Pořady

alternative text

ARCHIV 1968

Dějiny na osm

Mírně satirický pořad s Milošem Kopeckým o osmičkových výročích našeho státu.

alternative text

ARCHIV 1968

Jezdci z Las Villas

Reportáž o dovednosti kubánských vakérů na farmě i při slavnostním nedělním rodeu, a také o pravé vesnické svatbě uprostřed palmového háje.

alternative text

ARCHIV 1968

Pohádky na přání

Lórinka a čertík Bertík

Irena Povejšilová: Pohádky na přání

alternative text

ARCHIV 1968

Znělky 1968

Televizní noviny 1968 - úvodní znělka

Úvodní znělka televizních novin z roku 1968.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 1.1.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Koncert z díla P. J. Vejvanovského

Několik skladeb starého českého mistra barokního období. Hraje Komorní harmonie, dirigent L. Pešek. Kamera J. Kadaňka. Režie P. Weigl. Na začátku chybí obraz, zachován pouze zvuk. Od 7:19 již s obrazem.

alternative text

ARCHIV 1968

Láska jako trám

Jan Pivec a Jiřina Šejbalová ve slavné televizní komedii o tom, co všechno se událo kolem jedné zlaté svatby (1967). Dále hrají: B. Záhorský, R. Merunková, J. Koulová, J. Bek, J. Vinklář, A. Šůra, M. Rosůlková a další. Scénář J. Jílek. Kamera V. Opletal. Režie F. Filip

alternative text

ARCHIV 1968

Gramohit

Gramohit 67

Přehlídka populárních písní v podání oblíbených zpěváků. Účinkují: Y. Simonová, H. Blehárová, P. Filipovská, H. Vondráčková, M. Kubišová, E. Pilarová, N. Urbánková, Y. Přenosilová, L. Ročáková, L. Hartlová, K. Štědrý, V. Neckář, P. Novák, J. Suchý, J. Šlitr, J. Mayer, K. Hála, M. Drobný, M. Chladil, W. Matuška. Hl. kameraman J. Lebeda. Režie I. Paukert

alternative text

ARCHIV 1968

Londýn

Pohlednice z hlavního města Velké Británie z 60. let

alternative text

ARCHIV 1968

Ostrov krásy

Pohlednice z Korsiky z roku 1968

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Zrcadlo moudrosti

Literárně dramatické pásmo o slavném bajkaři Ezopovi. Režie I. Horský (Vysílání pro 7. ročník ZDŠ - český jazyk a literatura)

alternative text

ARCHIV 1968

Znělky 1968

Pan Vajíčko - TV tipy

Obrazová a zvuková znělka Televizní tipy - pan Vajíčko.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 2.1.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

Archiv 1968

TVŠ

Šel malíř chudě do světa

Medailon malíře Mikoláše Alše.

alternative text

ARCHIV 1968

Z našeho kraje

Západočeský

Příloha TN o Západočeském kraji.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 3.1.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Československá expedice

Výprava do budoucnosti

Páté a poslední zastavení štábu Čs. expedice v Severočeském kraji patří významným osobnostem i historickým místům této oblasti. A my se dozvíme, co o svém kraji vědí místní obyvatelé. Scénář A. Frydrych a L. Lorencová. Kamera J. Utíkal. Režie L. Lorencová

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 4.1.1968.

alternative text

ARCHIV 1968

Tváří v tvář

O zletilosti

Komentář televizních novin. Dr. Pávek hovoří o úskalích mladých manželství, když děti mají děti.

alternative text

ARCHIV 1968

Boj ještě nekončí

Televizní dokument o boji lékařské vědy s nejrozšířenější chorobou lidstva - tuberkulózou. Kamera J. Eisner. Scénář a režie J. Stehlík

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Dědictví antického Řecka

O významu řecké kultury pro další vývoj Evropy a jejích národů. (Vysílání pro 6. roč. ZDŠ - dějepis)

alternative text

ARCHIV 1968

Kamiony do Amsterodamu

Reportáž o cestě československých automobilových dopravců do Holandska. Připravili kameraman A. Jiráček a redaktor Š. Klouček

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 5. 1. 1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Představujeme Vám...

Redaktor Jaroslav Bouz představuje nového tiskového tajemníka vlády Ing. Františka Kouřila.

alternative text

ARCHIV 1968

Ostravské vteřiny

Hubertova jízda

Tentokrát Hubertova jízda s Evou Palyzovou, nejlepší čs. dostihovou jezdkyní, o životě ve znamení HP. O životě plném překážek. A nejen na závodní dráze. O umění neprohrávat i o tom, jak chutná vítězství. O tom, co je vlastně v životě nejsladší. Námět a scénář J. Neuls. Kamera J. Zaoral. Režie F. Mudra. (Ostrava)

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 6. 1. 1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Kam dnes večer milý pane...?

Šestá pozvánka na zábavu, kterou uvádí zasl. umělkyně Ljuba Hermanová. Účinkují: M. Kirschner s divadélkem Spejbla a Hurvínka a brněnská estráda Smějte se s námi s J. Sedlákem a humoristou R. Stolařem. Výtvarník arch. J. Diviš. Kamera J. Motejl. Režie A. Nosek

alternative text

ARCHIV 1968

Ruské byliny

Bohatýr Volha

Recitace ruské byliny o bohatýru Volhovi.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 7. 1. 1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Kantor

Jsou lidé, kteří neudělali díru do světa a přece svou prací obohatili život mnoha jiných. Jedním z nich je zasloužilý učitel – dnes pětaosmdesátiletý Josef Horák, o němž vypráví náš pořad. Scénář, kamera a režie J. Průcha

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 8. 1. 1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Rodinná pošta

Magazín zajímavostí, rad a informací

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Středověké válečnictví

O rozdílu mezi vojskem feudálních pánů a lidovými armádami, husitská vojenská taktika. (Vysílání pro 7. roč. ZDŠ – dějepis – předpremiéra pro učitele)

alternative text

ARCHIV 1968

Patnáctiletí

Televizní reportáž k 15. výročí vzniku Inženýrských a průmyslových staveb, nositele Řádu práce. (Opakování)

alternative text

ARCHIV 1968

Znělky 1968

Burza podniků

Obrazová a zvuková znělka pořadu Burza podniků.

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Beseda s Janem Nerudou

Zasl. umělec F. Le Breux ztělesňuje postavu Jana Nerudy v rozhovoru s herečkou naší doby. (Vysílání pro 8. roč. ZDŠ – český jazyk a literatura – předpremiéra pro učitele)

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 9. 1. 1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Národní shromáždění

Vystoupení poslankyně L.Kleňhové - Besserové seznamuje diváky s vyhlášením voleb na neděli 19. května a oficiálním zahájením volební kampaně.

alternative text

ARCHIV 1968

Znělky 1968

Desetkrát odpověz

Znělka k pořadu Desetkrát odpověz.

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Železo

O výrobě a zkujňování železa, o jeho druzích a využití.

alternative text

ARCHIV 1968

Z našeho kraje

Středočeský

Příloha TN o Středočeském kraji.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 10. 1. 1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 11. 1. 1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Tváří v tvář

O stavu našeho zemědělství

O problémech potravinářského průmyslu se zpravováním zvýšené zemědělské produkce hovoří Ing. Zdena Bendlová.

alternative text

ARCHIV 1968

Zvědavá kamera

Dva roky na slamníku

O vojácích a jejich volném čase. Scénář O. Bednářová. Kamera V. Plicka. Režie M. Tomsa

alternative text

Archiv 1968

Zachráněný poklad baroka

Pořad o restaurování barokního chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, vyrobený za spolupráce Státní památkové péče a kolektivu restaurátorů vedených malířem Ondráčkem. Bez komentáře.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 12. 1. 1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Chvilka v maringotce

Den drezéra

Vyprávění drezéra zvěře Rudolfa Crháka z cirkusu Humberto (Opakování)

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 13. 1. 1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Mates

Horníček

Dvanácté setkání s našimi umělci a se sázenkami v ruce. Ukázky z montrealského programu Kinoautomat a Revue z bedny, kterou uváděla na Expu 67 Laterna magika. Režie M. Lang

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochovaný zpravodajský šot s datem vysílání 14. 1. 1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 15.1.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Psí starosti

Hraný film o psu Brokovi. Režie S. Látal

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 16.1.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor s Miroslavem Strouhalem

Rozhovor s bývalým zpravodajem ČTK a Rudého práva v Pekingu.

alternative text

ARCHIV 1968

Velcí Petschkové

Historie rodu Petschků až po nejvýznamnější bankéře první republiky. kamera J. Průcha. Scénář a režie Dr. F. Sádek

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Jak si skřítek Štěpánce stěžoval

Vzdělávací pořad pro děti o nepořádném klukovi Tomášovi.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 17.1.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor se Špačkem

Rozhovor s novým členem předsednictva ÚV KSČ a vedoucím tajemníkem KV KSČ Jihomoravského kraje J.Špačkem.

alternative text

ARCHIV 1968

Z našeho kraje

Severočeský

Příloha TN o Severočeském kraji.

alternative text

ARCHIV 1968

Zločin lorda Savila

Václav Voska v televizním zpracování slavné novely Oscara Wildea (1968). Dále hrají: M. Drahokoupilová, S. Beneš, L. Kopřiva, J. Adamová, J. Kemr, M. Rosůlková, M. Glázrová a další. Scénář J. Z. Novák. Kamera A. Nožička. Režie E. Sadková

alternative text

ARCHIV 1968

Tribuna techniky

Balada o hřídeli šestkrát zalomené

O současné technologii výroby zalomených hřídelí

alternative text

ARCHIV 1968

Krajové vysílání

Záplavy na Dyji

Rekonstruovaný zpravodajský šot z šedesátých let. Komentář namluven dle původního textu, podkresová hudba je z fonotéky ČT Brno ze stejné doby.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 18. 1. 1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Tváří v tvář

Miloš Jakeš

Vnitropolitický komentář TN

alternative text

ARCHIV 1968

Celé léto na jevišti

O nevšední cestě baletního souboru pražského Národního divadla k břehům Bodamského jezera.

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Ach,ta láska nebeská

Zamyšlení nad citovými vztahy mezi mladými lidmi (Vysílání pro 9. roč. ZDŠ - občanská výchova - předpremiéra pro učitele).

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochovaný zpravodajský šot s datem vysílání 19. 1. 1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Štědrá chemie

Jaké místo zaujímá chemie v našem národním hospodářství?

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 20. 1. 1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor o přestávce - Poslanec Borůvka

Rozhovor o přestávce jednání Výboru pro zemědělství a výživu NS. S redaktorem J. Hrachem hovoří předseda JZD Dolany a člen předsednictva ÚV KSČ, poslanec Josef Borůvka.

alternative text

ARCHIV 1968

Tygři a já

Film o drezérovi Rudolfu Crhákovi.

alternative text

ARCHIV 1968

C. K. hlavní škola v Polné

Návštěva v muzejní škole. Režie J. Vondráček (Pro děti od 6 let - Brno)

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Olympiáda v Praze?

Rozhovor s Ing. Formánkem předsedou komise oblastního plánování Národního výboru o možnostech uspořádání olympiády v Praze.

alternative text

ARCHIV 1968

Znělky 1968

Branky,body,vteřiny znělka

Znělka pořadu Branky, body, vteřiny.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 22. 1. 1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Kavčí hory

Reportáž o výstavbě areálu televize na Kavčích horách a rozhovor s M. Kinclem, hlavním stavbyvedoucím.

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Tajemná síla

Vzdělávací pořad pro děti o výrobě a využití elektrické energie.

alternative text

ARCHIV 1968

Zpěváci a hudba

Jiné tóny Pavlíny Filipovské

O svém oblíbeném nástroji - violoncellu - bude vyprávět P. Filipovská se zasl. umělcem M. Sádlem, v jehož interpretaci uslyšíte několik ukázek. Scénář A. Frydrych. Režie V. Janečková

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochovaný zpravodajský šot s datem vysílání 23. 1. 1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Černá hodinka

Černá hodinka s Rudolfem Hrušínským

Černá hodinka se zasl. umělcem Rudolfem Hrušínským, členem činohry Národního divadla. Kamera E. Landisch. Režie F. Filip

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Ostravsko

O výstavbě, životě a práci ,,ocelového srdce republiky" (Vysílání pro 5. roč. ZDŠ - vlastivěda)

alternative text

ARCHIV 1968

Lidé, bděte!

K problematice druhé světové války. Příspěvek ke studiu dějepisu Na pomoc maturantům.

alternative text

ARCHIV 1968

Z našeho kraje

Jihočeský

Příloha TN o Jihočeském kraji.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Rozhovor Kopecký - Kriegel

Rozhovor s předsedou zahraničního výboru Národního shromáždění a členem ÚV KSČ, MUDr. Františkem Kriegelem.

alternative text

ARCHIV 1968

Týden ve filmu

Pravidelný týdeník s aktuálními reportážemi. Vysíláno na okruhu Bratislava.

alternative text

ARCHIV 1968

Zaostřeno na hudbu

O práci dirigenta a orchestru s Václavem Neumannem

V prvním pořadu nového cyklu o hudebním světě se podíváme na zkoušku České filharmonie a navštívíme jejího dirigenta V. Neumanna. Režie E. M. Bergerová (Pro mládež od 13 let)

alternative text

ARCHIV 1968

Tváří v tvář

Mzdy a ceny 1968

Vnitropolitický komentář TN

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Země mluví - Kampa

Mozaika zajímavostí a lyrických zastavení na zajímavém místě Prahy (Vysílání pro 6.–9. roč. ZDŠ – český jazyk a literatura – předpremiéra pro učitele)

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 26.1.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Příloha TN 68

Revizor v Činoherním klubu

Rozhovor s režisérem Janem Kačerem o chystaném představení Revizora v Činoherním klubu.

alternative text

ARCHIV 1968

Hovoříme o televizi

Magazín zajímavostí z televizního zákulisí. Scénář Š. Klouček. Režie H. Horáková

alternative text

ARCHIV 1968

Sedm písní a pochybnost

Recitál Karla Gotta. Hraje orchestr divadla Apollo a orchestr zasl. umělce K. Krautgartnera. Kamera J. Lebeda. Režie I. Paukert (Opakování)

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 27.1.1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

V. V. Štech vypravuje a vzpomíná

Národ sobě

O slavné minulosti a přítomnosti Národního divadla vypravuje prof. dr. V. V. Štěch.

alternative text

ARCHIV 1968

Sportovní události 1968

ME v krasobruslení 1968 - jízda Hany Maškové

Jízda Hany Maškové na ME 1968 v krasobruslení konaném ve švédském Västerasu.

alternative text

ARCHIV 1968

Hofmanovy povídky

Zdeněk Smetana

Vyprávění režiséra E. Hofmana o čs. animovaných filmech (Pro děti od 8 let)

alternative text

ARCHIV 1968

V pravé dopoledne

Parodie na pistolnické příběhy z Divokého západu.

alternative text

ARCHIV 1968

Voda čerstvosti

Rozmarná perníková pohádka J. Š. Kubína o nemocném králi a jeho třech synech. Rok výroby 1966.

alternative text

ARCHIV 1968

Když muzika začne hrát

Skladby Václava Bláhy a Karla Valdaufa hraje Smyčcový orchestr K. Valdaufa. Kamera J. Novotný. Režie S. Strnad (Opakování)

alternative text

ARCHIV 1968

Rozmarýnkův zlatý klíček

(Pohádka pro děti od 5 let)

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 28.1.1968. Částečně se zvukem.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 29. 1. 1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochovaný zpravodajský šot s datem vysílání 30. 1. 1968. Bez zvuku.

alternative text

ARCHIV 1968

TVŠ

Zvířata v zimě

Vysílání pro 2. roč. ZDŠ - přírodopis

alternative text

ARCHIV 1968

Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji

Ukázky básnické tvorby z přelomu tohoto století. Pokračování cyklu Na pomoc maturantům. Režie I. Horský

alternative text

ARCHIV 1968

Televizní noviny 1968

Dochované zpravodajské šoty s datem vysílání 31. 1. 1968. Částečně se zvukem.