U příležitosti básníkových 75. narozenin v umělecké četbě jeho veršů účinkují: P. Landovský a Z. Dušek, o jubilantově tvorbě hovoří teoretik umění J. Kroutvor a překladatel P. Šrut.

Eugen Brikcius, narozen 30. 8. 1942 v Praze, byl v 60. letech minulého století výtvarným teoretikem, tvůrcem a inspirátorem mnoha happeningů. Na počátku 70. let, v době normalizace, byl označen za „pobuřovatele a výtržníka“. Pobyl si devět měsíců v nápravném zařízení, kde „sekal latinu“. A to doslova: správa věznice mu totiž laskavě poskytla učebnici latinské gramatiky. Z okouzlení „vězeňskou univerzitou“ vzniklo později pět „novolatinských „ sbírek. Výbor z nich s názvem Sud kulatý (Cadus Rotundus) vydal autor spolu se svým výhradním překladatelem Pavlem Šrutem, nejprve v samizdatu a po dvanácti letech vyšel v Klubu přátel poezie. V přednesu P. Landovského a Z. Duška mj. uslyšíte Brikciusovy básně Lysá leb, Ecce Brikcius, Carmen Eugeniale, Ipse ego sum trahendus (Sám sebou nechť jsem vláčen) a Charta non erubescit (Papír se nerdí).

Napište nám