Starý a zesláblý císař se svým doprovodem dorazí na Znojemský hrad. Zde prožívá své poslední dny a bilancuje léta svého vládnutí.
Režie: Jiří Bělka. Scénář: Jiří Šotola. Hrají: Rudolf Hrušínský, Milena Dvorská, Alois Švehlík, Zuzana Bydžovská a další.
Zikmund řečený Šelma ryšavá

V prosinci r. 1437 se císař Zikmund, český a uherský král, vrací z Prahy do Uher. Pro vleklé onemocnění se zastavuje i s doprovodem na Znojemském hradě. Císařova choť Barbora, dcera Alžběta s manželem, vévodou Albrechtem Habsburským, nejvyšší kancléř Kašpar Šlik, biskup, lékaři, ale také někdejší stoupenec husitského hnutí mistr Křišťan z Prachatic, ti všichni očekávají smrt císaře. Členové rodiny a dokonce i nejvyšší kancléř uvažují o tom, jak pro sebe získat českou korunu. Císař již diktuje testament, avšak zatím ho nestvrdí pečetí. Čeká a bilancuje svou vládu. Ač se brání, neustále ho pronásledují vzpomínky na husitské hnutí, jež tak krutě potlačil, a na Husa, za jehož smrt nesl zodpovědnost. Drama posledních dnů mocného jedince, který sčítá svá vítězství a své prohry, poskytlo Rudolfu Hrušínskému v titulní roli příležitost uplatnit své výsostné herecké umění.

Napište nám