Celoživotní dílo uznávaného šumavského historika, odborníka a publicisty.
Šumava Vladimíra Horpeniaka

Film je dokumentárním portrétem historika PhDr. Vladimíra Horpeniaka, ředitele Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Převážnou část svého života naplnil úsilím o revitalizaci a zachování historické paměti Šumavy. Tímto tématem se zabývá nejen jako vědec-historik, ale především jako celoživotní aktivista za novodobé „probouzení“ oblasti. Jeho snahou je obnovit zpřetrhané vazby mezi minulostí a současností. Tato činnost je výsledkem silných citových vazeb Vladimíra Horpeniaka ke kraji i jednotlivým místům. Je autorem několika knih o Šumavě určených široké veřejnosti, mnoha odborných a populárně naučných publikací, novinových článků a rozhlasových pořadů. V současné době je rovněž jedním z nejvíce médii využívaných respondentů na historickou problematiku regionu.

„Přes veškeré nepřízně, které zasáhly náš kraj, se zdá, že Šumava má v sobě neobyčejnou sílu, že byla naprosto marná snaha zbavit jí jejího kouzla, vyhnat z ní ducha, učinit z ní cvičiště, vyrabovat bohatství pod zemí a na zemi. Pro plný smysl života přítomného a budoucího v této krajině je důležité vědomí historické paměti.“

Tato slova napsal V. Horpeniak v jedné ze svých knih. Vyjadřují hlavní motto člověka, který navracení historické paměti věnuje veškeré své úsilí a výčet jeho rozsáhlých aktivit zde není možné uvést.

Napište nám