Zadlužili se a opustili své domovy kvůli příslibu dobré práce v České republice, ocitli se ale v bludném kruhu špatně placených zaměstnání bez možnosti návratu domů. Režie T. Remundová

Čtyři mladíci z Nepálu motivováni lákavými sliby pracovních agentur si vzali vysoké půjčky a odjeli do České republiky, aby finančně zajistili své rodiny. Byli připraveni na tvrdou práci, ale ne na to, že za ni nedostanou adekvátní odměnu. Nízký výdělek pokrývá pouze jejich dluhy. Navíc možnost integrace v české společnosti je pro ně téměř nulová, protože stále pracují. Místní jsou navíc přesvědčeni, že tito „noví sousedé“ svými nízkými výdělky kazí trh práce a tudíž jsou pro ně hrozbou. Jak se Nepálcům žije ve vakuu mezi pozdním příchodem ze směny a dalším vstáváním ještě za tmy, kdy jim jediné spojení s domovem poskytují jejich chytré telefony? Režisérka Theodora Remundová empatickým a obrazově vytříbeným způsobem ohledává, jak si tito mladí muži prostřednictvím svých tradičních rituálů i díky snaze učit se česky a seznamovat se s místními tvoří domov v Jablonci nad Nisou. Film vznikl v roce 2018 jako jedna z částí šestidílné série dokumentárních filmů iniciované EBU Intercultural and Diversity Group o cizincích nebo jiných příslušnících minorit, kteří do evropských zemí přicházejí jako „noví sousedé“.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2018
 P ST HD
ŽánrDokument