyrint světa

Literárně dramatické pásmo ze života Jana Amose Komenského. Režie K. Špička

alternative text

ARCHIV 1968

Toulky s medvědem

Reportáž ředitele nakladatelství Světa sovětů Jiřího Plachetky z cesty na Sibiř.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 6.8.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Projev Oldřicha Černíka

Projev Oldřicha Černíka po jednání v Čierné nad Tisou a v Bratislavě.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha Televizních novin

Rozhovor s ředitelem Agrostroje

Hovoří ředitel pelhřimovského Agrostroje Dalibor Kříž.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s Šímou o přípravě sjezdu

Rozhovor s delegátem mimořádného 14. sjezdu KSČ Jaroslavem Šímou.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Fond republiky,ministr Borůvka

S ministrem zemědělství o nákupu obilovin v nových podmínkách bez administrativně byrokratického řízení.

alternative text

ARCHIV 1968

Kamera zkoumá dobu

Den hanby

Polohraný dokument o napadení americké vojenské základy v Pearl Harbour.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 7.8.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Sto vagonů

Rozhovor s předsedou JZD Mír v Nových Dvorech o příspěvku družstevníků na Fond republiky.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Sbírka na Zlatý poklad republiky

Výzva občanům - dárcům, odevzdávat pobočkám státní banky zlaté předměty. Zlatých darů použije státní banka ke zvýšení měnových zásob, protihodnota těchto darů bude v korunách převedena na účet 21 - 71 Fond republiky.

alternative text

ARCHIV 1968

Hovoříme o televizi

Jugoslávie

Čtvrtý magazín zajímavostí z televizního zákulisí natočený tentokrát v Lublani, Záhřebu a Vídni. Scénář S. Klouček. Kamera P. Vondra. Režie H. Horáková

alternative text

ARCHIV 1968

Týden ve filmu

Týden ve filmu 1968/32

Pravidelný týdeník s aktuálními reportážemi. Datum vysílání 8.8. 16:50 na okruhu Bratislava.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 8.8.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Jak přivítáme Tita

Anketa před příletem jugoslávského prezidenta J. B. Tita.

alternative text

ARCHIV 1968

Tváří v tvář

Hovoří doc.dr.Zdeněk Mlynář
alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 9.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Neboť jejich je království toto

Provizorní život

Další díl seriálu k akčnímu programu KSČ o tom, jak usnadňuje naše společnost mladým lidem vstup do života. Scénář J. Škuba o J. Danda. Kamera K. Prokeš. Režie J. Danda

alternative text

ARCHIV 1968

Půlhodinka pouhá

Půlhodinka pouhá s orchestrem J.Bauera

Druhá sedmička populárních skladeb v podání dechové hudby Supraphon. Řídi J. Bauer. Kamera J. Lebeda. Režie S. Strnad

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor o stanovách

Rozhovor redaktora Jiřího Svejkovského o stanovách KSČ s Marií Tichou.

alternative text

ARCHIV 1968

Expedice přátelství

Televizní dokument o společné čs. - kubánské expedici zoologů. Scénář kamera a režie T. Neklaň

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 11.8.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Odlet Tita

Záznam ze slavnostního rozloučení s prezidentem Jugoslávie J.B.Titem a bezprostřední dojmy A. Dubčeka a J. Smrkovského na jeho návštěvu.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s profesorem Bystrickým

Rozhovor s prof. Karlovy Univerzity Rudolfem Bystrickým o mezinárodním právu, suverenitě a nevměšování do vnitřních záležitostí mezi státy.

alternative text

ARCHIV 1968

Co tomu říkáte, pane Werich?

Jan Werich o demokracii. Ptá se V. Škutina v publicistické aktualitě z roku 1968. Připravili: J. Werich, V. Škutina, J. Průcha a A. Vomáčka

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 12.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Vagon obilí zadarmo státu

Předseda JZD Bílek si pochvaluje větší volnost bez direktivního zasahování. Výkup byl splněn jako nikdy. Na fond republiky věnovali vagon pšenice. Každý vagon, který stát nakoupí navíc, představuje úsporu 700 gramů zlata.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor se Suchardou

Rozhovor s ministrem financí Bohumilem Suchardou o využití prostředků z Fondu republiky.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s ministrem Galuškou

Rozhovor s ministrem kultury Miroslavem Galuškou po návratu z Mexika.

alternative text

ARCHIV 1968

Bílý ďábel

Reportážní zamyšlení Ing. Dr. Janáka, který pracoval dlouhá léta v mnohých zemích světa na stavbě cukrovarů. Připravili L. Popelka, D. Řehák a P. Obdržálek

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 13.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s Borůvkou

Ministr zemědělství a výživy Josef Borůvka informuje o stavu sklizně obilovin a plánech na příští rok.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s profesorem Jacobsonem

Rozhovor o Slavistickém kongresu s profesorem Jacobsonem z USA.

alternative text

ARCHIV 1968

SOS dětská vesnice

Návštěva v jedné z desítek „SOS Kinderdörfer", které jsou dnes na celém světě pro opuštěné děti, děti bez rodičů. Připravili M. Vosecká a J. Eisner

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 14.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

První diskusní klub v Liberci

Ústecký redaktor Zdeněk Entl hovoří s pracovníkem Okresního výboru Komunistické strany Československa v Liberci Zdeňkem Slámou o nově vzniklém diskusním klubu.

alternative text

ARCHIV 1968

Slovo ke dni

Zamyšlení Jiřího Kantůrka nad aktuální situací v obchodech a stavem ekonomické reformy.

alternative text

ARCHIV 1968

Týden ve filmu

Týden ve filmu 1968/33

Pravidelný týdeník s aktuálními reportážemi. Datum vysílání 15.8. 17:30 na okruhu Bratislava.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 15.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Tváří v tvář

Miroslav Havlíček ke stanovám strany
alternative text

ARCHIV 1968

O čem se hovoří

Únos ministerského předsedy

Vladimír Škutina zpovídá ministerského předsedu Oldřicha Černíka při jeho cestě do Domažlic.

alternative text

ARCHIV 1968

Bohatství země

Reportáž o těžbě a zpracování nafty v Rumunsku.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 16.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Podpis smlouvy ČSSR - RSR

Částečně němáreportáž z podpisu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Rumunskem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Mítink v Avii

Reportáž z návštěvy rumunské delegace v továrně Avia Letňany.

alternative text

ARCHIV 1968

Neboť jejich je království toto

Hledání

Třetí díl cyklu o společenském uplatnění a politických možnostech mladých lidi. Scénář J. Škuba o J. Danda. Kamera K. Prokeš. Režie J. Danda

alternative text

ARCHIV 1968

Pásla Kačenička

Pásmo o životě prostých lidí, tvůrců lidových písní, popěvků a říkadel.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 17.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Kombajn NDR E 512

Rozhovor s ministrem těžkého strojírenství Josefem Krejčím o nákupu nových kombajnů z NDR.

alternative text

ARCHIV 1968

Dvacet čtyři hodin v ZOO

Další návštěva pražské zoologické zahrady v doprovodu J. Bohdalové. Připravil J. Doubek. Kamera M. Dostál. Režie M. Lang

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 18.8.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Černík o Hyde Parku

V Praze v ulici Na Příkopech (Myslbek) vznikl pražský Hyde Park, kde lidé diskutují o současných problémech.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Trh na Platýzu

Tři dny před invazí sovětských vojsk se v pražském Platýzu sešla mládež na koncertě Hutky, Kalandry a Wotruby.

alternative text

ARCHIV 1968

Co tomu říkáte, pane Werich?

Jan Werich o událostech týden před sovětskou invazí. Ptá se V. Škutina v publicistické aktualitě z roku 1968. Připravili: J. Werich, V. Škutina, M. Fojtík a A. Vomáčka

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 19.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Kriminalita a VB

O nárůstu kriminality a nízkých početních stavech příslušníků s představiteli Veřejné bezpečnosti.

alternative text

Archiv 1968

Konkurz

Po stopách jednoho neobvyklého inzerátu z Rudého práva se vydal redaktor J. Kantůrek. Režie D. Táborská

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 20.8.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Colotka o rehabilitaci

Rozhovor s místopředsedou vlády Petrem Colotkou o soudních a mimosoudních rehabilitacích.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Delegát 14.sjezdu MUDr. Pánek

Rozhovor s ředitelem nemocnice Na Bulovce, delegátem mimořádného 14. sjezdu KSČ MUDr. Pánkem.

alternative text

ARCHIV 1968

Zelený magazín

Zelený magazín IV.

Výzkum ve mlýně - Stárek a žampiony - Jak sestrojit krávu - Hlásí se ovocnáři. Provázejí L. Daneš a P. Podlaha. Kamera J. Průcha. Režie H. Horáková

alternative text

ARCHIV 1968

Písničky z regálu

Pásmo písniček z hudebního archívu. Režie Z. Havlíček

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Okupace 21.8.1968

Záběry z okupované Prahy vojsky Varšavské smlouvy. K záběrům je přidán zvuk získaný z archivu Českého rozhlasu. V první části se jedná o Zvláštní provolání předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Ve druhé části komentuje situaci za zvuků střelby před rozhlasem Jiří Dienstbier.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Kamila Moučková - ČSAV

Televizní rekonstrukce sprnového vysílání. Kamila Moučková čte prohlášení Československé akademie věd. Toto hlášení četla v živém vysílání 21. srpna 1968.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Kamila Moučková - Únos Čestmíra Císaře

Televizní rekonstrukce sprnového vysílání. Kamila Moučková čte zprávu o údajném únosu Čestmíra Císaře. Toto hlášení četla v živém vysílání 21. srpna 1968.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Kamila Moučková - Provokatéři

Televizní rekonstrukce sprnového vysílání. Kamila Moučková čte zprávu o provokatérech mezi lidmi a snaží se uklidnit obyvatelstvo. Toto hlášení četla v živém vysílání 21. srpna 1968.

alternative text

ARCHIV 1968

Rudá armáda v Československé televizi

Obsazení budovy Československé televize dne 21.8.1968 okupačními vojsky.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Provizorní studio Zahradní město

Záběry z provizorního studia administrativní budovy na Zahradním městě. Původní obraz byl němý, je k němu přidán zvuk z archivu Českého rozhlasu. Hovoří Petr Krul. Zvukový záznam není pořízený ze Zahradního města, ale pravděpodobně z Měšťanské besedy.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Popelka Brno

Záběry ze živého vysílání redaktora Lubomíra Popelky z Brna.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Vysočanský sjezd KSČ

Záběry z Vysočanského sjezdu konaného 22. srpna. O celém průběhu pravidelně informoval jak rozhlas, tak televize.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Provizorní studio Petřiny

Záběry z provizorního vysílání Československé televize ve výškové budově na Petřinách. Zvukový podkres pochází z archivu Českého rozhlasu. Původní obrazový materiál je němý. Mluví zde Emil Zátopek s Karlem Malinou.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Provizorní studio Kavčí hory

Němé záběry z rozestavěných Kavčích hor, kde technici vytvořili jedno z dalších improvizovaných studií. Odsud například vysílal Jindřich Fairaizl.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Studio Petřiny

Záběry z provizorního studia Petřiny. K obrazu je přiřazen zvuk nalezený v archivu Českého rozhlasu. Zvuk se neváže ke konkrétní lokaci Petřin.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Vysílač Kleť

Záběry na provizorní vysílací místo ČST na vysílači Kleť v průběhu okupace. Část záběrů je němá, se zvukem záznam ze živého vysílání z Kleti.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní vysílání v srpnu 1968

Václav Havel a Jan Tříska v Liberci

V Libereckém studiu Sever vystoupili se svým projevem Václav Havel a Jan Tříska.