Dobové reflexe

Oba seriály nemohly zůstat bez odezvy dobové kritiky. Je třeba se na ni dnes dívat trochu s nadhledem a uvědomit si souvislosti. Kdy se seriály natáčely, kdy vysílaly, jaké byly společenské a politické konsekvence, že byli u moci komunisté a co tito vládci chtěli či potřebovali slyšet. Ohlasy na Sňatky z rozumuZlou krev jsou dost zajímavé ani příliš „netlačí na pilu“, střízlivě hodnotí a víceméně chválí…

…Václav Voska navazuje kontakt s diváky nejrůznějšími prostředky řečnické perspektivy, vlastně sjednoceným pohledem „vševědoucího“ ironika. Jeho ironie je natolik funkční a vidoucí, že právě tento rys přispěl k charakterizaci příběhů. Sňatky z rozumu jsou vlastně zvláštní typ historického románu, a to románu ironicky vypravěčského a komentátorského…

…seriály Sňatky z rozumu a Zlá krev se bezesporu zařadily mezi díla televizní dramatické tvorby, která se snažila ve velkorysém záběru přiblížit naši národní historii. Podařilo se, a podařilo se na osudech konkrétních lidí vystihnout ty tendence, které z historie směřují až k našemu dnešku. Škoda však, že autoři ne vždycky využili bohatosti románové předlohy Vladimíra Neffa i jeho jedinečného úhlu pohledu na skutečnost, a ne vždy zachovali poetiku mistrova díla…

…byly vysloveny obavy, nestane-li se autorova ironie trvalou životní skepsí vůči všemu. Vladimír Neff ji ale ve všech ohledech mistrovsky používá výhradně vůči měšťákům a stává se tak jejich ironickým vypravěčem a spravedlivým soudcem. Právě skrze tuto ironii se autor stal naším moderním epikem rozkladu měšťákova světa…

…scenárista Otta Zelenka jednoznačně ukázal, že umí pracovat s dramatickou zkratkou, třídit materiál nabídnutý v literární předloze a vybírat z něj vše nejpodstatnější, a rovněž napsat dialogy, v nichž není jediné slovo zbytečné…

…režisér František Filip pracoval se sobě vlastní profesionalitou a všechno dovršil svou zkušenou rukou jak při volbě představitelů velkých rolí, tak rovněž menších. Protože i pro úspěšný seriál platí, že… „není žádných malých rolí“…

…čím vstupoval do děje vypravěč Václava Vosky? Inu, byl to téměř sám Neff. Věcný, a přece vášnivý, jemný, vytříbený ironik, který ctí čtenáře, respektive diváka jako oduševnělého partnera a nedovolí si ho urazit polopatismem…

…pokus Zlé krve nastavit na před mnoha lety uskutečněný počin příliš nevyšel, ale takové pokusy vycházejí zpravidla jen výjimečně, i když je zřejmě nutné se o tom čas od času přesvědčit na vlastní kůži…

…že se dílo až na drobné kosmetické vady podařilo, se diváci přesvědčili sami. Důvody jsou v téměř neuvěřitelné skutečnosti, že se na výrobě obou seriálů, Sňatků z rozumu i Zlé krve, podíleli v zásadě titíž lidé. A že právě oni v sobě nosili po dlouhých osmnáct let neodbytnou myšlenku v jednou už začaté věci pokračovat a dovést ji zase o kus dál…