Setkání jedné velké rodiny na zámku ve Štěkni, kde se znovu spojili lidé, jejichž předci se významně podíleli na historii Československa.
Režie: Martin Kubala.
Jména se ctí

Na podzim roku 2018 se na zámku ve Štěkni uskutečnilo setkání příslušníků jedné velké rodiny, kteří se znali buď málo, nebo vůbec ne, anebo se potkali po více než šedesáti letech. Byli mezi nimi potomci Jana Malypetra, prvorepublikového ministerského předsedy, právníka Karla Stránského, zakladatele českého junáctví A. B. Svojsíka nebo Aloise Rašína, prvního ministra financí Československé republiky. Impulz k novodobému setkávání rodin, které bylo přetrženo sovětskou okupací v roce 1968, dal Martin Stránský, syn spisovatele Jiřího Stránského. Toto setkání se stalo podnětem k natáčení dokumentárního filmu, který na osudech jedné velké rodiny dokumentuje více než stoleté dějiny této země.

Režie: Martin Kubala.

Napište nám