Pořady


Aktuality z regionů

Aktuality z regionů

Sametová revoluce v krajích: Nedalo se schovat za anonymitu

Listopadové události roku 1989 měly sice ohnisko v Praze, v hlavním městě také začali stávkovat vysokoškolští studenti a herci v divadlech, vzniklo Občanské fórum a probíhala jednání s nejvyššími komunistickými politiky, ale všem zúčastněným bylo jasné, že o úspěchu či neúspěchu snahy o návrat demokracie do Československa se bude výrazně spolurozhodovat mimo metropoli. A to nejen v Bratislavě, Brně, nebo Ostravě, ale ve všech tehdejších krajských, okresních i dalších městech, vesnicích, ale také v průmyslových podnicích nebo zemědělských družstvech. Zde všude bylo nutné ukázat, že si i lidé v regionech přejí změnu režimu a že tedy nejde jen o izolovanou revoltu obyvatel Prahy a největších měst.

V první fázi bylo nutné všechny mimopražské informovat a vysvětlit jim, co se v Praze stalo a děje. V prvních dnech po 17. listopadu totiž většinu médií, včetně rozhlasu a televize, stále ovládala komunistická strana, přičemž jedinými výjimkami byly deníky Svobodné slovo a Lidová demokracie, které ale vycházely v omezeném nákladu a navíc docházelo ze strany StB k sabotování jejich distribuce do regionů.

Oblasti mimo Prahu (a často i přímo v Praze) byly tedy zcela odříznuty od informací a život v nich stále běžel v zajetých kolejích. A to platilo jak pro jejich obyvatele, tak pro místní komunistické funkcionáře. Proto do regionů začali vyjíždět především studenti a herci, aby ve městech i obcích odvyprávěli, co se odehrálo na pražské Národní třídě a co poté následovalo v dalších hodinách a dnech. Osobní přenos informací byl důležitý kvůli autentičnosti, ale zároveň byl v podstatě jedinou formou, jak informace předat. Internet nebyl, mobilní telefony a dokonce i pevnou linku měl doma jen občas někdo. Až po několika dnech se k informování začaly přidávat sdělovací prostředky ve větším měřítku, díky čemuž se většina národa postupně dozvídala o bouřlivých událostech.

Se zpožděním někdy jen hodin, jindy dnů, ale někde dokonce i týdnů, se začaly po celé zemi rozšiřovat řady demonstrujících, které vyjadřovaly podporu nově vzniklému Občanskému fóru. Tato prodleva však nebyla způsobena jen opožděnými zprávami, ale i odlišnými okolnostmi na malých městech a vesnicích. Na rozdíl od velkých měst tady totiž nefungovala anonymita davu, zde nejen znal téměř každý každého, ale často zde fungovaly i zcela obyčejné mezilidské osobní vazby, nejen v dobrém smyslu slova, ale i v tom špatném. Proto zde bylo někdy nutné posbírat ještě více odvahy, aby člověk vyšel na ulici a řekl, že si přeje změnu.

Pokusíme se vám události v regionech popsat podrobněji a jednotlivě, přičemž se budeme držet tehdejšího platného územně-správního členění České socialistické republiky. Bývalé kraje v jejich podobě z roku 1989 byly vytvořeny v roce 1960, oproti dnešním jich bylo na území Čech, Moravy a Slezska méně a měly větší rozlohu.